Úspěšní absolventi 2013/2014

V akademickém roce 2013/2014 jsme pořádali již devátý běh náročného dvousemestrálního postgraduálního Evropského kurzu konferenčního tlumočení (28 týdnů, více než 600 hodin přímé výuky) s finanční podporou DG INTE Evropského parlamentu (grant EP N.02/2013-2014) a ve spolupráci s DG SCIC Evropské komise a konsorciem prestižních evropských tlumočnických univerzit. Kurz absolvovalo a závěrečné zkoušky před mezinárodní komisí (obhajoba ročníkové práce, vypracování glosáře, simultánní tlumočení, simultánní tlumočení s textem a konsekutivní tlumočení) úspěšně složilo 8 účastníků kurzu. Získali Evropský certifikát European Masters in Conference Interpreting (EMCI) a Osvědčení o rekvalifikaci dle vyhlášky MŠMT č. 524/2004 Sb. Konferenční tlumočník pro evropské struktury.

Slavnostní předání Certifikátu EMCI a Osvědčení se uskutečnilo v pátek 20. června 2014 v Malé aule staroslavného Karolina v Praze.

Certifikát EMCI a Osvědčení UK o úspěšném absolvování kurzu získávají:

  • Sylva BURŠÍKOVÁ (čeština „A“, angličtina „C“, francouzština „C“)

  • Adriana FICO (čeština „A“, angličtina „B“)

  • Klára HOFMANOVÁ (čeština „A“, němčina „B“, angličtina „C“)

  • Lenka KŘIVÁNKOVÁ (čeština „A“, angličtina „B“)

  • Romana MARKSOVÁ (čeština „A“, angličtina „C“, španělština „C“)

  • Lenka VAVŘIČKOVÁ (čeština „A“, španělština „B“, angličtina „C“)

  • Lenka VONDRUŠOVÁ (čeština „A“, angličtina „C“, němčina „C“)

  • Jakub HERÁK (čeština „A“, angličtina „C“, francouzština „C“, španělština „C“)

Všem srdečně blahopřejeme!!!

Výše uvedené informace jsou zveřejněny se souhlasem úspěšných absolventů.
Úvod > Euromasters > Absolventi > Úspěšní absolventi 2013/2014