prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

Kontakt

Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3, Praha 1110 00, místnost č. 106

E-mail: ivana.cenkova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 532

Konzultační hodiny: najdete zde

 

Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

Kvalifikace / Education

 • 2008 – jmenována prezidentem České republiky profesorkou pro obor Translatologie / Professor in Translation Studies/Interpreting
 • 1993 – habilitační řízení, obhajoba habilitační práce, jmenování docentkou pro obor překladatelství a tlumočnictví / Habilitation, appointment as associate professor of Translation studies
 • 1992 – 3měsíční studijní pobyt ve Společném tlumočnickém a konferenčním servisu Evropské komise, Brusel, SCIC (Service Commun Interprétation de Conférence) v rámci projektu JEP Tempus č. 1468: Příprava učitelů tlumočení ze zemí střední a východní Evropy / Interpreting study visit at SCIC, Brussels
 • 1986 – obhajoba kandidátské disertační práce – získání titulu kandidáta věd (CSc.) / Ph.D. degree
 • 1985–1986 – absolvování Kurzu základů vysokoškolské pedagogiky, Ústav rozvoje vysokých škol / Course in university teaching
 • 1981–1985 – interní vědecká aspirantura FF UK, obor jazykověda konkrétních jazykových skupin, specializace: současný ruský jazyk se zaměřením na tlumočení
 • 1980 – titul PhDr., rigorózní práce Shody a rozdíly mezi překladatelským a tlumočnickým procesem / PhDr. degree
 • 1978–1979 – 6měsíční studijní pobyt na Ecole Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs (ESIT – Vysoká tlumočnická a překladatelská škola), Sorbonne Nouvelle Paris 3 – Paříž / Scholarship at ESIT, Paris
 • 1978 – obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška – diplom překladatele a tlumočníka (ruština a francouzština) / MA degree in Translation and Interpreting (FR, RU, CS)
 • 1975–1976 – 6měsíční studijní pobyt v Institutu cizích jazyků M. Thoreze v Moskvě (MGPIIJA) – specializace: překlad a tlumočení / Scholarship at MGPIIJA, Moscow
 • 1973–1978 – studium oboru překladatelství a tlumočnictví na Katedře překladatelství a tlumočnictví FF UK Praha (ruština a francouzština) / MA studies: Ttranslation and Interpretation (FR, RU, CS), Faculty of Arts, Charles University

Zaměstnání / Employment

 • 2010-2014 – proděkanka pro zahraničí na FF UK / Vice-dean for international relations
 • 2008 – dosud profesorka na Ústavu translatologie FF UK / Professor at the Institute of Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University
 • 2003-2004  – smlouva na dobu určitou s Evropskou komisí, DG SCIC, konferenční tlumočnice a místní koordinátorka přípravy konferenčních tlumočníků v České republice / Conference interpreter and local coordinator of interpreting training for the European Commission, DG SCIC, temporary contract: Prague
 • 1999–2022 a dále – vedoucí postgraduálního kurzu Euromasters in Conference Interpreting, Kurz byl akreditován MŠMT ČR jako rekvalifikační. Od 2016 je EMCI akreditován jako specializace v rámci 2. ročníku nMgr. studia Tlumočnictví na ÚTRL / Head of the European Masters in Conference Interpreting (EMCI)
 • 1993–2008 – docentka na Ústavu translatologie FF UK / Associate professor at the Institute of Translation Studies
 • 1990-dosud – garant oboru ruština překladatelství a tlumočnictví, vedoucí Semináře teorie a didaktiky tlumočení, garant nMgr. studijního programu Tlumočnictví
 • 1985–1993 – odborná asistentka na Katedře překladatelství a tlumočnictví FF UK
 • 1981–1985 – interní vědecká aspirantura na FF UK
 • 1979–1981 – konferenční tlumočnice ve svobodném povolání / Freelance conference interpreter
 • Tlumočení na nejvyšší úrovni při jednáních, delegacích a státních návštěvách (V. Havel, V. Klaus, M. Zeman, M. Gorbačov, F. Mitterrand, B. Jelcin a další). Např. bilaterální tlumočení pro V. Havla během oslav 50. výročí konce 2. světové války v Moskvě, během oslav 50. výročí OSN v New Yorku, na zasedání OBSE v Budapešti, na summitu OBSE v Istanbulu apod. / High level interpreting
 • Simultánní tlumočení na řadě mezinárodních konferencí a odborných seminářů (medicína, energetika, ekonomika, finance, ekologie, doprava, státní správa, školství, azylová politika, evropské právo, autorské právo, kultura apod.). / Interpreting at international conferences and seminars (medicine, energy, economics, ecology, politics, law, cuture etc.)
 • Simultánní a konsekutivní tlumočení pro ministerstva, především ministerstvo spravedlnosti, práce a sociálních věcí, kultury, financí, životního prostředí, Poslaneckou sněmovnu a Senát, Úřad vlády, Nejvyšší kontrolní úřad, Institut pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, v kurzech pořádaných EU pro české soudce, státní úředníky atd. / Interpreting for Czech governmental institutions
 • Kabinové simultánní tlumočení pro instituce Evropské unie (akreditována jako ACI konferenční tlumočnice od roku 1993 – dosud): Evropská komise, Rada, Evropský parlament, Výbor regionů, Evropský hospodářský a sociální výbor, Soudní dvůr Evropské unie. / Interpreting for the EU institutions
 • Tlumočení filmů na mezinárodních filmových festivalech (MFF Karlovy Vary, Televizní festival Zlatá Praha, Festival evropských filmů, Febiofest: 1980 – 2003). / Interpreting at international film festivals

