PhDr. Jana Pokojová

Kontakt

Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3, 110 00  Praha 1, místnost č. 108

E-mail: jana.pokojova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 536

Konzultační hodiny: najdete zde

 

Vzdělání

 • VII/2012 – Training for Trainers seminář v Bruselu pro vyučující konferenčního tlumočení
 • XI/2009 – Rigorózní zkouška na Ústavu translatologie FF UK, název rigorózní práce: České překlady Lorcových Cikánských romanci
 • V/ 2008 – Získání certifikátu konferenčního tlumočníka v jazyce španělském a českém
 • 2002–2008 – Magisterské studium Překladatelství–tlumočnictví na FF UK, jazyk německý a španělský, ukončeno státní závěrečnou zkouškou

Absolvovaná školení a specializované kurzy:

 • VI/2021 – Kurz Titulkování v kostce (organizováno spolkem Překladatelé Severu, zakončeno certifikátem)
 • XI/2021 – Seminář organizovaný spolkem Překladatelé Severu – Právní minimum pro literární překladatele (školitel Rudolf Leška, ŠTAIDL LEŠKA ADVOKÁTI)
 • II/2022 – Školení zaměřené na práci se softwarem Trados Studio (lektor Ladislav Hlavatý z RWS ČR)

Pedagogická praxe

 • od 2002 do současnosti – lektorka německého a španělského jazyka pro individuální i skupinovou klientelu
 • od 2008 do současnosti – lektorka tlumočení na Ústavu translatologie FFUK. Výuka předmětů Simultánní tlumočení, Konsekutivního tlumočení, Tlumočnická propedeutika, Tlumočení z listu, Simultánní tlumočení s textem (ES-CS-ES)
 • od 2019 do současnosti – výuka němčiny a španělštiny Callanovou metodou
 • 2013/2014 – výuka simultánního a konsekutivního tlumočení (ES-CS-ES) v rámci EMCI (Euromasters in Conference Interpreting, Institute of Translation Studies, Charles University in Prague)
 • 2017/2018 – výuka simultánního a konsekutivního tlumočení
  (ES–CS–ES) v rámci EMCI (Euromasters in Conference Interpreting, Institute of Translation Studies, Charles University in Prague)
 • 2019/2020 – výuka simultánního a konsekutivního tlumočení (ES–CS–ES) v rámci EMCI (Euromasters in Conference Interpreting, Institute of Translation Studies, Charles University in Prague)
 • Od 2020 do současnosti – výuka Tlumočnické propedeutiky DE, Tlumočení III (DE-CS-DE) a Překladatelské propedeutiky (DE-CS-DE)
 • Od 2024 – výuka semináře Překladu poezie z němčiny a ze španělštiny do češtiny

Tlumočnická, překladatelská a publikační činnost

 • Od 2008 – dosud: kontinuální tlumočnická praxe
  • Simultánní a konsekutuní tlumočení pro český a zahraniční trh, pracovní jazyky: španělština, němčina, čeština
  • Tlumočení mimo jiné pro: Člověk v Tísní o.p.s., LCG 360° Consulting, IPSOS, Instituto Cervantes, Primavera Andorrana,  CA Tomáš Hamerník – Home in Prague,  Konstruktis – vyšší dodavatelství staveb, a.s., Siemens Kolejová vozidla s.r.o,  CA AccommodationInCzech, komunitní a doprovodné tlumočení pro španělského nevidomého studenta a jeho doprovodu ze Španělska při jeho studijním pobytu v Praze
 • Od roku 2008 – dosud: kontinuální překladatelská praxe
  • Překlady mimo jiné pro: LCG 360° Consulting (projekty OXO Bubbletea, GOTT MY LIFE, Digitalgolf.de&at a Hotel Olympia Marienbad), překlady na Facebook a Twitter vč. překladu newsletterů a vytváření reakcí a komentářů v německém jazyce na daných profilech, překlady webových stránek pro CA Toy traveling s.r.o, CA Tomáš Hamerník – Home in Prague, CA AccommodationInCzech, překlad textů do katalogu k výstavě Josepa Renaua pro Instituto Cervantes, materiály pro webové stránky Lékařů bez hranic, překlady dětských herních aplikací a výukových videí pro Puntíci.cz

