PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.

Kontakt

Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3
110 00  Praha 1
místnost č. 105

E-mail: jovanka.sotolova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 531

Konzultační hodiny: najdete zde

 

Kvalifikace / Education

 • 2015: doktorské studium, Ph.D. (FF UK) / PhD. in Translation Studies, Charles University
 • 1986: rigorózní zkouška, PhDr. (ÚTRL FF UK) / PhDr. in Translation and Interpreting, Charles University
 • 1985: magisterské studium (ÚTRL FF UK) / M.A. in Translation and Interpreting, Charles University

Zaměstnání / Employment

 • od 2003: akademický pracovník (ÚTRL FF UK) / since 2003: Lecturer, Institute of Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University
 • od 2000: šéfredaktorka literárního časopisu iLiteratura.cz / since 2000: Editor-in-chief of iLiteratura.cz, an independent non-profit project
 • od 1993: překladatelka, redaktorka, editorka, novinářka – externí spolupráce s deníky, kulturními časopisy, nakladatelstvími a rozhlasem / since 1993: translator, editor, journalist – external co-operation with several publishing houses, journals and cultural reviews, and Czech Radio
 • 1990–1993: učitelka na gymnáziu PORG a Arabská / Secondary school teacher (PORG, Praha 8, and Arabská, Praha 6)
 • 1985–1990: redaktorka v cizojazyčné redakci nakladatelství Artia, poté Aventinum / Editor of foreign language literature, the Aventinum and Artia publishing houses, Prague

Výuka / Teaching

 • předměty vyučované v Bc i Mgr cyklu na ÚTRL FF UK: analýza a kritika, analýza literárního textu, kontrastivní stylistika, literární překlad, současná literatura ad. / B.A. and M.A. courses: stylistics, literary translation, literature, translation criticism, etc.

Oborová rada / Affiliations

 • členka oborové rady doktorského studijního programu Translatologie, ÚTRL

Profesní sdružení a další aktivity / Professional associations and other activities

 • členka Obec překladatelů / member of the Czech Literary Translators’ Guild
 • předsedkyně Sdružení pro iLiteraturu, z.s. / Chairwoman of the non-profit organisation Sdružení pro iLiteraturu

Školení, worskhopy

Ocenění / Awards

 • Prix Gallica za nejlepší doktorskou práci obhájenou v letech 2014/2015 na romanistických pracovištích v České republice, 2016
 • Tvůrčí odměna udělená Obcí překladatelů v rámci Ceny Josefa Jungmanna, 2006
 • Rytíř v Řádu akademických palem / Chevalier des Palmes académiques, 2006
 • Cena za překlad udělovaná Francouzským velvyslanectvím / Prix de traduction de l’Ambassade de France, 2005

Výzkumné projekty / Grants and Projects

 • Spoluřešitelka ve výzkumném projektu Histoire de la traduction en Europe médiane vedeném INALCO Paris (www.histrad.info, 2011–2015)
 • Spoluřešitelka projektu Postavení literárního překladu v české společnosti po roce 1945 (2008–2012, Grantová agentura České republiky)
 • Spoluřešitelka projektu The contribution of literary translation to intercultural understanding : developing a model for reciprocal exchange (2009, vedený prof. Agnes Whitfield, Université York, Toronto)

Granty mimo akademickou sféru, neziskové projekty  / Grants for non-profit projects

 • jako předsedkyně Sdružení pro iLiteraturu, z.s. v roce 2024 vede projekt „iLiMobilita. Zahraniční literatura a její reflexe měnícího se světa“, financováno v rámci NPO – Status umělce a umělkyně (Výzva č. 4/2023 – Mobilita III), reg. číslo projektu 0314000155
 • jako předsedkyně Sdružení pro iLiteraturu, z.s. vede projekt „iLiPodcast. Současná literatura jako cesta k pochopení světa, toleranci a respektu“, financovaného z prostředků Fondů EHP/Norska 2014-2021/ Program Kultura (KU-CA2-032) období 2022 až 2024
 • jako předsedkyně Sdružení pro iLiteraturu, z.s. v roce 2021 vedla projekt „iLiLaboratoř literární kritiky“, s podporou z prostředků Fondů EHP 2014–2021 v rámci Programu Kultura a profesionální kulturní a umělecká kritika, číslo projektu KU-ACC1-005

Popularizační přednášková činnost, moderace, rozhlas a TV, podcast / Public appearances, talks and lectures

