Překladatelské stáže v DGT pro absolventy bakalářského, popř. magisterského studia

Generální ředitelství pro překlady EK zveřejnilo výzvu pro zájemce o odborné stáže, tzv. DGT Blue book traineeships. Uchazeč musí být absolventem nejméně bakalářského studia. Termín pro podávání přihlášek je 15. 3. Podrobné informace najdete zde: https://traineeships.ec.europa.eu/index_en

Úvod > Nástěnka > Překladatelské stáže v DGT pro absolventy bakalářského, popř. magisterského studia