Členství v profesních organizacích:
od 2020 – členství v JTP
od 2021 – členství v Obci překladatelů

Publikační a konferenční činnost:


 • POKOJOVÁ, Jan. 2017  „Federico García Lorca – život, dílo a historický kontext“ v programu k inscenaci Krvavé svatby ve Stavovském divadle.
 • MRAČKOVÁ VAVROUŠOVÁ, Petra; POKOJOVÁ, Jana. 2021. „On-line výuka tlumočnických seminářů (na příkladu pražského Ústavu translatologie FF UK)“. In: Králová,Jana; Klimeš, Lukáš (ed.). AUC Philologica, 03/2021
 • MRAČKOVÁ VAVROUŠOVÁ, Petra; POKOJOVÁ, Jana. 2023. „Narušená direkcionalita při výuce překladu (na příkladu studijního programu double degree Praha-Lipsko)“. In: AUC Philologica, 02/2023
 • MRAČKOVÁ VAVROUŠOVÁ, Petra; POKOJOVÁ, Jana. 2023. „Přítomnost zahraničních studentů na tlumočnických seminářích – (ne)výhody tzv. narušené direkcionality“. In: Mraček, David; Malkovská, Alžběta (ed.). AUC Philologica, 03/2023
 • Pokojová, J. (2023). Paulína Šišmišová y Eva Palkovičová (eds.), Cervantesov Don Quijote na Slovensku a vo svete. Hermēneus. Revista De traducción E interpretación, (24), 567–569. https://doi.org/10.24197/her.24.2022.567-569

Vystoupení na konferencích:

 • Palabras (des)atadas – setkání hispanistů 2021: Ponencia sobre la formación de intérpretes online (ejemplo del Instituto de Traducción e Interpretación de Praga)
 • European Day of Languages 2021: Jak se učí tlumočení on-line?
 • Konference ČeSko 8/2022 – Čeština a ostatní jazyky: DD² aneb double degree a deformovaná
  direkcionalita při výuce překladu a tlumočení
 • TIFO OLOMOUC 2022 – Translation and Interpreting Forum Olomouc 2022 Designing an introductory course in translation theory and practice: Greetings from a multilingual classroom

Literární překlady (převážně zaměřené na poezii):

 • Acosta, Alicia. Špunťa a já (2021), Praha: Cesta domů
 • Bono, Isabel. Mokré suché listí (2022), Praha: Vyšehrad
 • Larriva, Arvelo Enriqueta. Osamocený hlas (Voz aislada) in PLAV 9/2023, Praha: Spolek SPLAV
 • Morgenstern, Christian. 77 šibenic (2020), Praha: Vyšehrad (Tvůrčí ocenění Obce překladatelů udělené v rámci Ceny Josefa Jungmanna)
 • Morgenstern Christian. Bubásně (2021), Praha: Vyšehrad
 • Morgenstern Christian. Praktičtí lidé (2022), Praha: Vyšehrad
 • Neruda, Pablo. Dnes v noci mohu psát ty nejsmutnější verše (Z nových překladů) in Tvar 17/2022, Praha: Klub přátel Tvaru
 • Pokojová, Jana. Jsou hlasy volnosti. H7O. 27/08/2021
 • Pokojová, Jana. Esej překladatele: Bavíme své vnitřní dítě (2022), Praha: PLAV
 • Salas, María Clara. Lesní rituál (Ritual de bosques) in PLAV 9/2023, Praha: PLAV

Zahraniční jazykové zkušenosti:

září 2006–únor 2007 – stáž Erasmus na Granadské Univerzitě ve Španělsku, Facultad de traducción e interpretación.
1991–1995 – čtyřletý pobyt v Limě v Peru
1990–1991 – dvouletý pobyt v Madridu ve Španělsku
1989–1990 – roční pobyt v Havaně na Kubě

Členství v organizacích

 • od 2020 – členství v JTP
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > PhDr. Jana Pokojová