doc. PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.

 

Kontakt

Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3, Praha 1, 110 00, místnost č. 106

E-mail: stanislav.rubas@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 532

Konzultační hodiny: najdete zde

 

Kvalifikace / Education

 • 2023 habilitace, FF UK, obor Translatologie / Assistant Professorship in Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University
 • 2006 doktorát, FF UK, obor Translatologie / D. in Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University
 • 2006 rigorosum, FF UK, obor Překladatelství a tlumočnictví / Rigorosum in Translation and Interpreting, Faculty of Arts, Charles University
 • 1999 absolutorium magisterského studia, FF UK, obor Překladatelství a tlumočnictví: angličtina – ruština / M.A. in Translation and Interpreting: English – Russian, Faculty of Arts, Charles University

Zaměstnání / Employment   

 • 2023 – dosud docent, Ústav translatologie FF UK / Associate Professor at the Institute of Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University
 • 2014 – dosud externí překladatel pro hudební vydavatelství SUPRAPHON / External translator for the SUPRAPHON Music Publishing Company
 • 2010 – 2021 externí spolupráce s Českým rozhlasem / External collaboration with the Czech Radio
 • 2006 – 2023 odborný asistent, Ústav translatologie FF UK / Senior Lecturer at the Institute of Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University
 • 2006 – 2021 ředitel Ústavu translatologie FF UK / Director of the Institute of Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University
 • 2005 asistent, Ústav translatologie FF UK / Junior Lecturer at the Institute of Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University
 • 2004 – 2005 externí jazykový lektor, Mladá fronta DNES, MAFRA, a.s. / External language instructor, MF DNES, MAFRA, a.s.
 • 2002 – 2004 externí vyučující, Ústav translatologie FF UK / External lecturer at the Institute of Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University
 • 2001 – 2005 lektor Semináře mladých anglistů při Obci překladatelů ČR / Instructor at the Seminar for Young Translators from English, Czech Literary Translators’ Guild
 • 2000 – dosud překladatelská, redakční a editorská činnost pro česká nakladatelství a další instituce (Academia, Albatros Media, Bohemian Heritage Fund, H+H, Jitro, Karolinum, Louč, Paseka, Pistorius & Olšanská, Volvox Globator) / Translating and editing for Czech publishing houses and other institutions (Academia, Albatros Media, Bohemian Heritage Fund, H+H, Jitro, Karolinum, Louč, Paseka, Pistorius & Olšanská, Volvox Globator)
 • 1998 – 2001 externí překladatel pro odborný časopis Svět televize, Česká televize / External translator for the journal Svět televize
 • 1993 – 1994 interní překladatel mezinárodní stavební společnosti Eurocast / Internal translator at Eurocast (international construction company)

