Zdroje k institucionálnímu překladu

1) Eurlex

Vícejazyčná databáze právních textů EU

CS

EN

FR

DE

ES

2) IATE

Terminologická databáze EU

IATE

3) Lisabonská smlouva

CS

EN

FR

DE

ES

4) Smlouva o EU

dvojjazyčné zobrazení; konsolidovaná verze

EN-CS

FR-CS

DE-CS

ES-CS

RU

5) Smlouva o fungování EU

dvojjazyčné zobrazení; konsolidovaná verze

EN-CS

FR-CS

DE-CS

ES-CS

RU

6) Kombinovaná nomenklatura

Celní sazebník EU s klasifikací produktů; dvojjazyčné zobrazení

EN-CS

FR-CS

DE-CS

ES-CS

 

7) Pravidla pro překlad dokumentů EU

CS

8) Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů

CS

EN

FR

DE

ES

9) Pokyny pro externí překladatele do češtiny

CS

10) Quality aspects in institutional translation

EN

11) Překlady pro EU

CS

Úvod > Věda a výzkum > Zdroje k institucionálnímu překladu