 • dramaturgická příprava série iLiPodcast; scénář a moderace epizod „Literatura ubližuje“ a „Komu patří příběhy“ (2022 a 2023)
 • přednášky v rámci dalšího vzdělávání pracovníků knihoven (např. Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Jihočeská knihovna v Českých Budějovicích, Národní knihovna v Praze) – každoročně
 • pravidelná spolupráce s Francouzským institutem, veletrhem Svět knihy (nejčastěji moderování debat s francouzskými spisovateli) ad.
 • pravidelný host pořadu Knížky Plus (Český rozhlas) a další příležitostná vystoupení (Český rozhlas, ČT)

Výzkumné projekty / Grants and Projects

 • Spoluřešitelka ve výzkumném projektu Histoire de la traduction en Europe médiane vedeném INALCO Paris (www.histrad.info, 2011–2015)
 • Spoluřešitelka projektu Postavení literárního překladu v české společnosti po roce 1945 (2008–2012, Grantová agentura České republiky)
 • Spoluřešitelka projektu The contribution of literary translation to intercultural understanding : developing a model for reciprocal exchange (2009, vedený prof. Agnes Whitfield, Université York, Toronto)

Výběrová bibliografie / Selected publications

Monografie / Monographs

 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Francouzská literatura v českých překladech po roce 1989: 25 let bez cenzury. Praha: Karolinum, 2018, 242 s. ISBN 978-80-246-3868-3.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Překlad literárního díla z francouzštiny do češtiny po roce 1989. Specifika a úskalí překladu, sociokulturní parametry. Disertační práce. Vedoucí práce PhDr. Stanislav Rubáš, PhD. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav translatologie, obhájená v r. 2015.
 • BRUNEL, Aude; ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Stylistická analýza textu. Praha: FF UK, 2012, ISBN 978-80-7308-408-0, 152 pp.

Antologie a sborníky / Anthologies and proceedings

 • BLANCHARD, Nelly; MANNAIG, Thomas; ŠOTOLOVÁ, Jovanka (eds.): Kde i mrtví pochodují. Antologie příběhů z Bretaně. Přeložili: Helena Barrera, Agáta Dušková, Eva Fínková, Adéla Havlíčková, Zdeněk Huml, Barbora Hušáková, Milada Kadlecová, Karolína Koukolová, Luděk Liška, Romana Marksová, Lenka Mundevová, Vít Pokorný, Lenka Pospíšilová, Jana Tarabová, Kateřina Vávrová. Předmluvu napsaly Eva Fínková, Romana Marksová, Lenka Pospíšilová. Technická redakce Karolína Koukolová, Marcela Kubová, Tereza Včelicová. Praha : Fra, 2015.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana; SLÁDKOVÁ, Miloslava; ŠOTOLOVÁ, Jovanka (eds.). Dialogue des cultures. Praha: ÚTRL FFUK, 2006, 210 s.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka (ed.). Francouzská čítanka. Antologie současné francouzské prózy. Gutenberg, Praha 2004. 398 s.

Kapitoly v monografiích, články – zahraniční publikace / Book chapters and articles – international publications

 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. La littérature belge francophone à travers les traductions tchèques. Parallèles, 2020, 32(1), University of Geneva, pp. 28–50, DOI 10.17462/para.2020.01.02.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Les mécanismes de séduction de Jean-Philippe Toussaint, écrivain. In Devésa J., Lire, voir, penser l’oeuvre de Jean-Philippe Toussaint. Bruxelles : Les Impressions Nouvelles, 2020, pp. 21-32.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Crier la vérité sur les toits. En attendant Nadeau. Journal de la littérature, des idées et des arts, 2020, vol. 2020, pp. 28-30. ISSN 2491-6315.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. La littérature française à travers ses traductions tchèques au cours des 25 dernières années. Mutatis Mutandis, 2016, 9, 2, pp. 445–463.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. La famille (de J.-Ph. Toussaint) chez J.-Ph. Toussaint. In Malinovská, Zuzana (ed.). Histoires francophones de familles. Le familier, l’inquiétant et le loufoque. Prešov: Filozofická fakulta PU, 2013.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. La traduction et la formation de la littérature profane. La traduction et la modernité littéraire. Traduire sous le totalitarisme. La langue tchèque. In Histoire de la traduction en Europe médiane, stránky výzkumného projektu Centre d’Étude de l’Europe Médiane a INALCO, www.histrad.info [online].
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Emile Zola à la tchèque. In Bachleitner, Norbert; Smolej, Tone; Zieger, Karl (eds.). Zola en Europe centrale. Arras : Presses Universitaires de Valenciennes, 2011.
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena; VURM, Petr; ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Traduire l’argot des jeunes des cités: résultats d’une compétition interuniversitaire pour la traduction de Boumkoeur de Rachid Djaidani. In Praktika-Actes-Proceedings. Thessaloniki: University Studio Press, 2010, pp. 448–461.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Bonheur de lire ? Bonheur d’occasion de Gabrielle Roy en tchèque. In Whitfield, Agnès et al. Bonheur d’occasion et Two Solitudes en traduction. Ottawa: Les Éditions David, 2009.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Queneau en tchèque: la langue française parlée, écrite et traduite. In Verbum, 2006, Vol. 8, Issue 1, pp. 213–224.

