PhDr. David Mraček, Ph.D.

Kontakt

Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3, Praha 1, 110 00, místnost č. 204

E-mail: david.mracek@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 538

Konzultační hodiny: najdete zde

 

Kvalifikace

 • 2008–2015: Doktorské studium: Ústav translatologie, FF UK, disertační práce Vzájemné postavení translatologie a didaktiky překladu (Ph.D., PhDr.)
 • 2001–2007: Magisterské studium: Ústav translatologie, FF UK (překladatelství a tlumočnictví angličtina a němčina; diplomová práce Překlad operních titulků; Mgr.)

Zaměstnání

 • od r. 2011: Ústav translatologie, FF UK, odborný asistent se zaměřením na anglický jazyk, překlad a tlumočení
 • od r. 2004: překladatel a tlumočník ve svobodném povolání

Výuka

 • anglicko-česká kontrastivní gramatika, překlad neliterárních textů, teorie překladu, tlumočnická propedeutika, konsekutivní tlumočení, tlumočení z listu
 • výuka konferenčního tlumočení v rámci kurzu European Masters in Conference Interpreting (EMCI)
 • kurzy tlumočení pro veřejnost
 • vyzvané přednášky (Kruh moderních filologů, Asociace učitelů španělštiny, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

Výzkumné a rozvojové projekty

 • 2020–2021: účast na projektu Interkulturní pracovník se zaměřením na práci v oblasti podpory dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a jejich rodin (In-Báze, z.s., FF UK)
 • 2017–2021: účast na projektu Progres 4 / Progres Q10 – Jazyk v proměnách času, místa, kultury (FF UK)
 • 2016-2018: GAČR 16-03037S Směr překladu: kvalitativní a sociologická hlediska (spolu s T. Dubědou a V. Obdržálkovou)

Členství v organizacích a radách

 • Redakční rada časopisu AUC Philologica, od r. 2024
 • Jdnota tlumočníků a překladatelů, od r. 2019
 • Kruh moderních filologů, od r. 2017

Přednášková činnost

 • Evropská komise – Generální ředitelství pro překlady, Lucemburk, 13. 11. 2019, dvě přednášky s názvem Dějiny (myšlení o) překladu a Teorie překladu: The Greatest Hits
 • Moskevská státní lingvistická univerzita, Moskva, 16. 5. 2019, dvě přednášky s názvem Translation Competence: theoretical models and practical implications a Translation into a non-mother tongue: a taboo or a necessity?
 • Asociace učitelů španělštiny, Praha, 23. 3. 2019, přednáška s názvem Překlad a tlumočení jako pátá řečová dovednost
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, České Budějovice, 4. 2. 2019, mezinárodní setkání ke strategickému partnerství „Národní právní řády a jazykové služby: Překlad a tlumočení v rozmanitosti“, přednáška s názvem Translation Competence
 • Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Hradec Králové, 10. 4. 2018, přednáška s názvem Rešeršní dovednosti a překlad do nemateřského jazyka
 • Kruh moderních filologů, Praha, 24. 11. 2017, přednáška s názvem Překladatelské kompetence z pohledu translatologie
 • Jeronýmovy dny, Jednota tlumočníků a překladatelů, Praha, 3. 11. 2017, přednáška s názvem Překladatelské kompetence z pohledu translatologie

Účast na konferencích

 • Translation and Interpreting Forum Olomouc 2022 „Room for (Ex)Change in T&I Training“. Olomouc, Česká republika, 11.–12. 11. 2022. Příspěvek „Translation degree programmes and beyond: A teacher’s reflections on the possibilities and limitations of translation teaching in different contexts“
 • Translation and Interpreting Forum Olomouc 2019 „Teaching Translation vs. Training Translators“. Olomouc, Česká republika, 15.–16. 11. 2019. Příspěvek „L2 Translation: the Perspective of Native Speakers“ + účast v panelové diskuzi o vzdělávání překladatelů a tlumočníků
 • L2 Translation: Getting Out of the Grey Zone. Praha, Česká republika, 20.–21. 9. 2019, účast na přípravě konference + moderování závěrečné panelové diskuze
 • Translation, Interpreting and Culture: Old Dogmas, New Approaches (?). Nitra, Slovensko, 26.–28. 09. 2018. Příspěvek „Reflective diaries: developing self-reflection skills in interpreter trainees“ (s Petrou Mračkovou Vavroušovou)
 • Translation Research – Translator Training. Budapešť, Maďarsko, 24.–26. 5 2018. Příspěvek „The Role of Native Speakers in L2 Translation“
 • Translation and Interpreting Forum Olomouc 2017. Translating the Wor(l)d: Beyond. Olomouc, Česká republika, 10.–11. 11. 2017. Příspěvek „Directionality in Translation: What Makes Translating into L2 Difficult?“
 • Konference eLearning 2017. Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika, 8.–9. 11. 2017. Příspěvek „Grammar and style errors in L2 translation (Czech into English)“
 • Teaching Translation and Interpreting Conference. Uniwersytet Łódzki, Łódz, Polsko, 15.–16. 9. 2017. Příspěvek „Inverse translation: comparing student and professional perspectives“
 • Interaktivní seminář projektu „Překlad jako didaktický nástroj ve výuce cizích jazyků“ (č. 78p3, podporován Aktion Česká Republika-Rakousko). Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika, 9. –10. 2. 2017. Příspěvek „Translace jako dílčí řečová dovednost“
 • Workshop Tradice, současnost a budoucnost české translatologie. Univerzita Karlova, Ústav translatologie, Praha, Česká republika, 27. 1. 2017. Příspěvek „Levý a didaktika překladu“.
 • 5. mezinárodní konference Vědecký výzkum a výuka jazyků. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 13. 11. 2013. Příspěvek „Tlumočení ve výuce cizích jazyků“
 • 4. mezinárodní konference Vědecký výzkum a výuka jazyků. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 5. 10. 2011. Příspěvek „Překlad jako moderní nástroj výuky jazyků“
 • 3. mezinárodní konference Vědecký výzkum a výuka jazyků. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 15. 9. 2009. Příspěvek „Přínos modelu překladatelské analýzy Christiane Nordové pro didaktiku překladu“

