Tlumočnické samostudium

Tlumočnické samostudium

Samostudium v tlumočnických laboratořích 310 (hlavní budova FF) a/nebo 104 (Šporkův palác) je určeno výhradně pro studenty Ústavu translatologie – zejména magisterského studijního programu Tlumočnictví.

Rozpis samostudia je vyvěšen vždy na začátku semestru a zkouškového období na těchto webových stránkách a rovněž na vývěsce vedle dveří tlumočnických laboratoří. Veškeré změny v rozvrhu jsou oznamovány také prostřednictvím webových aktualit a na nástěnce Ústavu.

Studenti během samostudia mohou ve vymezeném čase trénovat – za přítomnosti služby (pomvědů či doktorandů) – simultánní i konsekutivní tlumočení a využívat přitom nahrávek z vlastních zdrojů, anebo čerpat z rozsáhlých databázi audio/videonahrávek (DAVID, Speech Repository 2.0, My Speech Repository, Speechpool apod., nebo i z odkazů na webovém seznamu – viz www.emcinterpreting.org  – část: Resources – weblist), či z dalších internetových zdrojů a také zadaných nahrávek ve výuce ST a KT. Rovněž si mohou projevy připravovat navzájem sami a dávat si k tlumočení zpětnou vazbu.

Samostudium probíhá nad rámec obvyklé výuky, nyní především jako PVP a VP I-Coach 0., I., II., III. Podrobnější informace k I-Coach viz sylaby a zde níže v této sekci – v další záložce. Samostudium by mělo studentům pomoci zdokonalit tlumočnické dovednosti a umožnit jim větší praxi a zkušenosti. K ostatním studentům, kteří v laboratořích rovněž trénují, je třeba se chovat ohleduplně a nerušit se navzájem. Stejnou ohleduplnost projevujte i vůči přítomné službě. Koordinátor a garant: Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Tlumočnické samostudium