Odborná praxe

Odborná praxe

Studenti 1. a 2. ročníku magisterského studia mají ve svém studijním plánu povinnost absolvovat Odbornou překladatelskou a/nebo tlumočnickou praxi.

 

  • Překladatelská praxe: rozsah 15 dní, tj. 90 stránek (6 stran/den)

  • Tlumočnická praxe: rozsah 15 dní (max. 8 hodin/den)

 

Studenti si vhodnou praxi hledají a vybírají samostatně, celkový počet dní a stránek mohou doložit i na větším počtu zakázek či akcí.

Vedoucí odborné praxe rovněž studentům průběžně – dle konkrétních kontaktů – nabízí různé tlumočnické akce (zejména charitativního charakteru, respektive pro neziskové organizace, veřejnou správu, velvyslanectví, školství, kulturu, ale i akce komerční povahy, jež jsou řádně honorované).

Studenti se mohou na vedoucí odborné praxe také obracet se žádostí o zprostředkování či pomoc při hledání praxe, zejména u jazyků, které nejsou na trhu tolik žádány.

Udělení atestace

1/ Student předloží vedoucí odborné praxe potvrzení (faktura, smlouva, čestné prohlášení) od svých klientů, kde bude uveden počet dní tlumočení či přeložených stránek.

2/ Student napíše vlastní Zprávu o průběhu praxe (rozsah 2–3 stránky), kde stručně charakterizuje druhy akcí (tlumočení, překlady), přípravu (konzultování s odborníky, autorem publikace, editorem, zadavatelem, spolupráce s klientem či agenturou, vyhledávání materiálů, disponibilita dokumentů či podkladů na stejné téma atd.), průběh akce (postup při překládání, průběh tlumočení apod.) a závěry (přínos, zkušenosti do budoucna atd.).