Glosáře ke KT a ST

Pokyny k vypracování glosářů v tlumočnických předmětech jako součást povinností pro získání atestace

 

NOVINKA !!! – od konce ledna 2022 jsou studentské tlumočnické glosáře k dispozici pro všechny naše studenty a vyučující v Moodle-2 jako „Databáze tlumočnických studentských glosářů z ÚTRL“: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4236.

Vyučující i studenti se do Databáze hlásí pomocí svých přístupových údajů z CAS a přes heslo, které jim sdělí jejich vyučující tlumočnických předmětů nebo Mgr. Lukáš Klimeš, tajemník ÚTRL. Heslo bude platit vždy jeden kalendářní rok.

V okamžiku spuštění této Databáze je k dispozici přes 1300 studentských glosářů (Bc., nMgr. i EMCI) za posledních téměř 30 let, což se někdy odráží na jejich zaměření, tématu, ale i kvalitě zpracování.  Počet glosářů bude každoročně stoupat i vzhledem k tomu, že vypracování glosáře je nadále součástí povinností studentů pro získání atestace z tlumočnických předmětů – nyní pouze v nMgr. studijním programu Tlumočnictví.

Před tím v akademickém roce 2019–2020 bylo na základě dohody vyučujících tlumočnických předmětů na ÚTRL rozhodnuto, že studenti mohou nadále své glosáře (od března 2020) odevzdávat ve wordu nebo pdf nebo v excelu (vzorová Excelová tabulka – viz příloha). Pokud se student/ka rozhodne pro excel, je nutné si prostudovat podrobný návod pro správné vypracování glosáře a vyplňovat do vzorové excelové tabulky.

Pokud chce student/ka poskytnout svůj glosář pro Terminologickou databázi Jednoty tlumočníků a překladatelů (JTP), za což získá do této databáze také neomezený přístup, musí podepsat formulář Udělení souhlasu. Pro potřeby této databáze by měl být glosář v excelu – podrobnosti viz formulář. Spolupráce ÚTRL a JTP v této oblasti funguje již více než 16 let, tudíž vřele studentům doporučujeme glosáře Jednotě tlumočníků i dále poskytovat.

Konsekutivní tlumočení CS-cizí jazyk-CS II. / Simultánní tlumočení cizí jazyk-CS I.

– struktura glosáře může být buď hnízdová (klíčová kolokace + odvozené pojmy, např. banka + ústřední/komerční…), nebo pokud dané téma neumožňuje hnízdové řazení, tematická (tj. dle jednotlivých okruhů v rámci jednoho tématu, např. hudební nástroje: smyčcové, dechové, bicí…)

– glosář musí obsahovat minimálně 30 hnízd (klíčová kolokace + min. 3 odvozené pojmy), nebo 10 tematických okruhů s minimálně 12 pojmy v každém

– glosář může být CS-cizí jazyk a cizí jazyk-CS

– klíčová kolokace musí být doprovázena stručnou definicí

– téma glosáře nemusí být nutně spojeno s okruhy probíranými v rámci výuky, ideálně by mělo být úzce specializované

– než se pustíte do vypracování glosáře, zajděte si do knihovny a podívejte se na webové stránky Jednoty tlumočníků a překladatelů do terminologické části, jestli již toto téma ve vámi zvolené jazykové kombinaci nebylo náhodou zpracováno

– závěrem glosáře uveďte všechny použité zdroje

– zkoušku z předmětu lze skládat i před odevzdáním glosáře, výsledná známka se do SIS a indexu zapisuje až po splnění této povinnosti. Glosář by měl být odevzdán nejpozději do konce příslušného akademického roku, v němž student skládá zkoušku.