Kapitoly v monografiích, články – české publikace / Book chapters and articles – domestic publications

 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. La littérature franco-canadienne en langue tchèque. Écho des Études Romanes, 2022, vol. 18, s. 319-331, ISSN 1801-0865, DOI: 10.32725/eer.2022.032.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Dlouho jsem chodil brzy spát. K hledání ideálního tvaru Proustova Hledání. Svět literatury, 2019, vol. 2019, s. 32-51. ISSN 0862-8440.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Francouzská poezie očima českých čtenářů a její místo na českém knižním trhu. In A. Marès, T. Riedlebauchová (eds). Naše Francie. Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století. Praha: PNP, 2018, s. 63–74.
 • NÁDVORNÍKOVÁ, O.; ŠOTOLOVÁ, J. Za hranice věty. In A. Čermáková, L. Chlumská; M. Malá (eds). Jazykové paralely. Praha: ÚČNK. NLN, s. 188–234.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. La traduction, un pont entre deux rives: Total Kheops de Jean-Claude Izzo en français et en tchèque. In Podhorná-Polická, A. (ed.). Expressivité vs identité dans les langues. Brno: MU, 2015, s. 209–224.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Sur le point-virgule et autres détails éphémères. Études romanes de Brno. 2013, roč. 34, č. 1, s. 27–40.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. La traduction, un pont entre deux rives : Total Kheops de Jean-Claude Izzo en français et en tchèque. In Expressivité vs identité dans les langues. Brno : Munipress, 2010.
 • NÁDVORNÍKOVÁ, Olga; ŠOTOLOVÁ, Jovanka; POLICKÁ, Alena. Využití InterCorpu ve vysokoškolských kurzech francouzské filologie. In Čermík, František et al. Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 232–240. ISBN 978-80-7422-058-6.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Moc a bezmoc překladatele. Role překladatele v recepci autora a díla v českém prostředí. In Kalivodová, Eva et al. Tajemná translatologie? Cesta k souvislostem textu a kultury. Praha: Ústav translatologie FFUK, 2008, s. 117–135, ISBN 978-80-7308-247-5.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Enigmes, mysteres… et jeux d´Alfred Jarry. Tentation de déserter la traduction / Tajemství, záhady… a hříčky Alfreda Jarryho. Pokušení zběhnout od překladu. In Kunešová, Mariana (ed.). Alfred Jarry et la culture tchèque / Alfred Jarry a česká kultura. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008, s. 220–229.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Francouzsky psaná literatura. In Schleissová Eva (ed). Literatura v Evropě. Praha: Gutenberg, 2006. s. 93–121. ISBN 80-86349-23-3.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Traduire Echenoz: une aventure linguistique. In Čeňková, Ivana et al. Dialogue des cultures. Praha: UTRL FFUK, 2006, 210 s.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Literární experiment jako problém překladu aneb text a čas. In HRALA, Milan (ed.) Český překlad II (1945–2004). Praha: FFUK, 2005. s. 106–118.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Francouzsky psaná literatura. In Zahradníčková, Hana (ed.). Literatura ve světě 2004. Praha: Gutenberg, 2005, s. 79–104, ISSN 1214-2077, ISBN 80-86349-20-9.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Francouzsky psaná literatura. In Lukavský, Erik (ed.). Literatura ve světě 03. Praha: Labyrint, 2004, s. 49–54.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. České překlady románů Raymonda Queneaua. Vliv překladové tvorby na utváření obrazu spisovatele. In Srovnávací poetika v multikulturním světě. Housková, Anna; Svatoň, Vladimír (eds). Praha: Univerzita Karlova, 2004.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Francouzsky psaná literatura. In Beguivin, Alan (ed.). Ročenka iLiteratura 2002. Praha: Jovanka Šotolová, 2003, s. 29–41.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Nejčtenější francouzský autor? Verne a Goscinny! – Frankofonní literatura v Čechách po roce 1989. In Hrala, Milan (ed.). Český překlad 1945–2003. Praha: Univerzita Karlova, 2004.

