doc. PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.

 

Kontakt

Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3, Praha 1, 110 00, místnost č. 106

E-mail: stanislav.rubas@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 532

Konzultační hodiny: najdete zde

 

Kvalifikace / Education

 • 2023 docentura, Filozofická fakulta UK, obor Translatologie / Associate Professorship in Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University
 • 2006 Ph.D., Filozofická fakulta UК, obor Translatologie / Ph.D. in Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University
 • 2006 PhDr., Filozofická fakulta UК, obor Translatologie / PhDr. in Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University
 • 1999 Mgr., Filozofická fakulta UК, obor Překladatelství a tlumočnictví: angličtina – ruština / MA in Translation and Interpreting: English – Russian, Faculty of Arts, Charles University

Zaměstnání / Employment

 • 2023 – dosud docent, Ústav translatologie FF UK / Associate Professor at the Institute of Translation Studies, Charles University
 • 2014 – dosud externí překladatel pro hudební vydavatelství SUPRAPHON / External translator for the SUPRAPHON Music Publishing Company
 • 2006–2023 odborný asistent, Ústav translatologie FF UK / Senior Lecturer at the Institute of Translation Studies, Charles University
 • 2006–2021 ředitel Ústavu translatologie FF UK / Director of the Institute of Translation Studies, Charles University
 • 2005 asistent, Ústav translatologie FF UK / Junior Lecturer at the Institute of Translation Studies, Charles University
 • 2004–2005 externí jazykový lektor, Mladá fronta DNES, MAFRA, a.s. / External language instructor, MF DNES, MAFRA, a.s.
 • 2002–2004 externí vyučující, Ústav translatologie FF UK / External lecturer at the Institute of Translation Studies, Charles University
 • 2001–2005 lektor Semináře mladých anglistů při Obci překladatelů ČR / Instructor at the Seminar for Young Translators from Englishtudies, Czech Literary Translators’ Guild
 • 2000–2006 člen poroty Soutěže Jiřího Levého / Member of the Committe for the Jiří Levý Award for Young Translators
 • 2000 – dosud překladatelská, redakční a editorská činnost pro česká nakladatelství (Academia, Karolinum, Paseka, H+H, Jitro, Louč, Pistorius & Olšanská) / Translating and editing for Czech publishing houses (Academia, Karolinum, Paseka, H+H, Jitro, Louč, Pistorius & Olšanská)
 • 1998–2001 externí překladatel pro odborný časopis Svět televize, Česká televize / External translator for the journal Svět televize

Granty a projekty / Grants and Projects

 • 2018 český koordinátor návrhu projektu Cooperative Network PhiloTrans (BA and MA degrees + doctoral programme), vypracovaného prof. Vahramem Atayanem z Univerzity v Heidelbergu v rámci Evropské univerzitní aliance 4EU
 • 2016 – dosud hlavní řešitel projektu Literatura nahlas odkaz
 • 2015–2016 vedoucí projektu Reflexe a kritika literárního překladu jako součást ruské kulturní identity, podpořeného v rámci rozvojových programů FF UK pro období let 20152016
 • 2015–2016 spoluřešitel projektu Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář, podpořeného MK ČR
 • 2013 hlavní řešitel projektu výstavy Ztraceni v překladu? Půlstoletí překladatelství a tlumočnictví na českých univerzitách (1963–2013), uspořádané k 50. výročí studijního oboru překladatelství a tlumočnictví na českých univerzitách a spolufinancované Generálním ředitelstvím pro překlady Evropské komise a Zastoupením Evropské komise v České republice odkaz
 • 2013 hlavní organizátor 12. mezinárodní konference o překladu a tlumočení – Czech, Slovak and Polish Structuralist Traditions in the Translation Studies Paradigm Today, pořádané ÚTRL FF UK a KAA FF UP a spolufinancované Zastoupením Evropské komise v ČR
 • 2010–2012 hlavní řešitel projektu FF UK Inovace a rozvoj studijního programu Překladatelství a tlumočnictví na Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, financovaného v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita z Evropského sociálního fondu a spolufinancovaného Hlavním městem Prahou
 • 2009 hlavní organizátor 11. mezinárodní konference o překladu a tlumočení – Translating Beyond East and West, pořádané Ústavem translatologie FF UK a spolufinancované Zastoupením Evropské komise v České republice
 • 2008–2011 hlavní řešitel doktorského projektu FF UK Postavení literárního překladu v české společnosti po roce 1945, financovaného Grantovou agenturou České republiky
 • 2007–2011 koordinátor badatelského podúkolu Světová literatura a český překlad v rámci výzkumného záměru FF UK Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie (MSM 0021620824)

Působení v zahraničí / Invited Visitor and Lecturer Abroad

 • 2019 – dosud člen Rady pro bakalářské studium bohemistiky na Katedře slovanské filologie Petrohradské státní univerzity, Ruská federace
 • 2018 hostující pedagog na Moskevské státní lingvistické univerzitě, Ruská federace
 • 2018 hostující pedagog na Univerzitě v Lipsku, Německo
 • 2017 hostující pedagog na Moskevské státní lingvistické univerzitě, Ruská federace
 • 2017 hostující pedagog na Univerzitě v Lipsku, Německo
 • 2016 hostující pedagog na Moskevské státní lingvistické univerzitě, Ruská federace
 • 2015 hostující pedagog na Moskevské státní lingvistické univerzitě, Ruská federace
 • 2014 hostující pedagog na Moskevské státní lingvistické univerzitě, Ruská federace
 • 2012 hostující pedagog na Moskevské státní lingvistické univerzitě, Ruská federace
 • 2010 hostující pedagog na Moskevské státní lingvistické univerzitě, Ruská federace
 • 2009 hostující pedagog stáž na Moskevské státní lingvistické univerzitě, Ruská federace
 • 2009 badatelský pobyt v Bodleian Library, Oxford, Velká Británie
 • 2008 badatelský pobyt v Londýně a Stratfordu nad Avonou, Velká Británie
 • 2007 hostující pedagog na Moskevské státní lingvistické univerzitě, Ruská federace
 • 2006 pedagogický asistent (junior lecturer) na letní postgraduální translatologické škole 18th CETRA Summer Session, Misano, Itálie

Výuka / Teaching

 • Analýza literárního textu I+II (ruština) / Analysis of Literary Texts I+II (Russian)
 • Dějiny a kultura II (ruština) / Russian Civilization II (Russian)
 • Русская литература в истории чешского перевода I+II / Russian Literature in Czech Translations I+II
 • Dějiny překladu / Translation History
 • Teorie překladu II (ruština) / Translation Theory II (Russian)
 • Překlad literárních textů I+II (ruština) / Literary Translation I+II (Russian)
 • Stylistická cvičení: rozbor a interpretace uměleckých textů I+II / Stylistic Exercises: Analysis of Czech Literary Texts I+II
 • Projektový překladatelský seminář: antologie textů ruských spisovatelů o překládání / Project Course: Anthology of Texts on Translation by Russian Writers
 • Projektový překladatelský seminář: překlad krátkých próz Michaila Bulgakova / Project Course: Translation of Short Stories by Mikhail Bulgakov
 • Projektový překladatelský seminář: překlad krátkých próz Marka Twaina / Project Course: Translation of Short Stories by Mark Twain

Členství v organizacích a radách / Affiliations and Service

 • 2008–2010 Pražský lingvistický kroužek
 • 2008–2009 Evaluační komise FF UK v Praze
 • 2008–2009 Knihovní komise FF UK v Praze
 • 2007–2008 Etická komise FF UK v Praze
 • 2006–2010 Akademický senát FF UK v Praze, členem kurie akademických pracovníků
 • 2006–2007 Stipendijní komise FF UK v Praze
 • 2001–2009 Národní informační a poradenské centrum pro kulturu, členem odborné rady pro umělecký přednes