 Granty a projekty / Grants and Projects

 • 2024 spoluřešitel projektu iLi-Mobilita. Zahraniční literatura a její reflexe měnícího se světa, podpořeného Ministerstvem kultury ČR v rámci Národního plánu obnovy http://odkaz https://mk.gov.cz/status-umelce-mobilita-iii-cs-2949
 • 2016 – dosud hlavní řešitel projektu Literatura nahlas odkaz
 • 2015 – 2019 spoluřešitel projektu „Double degree“ ve spolupráci ÚTRL FF UK a IWS a IALT Lipské univerzity, podpořeného Ministerstvem zahraničních věcí SRN
 • 2015 – 2016 vedoucí projektu Reflexe a kritika literárního překladu jako součást ruské kulturní identity, podpořeného v rámci rozvojových programů FF UK pro období let 2015–2016
 • 2015 – 2016 spoluřešitel projektu Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář, podpořeného Ministerstvem kultury ČR
 • 2013 hlavní řešitel projektu výstavy Ztraceni v překladu? Půlstoletí překladatelství a tlumočnictví na českých univerzitách (1963–2013), uspořádané k 50. výročí studijního oboru překladatelství a tlumočnictví na českých univerzitách a spolufinancované Evropskou komisí odkaz
 • 2013 hlavní organizátor mezinárodní konference o překladu a tlumočení – Czech, Slovak and Polish Structuralist Traditions in the Translation Studies Paradigm Today, uspořádané ÚTRL FF UK a KAA FF UP a spolufinancované Zastoupením Evropské komise v ČR
 • 2010 – 2012 hlavní řešitel projektu FF UK Inovace a rozvoj studijního programu Překladatelství a tlumočnictví na Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, financovaného v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita z Evropského sociálního fondu a spolufinancovaného Hlavním městem Prahou
 • 2009hlavní organizátor  mezinárodní konference o překladu a tlumočení – Translating Beyond East and West, pořádané Ústavem translatologie FF UK a spolufinancované Zastoupením Evropské komise v ČR
 • 2008 – 2011 hlavní řešitel doktorského projektu FF UK Postavení literárního překladu v české společnosti po roce 1945, financovaného Grantovou agenturou ČR
 • 2007 – 2011 koordinátor badatelského podúkolu Světová literatura a český překladv rámci výzkumného záměru FF UK Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie
 • 2005 – 2012 spoluřešitel projektu Světová literatura a český překlad v rámci výzkumného záměru FF UK Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie, podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Výuka / Teaching

 • Analýza literárního textu I+II (ruština) / Analysis of Literary Texts I+II (Russian)
 • Dějiny a kultura II (ruština) / Russian Civilization II (Russian)
 • Русская литература в истории чешского перевода I+II / Russian Literature in Czech Translations I+II
 • Dějiny překladu / Translation History
 • Překlad literárních textů I+II (ruština) / Literary Translation I+II (Russian)
 • Literatura, film, rozhlas (intersémiotický překlad) / Literature, Movies, Radio (Intersemiotic Translation)

