Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.

Kontakt

Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3
110 00  Praha 1
místnost č. 204

E-mail: zuzana.stastna@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 538

Konzultační hodiny: najdete zde

 

Kvalifikace / Education

 • 1999 Bc. v oboru překlad a tlumočení angličtina, UK / BA in Translation and Interpreting (English-Czech), Charles University
 • 2008 Mgr. v oboru překladatelství ruština – překladatelství angličtina / MA in Translation (English-Czech and Russian-Czech), Charles University
 • 2016 doktorát v oboru translatologie, UK / PhD in Translation Studies, Charles University

Vybraná školení / Recent training:

 • 2023 – Aignos – půldenní seminář k roli umělé inteligence v literárním překladu / a half-day seminar on AI potential in literary translation
 • seminář FFUK k Chat GPT a velkým jazykovým modelům / intra-university training session focused on Chat GPT and large language models
 • 2022 – školení RWS k metodice zapojování nástrojů CAT do výuky překladu / RWS training focused on formulating suitable CAT-involving tasks for MA translation teaching
 • 2020 – online školení k používání MS Teams ve výuce / online training: MS Teams for education

Zaměstnání / Employment

 • 1993 – dosud překladatelka a redaktorka na volné noze (viz níže Překladatelská praxe) / freelance translator and editor (see Experience in Translation)
 • 2011 – dosud ÚTRL FFUK, částečný úvazek / Institute of Translation Studies, Charles University (part time)

Překladatelská praxe / Experience in Translation

 • 1997 – dosud překlady neliterárních textů z oblasti státní správy, medicíny, sociologie, politologie, hudby a publicistiky, literární vědy, cca 11 000 normostran / translations of non-literary texts (EN-CS / CS–EN) – state administration, medicine, sociology, political science, music, journalism), cca 11 000 standard pages
 • Příklady klientů: Ministerstvo kultury ČR, Česká filharmonie, Nemocnice Na Homolce, Bloomberg Businessweek, časopis Česká literatura / Clients (examples): Czech Ministry of Culture, Czech Philharmonic, Na Homolce Hospital Prague, Czech edition of Bloomberg Businessweek, Česká literatura bimonthly
 • 2004 – dosud překlady sedmi populárněvědných a odborných knižních publikací z oblasti historie, politologie, literární vědy a sociologie postižení / EN-CS translation of seven popular science or academic books (history, political science, English and American literature, theory of the lyric, disability studies)
 • 1994 – dosud překlady a redakce literárních textů – romány, povídky, poezie, drama, celkem 15 přeložených knih (některé se spolupřekladateli) / literary translation and editing (novels, short stories, poetry, drama), 15 books translated overall (some with co-translators)

Překladatelská ocenění / Translation Awards

 • 2001 Tvůrčí odměna obce překladatelů za překlad románu George Orwella Bože chraň aspidistru / Award of the Czech Literary Translators’ Guild for the translation of G. Orwell’s Keep the Aspidistra Flying
 • 2015 Magnesia litera za překlad básnické sbírky Shela Silversteina Jen jestli si nevymejšlíš / Magnesia Litera Award for the best translation of the year for Shel Silverstein’s A Light in the Attic /with co-translators S. Rubáš and L. Novák/

Výuka / Teaching

 • neliterární překlad (publicistika, esejistika, akademické publikace), literární překlad, britská a americká literatura (kursy Reading English Poetry a Analýza literárního textu II orientovaná na vybraná díla americké literatury) / non-literary translation (journalism, essays, academic writing), literary translation, British and American literature

Výzkumné a rozvojové projekty / Grants and projects

 • UP-TRANS, CŽV v oblasti překladových technologií. (Národní plán obnovy, NPO; Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Recovery and Resilience Facility – RRF EU). Členka řešitelského týmu. (2022-2024)

Členství v organizacích / Affiliations and Service

 • Obec překladatelů / Czech Literary Translators’ Guild

Bibliografie / Publications

Monografie / Monograph:

 • ŠŤASTNÁ, Z. České tváře Johna Donna. Česká překladová recepce poezie Johna Donna a poetika jeho hlavních překladatelů. [The Czech faces of John Donne. Czech translations of John Donne’s poetry and the poetics of his main translators]. Praha: Karolinum, 2018 – in print.

Kapitola v monografii / Chapter in a monograph:

 • KALIVODOVÁ, E., ELIÁŠ, P. Zábranovy deníky jako cesta k ruské literatuře [The diaries of Jan Zábrana as a gateway to Russian literature]. In Jan Zábrana: básník – překladatel – čtenář [Jan Zábrana: poet – translator – reader]. Praha: Karolinum, 2018, s. 88–100.