Doslovy / Afterwords

 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Král Giono. Doslov k románu. In Giono, Jean. Král bez kratochvíle. Přel. Jovanka Šotolová. Praha: Malvern, 2023, s. 165–175.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Marcel Proust naší doby. Doslov k románu. In Modiano, Patrick. Rodokmen. Přel. Jovanka Šotolová. Praha: Garamond, 2021, s. 9–15.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Doslov. Doslov k románu. In Houellebecq, Michel. Podvolení. Přel. Alan Beguivin. Praha: Euromedia – Odeon, 2015, s. 234–242.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Jean-Philippe Toussaint a jeho Koupelna. Doslov k románu. In Toussaint, Jean-Philippe. Koupelna. Praha: Fra, 2013, s. 91–105.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Jak zmapovat své teritorium. Doslov k románu. In Houellebecq, Michel. Mapa a území. Praha : Euromedia –Odeon, 2011, pp. 278–284.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Kudy z nudy. Doslov k románu. In Sperling, Sacha. Bludy z nudy. Praha: Euromedia – Odeon, 2011, s. 153–159.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Když Zátopek běhá podle Echenoze. Doslov k románu. In Echenoz, Jean. Běhat. Praha: Mladá fronta, 2009.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Ravelovo Bolero. Doslov k románu. In Echenoz, Jean. Ravel. Praha: Mladá fronta, 2009.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Kdo je a kdo bude pánem tvorstva? Doslov k románu. In Bruckner, Pascal. Můj malý manžel. Praha: Mladá fronta, 2009.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Zoufalost. Doslov k románu. In Reza, Jasmina. Zoufalost. Praha: Fra, 2007.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Když kolovrátek přede u tygří klece. Doslov k románu. In Oster, Christian. Schůzky. Praha: Albatros, 2005.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Hrdliččin zval ku lásce hlas. Doslov k románu. In Laurensová, Camille. Láska, román. Praha: Euromedia-Odeon, 2004.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Proč milovat Toussainta? Doslov k románu. In Toussaint, Jean-Philippe. Milovat se. Praha: Garamond, 2004.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Jak číst Echenoze. Doslov k románu. In Echenoz, Jean. Jdu. Praha: Jitro, 2003.
 • ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Jean-Philippe Toussaint. Doslov k románu. In Toussaint, Jean-Philippe. Autoportrét (v cizině). Praha: Dauphin, 2002.

Pořady pro Český rozhlas / Programmes for Czech Radio

 • Jean Malaquais, Javánci, komentovaná četba, hodinový pořad s ukázkami z románu – scénář (2012)
 • Jean Echenoz, Běžet, komentovaná četba, hodinový pořad s ukázkami z románu – scénář (2010)
 • Bernard du Boucheron, hodinový pořad s ukázkami z románu Krátký Had – překlad a scénář (2007)
 • Jean-Philippe Toussaint, hodinový pořad s ukázkami z knihy Autoportrét (v cizině) – scénář (2004)
 • Tahar Ben Jelloun, hodinový pořad s ukázkami z románu Tichý den – scénář (2003)
 • Ahmadou Kourouma , 10 dílů čtení na pokračování – scénář (2003)
 • Alfred Jarry, komentovaná četba, hodinový pořad s ukázkami z románu Dny a noci – scénář (2002)

