Konference

Konference, sympozia, kolokvia

2019:  L2 Translation: Getting Out of the Grey Zone

2018: Cesty translatologie (doktorandský workshop)

2017: Tradice, současnost a budoucnost české translatologie

2016: Kvalita v oblasti institucionálního překladu („Quality Aspects in Institutional Translation“)

2015: Mezinárodní konference Jan Zábrana – básník, překladatel, čtenář

2013: 12. mezinárodní konference o překladu a tlumočení: Czech, Slovak and Polish Structuralist Traditions in the Translation Studies Paradigm Today

2012: Kulatý stůl IMPLI – Improving Police and Legal Interpreting

2010: Konference Překlady pro EU

2009: 11. mezinárodní konference o překladu a tlumočení: Translating Beyond East and West.

2008: Česko-slovenská konference Profilace českého překladu po roce 1945 (kolektivní monografii vydala FF UK v Praze)

2005: Kolokvium Český překlad 1945–2004 (sborník vydala FF UK v Praze)

2003: 10. mezinárodní konference o překladu a tlumočení (sborník publikován v nakl. John Benjamins)

2003: Sympozium Český překlad 1945–2003 (sborník vydala FF UK v Praze)

1995: 9. mezinárodní konference o překladu a tlumočení (sborník publikován v nakl. John Benjamins)

1995: 1. kongres Evropské translatologické společnosti (sborník publikován v nakl. John Benjamins)

1992: 8. mezinárodní konference o překladu a tlumočení

Úvod > Věda a výzkum > Konference