Působení v zahraničí / Professional activities and academic visits abroad

Zaměstnání / Affiliations:

 • 2005 leden – hostující profesorka na ESIT (Vysoká tlumočnická a překladatelská škola), Sorbonne Nouvelle, Paris 3 – Paříž / Visiting professor at ESIT, Paris
 • 2004–2005 – smlouva na dobu určitou (6 měsíců) s Evropskou komisí, DG SCIC, Brusel, konferenční tlumočnice v české kabině – DG SCIC / Conference interpreter for the European Commission, DG SCIC, temporary contract – Brussels

Zahraniční přednáškové pobyty a odborné stáže / Study visits and research fellowships abroad:

 • 1978–1979 (říjen–duben): šestiměsíční studijní pobyt na ESIT, Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle (Ecole Supérieure d´Interprètes et de Traducteurs) Vysoká tlumočnická a překladatelská škola v Paříži (překladatelské a tlumočnické semináře, doktorandské kursy u prof. D. Seleskovitchové, sběr materiálu pro rigorózní práce) / Scholarship at ESIT, Paris
 • 1987 (květen): 4 týdny – vědecká stáž v Institutu cizích jazyků M. Thoreze (MGPIIJA) v Moskvě (u prof. G. V. Černova „Vysšije kursy perevodčikov“) / Research fellowship at MGPIIJA, Moscow
 • 1988: 8 dní – vědecká stáž (séjour de haut niveau scientifique) na ESIT, Paříž.
 • 1990: 14 dní – vědecká stáž (séjour de haut niveau scientifique) na ESIT, Paříž
 • 1992: tříměsíční studijní pobyt ve Společném tlumočnickém a konferenčním servisu Evropské komise (SCIC), Brusel, v rámci projektu Tempus JEP 1468 (Příprava učitelů konferenčního tlumočení ze zemí střední a východní Evropy) / Study visit at SCIC, Brussels, Tempus JEP 1468 project
 • 1992 (listopad): 7 dní – odborná stáž na ESIT, Paříž
 • 1993 (leden): 14 dní – odborná stáž na ETI (Ecole de Traduction et d´Interprétation), Tlumočnicko-překladatelská škola při Ženevské univerzitě – kurs pro učitele konferenčního tlumočení ze zemí střední a východní Evropy / Study visit – conference interpreting teaching, ETI, Geneva
 • 1993 (únor): 10 dní- odborná stáž na ITI (Institut de Traduction, d´Interprétation et des Relations Internationales), Tlumočnicko-překladatelská škola ve Štrasburku – v rámci projektu Tempus JEP 1803 / Study visit at ITI, Strasbourg, Tempus JEP 1803 project
 • 1993 (březen): 14 dní – odborná stáž na Institut Libre Marie Haps, Tlumočnicko-překladatelská škola v Bruselu, v rámci projektu Tempus JEP 1803 / Study visit at I.L.M.H., Brussels, Tempus JEP 1803 project
 • 1996 (prosinec): 7 dní: odborná stáž na ESIT a ISIT (Institut Supérieur d’Interprètes et de Traducteurs), Paříž / Study visit at ESIT and ISIT, Paris
 • 1997 (leden): 7 dní – vědecká stáž „Methodological issues in interpreting research“, pořádaná ženevskou ETI ve školicím středisku Centro Stefano Franscini,Monte Verita Ascona, Ticino (prof. B. Moser-Mercerová) / Research fellowship at Centro Stefano Franscini, Monte Verita Ascona, Ticino
 • 1998 (leden): 7 dní – vědecká stáž v ETI, Ženeva v rámci Certifikátu pro učitele tlumočení „Training of conference interpreters’ trainers“ (prof. B. Moser-Mercerová) / Study visit: “Training of conference interpreters’ trainers”, ETI, Geneva
 • 1998 (březen): 5 dní – studijní pobyt na Center for Conference Interpretation Copenhagen Business school, Kodaň (Evropský kurs konferenčního tlumočení – náslechy) – v rámci programu TAIEX / Study visit at the Center for Conference Interpretation, Copenhagen Business school, Copenhagen – TAIEX programme
