PhDr. Alžběta Malkovská

Kontakt

Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3
110 00  Praha 1
místnost č. 105

E-mail: alzbeta.malkovska@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 531

Konzultační hodiny: najdete zde

 

Kvalifikace / Education

 • 2002–2008: Překladatelství – tlumočnictví španělština, specializace tlumočení, ukončeno státní závěrečnou zkouškou (ÚTRL FF UK)
 • 2003–2009: Překladatelství – tlumočnictví francouzština, specializace tlumočení, ukončeno státní závěrečnou zkouškou (ÚTRL FF UK)
 • 2012: Rigorózní zkouška a získání titulu PhDr (ÚTRL FF UK)
 • od září 2022: interní doktorandka ÚTRL

Pedagogická činnost

 • Od února 2019 odborná asistentka na Ústavu translatologie FF UK
 • Únor 2018 – leden 2019: externí vyučující na Ústavu translatologie FF UK
 • Od 2018 výuka v rámci EMCI
 • Od 2014 pravidelné přednášky pro návštěvníky Jeronýmových dnů a Mladého Jeronýma (Etika a etiketa z pohledu začínajícího tlumočníka, Marketing na sociálních sítích, Jak začít v profesi), přednáška Marketing pro tlumočníky na ÚTRL, účast na besedách
 • Výuka v kurzech CŽV

Tlumočnická činnost

 • 2008 – dosud: kontinuální tlumočnická praxe
 • Simultánní a konsekutivní tlumočení pro český i zahraniční trh, pracovní jazyky: francouzština, španělština
 • Reference:
  • Tlumočení na nejvyšší úrovni: Ministerstvo zahraničních věcí, Senát, Poslanecká sněmovna, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, Francouzské velvyslanectví a Francouzský institut, Zastoupení Valonsko-Brusel, Kanadské velvyslanectví, Lucemburské velvyslanectví, Hejtman pardubického kraje, Kancelář primátora města Plzně, Asociace samostatných odborů
  • Simultánní tlumočení:
   • Francouzský institut v Praze – pravidelné tlumočení přednášek o historii, literatuře, architektuře, filmu atd.
   • Univerzita Hradec Králové – tlumočení na mezinárodní konferenci o Františku Kupkovi
   • Univerzita Karlova – tlumočení na mezinárodní konferenci o Adrieně Šimotové
   • Pravidelné podnikové rady a výroční sympózia: BigMat, Arcelor Mittal, Kannaway, Lear, Faurecie, Sephora, Roca
   • Zasedání Mezinárodní notářské unie
   • Mezinárodní konference UNESCO
   • Konference na téma Age management
   • Řada konferencí v oblasti sociálních služeb a pomoci (př. Asociace rané péče ČR)
   • Školení: IPSOS, Metropolitní univerzita Praha
   • Simultánní tlumočení pro rozhlasové stanice
  • Konsekutivní tlumočení:
   • Kulturní akce: Národní divadlo, Divadelní ústav, DAMU, Ústav pro studium totalitních režimů, Galerie Rudolfinum, památní Terezín, Společnost Franze Kafky, Galerie Petra Brandla, Muzeum Kampa, Památník Lidice, Designblock, Vila Pellé, Designblok, Artcam
   • Neziskové organizace: Česká katolická charita, Člověk v tísni, Partners Czech, Hnutí duha
   • Soukromé firmy – bilaterální jednání, prezentace atd.: Haute coiffure française, Sothys, Sephora,, Karbox, Československá exportní, VÚKV, ACRI, Sudop, Peugeot, Meritools, Kohimex… atd.
   • Tlumočení v rámci filmových festivalů

Překladatelská praxe

 • Od roku 2008 kontinuální překladatelská praxe (Překlady zejména z oblasti kosmetiky, kultury, automobilového průmyslu, kolejových vozidel, stavebnictví, burzovní zpravodajství, překlady z oblasti hotelnictví a gastronomie, pro PR a eventové agentury)
 • Filmové titulky: otitulkováno na 60 francouzsky a španělsky mluvených filmů
 • Knižní překlady:
  • Marie-France Muller: Jak překonat strach z vystupování na veřejnosti (Pierot)
  • Christel Petitcollin: Jak správně komunikovat se svým dítětem (Pierot)
  • série kuchařských knih pro nakladatelství REBO
  • Élisabeth Livolsi: Podlahy (REBO)
  • Claude Mahieu: Úpravy půdních prostor (REBO) Isabelle Thomas a Frédérique Veysset: Šik jako Francouz a Šik jako Francouzka (Euromedia)
  • Josef Hrubeš: Václav Brožík – francouzská část
  • Aurore Meyer: Superprůvodce pro malé a velké dobrodruhy (Euromedia)

Překlady pro divadlo

 • Barbora Etlíková: La Maison d´Erzulie Freda
 • Adeline Flaun: Já, stroj Venuše
 • Caya Makhélé: Arianin úděl

CAT nástroje: Trados Studio 2021, Memosource

Členství v profesních organizacích

 • JTP, ASKOT

Vědecká a publikační činnost

 • Rigorózní práce na téma Strategie tlumočníka při simultánním tlumočení do mateřštiny a do aktivního cizího jazyka – teoreticko-empirická studie, obhájená 27. 11. 2012, práce vychází z úspěšně obhájené diplomové práce na téma KISS: strategie při simultánním tlumočení do mateřštiny a aktivního cizího jazyka, za kterou autorka získala cenu ASKOT za nejlepší obhájenou diplomovou tlumočnickou práci a druhou cenu udělovanou asociací Gallica
 • Článek „Zkušenosti mladé tlumočnice“ publikovaný ve španělském odborném časopise La linterna del traductor v roce 2014 http://www.lalinternadeltraductor.org/n10/cabina-interpretacion.html
 • Účast na konferenci TIFO 2022 (Olomouc)

Ocenění

 • 2010 Cena Asociace konferenčních tlumočníků v ČR (ASKOT) za nejlepší diplomovou práci
 • 2011 2. cena Prix Gallica udělovaná za nejlepší magisterské diplomové práce obhájené v letech 2009 – 2010 na romanistických pracovištích v České republice

 

Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > PhDr. Alžběta Malkovská