Základní informace o kurzu

Modulový kurz Konferenční tlumočení v jazykové kombinaci čeština-ukrajinština je určen pro zájemce, kteří mají jazykové dovednosti na vysoké úrovni a chtějí se zaměřit na rozvoj tlumočnických dovedností.

Kurz je určen především pro tlumočníky, kteří již působí na trhu tlumočení jako doprovodní či komunitní či soudní tlumočníci a neprošli žádným profesionálním tlumočnickým školením či tlumočnickým vzděláním nebo kurzem pro tuto či jinou jazykovou kombinaci.

Modulový kurz je zaměřený na rozšiřování kompetencí v oblasti konferenčního tlumočení (kabinové simultánní tlumočení a konsekutivní tlumočení). Výuka simultánního tlumočení či konsekutivního tlumočení se zápisem není v této jazykové kombinaci v celé České republice nikde dosud na vysoké škole nabízena. Účastníci získají potřebné dovednosti a návyky a naučí se základní tlumočnické strategie, vyzkouší si zvládání vypjatých a náročných komunikačních situací, práci se stresem a pod tlakem a zdokonalí své jazykové, všeobecné, kulturní a areálové znalosti z dané oblasti.

Jedná se o profesně zaměřený kurz, jehož cílem je poskytnout motivovaným účastníkům s nezbytnými jazykovými kompetencemi, komunikativními dovednostmi a tlumočnickými předpoklady základy tlumočnické průpravy pro potenciální budoucí uplatnění i v oblasti konferenčního tlumočení.