Úspěšní absolventi 2009/2010

V akademickém roce 2009/2010 jsme pořádali již sedmý běh náročného dvousemestrálního postgraduálního Evropského kurzu konferenčního tlumočení (26 týdnů, více než 600 hodin přímé výuky) ve spolupráci s DG INTE Evropského parlamentu, DG SCIC Evropské komise a konsorciem prestižních evropských tlumočnických univerzit. Kurz absolvovalo a závěrečné zkoušky před mezinárodní komisí (obhajoba ročníkové práce, vypracování glosáře, simultánní a konsekutivní tlumočení a 2 otázky o EU) úspěšně zatím složilo 11 účastníků kurzu. Osm z nich získalo jak Evropský certifikát European Masters in Conference Interpreting, tak Osvědčení o rekvalifikaci dle vyhlášky MŠMT č. 524/2004 Sb. Konferenční tlumočník pro evropské struktury. Tři absolventky obdržely pouze Osvědčení MŠMT.

Slavnostní předání Certifikátu EMCI a Osvědčení MŠMT se uskutečnilo v pondělí 20.září 2010 v Malé aule staroslavného Karolina v Praze.

 

Certifikát „European Masters in Conference Interpreting“a Osvědčení MŠMT „Konferenční tlumočník pro evropské struktury“ získali:

 • Nikola BRÜCKEL (čeština“A“,němčina „B“, angličtina „C“)

 • Ivona HAVELKOVÁ (čeština „A“,angličtina „B“, němčina „C“)

 • Ivana HRŮZOVÁ (čeština „A“, angličtina „C“, němčina „C“)

 • Milota HUDECOVÁ (čeština „A“, španělština „B“)

 • Václav MAREK (čeština „A“, italština „B“)

 • Flavia SALAZAROVÁ (čeština „A“, španělština „B“)

 • DUŠAN ŠPITÁLSKÝ (čeština „A“, němčina „C“, francouzština „C“)

 • Michaela ŠTANGLOVÁ (čeština„A“ angličtina„C“,italština„C“,francouzština „C“)

Osvědčení MŠMT „Konferenční tlumočník pro evropské struktury získala:

 • Jana BÍMOVÁ (čeština „A“, angličtina „C“)

 • Kateřina KRUSOVÁ (čeština „A“, francouzština „C“)

 • Michaela ŠMÍDOVÁ (čeština „A“, angličtina „C“).

Všem úspěšným absolventům srdečně blahopřejeme!

Výše uvedené informace jsou zveřejněny se souhlasem úspěšných absolventů.
Úvod > Euromasters > Absolventi > Úspěšní absolventi 2009/2010