FF UK

ÚTRLO ústavuAktuality

EMCI EULITA EMT CIUTI FIT

rss Aktuality

Odebírání aktualit e-mailem

Klikněte na odkaz

24. září 2013

Dr. Eva Kalivodová

Výuka v týdnu od 20. 11. odpadá (kvůli onemocnění)

20. listopadu 2017

Prof. Jana Králová

Přesouvá tento týden konzultace ze středy na pátek od 10.00 do 11.30

20. listopadu 2017

Glosáře

Na webu Jednoty tlumočníků a překladatelů jsou pro studenty ÚTRL přístupné pod novým jménem a heslem. Přesné pokyny najdete na intranetové stránce prof. Ivany Čeňkové

14. listopadu 2017

Pro španělštináře

Týden španělsky psané literatury

13. listopadu 2017

Jazykovědné sdružení ČR

Přednášky v zimním běhu 2017

9. října 2017

Jazykovědné sdružení ČR

Program přednášek v zimním semestru 2017/2018

27. září 2017
Computer-aided Translation course is supported by Memsource Cloud: www.Memsource.com
Memsource

Ústav translatologie

Udělení stříbrných pamětních medailí

Děkanka FF UK udělila 30. května 2017 stříbrné pamětní medaile dvěma dlouholetým vyučujícím Ústavu translatologie. Dr. Jana Rejšková získala ocenění za svůj mimořádný podíl na budování oboru tlumočnictví a překladatelství v letech 1990–2017 a nevšední odbornou i lidskou péči věnovanou vzdělávání a výchově budoucích tlumočníků. Dr. Jelena Tregubová obdržela medaili u příležitosti svého životního jubilea za mimořádnou odbornou i lidskou péči věnovanou lingvistické přípravě budoucích překladatelů a tlumočníků.

Tisková zpráva13. června 2017

Jsme členy EST

Doktorské studium oborů Translatologie / Translation Studies / Traductologie, akreditované Ústavem translatologie, bylo přijato do mezinárodního doktorského programu v rámci Evropské translatologické společnosti (EST).

Tisková zpráva30. května 2017

Předsednictví v Kruhu moderních filologů

Prof. Jana Králová byla 19. května 2017 zvolena předsedkyní hlavního výboru Kruhu moderních filologů. Členy hlavního výboru se dále stali Mgr. Lukáš Klimeš a Mgr. Kateřina Středová, doktorandi oboru Translatologie.

Tisková zpráva30. května 2017

Publikace k výročí Jiřího Levého

Vyšlo nové číslo vědeckého časopisu Mutatis Mutandis s podtitulem The Art of Translation: Jiří Levý (1926–1967) y la otra historia de la traductología, na jehož vzniku se podíleli vyučující našeho pracoviště.

Oznámení9. ledna 2017