Kdo jsme?

Vítejte na stránkách Ústavu translatologie

Jsme jediným vysokoškolským pracovištěm v České republice, jež se plně specializuje na překlad a tlumočení a nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy. Vyučujeme pět jazyků (angličtinu, francouzštinu, němčinu, ruštinu a španělštinu) v kombinaci s češtinou.

Díky přibližně 450 studentům a zhruba 25 interním a 10 externím pedagogům patříme mezi největší vzdělávací a výzkumná pracoviště Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Učitelé, kteří u nás působí, jsou z velké části sami aktivními překladateli či tlumočníky. Patří mezi autory překladů slavných literárních děl stejně jako významných evropských dokumentů. Mnozí naši učitelé tlumočnických disciplín jsou akreditováni jako tlumočníci pro instituce Evropské unie.

Kvalita studia, jež nabízíme, je garantována mimo jiné naším členstvím v mezinárodní organizaci CIUTI, sdružující nejlepší tlumočnické a překladatelské školy v Evropě i jinde ve světě, v konsorciu evropských univerzit EMCI, v evropském programu EMT a ve sdruženích FIT a EULITA (přidružený člen).

Z historie

Náš ústav byl založen v roce 1963 a v roce 2013 oslavil 50 let své existence, kterou připomíná stálá výstava v prostorách Šporkova paláce, sídle Ústavu translatologie (Hybernská 3, Praha 1). Naše pracoviště se řadí k překladatelsko-tlumočnickým školám s dlouhodobější tradicí, neboť školy vychovávající překladatele a tlumočníky začaly v Evropě vznikat teprve po druhé světové válce.

Vznik ústavu iniciovali tři význační pražští lingvisté – profesoři Josef Dubský (španělština), Ivan Poldauf (angličtina) a Josef Václav Bečka (čeština). Původně jsme patřili pod Univerzitu 17. listopadu se sídlem v Praze a Bratislavě a ústav nesl název Institut překladatelství a tlumočnictví.

Když v polovině 70. let univerzita zanikla, byla bratislavská část Institutu zrušena a pražská byla převedena jako katedra na FF UK a stala se jediným univerzitním pracovištěm zaměřeným na oblast translatologie v celém tehdejším Československu.

Počátkem 90. let byla katedra překladatelství a tlumočnictví přejmenována na Ústav translatologie, v souladu s vědním oborem, který se tehdy začal zejména v Evropě prudce rozvíjet.

Úvod > Ústav > Kdo jsme?