Bylo vyhlášeno fakultní kolo soutěže Student a věda – lingvistika 2024

Přihlásit se mohou studenti bakalářských a magisterských studijních programů. Soutěžní práce (lingvistické či interdisciplinární příspěvky týkající se lingvistiky) nejsou tematicky omezeny. Jazykem příspěvků je čeština, případně slovenština nebo angličtina, ústní prezentace probíhá česky nebo slovensky.

Porota soutěže hodnotí písemnou verzi, ústní prezentaci a odpovědi v diskusi. První místo bude odměněno částkou 5 000 Kč, druhé 3 000 Kč, třetí 2 000 Kč, ocenění studenti postupují do celostátního kola, které se uskuteční 6. 5. 2024 na FF UP Olomouci.

Web soutěže: https://studentaveda.ff.cuni.cz/

Úvod > Nástěnka > Bylo vyhlášeno fakultní kolo soutěže Student a věda – lingvistika 2024