Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení

Sdružené/dvouspecializační bakalářské studium programu Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení

Chcete-li studovat některý z předchozích povinně sdružených/dvouspecializačních bakalářských studijních programů, musíte si podat přihlášku buď na dvě specializace (např. Angličtina pro překlad a tlumočení a Francouzština pro překlad a tlumočení; tzv. dvouspecializační studium), nebo na jednu specializaci programu Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení a na další program vypisovaný na FF UK v kombinaci s našimi specializacemi (tzv. sdružené studium). Přípustné kombinace našich specializací naleznete vždy v aktuálních požadavcích přijímacích zkoušek (podmínky přijímacího řízení jsou uvedené výše).

Přijímací zkouška pro sdružené/dvouspecializační BAKALÁŘSKÉ STUDIUM s angličtinoufrancouzštinouněmčinou, ruštinou a španělštinou probíhá jednokolově, a to písemnou formou.

Upozornění pro ty, kdo podávají přihlášku do bakalářského studia v ÚTRL a jedním z jazyků, na které se hlásí, je angličtina: Ze statistik v minulých letech vyplývá, že úspěšnost přijetí na bakalářské studium angličtiny je cca 15 % (u těch, kdo kombinují jazyky v ÚTRL). Doporučujeme proto kromě podání přihlášky na angličtinu v ÚTRL zvážit kombinaci i s jiným studijním programem, abyste omezili riziko nepřijetí na ÚTRL.

Předměty přijímací zkoušky do sdruženého/dvouspecializačního studia

Písemná část pro všechny programy (max. 100 bodů)

 

  • Test z českého jazyka (uchazeč o více programů skládá tento test pouze jednou) (0–24 bodů)

  • Překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (0–24 bodů)

  • Překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (0–20 bodů)

  • Sumarizace cizojazyčného neliterárního textu provedená v češtině (0–16 bodů)

  • Vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (0–16 bodů)

 

Modelové testy

 

Podívejte se na SEZNAM DOPORUČENÉ STUDIJNÍ LITERATURY.

Profil absolventa

Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni minimálně C1 podle SERR, s předpokladem rychlého rozvoje jazykových dovedností na vyšší úroveň po zapracování v příslušném programu. Dále si osvojí základní kompetence v překladu (překlad obecných a odborných textů nižší náročnosti do českého jazyka) s předpokladem rozvoje schopnosti překládat dané texty oběma směry na základě praxe  v příslušném programu uplatnění. Osvojí si též základní schopnost využívat nástroje pro počítačem podporovaný překlad. Rovněž získá základní dovednosti v tlumočení doprovodném a bilaterálním, s předpokladem rozvoje schopnosti tlumočit konsekutivně na základě praxe v daném  programu uplatnění. Získá schopnost teoretické reflexe základních překladatelských a tlumočnických problémů, je připraven uplatnit se jako samostatný odborný pracovník, který je schopen zprostředkovávat mezijazykovou komunikaci v podniku/instituci jakéhokoliv charakteru. Podle požadavků klienta/zaměstnavatele bude schopen rychle se zapracovat do příslušného programu. Může se uplatnit i na nižších stupních řízení. Konkrétně může jít o interního překladatele/tlumočníka, jednatele, asistenta pro vyšší management. Z hlediska typu podniku/instituce může jít např. o manažera překladatelských projektů v překladatelských agenturách, asistenta vedoucího v překladatelsko-tlumočnických odděleních státních institucí, zprostředkovatele pro styk se zahraničím  v obchodu, kultuře či vědě.

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení