FF UK

ÚTRLO ústavuAktuality

EMCI EULITA EMT CIUTI FIT

rss Aktuality

Odebírání aktualit e-mailem

Klikněte na odkaz

24. září 2013

Hledá se pomocný vědecký asistent

Více informací zde

11. října 2018

Prof. Ivana Čeňková

Hledá studentku či studenta bakalářského, magisterského či doktorského studijního programu ÚTRL, kteří jsou zdatní v počítačovém zpracování textu a mají cit pro češtinu - pro přípravu odborné publikace do tisku ve vydavatelství FF UK (dle pokynů vydavatelství pro autory). Časově by práce probíhala zejména v lednu až březnu 2019 (lze z domova a dle časových možností studenta). Odměna formou velmi zajímavého účelového stipendia, a proto je potřeba se přihlásit co nejdříve, aby bylo možné veškeré administrativní náležitosti vyřídit nejpozději do konce října tohoto roku. Zájemci se mohou hlásit na adrese: ivana.cenkova@ff.cuni.cz

10. října 2018

Dějiny překladu

Tento kurz, určený studentům magisterského studia, bude v nadcházejícím akademickém roce 2018/2019 vypsán formou společné přednášky pro všechny jazykové obory ÚTRL.

17. září 2018
Computer-aided Translation course is supported by Memsource Cloud: www.Memsource.com
Memsource

Ústav translatologie

Setkání studentů tlumočnictví

Zástupci Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků (AIIC) a její sítě mladých tlumočníků VEGA zvou všechny zájemce z řad studentů studijního programu tlumočnictví a absolventy ÚTRL na setkání, které se bude konat v učebně 206 v pátek 2. listopadu od 10:00 do 12:00.

Pozvánka12. října 2018

Mezi Prahou a Lipskem

Od akademického roku 2014/2015 byl na Filozofické fakultě UK a na Ústavu slovanských studií Lipské univerzity zaveden bakalářský studijní program „Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch“. Jde o vůbec první program double degree na bakalářské studijní úrovni na FF UK. Nejen o tom, jaké výhody dvojí diplom svým držitelům přináší, hovoří prof. Danuta Rytel-Schwarzová z Universität Leipzig. Celý rozhovor si můžete přečíst po rozkliknutí tohoto oznámení.

Oznámení4. října 2018

Odborná tlumočnická exkurze v evropských institucích

Třídenní exkurze s tlumočením v takzvané němé kabině v Radě a v Evropském parlamentu se bude konat v únoru, březnu nebo dubnu 2019 (data budou upřesněna v průběhu listopadu či prosince). Na exkurzi se mohou zapsat do SIS (AMT/A/F/N/S/PV021) studenti 2. ročníku magisterského studia, kteří úspěšně (výborně/velmi dobře) absolvovali minimálně dva semestry magisterského konsekutivního tlumočení a jeden semestr simultánního tlumočení, studují na ÚTRL angličtinu, němčinu, španělštinu či francouzštinu na oboru tlumočnictví a zároveň jsou schopni rozumět anglojazyčným přednáškám na evropská témata. FF UK poskytuje studentům na exkurzi příspěvek formou stipendia. Maximální počet studentů je dvanáct. Přihlásit do SIS je potřeba se již v tomto zimním semestru. V případě dotazů pište na mailovou adresu ivana.cenkova@ff.cuni.cz.

Oznámení25. září 2018

Analýza a kritika překladu

Povinně volitelný (hlavně) magisterský kurz Analýza a kritika překladu zve do svého komorního kolektivu další zájemce. Budete mít možnost učit se recenzní práci, která v sobě obsáhne kritiku překladu, jež nezatracuje překladatele. Dozvíte se, proč nezatracovat překladatele, a budete mít možnost si takovou recenzní kritiku napsat, a to na překladový text, který si sami vyberete. Srdečně zve dr. Eva Kalivodová

Oznámení12. října 2018

Literatura, film a rozhlas

Kurz Literatura, film a rozhlas, určený studentům všech ročníků i jazykových specializací, bude probíhat vždy v pátek od 10:00 do 11:30 v místnosti 212 (Hybernská 3, 2. patro). Ve studijním infosystému si ho studenti mohou zapsat pod kódem AMKPV2001. První seminář se koná až v pátek 19. října. Zájemci se stále mohou hlásit na mailové adrese stanislav.rubas@ff.cuni.cz

Oznámení27. září 2018

Cesty translatologie

Ústav translatologie FF UK ve spolupráci s Kruhem moderních filologů pořádá ve dnech 22. – 23. 11. pořádá workshop u příležitosti 55. výročí založení studijního oboru překladatelství a tlumočnictví v Praze. Workshop je zaměřen na prezentaci prací zejména studentů doktorských studijních programů, jejichž disertace se týkají translatologických témat, a to bez ohledu na filologickou oblast.

Oznámení20. srpna 2018