Překlady beletrie / Fiction translations

 • GIONO, Jean. Král bez kratochvíle. (Un roi sans divertissement). Praha: Malvern, 2023, 165 s.
 • MODIANO, Patrick. Rodokmen. (Un Pedigree). Praha: Garamond, 2021, 150 s.
 • DEMONPION, Denis. Houellebecq. (Houellebecq, la biographie d’un phénomène). Praha: EMG/Odeon, 2021, 372 s.
 • DECOIN, Didier. Úřad pro zahrady a rybníky. (Bureau des jardins et des étangs). Praha: Albatros Media – Plus, 2018, 310 s.
 • MODIANO, Patrick. Katka Krátkozraká. (Catherine Certitude). Praha: Albatros Media – Albatros, 2017, 72 s.
 • BOURDEAUT, Olivier. Čekání na Bojanglese. Praha: Albatros Media – Plus, 2017, 156 s.
 • MANOOK, Ian. Kruté časy. (Les Temps sauvages). Zlín: Kniha Zlín, 2017, 484 s.
 • MANOOK, Ian. Jerúldelger. (Yeruldelgger). Zlín: Kniha Zlín, 2016, 520 s.
 • TOUSSAINT, Jean-Philippe. Koupelna. (La Salle de bains). Praha: Fra, 2013, 106 s.
 • HAK, Pavel. Vomito negro. (Vomito negro). Praha: Torst, 2013, 132 s.
 • MALAQUAIS, Jean. Javánci. (Les Javanais). Praha: Mot, 2012, 240 s.
 • ECHENOZ, Jean. Běhat. (Courir). Praha: Mladá fronta, 2009, 104 s.
 • ECHENOZ, Jean. Ravel. (Ravel). Praha: Mladá fronta, 2009, 96 s.
 • VIART, Dominique; VERCIER, Bruno. Současná francouzská literatura. (La littérature française au présent). Přel. Jovanka Šotolová, Petr Dytrt, Ladislav Vaclavík. Praha: Garamond, 2008, 564 s.
 •  HOUELLEBECQ, Michel. Možnost ostrova. (La Possibilité d’une île). Praha: Euromedia-Odeon, 2007, 344 s.
 • TOUSSAINT, Jean-Philippe. Zidanova melancholie. (La Mélancholie de Zidane). Praha: Garamond, 2006, 15 s.
 • ECHENOZ, Jean. U piána. (Au piano). Praha: Jitro, 2006, 148 s.
 • TOUSSAINT, Jean-Philippe. Utíkat. (Fuir). Praha: Garamond, 2006, 110 s.
 • GENET, Jean. Pohřební obřad. (Pompes funèbres). Praha: Garamond, 2004, 276 s.
 • TOUSSAINT, Jean-Philippe. Milovat se. (Faire l’amour). Praha: Garamond, 2004, 108 s.
 • VIEL, Tanguy. Naprostá dokonalost zločinu. (L’Absolue perfection du crime). In Francouzská čítanka, antologie současné francouzské prózy. Praha: Gutenberg, 2004, s. 194–229.
 • ECHENOZ, Jean. Jdu. (Je m’en vais). Praha: Jitro, 2003, 224 s.
 • TOUSSAINT, Jean-Philippe. Autoportrét (v cizině). (L’autoportrait (à l’étranger). Praha: Dauphin, 2002, 80 s.
 • CÉRÉSA, Francois. Cosetta aneb Čas iluzí. (Cosette). Praha: Academia, 2002, 417 s.
 • RAYMOND-THIMONGA, Philippe. Podobenství. (Ressemblances). Praha: Dauphin, 2002, 90 s.
 • JARRY, Alfred. Dny a noci, román o dezertérovi. (Les Jours et les Nuits). Praha: Garamond, 2001, 160 s.
 • TOUSSAINT, Jean-Philippe. Televize. (La Télévision). Praha: Dauphin, 2000, 140 s.
 • DUCRUET, Daniel. Dopis pro Stéphanie. (Lettre à Stéphanie). Bratislava: Príroda, 1998, 214 s.
 • TOUSSAINT, Jean-Philippe. Fotoaparát. (L’Appareil-photo). Praha: Dauphin, 1997, 100 s.
 • ECHENOZ, Jean. Cherokee. (Cherokee). Praha: EWA, 1996, 189 s.
 • Evropa romantiků, Ilustrované dějiny světa, díl 12. Praha : Gemini, 1995 (Gallimard-Larousse 1992), 104 s.
 • Renesance a humanismus, Ilustrované dějiny světa, díl 9. Praha : Gemini, 1995 (Gallimard-Larousse 1992), 104 s.
 • Úsvit civilizací, Ilustrované dějiny světa, díl 2. Bratislava : Gemini, 1992 (Gallimard-Larousse 1991), 104 s.

Popularizační publikační aktivita / Popularizing articles

 

Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.