Přednášky pro veřejnost: projekt „Literatura nahlas“ / Public Lectures: The „Literature Out Loud“ Project

 • březen 2019 Benešovský literární festival, Benešov odkaz
 • únor 2019 Klub rusistů, FF UK, Praha odkaz
 • listopad 2018 Pedagogická poema, Čáslav (národní přehlídka žáků středních pedagogických škol) odkaz
 • říjen 2018 Mezinárodní festival poezie ve Valašském Meziříčí odkaz
 • říjen 2018 Skleněná vila, Lázně Toušeň odkaz
 • září 2018 K-klub, Jičín (Sdružení pro tvořivou dramatiku) odkaz
 • červenec 2018 Šrámkova Sobotka (festival českého jazyka, řeči a literatury) odkaz
 • duben 2018 Poděbradské dny poezie (národní přehlídka uměleckého přednesu) odkaz
 • únor 2018 Café Na slovíčko, Benešov odkaz
 • listopad 2017 městská knihovna, Kutná Hora odkaz
 • říjen 2017 Kavárna Avion, Český Těšín odkaz
 • červen 2017 Wolkrův Prostějov (národní přehlídka recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie) odkaz
 • květen 2017 Dům Štěpánka Netolického, Třeboň odkaz
 • březen 2017 zámecká kaple, Brandýs nad Labem odkaz
 • leden 2017 Skleněná vila, Lázně Toušeň odkaz
 • říjen 2016 zámecká kaple, Brandýs nad Labem odkaz
 • březen 2016 Skleněná vila, Lázně Toušeň odkaz

Rozhlovory a pořady (výběr) / Selected Interviews and Speeches

 • ČRo Vltava: autor pořadu KNIŽNÍ PÓL (leden 2019) odkaz
 • ČRo Vltava: hostem v pořadu VIZITKA (listopad 2017) odkaz
 • ČRo Vltava: hostem v pořadu TELEFONOTÉKA (září 2016) odkaz
 • ČRo Leonardo: hostem v pořadu VSTUPTE! (prosinec 2010) odkaz

Ocenění / Awards

 • 2015 Magnesia Litera za překlad sbírky veršů Shela Silversteina Jen jestli si nevymejšlíš (překlad společně se Z. Šťastnou a L. Novákem) / Magnesia Litera Award for the translation of Shel Silverstein’s A Light in the Attic odkaz
 • 2015 Zlatá stuha, udělovaná českou sekcí IBBY, za překlad sbírky veršů Shela Silversteina Jen jestli si nevymejšlíš (překlad společně se Z. Šťastnou a L. Novákem) / Zlatá stuha Award for the translation of Shel Silverstein’s A Light in the Attic odkaz
 • 2015 Výroční cena Albatrosu za překlad sbírky veršů Shela Silversteina Jen jestli si nevymejšlíš (překlad společně se Z. Šťastnou a L. Novákem) / Albatros Annual Award for the translation of Shel Silverstein’s A Light in the Attic
 • 2014 Ocenění v Soutěži vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově za kolektivní monografii Slovo za slovem / S překladateli o překládání. Academia, Praha, 2012 (spoluautor a editor) / Award in the Competition of High-quality Monographs at Charles University
 • 2010 Ocenění v Soutěži vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově za monografii Já píši Vám / Evžen Oněgin v českých překladech, Brno, Host, 2009 / Award in the Competition of High-quality Monographs at Charles University
 • 2002 Bolzanova cena za monografii Devatero klíčů od jednoho srdce / České překlady Shakespearových Sonetů. Desktop FF UK, Praha, 2000 / Bolzano Award for the book Devatero klíčů od jednoho srdce
 • 1999 3. cena v Překladatelské soutěži Jiřího Levého (kategorie poezie) za překlad Ódy Williama Wordsworthe / Jiří Levý Award for the translation of William Wordsworth’s Ode
 • 1996 1. cena v Překladatelské soutěži Jiřího Levého (kategorie poezie) za překlad výboru ze Sonetů Williama Shakespeara / Jiří levý Award for the translation of Shakespeare’s sonnets

