FF UK

ÚTRLO ústavuAktuality

EMCI EULITA EMT CIUTI FIT

rss Aktuality

Odebírání aktualit e-mailem

Klikněte na odkaz

24. září 2013

Sekretariát

O prázdninách bude provoz sekretariátu omezen. Tištěné kopie bakalářských a magisterských diplomových prací mohou studenti odevzdat na vrátnici Šporkova paláce (Hybernská 3, Praha 1). Zápis známek do studijního infosystému a další administrativu lze vyřizovat i během letních měsíců prostřednictvím e-mailu tajemníka pro studium ÚTRL: lukas.klimes@ff.cuni.cz.

25. června 2018
Computer-aided Translation course is supported by Memsource Cloud: www.Memsource.com
Memsource

Ústav translatologie

Cesty translatologie

Ústav translatologie FF UK ve spolupráci s Kruhem moderních filologů ve dnech 22.–23. 11. 2018 pořádá u příležitosti 55. výročí založení studijního oboru překladatelství a tlumočnictví v Praze workshop, který je zaměřen na prezentaci prací zejména studentů doktorských studijních programů, jejichž disertace se týkají translatologických témat, a to bez ohledu na filologickou oblast. Více informací naleznete po rozkliknutí této zprávy.

Oznámení20. srpna 2018

Zemřel doc. Jiří Josek, překladatel, vydavatel a pedagog

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že v pátek 10. srpna zemřel po těžké nemoci náš kolega doc. PhDr. Jiří Josek, jeden z předních českých překladatelů angloamerické prózy, poezie a dramatiky, jehož překlady her Williama Shakespeara dnes na českých jevištích patří k těm nejčastěji uváděným. Jiří Josek byl spjat s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy už jako student angličtiny a češtiny (1968–1974) a po sametové revoluci působil bezmála dvacet let na zdejší katedře překladatelství a tlumočnictví, v roce 1993 přejmenované na Ústav translatologie. Vedl semináře věnované zejména literárnímu překladu a také titulkování a dabingu. Z řady jeho žáků se stali oceňovaní překladatelé anglicky psané literatury. Nevšední schopnost nadchnout sebe i druhé, velká profesionalita a rovněž přátelství Jiřího Joska nám budou velmi chybět. Učitelé Ústavu translatologie FF UK

Oznámení12. srpna 2018

Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář

V květnu tohoto roku vyšla dlouho očekávaná monografie Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář (eds. Eva Kalivodová a Petr Eliáš, vydalo nakl. Karolinum), na níž se jako autorky a autoři podíleli mnozí vyučující Ústavu translatologie FF UK a jeho studenti a studentky. V knize se podařilo dobře skloubit domácí i zahraniční bohemistické sondy do Zábranova díla s translatologickými, zapojit do ní vzpomínky Zábranových blízkých i těch, kteří s ním redakčně spolupracovali, a také autentické dokumenty. Monografie je fundovaným i čtivým pokračováním pracovního soustředění na Zábranovu mnohotvárnou tvorbu, které probudila stejnojmenná konference na půdě Ústavu translatologie v roce 2015.

Oznámení22. května 2018