Spolek PŘETLaK

PŘEkladatelství, TLumočnictví aneb Komunikace – to je studentský spolek PŘETLaK, který sdružuje a zastupuje studenty všech oborů Ústavu translatologie FF UK.

Pořádáme seznamováky (nejen) pro prváky, užitečné přednášky, uvítací, vánoční a jiné večírky a další skupinové akce. Zasazujeme se o to, aby studenti na Šporku měli vše, co potřebují.

Přidejte se k nám, ať vám u nás „na Šporku“ nic neunikne!

Ve výboru se na vás těší: Anna Kleinová, Jana Stupavská, Anna Chalupová, Kristýna Kostková, Barbora Vybíralová.

Kontakt: spolek.pretlak@gmail.com

Více o akcích na FB: https://www.facebook.com/PRETLaK/

Úvod > Studium > Spolek PŘETLaK