FF UK

ÚTRLO ústavuAktuality

EMCI EULITA EMT CIUTI FIT

rss Aktuality

Odebírání aktualit e-mailem

Klikněte na odkaz

24. září 2013

Sekretariát

O prázdninách bude provoz sekretariátu omezen. Tištěné kopie bakalářských a magisterských diplomových prací mohou studenti odevzdat na vrátnici Šporkova paláce (Hybernská 3, Praha 1). Zápis známek do studijního infosystému a další administrativu lze vyřizovat i během letních měsíců prostřednictvím e-mailu tajemníka pro studium ÚTRL: lukas.klimes@ff.cuni.cz.

25. června 2018

Doc. Jettmarová

konzultuje o prázdninách ve dnech 23. 7. – 3. 8. na základě předchozí domluvy

18. června 2018
Computer-aided Translation course is supported by Memsource Cloud: www.Memsource.com
Memsource

Ústav translatologie

Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář

V květnu tohoto roku vyšla dlouho očekávaná monografie Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář (eds. Eva Kalivodová a Petr Eliáš, vydalo nakl. Karolinum), na níž se jako autorky a autoři podíleli mnozí vyučující Ústavu translatologie FF UK a jeho studenti a studentky. V knize se podařilo dobře skloubit domácí i zahraniční bohemistické sondy do Zábranova díla s translatologickými, zapojit do ní vzpomínky Zábranových blízkých i těch, kteří s ním redakčně spolupracovali, a také autentické dokumenty. Monografie je fundovaným i čtivým pokračováním pracovního soustředění na Zábranovu mnohotvárnou tvorbu, které probudila stejnojmenná konference na půdě Ústavu translatologie v roce 2015.

Oznámení22. května 2018