 • 1998 (duben): 8 dní – studijní pobyt na Moskevské státní lingvistické univerzitě MGLU (meziuniverzitní smlouva) / Study visit at MGLU, Moscow
 • 2000 (březen): 8 dní – studijní pobyt na Moskevské státní lingvistické univerzitě MGLU (meziuniverzitní smlouva) / Study visit at MGLU, Moscow
 • 2003 (leden–únor): 3 týdny – odborná stáž v tlumočnickém oddělení Soudního dvora Evropských společenství v Lucemburku / Study visit at the department of interpreting of the Court of Justice of the EU, Luxembourg
 • 2003 (srpen): 5 dní – odborná stáž „Training of trainers“ – zaměřená na výuku konferenčního tlumočení s důrazem na tzv. „retour a relay“, DG SCIC Evropské komise, Brusel / Study visit “Training of trainers”: teaching of conference interpreting, DG SCIC
 • 2006 (prosinec): 8 dní – studijní pobyt na Moskevské státní lingvistické univerzitě MGLU (meziuniverzitní smlouva) / Study visit at MGLU, Moscow
 • 2008 (květen–červen): 9 dní – studijní pobyt na Moskevské státní lingvistické univerzitě MGLU (mezifakultní smlouva) / Study visit at MGLU, Moscow
 • 2010 (září): 8 dní – studijní pobyt na MGLU (mezifakultní smlouva) / Study visit at MGLU, Moscow
 • 2012 (říjen–listopad): 9 dní – studijní pobyt na MGLU (mezifakultní smlouva) / Study visit at MGLU, Moscow
 • 2013 (říjen): 8 dní – studijní pobyt na MGU Lomonosova (univerzitní smlouva) / Study visit at MGLU, Moscow
 • 2014 (září/říjen): 5 dní – odborný pobyt na univerzitě Mezinárodních vztahů vAlmaty, Kazachstán (osobní pozvání) / Academic visit at the Almaty University of International Relations
 • 2014 (říjen): 8 dní – studijní a pedagogická stáž na MGLU (mezifakultní smlouva) / Study visit and teaching course at MGLU, Moscow
 • 2015 (září): 8 dní – studijní a pedagogická stáž na MGLU (mezifakultní smlouva) / Study visit and teaching course at MGLU, Moscow
 • 2016 (říjen): 7 dní – studijní a pedagogická stáž na MGLU (mezifakultní smlouva) / Study visit and teaching course at MGLU, Moscow
 • 2017 (září): 8 dní – studijní a pedagogická stáž na MGLU (mezifakultní smlouva) / Study visit and teaching course at MGLU, Moscow
 • 2018 (říjen): 8 dní – studijní pedagogická stáž na MGLU (mezifakultní smlouva) / Study visit and teaching course at MGLU, Moscow
 • 2019 (květen): 5 dní – pedagogická a přednášková stáž na MGU Lomonosova (meziuniverzitní smlouva) /Study visit and teaching course at MGU, Moscow
 • 2019 (září): 7 dní – studijní a pedagogická stáž na MGLU (fakultní smlouva) /Study visit and teaching course at MGLU, Moscow
 • 2019 (říjen): 3 dny – pedagogická stáž ERASMUS+ na Vídeňské univerzitě (Centrum pro překlad a tlumočení): 2 přednášky (1x FR, 1x CS), 1x výuka ST, 1x Metody výzkumu v tlumočení – diskuse se studenty o diplomových pracích – anglicky /Study visit and teaching course at the University of Vienna
 • 2023 (listopad): 2 dny – pedagogická stáž ERASMUS+ na Vídeňské univerzitě (Centrum pro překlad a tlumočení): účast v panelové diskusi o současnosti a budoucnosti komunitního tlumočení, přednáška „Komunitní tlumočení příspívá k větší otevřenosti a inkluzi cizinců do české společnosti“ v rámci projektu ReTrans a NPO Tlumočnictví/Study visit and teaching course at the University of Vienna

