Úspěšní absolventi 2017/2018

V akademickém roce 2017/2018 jsme pořádali již jedenáctý běh náročného dvousemestrálního kurzu (dle nové akreditace navazujícího magisterského studijního programu Tlumočnictví – „modulu“) EMCI (European Masters in Conference Interpreting) s finanční podporou DG SCIC Evropské komise a ve spolupráci s DG LINC Evropského parlamentu a EMCI Konsorciem prestižních evropských tlumočnických univerzit. Modul absolvovalo a závěrečné zkoušky před mezinárodní komisí (simultánní tlumočení, simultánní tlumočení s textem a konsekutivní tlumočení) úspěšně složilo 5 studentů tohoto modulu. Získali Evropský certifikát European Masters in Conference Interpreting (EMCI).

 

Certifikát EMCI o úspěšném absolvování kurzu získávají:

  • Marta PETRÁŠOVÁ (čeština „A“, angličtina „C“, francouzština „B“)

  • Iva VÁVROVÁ (čeština „A“, angličtina „B“)

  • Veronika SOCHOROVÁ (čeština „A“, angličtina „C“, španělština „C“)

  • Jan KOVÁLIK (čeština „A“, angličtina „B“)

  • Richard SLADOVNÍK (čeština „A“, angličtina „B“, španělština „C“)

 

Všem srdečně blahopřejeme!!!

Výše uvedené údaje jsou uveřejněny na základě písemného souhlasu všech úspěšných absolventů modulu EMCI 2017/2018.
Úvod > Euromasters > Absolventi > Úspěšní absolventi 2017/2018