Přípravný kurz

Zaměření kurzu

Kurz je určen výhradně uchazečům o studium bakalářských specializací programu Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení vypisovaných v akademickém roce 2024/2025. Jeho cílem je především příprava na všechny části přijímací zkoušky a dále seznámení se vstupními požadavky ke studiu, kritérii hodnocení zkoušky a doporučeným způsobem přípravy. Účastníci si své schopnosti ověří na jednotlivých modelových úlohách přijímacího testu.

Kurz je připraven ve dvou variantách podle předpokládaného složení účastníků:

Varianta A: jedna specializace programu Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení

                                                                                   Cena kurzu včetně DPH: 2420,–

Varianta B: dvě specializace programu Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení:

                                                                                   Cena kurzu včetně DPH: 3630,–

Minimální počet účastníků na jeden jazyk: 10

Maximální počet účastníků na jeden jazyk: 30

 

Program kurzu:

Společná část

  1. Informace o studiu a požadavky na uchazeče

  2. Modelový test

  3. Kompetence v českém jazyce (společná část přijímacího testu)

Semináře dle jazyků  

  1. Překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka

  2. Překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny

  3. Sumarizace cizojazyčného neliterárního textu provedená v češtině

  4. Vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled

 

Termín konání kurzu: 12.–13. dubna 2024

(Varianta A: 12. dubna; varianta B: 12. a 13. dubna 2024)

Kurz se koná na adrese Ústavu translatologie FF UK, Hybernská 3, 110 00 Praha 1.

Rozpis podle jazyků a termín platby bude stanoven po uzávěrce přihlášek.

 

Nejzazší termín pro podání přihlášky je 31. března 2024.

 

Závazné přihlášky zasílejte v elektronické podobě na e-mailovou adresu: lukas.klimes@ff.cuni.cz

 

Formulář přihlášky naleznete ZDE.

Úvod > Uchazeč > Přípravný kurz