Etické kodexy pro konferenční tlumočníky

Kodex ASKOT

https://askot.cz/o-tlumoceni/eticky-kodex/

Zveřejněno se souhlasem ASKOT.

Kodex JTP

https://www.jtpunion.org/stanovy/

(pod textem Stanov je i Etický kodex překladatele a tlumočníka)

Zveřejněno se souhlasem JTP