Přednášky a semináře pro veřejnost / Public Lectures and Seminars

Bibliografie / Publications

Monografie a kolektivní monografie / Monographs and Collective Monographs

Odborné články / Articles

 • RUBÁŠ, S. (2022). Pravoslavná ‚Óda na radost‘. Svět literatury, roč. 32, č. 66,  s. 130–146. https://doi.org/10.14712/23366729.2022.2.8
 • RUBÁŠ, S. (2021). Seymour Mayne, Cusp: Word Sonnets, translated into Russian by Mikhail Rykov. Hermēneus: Revista de Traducción e Interpretación“. 2021, č. 23, s. 587–591 odkaz https://revistas.uva.es/index.php/hermeneus/article/view/6050/4496
 • RUBÁŠ, S. (2021). Pasternakův Hamlet a Stalinova hrůzovláda. AUC Philologica, č. 2, s. 53–71 odkaz https://karolinum.cz/casopis/auc-philologica/rocnik-2021/cislo-2/clanek-10705
 • RUBÁŠ, S. (2020). Ruští spisovatelé o umění překladu. AUC Philologica, č. 4, s. 35–44 odkaz https://karolinum.cz/casopis/auc-philologica/rocnik-2019/cislo-4/clanek-7983
 • CIKÁN, Ondřej – RUBÁŠ, Stanislav (2020). Bibliographie d. Übersetzungen. In Karel Hynek Mácha, Mai: Romantisches Liebesepos lautmalerisch übersetzt von Ondřej Cikán. Vídeň: Verlag Kētos, s. 150–155 (soupis cizojazyčných překladů Máchova Májeodkaz https://www.ketos.at/2019/05/karel-hynek-macha-mai.html
 • RUBÁŠ, S. (2019)České překlady Jesenina a sovětská ideologie. AUC Philologica, č. 1, s. 37–47 odkaz https://karolinum.cz/casopis/auc-philologica/rocnik-2019/cislo-1/clanek-7284
 • RUBÁŠ, S. (2019). Kollektivnyj perevod kak metod prepodavanija mežkulturnoj interpretacii chudožestvennogo teksta. In Galina Vasiljevna Aleksejeva (ed.). Materialy XIII Meždunarodnogo seminara perevodčikov. Tula (Jasnaja Poljana): Muzej-usadba L. N. Tolstogo „Jasnaja Poljana“, 2019, s. 95–101
 • RUBÁŠ, S. (2018)Levého máchovské studie a nový anglický překlad „Máje“. AUC Philologica, Translatologica Pragensia, roč. 10, č. 2, s. 81-89 odkaz https://karolinum.cz/casopis/auc-philologica/rocnik-2018/cislo-2/clanek-6248
 • RUBÁŠ, S. (2018). Zábranův Jesenin. In Eva Kalivodová – Petr Eliáš (eds). Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář. Praha: Nakladatelství Karolinum, s. 130–147 odkaz
 • RUBÁŠ, S. (2017)Geneze překladu čtyř Shakespearových sonetů. Svět literatury, roč. 27, č. 55, s. 164–185 odkaz
 • RUBÁŠ, S. (2011)In the Image of Their Muse: The Pinnacle of Czech Poetry with a Western and Eastern Touch. AUC Philologica, Translatologica Pragensia, roč. 8, č. 2, s. 167–187 odkaz https://karolinum.cz/casopis/auc-philologica/rocnik-2011/cislo-2/clanek-372
 • RUBÁŠ, S. (2008)Urbánkův Hamlet. In Eva Kalivodová et al. Tajemná translatologie? Cesta k souvislostem textu a kultury. Praha: FF UK, s. 66–71
 • RUBÁŠ, S. (2007)Úryvky z Oněginova putování. Plav: Měsíčník pro světovou literaturu, roč. 3, č. 4, s. 39–48
 • RUBÁŠ, S. (2006)Jak jiskry létají. Literární noviny, roč. 17, č. 43, s. 10.
 • RUBÁŠ, S. (2006)Tradice českých překladů Evžena Oněgina (revidované a rozšířené vydání). Mundo Eslavo: Revista de Cultura y Estudios Eslavos, roč. 5, č. 5, s. 167–180
 • RUBÁŠ, S. (2005). Tradice českých překladů Evžena Oněgina. In Milan Hrala (ed.). Český překlad v letech 1945–2004. Praha: FF UK, s. 81–97
 • RUBÁŠ, S. (2005). Shakespearovy metafory a jejich přenos do češtiny. In Milan Hrala (ed.). Český překlad 1945–2003. Praha: FF UK, s. 127–139
 • RUBÁŠ, S. (2005). William Shakespeare: Sonet 56. In Jana Štefánková (ed.). Není překlad jako překlad. Praha: Nipos – Artama, s. 38–45
 • RUBÁŠ, S. (2004). Něco za něco aneb Několik hořkých dilemat. In William Shakespeare: Něco za něco. České Budějovice: Jihočeské divadlo, s. 3–7 odkaz
 • RUBÁŠ, S. (2004). České překlady Shakespearových Sonetů. In Vladimír Svatoň – Anna Housková (eds). Srovnávací poetika v multikulturním světě. Praha: FF UK, s. 281–295

Překlady (výběr) / Selected Translations

 • SILVERSTEIN, Shel (2024)Když si šlápneš na tkaničku (z angličtiny přeložili Lukáš Novák, Stanislav Rubáš & Zuzana Šťastná). Praha: Albatros odkaz https://www.albatrosmedia.cz/tituly/33627399/kdyz-si-slapnes-na-tkanicku/
 • SHAKESPEARE, William (2023). Sonety 1, 2, 60, 61, 64, 66 a 97 (z angličtiny přeložil Stanislav Rubáš). iLiteratura.cz odkaz https://www.iliteratura.cz/clanek/46604-shakespeare-william-sonety
 • NABOKOV, Vladimir (2022). O překládání Evžena Oněgina (z angličtiny přeložil Stanislav Rubáš). In Stanislav Rubáš. Rusko v zrcadle překladu: Kapitoly z dějin ruského sebepoznávání. Habilitační práce. Praha: FF UK, s. 251–252
 • PUŠKIN, Alexandr Sergejevič (2022). Gnědičovi (z ruštiny přeložil Stanislav Rubáš). In Stanislav Rubáš. Rusko v zrcadle překladu: Kapitoly z dějin ruského sebepoznávání. Habilitační práce. Praha: FF UK, s. 174
 • PUŠKIN, Alexandr Sergejevič (2022). Exegi monumentum (překlad Elišky Krásnohorské přepracoval Stanislav Rubáš). In Stanislav Rubáš. Rusko v zrcadle překladu: Kapitoly z dějin ruského sebepoznávání. Habilitační práce. Praha: FF UK, s. 66–67
 • ŤUTČEV, Fjodor Ivanovič (2022). Na Rusko je váš rozum krátký (z ruštiny přeložil Stanislav Rubáš). In Stanislav Rubáš. Rusko v zrcadle překladu: Kapitoly z dějin ruského sebepoznávání. Habilitační práce. Praha: FF UK, s. 2
 • VJAZEMSKIJ, Pjotr Andrejevič (2022). Alexandrín (z ruštiny přeložil Stanislav Rubáš). In Stanislav Rubáš. Rusko v zrcadle překladu: Kapitoly z dějin ruského sebepoznávání. Habilitační práce. Praha: FF UK, s. 200
 • MARTINŮ, Bohuslav (2018)Písně / Songs (z češtiny přeložili Andrew Fisher & Stanislav Rubáš). Praha: Supraphon odkaz
 • MARTINŮ, Bohuslav (2018)Madrigaly / Madrigals (z češtiny přeložil Stanislav Rubáš)Praha: Supraphon odkaz
 • DVOŘÁK, Antonín (2018)Moravské dvojzpěvy / Moravian duets (z češtiny přeložil Stanislav Rubáš). Praha: Supraphon odkaz
 • HÁLEK, Vítězslav (2017). Písně večerní / Evening songs (z češtiny přeložil Stanislav Rubáš v rámci bookletu k CD Antonín Dvořák: Songs). Praha: Supraphon odkaz https://www.supraphon.com/album/299248-dvorak-songs-cypresses-evening-songs-gypsy-songs
 • OSTRČIL, Otakar (2017)Honzovo království / Jackʼs Kingdom (z češtiny přeložili Andrew Fisher & Stanislav Rubáš). Praha: Supraphon odkaz
 • MARTINŮ, Bohuslav (2017)The Epic of Gilgamesh / Epos o Gilgamešovi (přeložil Stanislav Rubáš z autorova anglického libreta s použitím původního Eposu o Gilgamešovi v překladu Lubora Matouše). Praha: Supraphon odkaz
 • MANDELŠTAM, Osip (2017). Haldy fušeřiny (přeložil Stanislav Rubáš). Plav: Měsíčník pro světovou literaturu, roč. 13, č. 1, s. 50–53
 • SLÁDEK, Josef Václav (2016). Hořkosti / Bitter Sorrows (z češtiny přeložil Stanislav Rubáš v rámci bookletu k CD Jan Klusák: Soliloquies of Philoctetes / Filoktétovy samomluvy). Praha: Supraphon odkaz https://www.supraphonline.cz/album/406381-filoktetovy-samomluvy/cd
 • SHAKESPEARE, William (2015). Sonety 1, 7, 18, 28, 33, 40, 41, 43, 44, 51, 54–56 a 59–64 (z angličtiny přeložil Stanislav Rubáš). Plav: Měsíčník pro světovou literaturu, roč. 11, č. 2, s. 39–47
 • SILVERSTEIN, Shel (2014)Jen jestli si nevymejšlíš (z angličtiny přeložili Lukáš Novák, Stanislav Rubáš & Zuzana Šťastná). Praha: Albatros odkaz
 • ANONYM (2014). Dvanáct dnů vánočních aneb Jak to bylo ve skutečnosti (z angličtiny přeložil Stanislav Rubáš). In Přemysl Rut. OKOLO100LALALA, 1. díl, Praha: Brkola, s. 198–203 odkaz https://www.brkola.cz/?product=okolo100lalala-i-ii-cd
 • ANONYM (2014). Lidové písně (z angličtiny přeložil Stanislav Rubáš v rámci bookletu k CD Dagmar Pecková: Dreams). Praha: Supraphon odkaz https://www.supraphonline.cz/album/76152-sny-wagner-mahler-brahms-berio
 • VRCHLICKÝ, Jaroslav (2014). Věčné evangelium / The Eternal Gospel (z češtiny přeložili Andrew Fisher & Stanislav Rubáš v rámci bookletu k CD Leoš Janáček: Glagolitic Mass & The Eternal Gospel). Praha: Supraphon odkaz https://www.supraphonline.cz/album/80299-janacek-glagolska-mse-vecne-evangelium
 • BULGAKOV, Michail (2011)O prospěšnosti alkoholismu (z ruštiny přeložili studenti FF UK pod vedením Stanislava Rubáše). Praha: Pistorius & Olšanská odkaz
 • WORDSWORTH, William (2009)Óda: Dotyky nesmrtelnosti vyvolané vzpomínkami na dětství (z angličtiny přeložil Stanislav Rubáš; druhé, upravené vydání překladu včetně autorovy předmluvy). Plav: Měsíčník pro světovou literaturu, roč. 5, č. 12, s. 26–31
 • TOMAN, Karel (2014). Stará alegorie podzimu / The Old Allegory of Autumn (z češtiny přeložili Andrew Fisher & Stanislav Rubáš v rámci bookletu k CD Jan Klusák: Inventions Nos 1–10). Praha: Supraphon odkaz https://www.supraphonline.cz/album/74401-klusak-invence
 • TWAIN, Mark (2008)Jak zahnat splín (z angličtiny přeložili studenti FF UK pod vedením Stanislava Rubáše). Praha: Pistorius & Olšanská odkaz
 • ORWELL, George (2008)Tolstoj, Lear a blázen (z angličtiny přeložil Stanislav Rubáš). Plav: Měsíčník pro světovou literaturu, roč. 4, č. 12, s. 21-36
 • ELIOT, Thomas Stearns (2007)Jednota evropské kultury (z angličtiny přeložil Stanislav Rubáš). Plav: Měsíčník pro světovou literaturu, roč. 3, č. 11, s. 7–13
 • WILDE, Oscar (2004)Jak je důležité míti Filipa (z angličtiny přeložil kolektiv překladatelů pod vedením Zuzany Šťastné & Stanislava Rubáše). Praha: Jitro odkaz https://www.databazeknih.cz/knihy/jak-je-dulezite-miti-filipa-the-importance-of-being-earnest-38772
 • SHAKESPEARE, William (2004)Něco za něco (z angličtiny přeložil Stanislav Rubáš). České Budějovice: Jihočeské divadlo (v premiéře uvedeno v inscenaci Martina Glasera 30. 4. 2004) odkaz
 • MATTHEWS, Jack (2002)Schopenhauerova vůle (z angličtiny přeložil Stanislav Rubáš). Jinočany: H&H odkaz
 • SHAKESPEARE, William (2001). Sonety 1, 15, 18, 19, 41–43, 44, 54–56, 60, 61 a 97 (z angličtiny přeložil Stanislav Rubáš). Literární noviny, č. 34, s. 14 odkaz https://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/12.2001/34/14.png
 • SHAWOVÁ, Christine (2001)Julius II.: Papež bojovník (z angličtiny přeložili Katrina Novotná, Roman Marhold & Stanislav Rubáš). Praha / Litomyšl: Paseka odkaz https://www.databazeknih.cz/knihy/julius-ii-papez-bojovnik-71258
 • WORDSWORTH, William (2000)Óda: Dotyky nesmrtelnosti vyvolané vzpomínkami na dětství (z angličtiny přeložil Stanislav Rubáš; první vydání překladu včetně autorovy předmluvy). Ústí nad Orlicí: Louč

Výstavy / Exhibitions

 • 2013 Ztraceni v překladu? Půlstoletí překladatelství a tlumočnictví na českých univerzitách (1963–2013), autorem výstavy k 50. výročí studijního oboru překladatelství a tlumočnictví; vernisáž 10. 11. 2013 ve Šporkově paláci v Praze (ÚTRL FF UK) odkaz
 • 2003 Nebeský oblouk, spoluautorem čtyřjazyčné výstavy věnované Marině Cvetajevové, Borisi Pasternakovi a Raineru Marii Rilkovi; vernisáž 15. 5. 2003 v Jindřišské věži v Praze

Členství v organizacích, radách a porotách / Affiliations and Service

 •  2023 – dosud Hermēneus: Revista de Traducción e Interpretación, Universidad de Valladolid, Španělsko, členem vědeckého výboru mezinárodního časopisu
 • 2019 – dosud Rada pro bakalářské studium bohemistiky, Katedra slovanské filologie Petrohradské státní univerzity, Sankt-Petěrburg, Ruská federace
 • 2018 – dosud Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení, FF UK, garant bakalářského studijního programu
 • 2013 – dosud Translation Studies, FF UK, členem oborové rady doktorského studijního programu
 • 2013 – dosud Traductologie, FF UK, členem oborové rady doktorského studijního programu
 • 2011 – dosud Traducción, Universidad de Valladolid, Španělsko, zahraniční garant magisterského studia
 • 2008 – 2010 Pražský lingvistický kroužek
 • 2008 – 2009 Evaluační komise FF UK
 • 2008 – 2009 Knihovní komise FF UK
 • 2007 – dosud Translatologie, FF UK, členem oborové rady studijního programu
 • 2007 – 2021 Plav: Měsíčník pro světovou literaturu, členem redakční rady časopisu
 • 2007 – 2008 Etická komise FF UK
 • 2006 – 2010 Akademický senát FF UK, členem kurie akademických pracovníků
 • 2006 – 2008 Koordinační centrum translatologických studií, ÚTRL FF UK, členem rady
 • 2006 – 2007 Stipendijní komise FF UK
 • 2002 – 2004  Společnost Mariny Cvětajevové
 • 2001 – 2009 Národní informační a poradenské centrum pro kulturu, Ministerstvo kultury ČR, členem odborné rady pro umělecký přednes
 • 2001 – 2007 Wolkrův Prostějov, členem porot celostátní přehlídky uměleckého přednesu
 • 2000 – 2006 Soutěž Jiřího Levého, členem porot překladatelské soutěže
 • 2000 – 2005 Šrámkova Sobotka, členem porot celostátní literární soutěže
 • 1998 – 2006 Obec překladatelů
 • 1995 – 2005 JWG Teplice, členem výboru celostátní literární soutěže

Působení v zahraničí / Invited Visitor and Lecturer Abroad

 • 2023 hostující pedagog na Univerzitě Pavla Josefa Šafaříka v Košicích, Slovensko
 • 2019 hostující pedagog na Moskevské státní lingvistické univerzitě, Ruská federace
 • 2019 hostující pedagog na Univerzitě v Lipsku, Německo
 • 2018 hostující pedagog na Univerzitě v Lipsku, Německo
 • 2018 hostující pedagog na Moskevské státní lingvistické univerzitě, Ruská federace
 • 2017 hostující pedagog na Moskevské státní lingvistické univerzitě, Ruská federace
 • 2017 hostující pedagog na Univerzitě v Lipsku, Německo
 • 2016 hostující pedagog na Moskevské státní lingvistické univerzitě, Ruská federace
 • 2015 hostující pedagog na Moskevské státní lingvistické univerzitě, Ruská federace
 • 2014 hostující pedagog na Moskevské státní lingvistické univerzitě, Ruská federace
 • 2012 hostující pedagog na Moskevské státní lingvistické univerzitě, Ruská federace
 • 2011 badatelský pobyt na Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Španělsko
 • 2010 hostující pedagog na Moskevské státní lingvistické univerzitě, Ruská federace
 • 2009 badatelský pobyt v Bodleian Library, Oxford, Velká Británie
 • 2009 hostující pedagog stáž na Moskevské státní lingvistické univerzitě, Ruská federace
 • 2008 badatelský pobyt v Londýně a Stratfordu nad Avonou, Velká Británie
 • 2007 hostující pedagog na Moskevské státní lingvistické univerzitě, Ruská federace
 • 2006 pedagogický asistent (junior lecturer) na postgraduální translatologické škole 18th CETRA Summer Session, Misano Adriatico, Itálie

Rozhovory a pořady (výběr) / Selected Interviews and Speeches

 • ČRo Vltava: autor pořadu KNIŽNÍ PÓL (leden 2019) odkaz
 • ČRo Vltava: hostem v pořadu VIZITKA (listopad 2017) odkaz
 • ČRo Vltava: hostem v pořadu TELEFONOTÉKA (září 2016) odkaz

Ocenění / Awards

 •  2015 Magnesia Litera, udělovaná Sdružením Litera, za překlad sbírky veršů Shela Silversteina A Light in the Attic, česky Jen jestli si nevymejšlíš (překlad společně se Z. Šťastnou a L. Novákem), Praha: Albatros, 2014
 • 2015 Zlatá stuha, udělovaná českou sekcí IBBY, za překlad sbírky veršů Shela Silversteina A Light in the Attic, česky Jen jestli si nevymejšlíš (překlad společně se Z. Šťastnou a L. Novákem), Praha: Albatros, 2014
 • 2015 Výroční cena Nakladatelství Albatros za překlad sbírky veršů Shela Silversteina A Light in the Attic, česky Jen jestli si nevymejšlíš (překlad společně se Z. Šťastnou a L. Novákem), Praha: Albatros, 2014
 • 2014 Ocenění v Soutěži vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově za kolektivní monografii Slovo za slovem: S překladateli o překládání. Praha: Academia, 2012 (spoluautor a editor)
 • 2010 Ocenění v Soutěži vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově za monografii Já píši Vám: Evžen Oněgin v českých překladech, Brno: Host, 2009
 • 2002 Bolzanova cena, udělovaná rektorem Univerzity Karlovy, za monografii Devatero klíčů od jednoho srdce: České překlady Shakespearových Sonetů. Praha: FF UK, 2000
 • 1999 3. cena v Překladatelské soutěži Jiřího Levého (kategorie poezie), udělovaná Obcí překladatelů, za překlad básnické skladby Ode: Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood Williama Wordsworthe, česky Óda: Dotyky nesmrtelnosti vyvolané vzpomínkami na dětství
 • 1996 cena v Překladatelské soutěži Jiřího Levého (kategorie poezie), udělovaná Obcí překladatelů, za překlad výboru ze Sonetů Williama Shakespeara
 • 1996 1. cena v esejistické soutěži Společnosti Franze Kafky, udělovaná Společností Franze Kafky, za esej s názvem Masmédia – kontrola, nebo zbytečná skandalizace společenských jevů? 
 • 1996 2. cena ve II. kategorii a Cena účastníků na Moravském festivalu poezie ve Valašském Meziříčí, česko-slovenské soutěži v uměleckém přednesu
 • 1995 2. cena ve II. kategorii a Cena 17. listopadu na Moravském festivalu poezie ve Valašském Meziříčí, česko-slovenské soutěži v uměleckém přednesu
 • 1994 1. cena ve II. kategorii na Moravském festivalu poezie ve Valašském Meziříčí, česko-slovenské soutěži v uměleckém přednesu
 • 1991 Titul laureáta v I. kategorii Wolkrova Prostějova, celostátní soutěže v uměleckém přednesu
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > doc. PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.