FF UK

ÚTRLO ústavuAktuality

EMCI EULITA EMT CIUTI FIT

rss Aktuality

Odebírání aktualit e-mailem

Klikněte na odkaz

24. září 2013

Dějiny překladu

Tento kurz, určený studentům magisterského studia, bude v nadcházejícím akademickém roce 2018/2019 vypsán formou společné přednášky pro všechny jazykové obory ÚTRL.

17. září 2018

Výzva pro stážisty CEFRESu

CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách) díky spolupráci s FF UK poskytuje odbornou praxi/stáž studentům magisterského nebo doktorského studijního programu. Stáže můžou trvat od 1 do 3 měsíců a studenti za ně získají ECTS kredity v rámci svého studijního programu (1 měsíc – 4 ECTS). Od kandidátů se vyžaduje velmi dobrá úroveň francouzského a/či anglického jazyka a v ideálním případě studium francouzské/anglické filologie nebo překladatelství/tlumočnictví. Informace: http://www.cefres.cz/cs/3834

14. září 2018

Nabídka odborné tlumočnické praxe pro studenty nMgr. oboru Tlumočnictví

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) se obrací jako každoročně na naše studenty s nabídkou spolupráce: hledá tlumočníky (španělština, ruština, angličtina, francouzština), kteří by byli ochotni s OPU spolupracovat a tlumočit jak při osobních schůzkách, tak např. během obvykle kratšího telefonického hovoru. Zájemci kontaktujte e-mailem přímo OPU – paní Hanu Frankovou, vedoucí právního oddělení: hana.frankova@opu.cz, tel. +420 730 158 781, Organizace pro pomoc uprchlíkům: Kovářská 4, Praha 9, 190 00, www.opu.cz.

14. září 2018

Konkurz na místo tlumočníka a překladatele na velvyslanectví Německa

Bližší informace naleznete zde.

14. září 2018

Hledají se pomvědi

Nabízíme zajímavou práci pomocného vědeckého pracovníka (pomvěd). Vytížení není velké, jedná se o pomoc při administrativních či výzkumných činnostech či při projektech, vše v souvislosti s ÚTRL. Stipendium činí 2000 Kč. Míra spolupráce je flexibilní, vytížení lze přizpůsobit časovým možnostem studenta. Trvání spolupráce: říjen 2018 až květen 2019. V případě zájmu kontaktujte Tomáše Svobodu, tomas.svoboda@ff.cuni.cz

11. září 2018

prof. Čeňková

Hledá 2 pomvědy/pomvědky z řad nMgr. studentů pro zajišťování samostudia v tlumočnické laboratoři 310, pro hostující profesory, přepis nahrávek v rámci studijního oboru Tlumočnictví apod. Cca 8 hodin týdně (říjen 2018–květen 2019). Stipendium činí 2000 Kč. Zájemci prosím hlaste se co nejdříve: ivana.cenkova@ff.cuni.cz.

11. září 2018

Den mnohojazyčnosti 2018

Program naleznete zde.

9. září 2018

Pro němčináře

Latinská medievistika FF UK v listopadu vypisuje intenzivní seminář, vedený Julií Felis z Giessenu, o střední hornoněmčině. Zájemci si mohou vyžádat bližší informace a přihlašovat se u kol. Lucie Doležalové (Lucie.Dolezalova@ff.cuni.cz).

9. září 2018

Nabídka tlumočnické praxe

Pro španělštináře

29. srpna 2018
Computer-aided Translation course is supported by Memsource Cloud: www.Memsource.com
Memsource

Ústav translatologie

Cesty translatologie

Ústav translatologie FF UK ve spolupráci s Kruhem moderních filologů ve dnech 22.–23. 11. 2018 pořádá u příležitosti 55. výročí založení studijního oboru překladatelství a tlumočnictví v Praze workshop, který je zaměřen na prezentaci prací zejména studentů doktorských studijních programů, jejichž disertace se týkají translatologických témat, a to bez ohledu na filologickou oblast. Více informací naleznete po rozkliknutí této zprávy.

Oznámení20. srpna 2018