PhDr. Anežka Charvátová

Charvátová

Kontakt

Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3, Praha 1, 110 00, místnost č. 108

E-mail: anezka.charvatova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 536

Konzultační hodiny: najdete zde

 

Studia / Education

 • 1983–1988: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor moderní filologie, španělština-francouzština / Faculty of Arts, Charles University: Spanish – French
 • 1987–1988: Půlroční stipendium v Havaně / 6-month scholarship in Havana, Cuba
 • 1988: Obhájení diplomové práce o pojetí totálního románu v díle Maria Vargase Llosy, diplomová práce po publikaci její části ve španělštině uznána i jako disertační / MA thesis
 • 1988: Státnice z italštiny na jazykové škole / State examination in Italian
 • 1989: Doktorát na hispanistice FFUK v Praze – titul PhDr. / PhDr. in Hispanic Studies, Faculty of Arts, Charles University
 • 1988–1993: Aspirantka v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, později ČAV / Researcher at the Institute of Czech and World Literature, Czechoslovak Academy of Sciences

Zaměstnání, redakční a pedagogická praxe / Employment, editing and teaching practice

 • 2000–2005: Mladá fronta – nakladatelská redaktorka / Publishing house editor, Mladá fronta
 • 2005–2010: Garamond – nakladatelská redaktorka / Publishing house editor, Garamond
 • 2011 – 2013: FRA – nakladatelská redaktorka / Publishing house editor, FRA
 • Externí redakční činnost pro řadu nakladatelů: Paseka, Argo, Pistorius a Olšanská, BB/Art, Mladá fronta / External editor for Czech publishing houses
 • od 1996 – externě FFUK v Praze, Ústav románských studií, hispanistika / external lecturer, Faculty of Arts, Charles University, Institute of Romance Languages
 • od 18. 2. 2013: Ústav translatologie FFUK, hispanistika: výuka literatury, dějin překladu, analýzy literárního textu, nakladatelské praxe, literárního překladu, dějin a kultury hispánských zemí / Institute of Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University – Hispanic Studies – courses taught: literature, translation history, analysis of literary texts, editorial practice, literary translation, history and culture of Hispanic countries

Stáže, konference, zahraniční pobyty / Study visits and conferences

 • Od 2002: účast na knižních veletrzích v Paříži, Frankfurtu, Praze
 • Duben 2006, Barcelona, Španělsko: Účast na nakladatelském setkání o současné katalánské literatuře, organizoval Instituto Ramón Llull
 • Květen 2010, Buenos Aires, Argentina: Účast na Bienále Borges-Kafka (přednáška, moderování); účast na „Týdnu nakladatelů“ zaměřeném na současnou argentinskou literaturu
 • Listopad-prosinec 2011, Guadalajara, Mexiko: Účast na Mezinárodním knižním veletrhu v Guadalajaře, vystoupení v překladatelské debatě
 • Listopad 2013, Havana, Kuba: Přednáška “Como rugen en checo Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infamte” na mezinárodním překladatelském symposiu „Simposio de Traducción Literaria 2013“
 • Září 2015: Čtrnáctidenní studijní pobyt v Buenos Aires v rámci grantu „Podoby současné argentinské literatury“
 • Duben 2017: Účast na Mezinárodním knižním veletrhu FILBO v Bogotě v Kolumbii: překladatelské debaty, přednášky v knihovnách a na univerzitách (Universidad Nacional: „Ciento cincuenta años de soledad. La repercusión de la obra de Gabriel García Márquez en checo”; Universidad Pontificia Javeriana: „El cruce de culturas hispánicas en la obra de Roberto Bolaño y cómo traducirlo al otro idioma”; Instituto Caro y Cuervo: “Lo latinoamericano en checo”)
 • Duben 2018: Cartagena, Kolumbie: Účast na besedě o vlivu Franze Kafky v díle Gabriela Garcíi Márqueze (spolupořádalo české velvyslanectví a ministerstvo kultury; kromě vlastní účasti na besedě tlumočení spisovateli Petru Stančíkovi)
 • Bogota, Kolumbie: besedy a přednášky na bogotském knižním veletrhu a bogotských univerzitách, tlumočení českému spisovateli Petru Stančíkovi
 • Srpen 2018: Xalapa, Mexiko: Pětidenní překladatelský seminář na Universidad Veracruzana (témata: „Traducir a Carlos Fuentes: cambios de estilo desde La muerte de Artemio Cruz pasando por Gringo Viejo hasta Vlad“; „Los detectives salvajes y 2666 de Roberto Bolaño: La pluralidad de idiolectos“; „La literatura nazi en América, Estrella distante, El tercer Reich de Roberto Bolaño: imágenes, metáforas, humor, metaficción“; „Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante: parodia, sátira, juegos de palabras, cubanismos“; „El hablador de Mario Vargas Llosa: la traducción al segundo grado“
 • Květen 2019: organizace knižního veletrhu Svět knihy – čestným hostem Latinská Amerika (příprava programu, výběr hostů, spolupráce s LA ambasádami, Institutem Cervantes a Světem knihy); příprava a moderování besed s hispanoamerickými spisovateli: Mario Vargas Llosa, Álvaro Enrigue, Rodrigo Fresán, Juan Pablo Bertazza
 • Říjen 2023: Krakov, Polsko: 19/10/2023 Konference ke kulatému výročí narození a smrti Roberta Bolaña (1953–2003) a k 25 letům od vydání jeho Divokých detektivů. Přednáška  „,Bolaño es tu cuaderno? Bájale de pasas a tu cake’. Sobre la traducción de juegos de palabras y otras cosas (menos divertidas)“, účast na kulatém stole ¿Cómo se lee a Bolaño hoy?.
 • Listopad 2023: 16/11/2023 Universidad de Salamanca (Španělsko): překladatelská konference Mapa de la traducción (organizovala Universidad de Salamanca, Instituto Cervantes, Cátedra Ramón Sucre): přednáška o vývoji překládání hispanoamerické literatury do češtiny, účast na kulatém stole “Formas de violencia: género, diversidad afectivo-sexual, militancia política, violencia económica. Memoria y posmemoria del horror en la literatura hispánica contemporánea.”

