PhDr. Jana Pokojová

Kontakt

Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3, 110 00  Praha 1, místnost č. 108

E-mail: jana.pokojova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 536

Konzultační hodiny: najdete zde

 

Vzdělání

 • VII/2012 – Training for Trainers seminář v Bruselu pro vyučující konferenčního tlumočení
 • XI/2009 – Rigorózní zkouška na Ústavu translatologie FF UK, název rigorózní práce: České překlady Lorcových Cikánských romanci
 • V/ 2008 – Získání certifikátu konferenčního tlumočníka v jazyce španělském a českém
 • 2002–2008 – Magisterské studium Překladatelství–tlumočnictví na FF UK, jazyk německý a španělský, ukončeno státní závěrečnou zkouškou

Pedagogická praxe

 • Od 2008 do současnosti – lektorka tlumočení na Ústavu translatologie FFUK. Výuka předmětů Simultánní tlumočení, Konsekutivního tlumočení, Tlumočnická propedeutika, Tlumočení z listu, Simultánní tlumočení s textem (ES-CS-ES)
 • 2013/2014 – výuka simultánního a konsekutivního tlumočení (ES-CS-ES) v rámci EMCI (Euromasters in Conference Interpreting, Institute of Translation Studies, Charles University in Prague)
 • 2017/2018 – výuka simultánního a konsekutivního tlumočení
  (ES–CS–ES) v rámci EMCI (Euromasters in Conference Interpreting, Institute of Translation Studies, Charles University in Prague)
 • 2019/2020 – výuka simultánního a konsekutivního tlumočení
  (ES–CS–ES) v rámci EMCI (Euromasters in Conference Interpreting, Institute of Translation Studies, Charles University in Prague)
 • od 2002 do současnosti – lektorka německého a španělského jazyka pro individuální i skupinovou klientelu včetně výuky Callanovou metodou

Tlumočnická, překladatelská a publikační činnost

 • Od 2008 – dosud: kontinuální tlumočnická praxe
  • Simultánní a konsekutuní tlumočení pro český a zahraniční trh, pracovní jazyky: španělština, němčina, čeština
  • Tlumočení mimo jiné pro: Člověk v Tísní o.p.s., LCG 360° Consulting, IPSOS, Instituto Cervantes, Primavera Andorrana,  CA Tomáš Hamerník – Home in Prague,  Konstruktis – vyšší dodavatelství staveb, a.s., Siemens Kolejová vozidla s.r.o,  CA AccommodationInCzech, komunitní a doprovodné tlumočení pro španělského nevidomého studenta a jeho doprovodu ze Španělska při jeho studijním pobytu v Praze
 • Od roku 2008 – dosud: kontinuální překladatelská praxe
  • Překlady mimo jiné pro: LCG 360° Consulting (projekty OXO Bubbletea, GOTT MY LIFE, Digitalgolf.de&at a Hotel Olympia Marienbad), překlady na Facebook a Twitter vč. překladu newsletterů a vytváření reakcí a komentářů v německém jazyce na daných profilech, překlady webových stránek pro CA Toy traveling s.r.o, CA Tomáš Hamerník – Home in Prague, CA AccommodationInCzech, překlad textů do katalogu k výstavě Josepa Renaua pro Instituto Cervantes, materiály pro webové stránky Lékařů bez hranic
 • XI/2020překlad výboru básní z díla německého básníka Christiana Morgensterna, vydalo nakladatelství Vyšehrad pod názvem 77 šibenic, ISBN 9788076013667
 • III/2017publikování článku „Federico García Lorca – život, dílo a historický kontext“ v programu k inscenaci Krvavé svatby ve Stavovském divadle.
 • od 2020 – členství v JTP
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > PhDr. Jana Pokojová