Bibliografie / Publications

Monografie a kolektivní monografie / Monographs and Collective Monographs

 • RUBÁŠ, S. (2023). Rusko v zrcadle překladu: Kapitoly z dějin ruského sebepoznávání. Habilitační práce. Praha: FF UK
 • KALIVODOVÁ, E. & ELIÁŠ, P. (eds) (2018). Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář. Praha: Karolinum odkaz
 • RUBÁŠ, S. et al. (2012). Slovo za slovem / S překladateli o překládání. Praha: Academia odkaz
 • RUBÁŠ, S. (ed.) (2007). Aby se literatura stala inspirací / Ruská literatura očima Miloslava Jehličky. Praha: Karolinum odkaz
 • RUBÁŠ, S. (2006). Já píši Vám / Evžen Oněgin v českých překladech. Brno: Host odkaz
 • RUBÁŠ, S. (2000). Devatero klíčů od jednoho srdce / České překlady Shakespearových Sonetů. Praha: FF UK

 

Odborné články a autorství výstav / Articles and Exhibitions

 • RUBÁŠ, S. (2018). Levého máchovské studie a nový anglický překlad „Máje“. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 2, Translatologica Pragensia X, s. 81-89 odkaz
 • RUBÁŠ, S. (2018). Zábranův Jesenin. In: Eva Kalivodová & Petr Eliáš (eds). Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář. Praha: Nakladatelství Karolinum, s. 130–147 odkaz
 • RUBÁŠ, S. & MOLCHAN, M. (2018). Dílna ruštinářů. In: Zábranův Jesenin. In: Eva Kalivodová & Petr Eliáš (eds). Jan Zábrana: básník – překladatel – čtenář. Praha: Nakladatelství Karolinum, s. 297–299 odkaz
 • RUBÁŠ, S. (2017). Geneze překladu čtyř Shakespearových sonetů. Svět literatury 55, roč. XXVII, s. 164–185 odkaz. Celý článek odkaz
 • RUBÁŠ, S. (2015). Sonnets / Sonety. Plav: měsíčník pro světovou literaturu 2, s. 39–40
 • RUBÁŠ, S. (2013). Ztraceni v překladu? Půlstoletí překladatelství a tlumočnictví na českých univerzitách (1963–2013). Výstava k 50. výročí studijního oboru překladatelství a tlumočnictví, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (25 panelů s texty a doprovodným obrazovým materiálem) odkaz
 • RUBÁŠ, S. (2011). In the Image of Their Muse: The Pinnacle of Czech Poetry with a Western and Eastern Touch. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 2, Translatologica Pragensia VIII, s. 167–187 odkaz
 • RUBÁŠ, S. (2008). Urbánkův Hamlet. In: Eva Kalivodová (ed.). Tajemná translatologie? Cesta k souvislostem textu a kultury. Praha: FF UK, s. 66–71
 • RUBÁŠ, S. (2007). Úryvky z Oněginova putování. Plav: měsíčník pro světovou literaturu 4, s. 14–15
 • RUBÁŠ, S. (2006). Tradice českých překladů Evžena Oněgina (revidované vydání). Mundo Eslavo: Revista de Cultura y Estudios Eslavos 5, s. 167–180
 • RUBÁŠ, S. (2005). Tradice českých překladů Evžena Oněgina. In: Milan Hrala (ed.). Český překlad v letech 1945–2004. Praha: FF UK, s. 81–97
 • RUBÁŠ, S. (2005). Shakespearovy metafory a jejich přenos do češtiny. In: Milan Hrala (ed.). Český překlad 1945–2003. Praha: FF UK, s. 127–139
 • RUBÁŠ, S. (2005). William Shakespeare: Sonet 56. In: Jana Štefánková (ed.). Není překlad jako překlad. Praha: Nipos – Artama, s. 38–45
 • RUBÁŠ, S. (2004). Něco za něco aneb několik hořkých dilemat. In: William Shakespeare: Něco za něco. České Budějovice: Jihočeské divadlo, s. 3–7 odkaz
 • RUBÁŠ, S. (2004). České překlady Shakespearových Sonetů. In: Vladimír Svatoň & Anna Housková (eds.). Srovnávací poetika v multikulturním světě. Praha: FF UK, s. 281–295

