Speech Repository

SPEECH REPOSITORY 2.0 a MY SPEECH REPOSITORY (nová doplněná mnohojazyčná verze)

Databáze projevů pro nácvik konsekutivního a simultánního tlumočení

 

(DG SCIC EK)

https://webgate.ec.europa.eu/sr/

Studenti Ústavu translatologie FF UK mohou trénovat konsekutivní a simultánní tlumočení na projevech (videonahrávkách) ve všech oficiálních jazycích Evropské unie, ale i v ruštině, čínštině, turečtině či arabštině, které dává tlumočnickým vysokým školám k dispozici Generální ředitelství pro konferenční tlumočení (DG SCIC) Evropské komise.

Počátkem října 2014 byla spuštěna nová databáze A/V nahrávek DG SCIC Evropské komise Speech Repository 2.0. Nová Speech Repository se dělí na dvě části – na veřejně přístupnou část, kde jsou většinou autentické nahrávky, a na část se vstupem přes heslo, kde jsou jak nahrávky veřejně přístupné, tak zejména nahrávky připravené tlumočníky-vyučujícími, různé obtížnosti, s možností se nahrávat, posílat výsledek svého tlumočení ke kontrole atd.

Uživatelskou příručku s informacemi, jak se přihlásit a jak pracovat s touto novou Speech Repository 2.0. si můžete stáhnout na webu Speech Repository.

Prof. Čeňková musí studentům – po jejich přihlášení do databáze – vstup aktivovat, tj. může jim ho povolit či zamítnout. Vstup bude povolen všem řádně zapsaným studentům nMgr. studijního programu Tlumočnictví na ÚTRL na dobu jednoho akademického roku (s možností prodloužení) a pochopitelně všem interním i externím vyučujícím tlumočení na našem Ústavu.

PROSÍME VŠECHNY STUDENTY, kteří se do My Speech Repository registrují, aby hned poté poslali e-mail na: ivana.cenkova@ff.cuni.cz, uvedli své celé jméno a ročník a požádali tak o odsouhlasení svého přihlášení. Studenti se totiž hlásí s různými loginy a často z nich není poznat, o koho se jedná a zda je to náš magisterský student tlumočnictví, který má na přístup do databáze právo a může mu být přihlášení aktivováno.

Aktualizace říjen 2020:

Databáze A/V nahrávek DG SCIC Speech Repository 2.0, zejména pak její neveřejná část My Speech Repository, kterou studenti využívají zejména k samostudiu, respektive k I-Coach, je od počátku října t.r. přístupná pouze po aktualizaci přístupových údajů – nyní je zaveden třístupňový systém přístupu. Prosím, věnujte pozornost Manuálu v příloze. Stále platí, že studenti ÚTRL se po autentizaci zapisují pod „Charles University“ a o svém přihlášení informují prof. Čeňkovou, která je musí odsouhlasit. Studenti, kteří jsou již přihlášeni, si musí pouze inovovat svůj přístup přes nově vytvořený EU-login.  Viz pokyny v Manuálu. Děkuji.

Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

vedoucí Semináře teorie a didaktiky tlumočení