Granty / Grants

 • Vnitřní grant FFUK 2015: Podoby současné argentinské literatury. Projekt č. FF_VG_2015_116. Výsledek publikován v podobě knihy Hrdinové porážky. Podoby současné argentinské literatury. Carla Mizzau, Vít Pokorný, Vít Kazmar, Anežka Charvátová (ed.). Smršť, Praha 2017

Publikační činnost / Publications

 • Hesla o argentinské a kubánské exilové literatuře pro Slovník spisovatelů Latinské Ameriky: Libri, Praha 1996 / Entries in an ecyclopaedia of Latin American writers
 • Dora Poláková a kol.: Moderní hispanoamerická literatura. Karolinum, Praha 2023. Kapitoly V: Nový hispanoamerický román (195–243), VI: Hispanoamerická próza v posledních padesáti letech (244–312).

Vybrané studie / Selected articles:

 • „Akt rozpolcené duše. Unamunův román Mlha“: Svět literatury 8/1994, FFUK, Praha 1994, str. 60–72
 • „Karneval na troskách“ (blok o kubánské disidentské próze s ukázkami), Revolver Revue, Praha, 1996
 • „Los escritores cubanos en los Estados Unidos“: Romanistica Pragensia XVII, Karolinum, Praha 2000, str. 83–96
 • „La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa y la República dominicana“: Iberoamericana Pragensia, Praha 2016, str. 123–129
 • „Sto padesát roků samoty. Uběhlo půlstoletí od vydání jednoho z nejslavnějších románů 20. století.“ Host 5 / květen 2017, str. 84–88.
 • „V rámci revoluce všechno, mimo revoluci nic. Tři těžké případy kubánské literatury.“ Host 9 / listopad 2017, str. 35–43.
 • „Zábranovy překlady N. Parry: výchozí text jako zrcadlo překladatelovy duše?“: Jan Zábrana: Básník, překladatel, čtenář. Ed. Eva Kalivodová, Petr Eliáš. Karolinum 2018, str. 74–83
 • „Mapování struktur moci a posedlost psaním. Mario Vargas Llosa.“ Host 5 / květen 2019, str. 32–39. Tamtéž ukázka z románu Rozhovor u Katedrály, str. 40–47
 • „Spisovatelé mohou mizet, příběhy nezmizí nikdy. S Mariem Vargasem Llosou o experimentální literatuře, Sartrově vlivu a o cenzuře.“ Host 7 / září 2019, str. 15–21.
 • „Hurikán násilí a vulgarit v bývalém karibském ráji.“ Překladatelský esej, Plav 2 / 2022, str. 40–44.
 • „Historia personal del Bolañoboom checo.“ In: Nibaldo Acero & Carvacho Alfaro ed.: Qué hay detrás de la ventana? Letra / Imágen / Música / Arte x Roberto Bolaño. Fondo de Cultura Económica Chile, Santiago de Chile 2023, str. 264–268.