Bibliografie

Odborné příspěvky na téma didaktika překladu, překlad a tlumočení ve výuce cizích jazyků, kvalita překladu, multimediální překlad (titulkování), překlad do nemateřského jazyka

 • MRAČEK, D. 2024. Directionality in Translation. In The Routledge Handbook of the History of Translation Studies. Anne Lange, Daniele Monticelli and Christopher Rundle (eds.). Abingdon & New York: Routledge, 795–822.
 • MRAČEK, D., MALKOVSKÁ, A. (eds.). 2023. AUC Philologica 3/2023. Praha: Karolinum.
 • KLOUDOVÁ, Věra, David MRAČEK, Ondřej BOJAR a Martin POPEL. 2023. Možnosti a meze tvorby tzv. optimálních referenčních překladů: po stopách „překladatelštiny“ v profesionálních překladech zpravodajských textů. Slovo a slovesnost. Praha: Melantrich, 2023, 84(2), 122-156. DOI: https://doi.org/10.58756/s2228425.
 • MRAČEK, D., MRAČKOVÁ VAVROUŠOVÁ, P. 2021. Self-reflection tools in interpreter training: a case study involving learners’ diaries. In Changing Paradigms and Approaches in Interpreter Training: Perspectives from Central Europe. Šveda, P. (ed.), London: Routledge, 229–247.
 • MRAČEK, David (2019): The Role(s) of Native Speakers in L2 Translation. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics (10) 1, s. 7–25.
 • MRAČEK, David (2018): Inverse translation: the more challenging direction. Linguistica Pragensia 2/2018, s. 202–221.
 • MRAČEK, David (2018): Jiří Levý a didaktika překladu. Translatologica Pragensia 2/2018, s. 59–71.
 • MRAČEK, David (2017): Gramatické a stylistické chyby v překladu do angličtiny jako nemateřského jazyka. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2017. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 116–126. ISBN: 978-80-7435-691-9.
 • MRAČEK, David (2017): Translace jako dílčí řečová dovednost. In Překlad jako didaktický nástroj ve výuce cizích jazyků. Hrdinová, Eva Maria (ed.), Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. 102–116. ISBN 978-80-244-5247-0.
 • HRDINOVÁ, Eva Maria, MRAČEK, David, SKOPEČKOVÁ, Eva (2017): Překlad jako didaktický nástroj ve výuce cizích jazyků neboli úvodem. In Překlad jako didaktický nástroj ve výuce cizích jazyků. Hrdinová, Eva Maria (ed.), Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. 5–18. ISBN 978-80-244-5247-0.
 • MRAČEK, David (2014): Why Translation Matters for Language Learners: A 21st Century Perspective. Hermeneus, Revista de Traducción e Interpretación 16, s. 425–435.
 • MRAČEK, David (2013): Tlumočení ve výuce cizích jazyků. In Vědecký výzkum a výuka jazyků V. Komunikační sebereflexe a kompetence. Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, s. 147–154. ISBN 978-80-7435-323-9.
 • MRAČEK, David (2012): Translation as a Modern Tool for Language Teaching. In Intercultural Inspirations for Language Education: Spaces for Understanding. Semrádová, Ilona (ed.), Hradec Králové, M&V, s. 64–73. ISBN 978-80-7435-136-5.
 • MRAČEK, David (2011): Překlad jako moderní nástroj výuky jazyků. In Vědecký výzkum a výuka jazyků IV. Sborník příspěvků v plném znění. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, s. 191–197. ISBN 978-80-7435-136-5.
 • MRAČEK, David (2010): Operní titulky jako nová výzva pro aplikovanou lingvistiku. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics (SALi), č. 2, s. 79–85. ISSN 1804-3240.
 • MRAČEK, David (2009): Přínos modelu překladatelské analýzy Christiane Nordové pro didaktiku překladu. In Vědecký výzkum a výuka jazyků III. Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, CD. ISBN 978-80-7041-947-2.
 • MRAČEK, David (2009): Klienta zajímá cena a termín. A co kvalita? Soudní tlumočník, č. 1, s. 25–27.
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > PhDr. David Mraček, Ph.D.