Glosáře ke KT a ST

Pokyny k vypracování glosářů v tlumočnických předmětech jako součást povinností pro získání atestace

 

Po vyhodnocení pilotní fáze (ZS 2019–2020) bylo na základě dohody vyučujících tlumočnických předmětů na ÚTRL rozhodnuto, že studenti mohou nadále své glosáře (od března 2020) odevzdávat ve wordu/pdf nebo v excelu (vzorová Excelová tabulka – viz příloha). Pokud se student/ka rozhodne pro excel, je nutné si prostudovat podrobný návod pro správné vypracování glosáře a vyplňovat do vzorové excelové tabulky.

Pokud chce student/ka poskytnout svůj glosář pro Terminologickou databázi Jednoty tlumočníků a překladatelů (JTP), za což získá do této databáze také neomezený přístup, musí podepsat formulář Udělení souhlasu. Pro potřeby této databáze by měl být glosář v excelu – podrobnosti viz formulář. Spolupráce ÚTRL a JTP v této oblasti funguje již více než 15 let, tudíž vřele studentům doporučujeme glosáře Jednotě tlumočníků i dále poskytovat.

Konsekutivní tlumočení CS-cizí jazyk-CS II. / Simultánní tlumočení cizí jazyk-CS I.

– struktura glosáře může být buď hnízdová (klíčová kolokace + odvozené pojmy, např. banka + ústřední/komerční…), nebo, pokud dané téma neumožňuje hnízdové řazení, tematická (tj. dle jednotlivých okruhů v rámci jednoho tématu, např. hudební nástroje: smyčcové, dechové, bicí…)

– glosář musí obsahovat minimálně 30 hnízd (klíčová kolokace + min. 3 odvozené pojmy), nebo 10 tematických okruhů s minimálně 12 pojmy v každém

– glosář může být CS-cizí jazyk a cizí jazyk-CS

– klíčová kolokace musí být doprovázena stručnou definicí

– téma glosáře nemusí být nutně spojeno s okruhy probíranými v rámci výuky, ideálně by mělo být úzce specializované

– než se pustíte do vypracování glosáře, zajděte si do knihovny a podívejte se na webové stránky Jednoty tlumočníků a překladatelů do terminologické části, jestli již toto téma nebylo zpracováno ve vámi zvolené jazykové kombinaci

– závěrem glosáře uveďte všechny použité zdroje

– zkoušku z předmětu lze skládat i před odevzdáním glosáře, výsledná známka se do SIS a indexu zapisuje až po splnění této povinnosti. Glosář by měl být odevzdán nejpozději do konce příslušného akademického roku, v němž student skládá zkoušku.

– pro oba předměty lze vypracovat jeden glosář

– hotový glosář student/ka posílá příslušnému vyučujícímu tlumočení ke kontrole a ke schválení v elektronické podobě (word či excel) a poté po odsouhlasení vyučujícím jej zašle do knihovny ÚTRL (ve formátu pdf/excel) + PhDr. Tomáši SVOBODOVI, PhD. (tomas.svoboda@ff.cuni.cz) rovněž elektronicky – glosář bude (po případném převedení do formátu excelové tabulky) předán dr. Svobodou na Jednotu tlumočníků a překladatelů (JTP) a student/ovi/ce bude poskytnut přístup do Terminologické databáze glosářů.

 

Konsekutivní tlumočení IV. / (bilaterální jednání) / Simultánní tlumočení III.

– struktura glosáře může být buď hnízdová (klíčová kolokace + odvozené pojmy, např. banka + ústřední/komerční…), nebo, pokud dané téma neumožňuje hnízdové řazení, tematická (tj. dle jednotlivých okruhů v rámci jednoho tématu, např. hudební nástroje: smyčcové, dechové, bicí…)

– glosář musí obsahovat minimálně 40 hnízd (klíčová kolokace + min. 3 odvozené pojmy), nebo 14 tematických okruhů s minimálně 12 pojmy v každém

– glosář může být CS-cizí jazyk a cizí jazyk-CS

– klíčová kolokace musí být doprovázena stručnou definicí

– téma glosáře nemusí být nutně spojeno s okruhy probíranými v rámci výuky, ideálně by mělo být úzce specializované

– než se pustíte do vypracování glosáře, zajděte si do naší knihovny a podívejte se na webové stránky Jednoty tlumočníků a překladatelů do terminologické části, jestli již toto téma nebylo zpracováno ve vámi zvolené jazykové kombinaci

– závěrem glosáře uveďte všechny použité zdroje

– zkoušku z předmětu lze skládat i před odevzdáním glosáře, výsledná známka se do SIS a indexu zapisuje až po splnění této povinnosti. Glosář musí být odevzdán nejpozději do konce příslušného akademického roku, v němž student skládá zkoušku.

– v případě, že student navštěvuje oba předměty, může vypracovat pouze jeden glosář

– hotový glosář student/ka posílá příslušnému vyučujícímu tlumočení ke kontrole a ke schválení v elektronické podobě (word či excel) a poté po odsouhlasení vyučujícím jej zašle do knihovny ÚTRL (ve formátu pdf/excel) + PhDr. Tomáši SVOBODOVI, PhD. (tomas.svoboda@ff.cuni.cz) rovněž elektronicky – glosář bude (po případném převedení do formátu excelové tabulky) předán dr. Svobodou na Jednotu tlumočníků a překladatelů (JTP) a student/ovi/ce bude poskytnut přístup do Terminologické databáze glosářů.

– schválené glosáře budou ve formátu pdf či excel umístěny v Moodle pro další studenty ÚTRL FF UK, a pokud s tím jako autoři glosáře NESOUHLASÍ, ať to e-mailem nahlásí vyučujícím, kterým glosář odevzdávali.

 

Praha 16. 9. 2021

 

Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

garant studijního oboru Tlumočnictví

Ústav translatologie FF UK

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Glosáře ke KT a ST