Články, recenze, rozhovory se spisovateli, překlady ukázek / Articles, reviews, interviews with authors, translations in journals and magazines:

 • Svět literatury
 • Litteraria Pragensia, Romanistica Pragensia
 • Literární noviny
 • A2, Tvar
 • Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny
 • Příspěvky na internetový literární portál www.iliteratura.cz
 • Doslovy k vlastním překladům nebo k redigovaným knihám (bibliografie viz příloha)
 • Spolupráce s literární redakcí Českého rozhlasu – ČR 3 Vltava: Kritický klub, rozhovory se spisovateli, komponované pořady o knihách s ukázkami, kulturně literární reportáže (např. z Barcelony a Extremadury)
 • Spolupráce s veletrhem Svět knihy, s Francouzským institutem a Cervantesovým institutem v Praze, moderování debat s frankofonními a hispanofonními spisovateli (např. Tahar Ben Jelloun, Philippe Claudel, Boualem Samsal, Juan Marsé, Lucía Etchebarria, Enrique Vila-Matas, Eduardo Mendoza, Cristina Fernández Cubas, Álvaro Enrigue, María Fernanda Ampuero, Mario Vargas Llosa aj.)
 • Redakce textů, posuzování románů, lektorské posudky zejména pro nakladatelství: Argo, FRA, Paseka, Garamond, Mladá fronta

Překladatelská praxe, ocenění / Translations, translation awards:

 • 1994: Překladatelka na volné noze (vybraná bibliografie viz příloha)
 • 1995 – dosud: Obec překladatelů – členka
 • 2000 – dosud: Obec překladatelů – členka výboru
 • 2004 – dosud: Obec překladatelů – členka poroty Ceny Jiřího Levého, udílené začínajícím překladatelům do 30 let (posuzování překladů z románských jazyků a psaní posudků), od 2013 předsedkyně poroty
 • 2002: Tvůrčí prémie Obce překladatelů za překlad románu Ernesta Sabata Abaddón zhoubce
 • 2004: Magnesia Litera za překlad románu M. Vargase Llosy Vypravěč
 • 2010: Mimořádná tvůrčí prémie Obce překladatelů za překlad románu R. Bolaña Divocí detektivové
 • 2012: Dva návrhy na Státní cenu za překlad za román R. Bolaña 2666
 • 2013: Nominace na cenu Magnesia Litera za překlad románu R. Bolaña 2666
 • 2013: Jungmannova cena za překlad románu R. Bolaña 2666

Výběrová abecední bibliografie překladů ze španělštiny / Selected translations from Spanish:

 • Allendová, Isabel: Paula (Paula), Slovart 1998
 • Almodóvar, Pedro: Patty Diphusa, Venuše záchodků (Patty Diphusa), Garamond 2004, Jota 2016
 • Almodóvar, Pedro: Vše o mé matce / Todo sobre mi madre, Garamond 2005
 • Almodóvar, Pedro: Mluv s ní / Hable con ella, Garamond 2013
 • Arenas, Reinaldo: Než se setmí (Antes que anochezca), Český spisovatel 1994
 • Arenas, Reinaldo: Vrátný (El Portero), Garamond 2006
 • Bioy Casares, Adolfo: Plán úniku (Plan de evasión), Julius Zirkus, Brno 2003
 • Bolaño, Roberto: Divocí detektivové (Los detectives salvajes), Argo 2009
 • Bolaño, Roberto: Nacistická literatura v Americe (La literatura nazi en América), Argo 2011
 • Bolaño, Roberto: 2666 (2666), Argo 2012
 • Bolaño, Roberto: Třetí říše (El Tercer Reich), Argo 2013
 • Bolaño, Roberto: Vzdálená hvězda (La estrella distante), Argo 2017
 • Bolaño, Roberto: Amulet (Amuleto), Argo 2020
 • Cabrera Infante, Guillermo: Tři truchliví tygři (Tres tristes tigres), FRA 2016
 • Fuentes, Carlos: Vlad, Argo 2014
 • Marías, Javier: Divoši a citlivky. Fotbalové fejetony (Salvajes y sentimentales, Crónicas de fútbol), BB/art 2003
 • Martínez, Tomás Eloy: Evita (Santa Evita), Frýdek-Místek, Alpress 1997
 • Melchor, Fernanda: Období hurikánů (Temporada de huracanes), Paseka 2021
 • Pérez-Reverte, Arturo: Dumasův klub (El club Dumas), Mladá Fronta 2000, Argo 2016
 • Rubín, Sergio; Ambrogetti, Francesca: Papež František. Rozhovor s Jorgem Bergogliem (Conversaciones con Jorge Bergoglio), Portál 2013
 • Sabato, Ernesto: Abaddón zhoubce (Abaddón el Exterminador), Host, Brno 2002
 • Sabato, Ernesto: Spisovatel a jeho přízraky (El escritor y sus fantasmas), Mladá fronta 2002 (s Vítem Urbanem)
 • Sepúlveda, Luis: Stařec, který četl milostné romány (El viejo que leía novelas de amor), Rybka Publishers 2000
 • Sepúlveda, Luis: Sbohem, pampo (El nombre del torero), Julius Zirkus, Brno 2003
 • Soriano, Osvaldo: Centrforvard (Fútbol, Memorias del Míster Peregrino Fernández y otros relatos), Julius Zirkus, Brno 2007 (s Janem Mattušem)
 • Strauch Urioste, Eduardo & Soriano, Mireya: Z ticha (Desde el silencio), Kalich 2022
 • Vargas Llosa, Mario: Vypravěč (El Hablador), Mladá fronta 2003
 • Vargas Llosa, Mario: Pětinároží (Cinco esquinas), Argo 2019
 • Vargas Llosa, Mario: Rozhovor u Katedrály (Conversación en La Catedral), Argo 2021
 • Vásquez, Juan Gabriel: Hluk padajících věcí (El ruido de las cosas al caer), Paseka 2015
 • Vásquez, Juan Gabriel: Reputace (Reputaciones), Paseka 2017
 • Zambra, Alejandro: Cvičebnice (El Facsímil), Dokořán 2023

Překlady z francouzštiny / Translations from French:

 • Laferrière, Dany: Jak se milovat s černochem a neunavit se (Comment fair l´amour avec un nègre sans se fatiguer), Argo 2008
 • Laferrière, Dany: Vůně kávy (L’odeur du café), Argo 2018
 • Mbougar Sarr, Mohamed: Nejzasutější vzpomínka na lidi (La plus secrète mémoire des hommes), Argo 2023
 • Puértolas, Romain: Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni z Ikey (L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikeaú, Argo 2013

Překlady z italštiny / Translations from Italian:

 • Eco, Umberto: Nulté číslo (Numero zero), Argo 2015
 • Wilcock, Juan Rodolfo: Synagoga ikonoklastů (La sinagoga degli iconoclasti), Rubato 2018

Vybraná bibliografie doslovů / Selected afterwords:

 • „Poslední výkřik z tropického soumraku“, in: Reinaldo Arenas, Než se setmí, Český spisovatel, Praha 1994
 • „Vyprávěním proti smrti“, in: Isabel Allende, Paula, Slovart, Praha 1998
 • „Chlapec, který četl dobrodružné romány“, in: Luis Sepúlveda, Stařec, který četl milostné romány, Rybka Publishers 2000
 • „Z ničeho něco“, in: Zoé Valdésová, Každý den nic, přel. Blanka Stárková, Mladá fronta, Praha 2001
 • „Pascal naší doby“, in: Ernesto Sabato, Spisovatel a jeho přízraky, Mladá fronta, Praha 2002
 • „Vraťme se do moře“, in: Francisco Coloane, Ohňová země, přel. Jarka Stuchlíková, Mladá fronta, Praha 2003
 • „Škrabání pod povrchem“, in: Roberto Bolaño, Chilské nokturno, přel. Daniel Nemrava, Garamond, Praha 2005
 • „Tisíc a jedna noc básníků ztracených v Mexiku“, in: Roberto Bolaño, Divocí detektivové, Argo, Praha 2009 (tamtéž slovníček jmen a věcné vysvětlivky)
 • „Zelené mozky, fanatici a Einstein šoustání“, in: Mario Vargas Llosa, Pantaleón a jeho ženská rota, přel. Vladimír Medek, Odeon, Praha 2011
 • „Tři tygři byli čtyři“, in: Guillermo Cabrera Infante, Tři truchliví tygři, FRA, Praha 2016
 • „Z pouště do hlavního města a zpět“, in: Diego Zúñiga, Mlha nad Iquique, Prostor 2019
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > PhDr. Anežka Charvátová