Úspěšní absolventi 2011/2012

V akademickém roce 2011/2012 jsme pořádali již osmý běh náročného dvousemestrálního postgraduálního Evropského kurzu konferenčního tlumočení (26 týdnů, více než 600 hodin přímé výuky) ve spolupráci s DG INTE Evropského parlamentu, DG SCIC Evropské komise a konsorciem prestižních evropských tlumočnických univerzit. Kurz absolvovalo a závěrečné zkoušky před mezinárodní komisí (obhajoba ročníkové práce, vypracování glosáře, simultánní a konsekutivní tlumočení a 2 otázky o EU) úspěšně složilo 10 účastníků kurzu. Sedm z nich získalo Evropský certifikát European Masters in Conference Interpreting, tak Osvědčení o rekvalifikaci dle vyhlášky MŠMT č. 524/2004 Sb. Konferenční tlumočník pro evropské struktury. Tři absolventky obdržely pouze toto Osvědčení.

Slavnostní předání Certifikátu EMCI a Osvědčení se uskutečnilo v pátek 21. září 2012 v Malé aule staroslavného Karolina v Praze.

Certifikát EMCI a Osvědčení FF UK o úspěšném absolvování kurzu získávají:

  • Borovanská Petra (CS: „A“; EN: „B“)

  • Čurdová Lenka (CS: „A“; EN: „C“; DE: „C“)

  • Fajkusová Andrea (CS: „A“; ES „B“; DE: „C“)

  • Kozelská Irena  (CS: „A“; FR: „B“)

  • Martínková Lenka  (CS: „A“; DE: „B“)

  • Poeta Marta  (CS: „A“; EN: „B“)

  • Tóthová Jana (CS“ „A“; EN: „C“, FR: „C“)

Osvědčení FF UK o úspěšném absolvování kurzu získávají:

  • Janáčková Tereza (CS“ „A“; EN: „C“)     

  • Jandečková Eva  (CS: „A“; FR: „C“)        

  • Kreslová Veronika (CS“ „A“; EN: „C“)

Všem úspěšným absolventkám srdečně blahopřejeme!

Výše uvedené informace jsou zveřejněny se souhlasem úspěšných absolventů.
Úvod > Euromasters > Absolventi > Úspěšní absolventi 2011/2012