 

Překlady (výběr) / Selected Translations

 • MARTINŮ, Bohuslav (2018). Písně / Songs (přel. S. Rubáš & A. Fisher). Praha: Supraphon odkaz
 • DVOŘÁK, Antonín (2018). Moravské dvojzpěvy / Moravian duets. Praha: Supraphon odkaz
 • MARTINŮ, Bohuslav (2018). Madrigaly / Madrigals. Praha: Supraphon odkaz
 • OSTRČIL, Otakar (2017). Honzovo království / Jackʼs Kingdom (přeložili Stanislav Rubáš & Andrew Fisher). Praha: Supraphon odkaz
 • MARTINŮ, Bohuslav (2017). The Epic of Gilgamesh / Epos o Gilgamešovi (přeloženo z autorova anglického libreta s použitím původního Eposu o Gilgamešovi v překladu Lubora Matouše). Praha: Supraphon odkaz
 • SHAKESPEARE, William (2015). Sonet 1, Sonet 7, Sonet 18, Sonet 28, Sonet 33, Sonet 40, Sonet 41, Sonet 43, Sonet 44, Sonet 51, Sonet 54, Sonet 55, Sonet 56, Sonet 59, Sonet 60, Sonet 61, Sonet 62, Sonet 63, Sonet 64. Plav: měsíčník pro světovou literaturu 2, s. 40–47
 • SILVERSTEIN, Shel (2014). Jen jestli si nevymejšlíš (přeložili Lukáš Novák, Stanislav Rubáš & Zuzana Šťastná). Praha: Albatros odkaz
 • BULGAKOV, Michail (2011). O prospěšnosti alkoholismu (přeložili studenti FF UK v Praze pod vedením Stanislava Rubáše). Praha: Pistorius & Olšanská odkaz
 • WORDSWORTH, William (2009). Óda / Dotyky nesmrtelnosti vyvolané vzpomínkami na dětství. Plav: měsíčník pro světovou literaturu 12, s. 27–31
 • TWAIN, Mark (2008). Jak zahnat splín (přeložili studenti FF UK v Praze pod vedením Stanislava Rubáše). Praha: Pistorius & Olšanská odkaz
 • ORWELL, George (2008). Tolstoj, Lear a blázen. Plav: měsíčník pro světovou literaturu 12, s. 9–11
 • ELIOT, Thomas Stearns (2007). Jednota evropské kultury. Plav: měsíčník pro světovou literaturu 11, s. 7–13
 • WILDE, Oscar. Jak je důležité míti Filipa (přel. kolektiv překladatelů pod vedením Zuzany Šťastné & Stanislava Rubáše). Praha: Jitro odkaz
 • SHAKESPEARE, William (2004). Něco za něco. České Budějovice: Jihočeské divadlo (premiéra 30. dubna 2004) odkaz
 • MATTHEWS, Jack (2002). Schopenhauerova vůle. Praha: H&H odkaz
 • SHAWOVÁ, Christine (2001). Julius II. (přeložili Stanislav Rubáš, Roman Marhold & Katrina Novotná). Praha: Paseka odkaz
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > doc. PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.