Zaměstnanci

 

Ředitel ústavu
doc. PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. tomas.svoboda@ff.cuni.cz
Zástupce ředitele
prof. PhDr. Jana Králová, CSc. jana.kralova@ff.cuni.cz
Tajemník pro vědu
PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D. vanda.obdrzalkova@ff.cuni.cz
Sekretariát (agenda studia, webu, rozvrhu a provozu)
Jana Heroutová jana.heroutova@ff.cuni.cz
Koordinátor zahraničních výjezdů
PhDr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D. petra.mrackovavavrousova@ff.cuni.cz
Garant anglického oddělení
Mgr. Kateřina Ešnerová katerina.esnerova@ff.cuni.cz
Garant francouzského oddělení
PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. jovanka.sotolova@ff.cuni.cz
Garant německého oddělení
PhDr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.

(od září 2022 mateřská dovolená)

petra.mrackovavavrousova@ff.cuni.cz
Garant ruského oddělení
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. ivana.cenkova@ff.cuni.cz
Garant španělského oddělení
prof. PhDr. Jana Králová, CSc. jana.kralova@ff.cuni.cz
Profesoři
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. ivana.cenkova@ff.cuni.cz
prof. PhDr. Jana Králová, CSc. jana.kralova@ff.cuni.cz
Docenti
doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. tomas.dubeda@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.  stanislav.rubas@ff.cuni.cz
Odborní asistenti
Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil. sarka.tobrmanova@ff.cuni.cz
Mgr. Miguel Cuenca, Ph.D. miguel.cuenca@ff.cuni.cz
PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. eva.kalivodova@ff.cuni.cz
Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. vera.kloudova@ff.cuni.cz
PhDr. David Mraček, Ph.D. david.mracek@ff.cuni.cz
PhDr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.

(od září 2022 mateřská dovolená)

petra.mrackovavavrousova@ff.cuni.cz
Mgr. Kamila Mrázková, Ph.D. kamila.mrazkova@ff.cuni.cz
Mgr. Ing. Maria Molchan, Ph.D. maria.molchan@ff.cuni.cz
PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D. vanda.obdrzalkova@ff.cuni.cz
PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. tomas.svoboda@ff.cuni.cz
PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. jovanka.sotolova@ff.cuni.cz
Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D. zuzana.stastna@ff.cuni.cz
Dr. phil. Astrid Winter astrid.winter@ff.cuni.cz
Asistenti
PhDr. Šárka Belisová sarka.belisova@ff.cuni.cz
Mgr. Kateřina Ešnerová katerina.esnerova@ff.cuni.cz
PhDr. Anežka Charvátová anezka.charvatova@ff.cuni.cz
PhDr. Lukáš Klimeš lukas.klimes@ff.cuni.cz
Mgr. Milena Koucká Kurillová

(od září 2023 neplacené volno)

milena.kouckakurillova@ff.cuni.cz
PhDr. Alžběta Malkovská alzbeta.malkovska@ff.cuni.cz
PhDr. Jana Pokojová jana.pokojova@ff.cuni.cz
Mgr. Anna Rosová anna.rosova@ff.cuni.cz
Lektoři
Mgr. Aude Brunel aude.brunel@ff.cuni.cz
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci