Základní informace o kurzu

Modulový kurz Komunitní / bilaterální tlumočení v jazykové kombinaci čeština-ruština je určen pro zájemce, kteří mají jazykové dovednosti na vysoké úrovni a chtějí se zaměřit především na rozvoj tlumočnických dovedností:

Kurz je zaměřený na rozšiřování kompetencí v oblasti tlumočení a věnuje se i osvojování a praktickému používání odborné oborové terminologie. Účastníci by měli zvládnout komunitní/bilaterální tlumočení včetně tlumočnického zápisu a tlumočení z listu, souběžného tlumočení šeptem, etiky tlumočníka, role a místa tlumočníka, tlumočnických strategií, psychohygieny apod.).

Kurz je určen především pro neprofesionální (dobrovolnické) tlumočníky z neziskových organizací, pro interkulturní pracovníky a interkulturní mediátory či tlumočníky dobrovolníky, kteří působili v KACPU a v centrech následné péče o uprchlíky a je zaměřený na rozšiřování jejich dovedností.

Absolventi, komunitní tlumočníci by měli být schopni zprostředkovat jazykovou komunikaci mezi cizincem a českou stranou při jejich vzájemném jednání především na úřadech (Úřad práce, sociální a zdravotní pojištění, Finanční úřad, Živnostenský úřad apod.), ve školství či ve zdravotnictví a při práci pro neziskové organizace.