Studijní program double degree

Samostatné bakalářské studium v režimu „double degree“ (dva roky studia na Univerzitě Karlově a jeden rok na Univerzitě v Lipsku)

 

Předměty přijímací zkoušky do studia double degree

Písemná část pro všechny programy (max. 100 bodů)

 

  • Test z českého jazyka (uchazeč o více programů skládá tento test pouze jednou) (0–24 bodů)

  • Překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (0–24 bodů)

  • Překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (0–20 bodů)

  • Sumarizace cizojazyčného neliterárního textu provedená v češtině (0–16 bodů)

  • Vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (0–16 bodů)

Modelový test

Test pro samostatné studium double degree 

 

 

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Studijní program double degree