Tlumočnické samostudium

Tlumočnické samostudium

Samostudium v tlumočnických laboratořích 310 (hlavní budova FF) a/nebo 104 (Šporkův palác) je určeno pro studenty Ústavu translatologie magisterského studijního oboru Tlumočnictví.

Rozpis samostudia je vyvěšen vždy na začátku semestru a zkouškového období na těchto webových stránkách a rovněž na vývěsce vedle dveří tlumočnických laboratoří. Veškeré změny v rozvrhu jsou oznamovány také prostřednictvím webových aktualit a na nástěnce Ústavu.

Studenti během samostudia mohou ve vymezeném čase trénovat – za přítomnosti služby (pomvědů či doktorandů) – simultánní i konsekutivní tlumočení a využívat přitom nahrávek, jež jsou v laboratořích (zejména 310) k dispozici, mohou si přinést vlastní zdroje, anebo čerpat  rovněž z rozsáhlých databázi  audio/videonahrávek (DAVID, Speech Repository 2.0, My  Speech Repository, SCIC-train, Speechpool apod., nebo z odkazů na webovém seznamu – viz www.emcinterpreting.org – část Resources – weblist), či z dalších internetových zdrojů a zadaných nahrávek ve výuce ST a KT. Rovněž si mohou projevy připravovat navzájem sami a dávat si k tlumočení zpětnou vazbu.

Samostudium probíhá nad rámec obvyklé výuky, ale od letního semestru 2016/2017 i jako PVP i-coach (elektronické zdroje)I a VP i-coach II. + III. Podrobnější informace k těmto kurzům viz sylaby v SIS. Samostudium by mělo studentům pomoci zdokonalit tlumočnické dovednosti a umožnit jim větší praxi a zkušenosti. Proto je ovšem třeba chovat se k ostatním studentům, kteří v laboratořích rovněž trénují, ohleduplně. Stejnou ohleduplnost projevujte i vůči přítomné službě. S nahrávkami, jež v laboratořích naleznete, zacházejte tak, aby vydržely i do budoucna.

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Tlumočnické samostudium