Recenzované články / Peer-reviewed articles:

 • ŠŤASTNÁ, Z. The Eve of St. Agnes ve dvou novějších českých překladech [The Eve of St. Agnes in two modern Czech translations]. AUC Philologica 2/2021, s. 39–52.
 • ŠŤASTNÁ, Z. The Czech Faces of John Donne. Brno Studies in English, 2/2018, s. 19–36.
 • ŠŤASTNÁ, Z. Esejistika Mariny Cvetajevové v českých překladech [The essays of Marina Tsvetaeva and their Czech translations]. Svět literatury 44 (2011), s. 55–65.
 • ŠŤASTNÁ, Z. Antoine Berman o kritice překladu [Antoine Berman on translation criticism]. Svět literatury, roč. 19 (2009), č. 40, s. 55–65.

Další články / Other articles:

 • ŠŤASTNÁ, Z. Posedlost A. S. Byattové: fiktivní korespondence v románu a obtíže jejího překladu [A. S. Byatt’s Possession: the fictional correspondence in the novel as a translation challenge]. Plav 4/2017, s. 48–53.
 • ŠŤASTNÁ, Z. Svatební píseň Johna Donna dvakrát jinak [Two versions of Donne’s Epithalamion Made at Lincoln’s Inn]. Plav 12/2014, s. 43–48.
 • ŠŤASTNÁ, Z. Jak (ne)překládat Donna. [(Un)doing Donne in Czech]. Plav 8/2012, s.48–52.
 • ŠŤASTNÁ, Z. John Donne znovu česky [John Donne in Czech Again]. Literární noviny, č. 51 (2001), s. 9.
 • ŠŤASTNÁ, Z. Marina Cvětajevová: Dozpěv / Epilog z Poémy hory [The Epilogue from Tsvetaeva’s Poem of the Mountain]. In Není překlad jako překlad. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2005, s. 29–31.

Překlady / Translations:

Knižní překlady / Books translated:

 • AUSTEN, Jane. Anna Elliotová [Persuasion]. Praha: CooBoo 2024 – in print.
 • SILVERSTEIN, Shel. Když si šlápneš na tkaničku [Falling Up]. Praha: Albatros 2024. /se dvěma spolupřekladateli / with two co-translators/
 • BENNETT, Arnold. Ženský román [The Old Wives’ Tale]. Praha: Academia 2024.
 • WATERS, William. Dotek poezie. O otázkách lyrického oslovení. [Poetry’s Touch: On Lyric Address]. Praha: Karolinum 2023.
 • AUSTEN, Jane. Northangerské opatství [Northanger Abbey]. Praha: CooBoo 2021.
 • CAREY, John. Intelektuálové a masy [The Intellectuals and the Masses]. Praha: Academia 2021
 • SHAPIRO, Ian. Politikou proti dominanci [Politics against Domination]. Praha: Karolinum 2018
 • LOWE, Keith. Zdivočelý kontinent [Savage Continent]. Praha a Litomyšl: Paseka, 2015 /with a co-translator/
 • SILVERSTEIN, Shel. Jen jestli si nevymejšlíš [Light in the Attic]. Praha: Albatros, 2014. /with two co-translators/
 • Jinakost – postižení – kritika. Antologie textů z oboru disability studies [Otherness – Disability – Critique. A Disability Studies Anthology]. Praha: SLON 2013. /with a co-translator/
 • FERGUSON, Kitty. Tycho a Kepler [Tycho and Kepler]. Praha: Academia, 2009.
 • ELIOT, George. Middlemarch. Praha: Romeo 2006.
 • HOBHOUSE, Henry. Šest rostlin, které změnily svět [Seeds of Change]. Praha: Academia 2004.
 • WILDE, Oscar. Jak je důležité míti Filipa [The Importance of Being Earnest]. Praha: Jitro 2004 (spolupřekladatelka a spoluredaktorka / co-translator and co-editor)
 • PLATH, Sylvia. Noční tance/Night Dances. Praha : Argo 2002 /with two co-translators/
 • ORWELL, George. Bože, chraň aspidistru [Keep the Aspidistra Flying]. Praha: Volvox Globator 2001.
 • ISLER, Alan. Hamlet z West End Avenue [The Prince of West End Avenue]. Praha : Volvox Globator 1999.
 • ORWELL, George. Barmské dny. Praha [Burmese Days]: Volvox Globator 1998.
 • BANKS, Iain. Vosí továrna [The Wasp Factory], Praha: TALPRESS 1998 /with a co-translator/.
 • GREENE, Graham. Kosa na kámen [Twenty-One Stories]. Praha: TALPRESS 1997 /with a co-translator/.
 • HIGGINS, Jack. Orel vzlétl [The Eagle Has Flown]. Praha: Knižní klub 1998 /with a co-translator/.
 • HIGGINS, Jack. Orel přistál [The Eagle Has Landed]. Plzeň: Laser 1995 /with a co-translator/.

Další publikované neliterární překlady / Other published non-literary translations:

 • ALAIMO, Stacy. Genetika, agence hmotného světa a vývoj posthumánní environmentální etiky v literatuře science fiction [Genetics, Material Agency and the Evolution of Posthuman Environmental Ethics in Science Fiction]. Česká literatura 6/2023, 781–805.
 • BALABÁN, M. From the End of History to the Post-American World: Global Politics, Economy and Security at the Turn of the Epoch. Central European Journal of International and Security Studies 3/2017, pp. 9–36.
 • TOLLAROVÁ, B., FURMANÍKOVÁ, L. Personnel Strategies in the Deinstitutionalization Process: How Do the Managers Work with Employees? Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance. 41:5 (2017), pp. 532–559.
 • The Hidden Human Security Dimension of the Czech Security Policy. In: National, European and Human Security: From Co-Existence to Convergence. Routledge 2012, pp.130–151.
 • Bezpečná Evropa v lepším světě: Evropská bezpečnostní strategie [A Secure Europe in a Better World: European Security Strategy]. Praha: CESES FSV UK, 2007.
 • Doktrína lidské bezpečnosti pro Evropu [A Human Security Doctrine for Europe]. Praha: CESES FSV UK, 2007.
 • BALABÁN, M., RAŠEK, A., STEJSKAL, L.: The extended concept of security and the Czech security practice. In: Central European Journal of Public Policy, 2/2008, pp. 46–60.
 • Czech Television Yearbooks 2002, 2003, 2004. Czech TV 2003, 2004, 2005.
 • Četné další překlady článků z časopisu The Economist v týdenících Respekt a Ekonom, překlady v české mutaci časopisu Bloomberg Businessweek, publikované překlady či abstrakty lékařských článků, odborné texty o památkové péči aj. / Numerous published translations of articles from The Economist in the Respekt and Ekonom weeklies, articles in the Czech edition of Bloomberg Businessweek, published translations of medical articles, expert texts on heritage protection etc.

Překlady publikované v literárních časopisech / Translations published in literary magazines:

 • ACHEBE, CH. Čím je pro mě Nigérie [What Is Nigeria to Me]. Plav 12/2016, s. 8–11. /co-translated and co-edited with students of the Literary Translation Seminar/
 • HORNBY, N.: Z deníku občas otráveného, ale obecně optimistického čtenáře [The Complete Polysyllabic Spree, extract]. Plav, 7/2013, s. 2–4. /co-translated and co-edited with students of the Literary Translation Seminar/
 • ORWELL, George: Anglie, vaše Anglie [England Your England, extract]. Plav, 12/2008, s. 7–11.
 • TAYLOR, D. J.: Orwell: Život [Orwell: A Life, extract], Plav, 12/2008, s. 38–40.
 • SILVERSTEIN, Shel: Básně [Poems]. Plav, 41/2007, s. 6–7.
 • ELIOT, George: Middlemarch [extract], Plav, 33/2006, s. 1–7.
 • GRAY, J. H.: Dívky, co nezklamou [Good Girls]. Plav, 33/2006, s. 16.

Doslovy k literárním překladům / Afterwords to literary translations:

 • An afterword to Jane Austen’s In: Anna Elliotová. Praha: CooBoo 2024. In print.
 • „Arnold Bennett a jeho Pětiměstí [Arnold Bennett and his Five Towns]. In: Bennett, Arnold: Ženský román [The Old Wives’ Tale], Praha: Academia 2024, pp. 587–605.
 • Jistá a bezpečná Emma [The safe and secure Emma]. In: Austenová, Jane, Emma. Praha: CooBoo 2021
 • An afterword to Eliot’s Middlemarch. In: Middlemarch. Praha : Romeo 2006, pp. 664–670.
 • An afterword to Orwell’s Burmese Days. In: Barmské dny. Praha : Volvox Globator 1998, pp. 257–264.

Redakční práce / Literary editing:

 • MITCHELL, D.: Hybatelé [Ghostwritten]. Praha : Volvox Globator 2005.
 • ONDAATJE, M.: Anilin přízrak [Anil´s Ghost ]. Praha : Volvox Globator 2002.
 • SHAKESPEARE, W.: Romeo a Julie. Praha : Romeo 1999.
 • SHAKESPEARE, W.: Hamlet. Praha : Romeo 1999. (received the Jungmann Prize for best translation of the year)
 • SHAKESPEARE, W.: Mnoho povyku pro nic [Much Ado about Nothing]. Praha : Romeo 2000.
 • SHAKESPEARE, W.: Konec dobrý všechno dobré [All´s Well That Ends Well]. Praha : Romeo 2000.
 • SHAKESPEARE, W.: Zkrocení zlé ženy [The Taming of the Shrew]. Praha : Romeo 2000.
 • SHAKESPEARE, W.: Král Jindřich VIII [King Henry VIII]. Praha : Romeo 2001.
 • SHAKESPEARE, W.: Julius Caesar. Praha : Romeo 2001.
 • SHAKESPEARE, W.: Othello. Praha : Romeo 2003.

 

Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.