– pro oba předměty lze vypracovat jeden společný glosář

–  hotový glosář student/ka posílá příslušnému vyučujícímu tlumočení ke kontrole a ke schválení v elektronické podobě (word /pdf či excel – pokud má být  glosář poskytnout také JTP). Po zapracování případných připomínek a komentářů takto upravenou finální verzi glosáře pošle vyučujícímu zpět a ten ji poté buď vloží sám do Moodle nebo předá glosář pověřené osobě či pomvědovi, aby zajistili vložení do Moodle, k příslušnému jazyku a do konkrétní tematické složky (ve formátu pdf) + současně zašlou PhDr. Tomáši SVOBODOVI, PhD. (tomas.svoboda@ff.cuni.cz) rovněž elektronicky. Glosář bude (po případném převedení do formátu excelové tabulky) předán na Jednotu tlumočníků a překladatelů (JTP) a student/ovi/ce bude za to poskytnut přístup do Terminologické databáze glosářů.

 

Konsekutivní tlumočení IV. / Simultánní tlumočení III.

– struktura glosáře může být buď hnízdová (klíčová kolokace + odvozené pojmy, např. banka + ústřední/komerční…), nebo pokud dané téma neumožňuje hnízdové řazení, tematická (tj. dle jednotlivých okruhů v rámci jednoho tématu, např. hudební nástroje: smyčcové, dechové, bicí…)

– glosář musí obsahovat minimálně 40 hnízd (klíčová kolokace + min. 3 odvozené pojmy), nebo 14 tematických okruhů s minimálně 12 pojmy v každém

– glosář může být CS-cizí jazyk a cizí jazyk-CS

– klíčová kolokace musí být doprovázena stručnou definicí

– téma glosáře nemusí být nutně spojeno s okruhy probíranými v rámci výuky, ideálně by mělo být úzce specializované

– než se pustíte do vypracování glosáře, podívejte se do Moodle-2 a nebo také na webové stránky Jednoty tlumočníků a překladatelů do terminologické části, zda již náhodou toto téma ve vámi zvolené jazykové kombinaci nebylo zpracováno

– závěrem glosáře uveďte všechny použité zdroje

– zkoušku z předmětu lze skládat i před odevzdáním glosáře, výsledná známka se do SIS a indexu zapisuje až po splnění této povinnosti. Glosář musí být odevzdán nejpozději do konce příslušného akademického roku, v němž student skládá zkoušku.

– v případě, že student/ka navštěvuje oba předměty, může vypracovat pouze jeden glosář

–  hotový glosář student/ka posílá příslušnému vyučujícímu tlumočení ke kontrole a ke schválení v elektronické podobě (word / pdf či excel – pokud má být glosář poskytnut JTP). Po zapracování případných připomínek a komentářů takto upravenou finální verzi glosáře pošle vyučujícímu zpět a ten ji poté buď vloží sám do Moodle nebo předá glosář pověřené osobě či pomvědovi, aby zajistili vložení do Moodle, k příslušnému jazyku a do konkrétní tematické složky (ve formátu pdf) + současně zašlou PhDr. Tomáši SVOBODOVI, PhD. (tomas.svoboda@ff.cuni.cz) rovněž elektronicky. Glosář bude (po případném převedení do formátu excelové tabulky) předán na Jednotu tlumočníků a překladatelů (JTP) a student/ovi/ce bude za to poskytnut přístup do Terminologické databáze glosářů.

– schválené glosáře budou následně ve formátu pdf umístěny v Moodle_2 pro další studenty ÚTRL FF UK (přihlásit se lze přes CAS a přes heslo, které bude platit vždy jeden kalendářní rok. Heslo získá student/ka od tajemníka ÚTRL či od vyučujících tlumočnických předmětů).

Pokud s vložením glosáře do Moodle autoři glosáře NESOUHLASÍ, musí tuto skutečnost okamžitě e-mailem nahlásit vyučujícím, kterým glosář elektronicky odevzdávali.

Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

garant navazujícího magisterského studijního programu Tlumočnictví

Ústav translatologie FF UK

 

Praha 29. ledna 2022

 

 

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Glosáře ke KT a ST