FF UK

ÚTRLO ústavuAktuality

EMCI EULITA EMT CIUTI FIT

rss Aktuality

Odebírání aktualit e-mailem

Klikněte na odkaz

24. září 2013

Tlumočnické samostudium

se v týdnu od 21. května ruší z důvodu konání SZZK

15. května 2018

Pro němčináře

Setkání českých studentů němčiny

5. března 2018
Computer-aided Translation course is supported by Memsource Cloud: www.Memsource.com
Memsource

Ústav translatologie

Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář

V květnu tohoto roku vyšla dlouho očekávaná monografie Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář (eds. Eva Kalivodová a Petr Eliáš, vydalo nakl. Karolinum), na níž se jako autorky a autoři podíleli mnozí vyučující Ústavu translatologie FF UK a jeho studenti a studentky. V knize se podařilo dobře skloubit domácí i zahraniční bohemistické sondy do Zábranova díla s translatologickými, zapojit do ní vzpomínky Zábranových blízkých i těch, kteří s ním redakčně spolupracovali, a také autentické dokumenty. Monografie je fundovaným i čtivým pokračováním pracovního soustředění na Zábranovu mnohotvárnou tvorbu, které probudila stejnojmenná konference na půdě Ústavu translatologie v roce 2015.

Oznámení22. května 2018

Cena JTP za nejlepší translatologickou diplomovou práci

Mgr. Libor Nenutil, absolvent ÚTRL, získal Cenu JTP za magisterskou práci s názvem Komunitní tlumočení na Úřadech práce (případová studie), kterou vedla prof. Ivana Čeňková. Porota, složená z akademiků z různých překladatelsky a tlumočnicky orientovaných pracovišť v ČR, ocenila zejména inovativnost práce a její přínos k poznání hodnot, jež prosazuje JTP. Laureátovi gratulujeme!

Oznámení1. května 2018

Prix Gallica za doktorskou práci

Dr. Lenka Mundevová, absolventka doktorského studia translatologie, získala Prix Gallica 2018 za disertaci s názvem Překlad prostředků mluvenosti v beletrii: stoletá historie překladu Maupassantovy povídky Ivrogne. Cena byla předána v Černínském paláci u příležitosti Dnů frankofonie.

Oznámení21. března 2018

Prof. Vega převzal stříbrnou pamětní medaili FF UK

Dne 16. ledna proběhlo slavnostní předání stříbrné pamětní medaile Filozofické fakulty Univerzity Karlovy prof. Miguelovi Ángelu Vegovi Cernudovi z Universidad Complutense v Madridu. Prof. Vega je od poloviny devadesátých let blízkým spolupracovníkem a hostujícím pedagogem Ústavu translatologie.

Oznámení10. ledna 2018

Bílá paní na hlídání

Studenti Ústavu translatologie FF UK pod vedením dr. Věry Kloudové a dr. Christofa Heinze ve spolupráci s Českou televizí, Goethe-Institutem a DAAD vytvořili německou mutaci ke klasickému kreslenému večerníčku „Bílá paní na hlídání“. Česká Bílá paní tak získala německý hlas, titulky, pracovní listy pro učitele a další didaktické materiály. Po francouzské verzi téhož večerníčku, kterou rovněž vytvořili studenti translatologie, jde o další projekt, který bude na webu České televize sloužit primárně k jazykovému vzdělávání nejmenších (nejen televizních) diváků.

Tisková zpráva8. prosince 2017

Odborná tlumočnická exkurze studentů ÚTRL v institucích EU

Studenti oboru Tlumočnictví absolvovali exkurzi v institucích EU v Bruselu organizovanou Generálním ředitelstvím pro tlumočení Evropské komise (DG SCIC) ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro tlumočení Evropského parlamentu (DG LINC). Na programu byl cyklus přednášek a prezentací o fungování tlumočnických služeb v Radě EU, Evropském parlamentu a Soudním dvoře EU. Studenti si vyzkoušeli, jak probíhá příprava na tlumočení (vyhledávání podkladů), a tlumočili v tzv. němých kabinách na zasedáních a slyšeních výborů v Evropském parlamentu a v budově Rady EU pod dohledem českých stálých tlumočníků. Setkali se rovněž s vedoucí českých tlumočníků v DG SCIC Hanou Jungovou a vedoucí českých tlumočníků v DG LINC Ivanou Hlaváčovou. Studenti sami hodnotí exkurzi jako mimořádně přínosnou. Za organizátory: prof. Ivana Čeňková, garantka odborné tlumočnické exkurze

Tisková zpráva28. února 2018