FF UK

ÚTRLO ústavuAktuality

EMCI EULITA EMT CIUTI FIT

rss Aktuality

Odebírání aktualit e-mailem

Klikněte na odkaz

24. září 2013

Dr. Stanislav Rubáš

Ruší své konzultace v úterý 22. ledna (z důvodu čerpání dovolené). Nejbližší konzultace vyučujícího se konají v úterý 29. ledna v čase od 15:00 do 16:00, případně na základě předchozí mailové domluvy.

17. ledna 2019

Nabídka letních kurzu na ISITu

Více informací naleznete po rozkliknutí tohoto sdělení

17. ledna 2019

Výuka dr. Jany Pokojové

Začne v letním semestru o týden později, tedy ve čtvrtek 28. 2. 2019

14. ledna 2019

Konzultace k zimním SZZK

Prof. Ivana Čeňková nabízí pro zájemce krátkou, ale intenzivní konzultaci k části SZZK s názvem Tlumočnická analýza v úterý 22. ledna od 15:00 v učebně 104

14. ledna 2019
Computer-aided Translation course is supported by Memsource Cloud: www.Memsource.com
Memsource

Ústav translatologie

Sdělení uchazečům o bakalářské studium na ÚTRL FF UK

Bakalářské studium na Ústavu translatologie FF UK je sdružené a dvouspecializační. Uchazeč může kombinovat dva cizí jazyky na Ústavu translatologie (ÚTRL), tzv. dvouspecializační studium, nebo jeden jazyk na ÚTRL a další program v rámci FF UK, který umožňuje tzv. sdružené studium. Seznam programů naleznete po rozkliknutí této zprávy. Výjimku tvoří obor Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch, který se studuje jednooborově. Pokud si uchazeč není jist, zda je určitá kombinace možná, může se obrátit na Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK.

Oznámení13. ledna 2019

Přípravný kurz k přijímací zkoušce

Ústav translatologie pořádá přípravný kurz pro uchazeče o studium, jehož cílem je seznámit zájemce s obsahem přijímací zkoušky a kritérii jejího hodnocení. Kurz pro uchazeče o bakalářské studium proběhne 12.–13. dubna 2019 v prostorách Ústavu translatologie (Hybernská 3, Praha 1).

Oznámení3. ledna 2019

Evaluace výuky v zimním semestru

Od pondělí 7. ledna do neděle 27. ledna 2019 je možné hodnotit kurzy, které proběhly v zimním semestru akademického roku 2018/2019.

Oznámení7. ledna 2019

Translatologica Pragensia

Poslední číslo časopisecké řady AUC Philologica, Translatologica Pragensia, na němž se redakčně i obsahově podíleli vyučující Ústavu translatologie, bylo zařazeno do mezinárodní translatologické bibliografie BITRA.

Oznámení14. ledna 2019

Literární pořad o překladech Puškinova Evžena Oněgina

Klub rusistů FF UK zve všechny zájemce na literární pořad Já píši Vám..., věnovaný českým překladům Puškinova Evžena Oněgina. Pořad v podání herečky Martiny Longinové a dr. Stanislava Rubáše proběhne v pátek 1. února od 17 hodin v posluchárně 325 (nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1).

Pozvánka7. ledna 2019

Young Interpreters Award 2019 (Leopoldo Costa Prize)

Byla vypsána evropská soutěž pro studenty 2. ročníku magisterského oboru tlumočnictví. Její podmínky naleznete v příloze. Termín odevzdání eseje je 3. února 2019.

Tisková zpráva17. prosince 2018