Oponentury a vedení zahraničních PhD disertací (mimo Slovensko) / PhD thesis supervision and assessment abroad:

 • Hande ERSÖZ DEMIRDAG (2013): L’enseignement de l’interprétation consécutive : une étude de cas turc-français. Ecole Supérieure d’Interprètes et des Traducteurs, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, Ecole Doctorale 268. Oponentský posudek a členka komise pro obhajobu disertace – 3.4.2013 (Paříž).
 • Sophie POINTURIER-POURNIN (2014): L‘interprétation en Langue des Signes Française : contraintes, tactiques, efforts. Ecole Supérieure d’Interprètes et des Traducteurs, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, Ecole doctorale 268. Vypracování Oponentského posudku a členka komise pro obhajobu disertace – 30.6.2014 (Paříž).
 • Garry MULLENDER (2014): The Relevance of Interpreting during the portuguese discoveries in Africa and Asia. 205 s. (Estudos Comparatistas), FLUL , Universidade de Lisboa. Vedoucí (supervizor) disertace. Vypracování posudku a členka komise pro obhajobu disertace – 12.5.2015 (Lisabon).
 • Mohannad ALHALAKI (2018): Les difficultés linguistico-culturelles chez les praticiens et les étudiants en interprétation de conférence (français/anglais-arabe). Ecole Supérieure d’Interprètes et des Traducteurs, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, Ecole doctorale 268. Vypracování oponentského posudku a členka komise pro obhajobu disertace – 11.1.2019 (Paříž).
 • Lucille CHEVALIER (2019): Perception de la qualité de l´interprétation dans les médias. Ecole Supérieure d’Interprètes et des Traducteurs, Université Sorbonne Paris Cité – Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, Ecole doctorale 268. Členka komise pro obhajobu disertace – 19.9.2019 (Paříž).
 • Emeline ARCAMBAL (2022): L’interprète en langue des signes en milieu pédagogique : adaptabilité, enjeux, éthique, tactiques. Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, École Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs, École doctorale 622 – Sciences du langage – Traductologie, CLESTHIA – Langage, systèmes, discours – EA 7345. Vypracování oponentského posudku (pré-rapport) a předsedkyně komise pro obhajobu disertace – 8.4.2022 (Paříž).

Výuka / Teaching

 • Teorie tlumočení / Interpreting Theory
 • Metody výzkumné práce v tlumočení / Research Methods in Interpreting Studies
 • Základy teorie tlumočení / Basics of Interpreting Theory
 • Simultánní tlumočení I, II, III, IV, V (francouzština) / Simultaneous Interpreting I, II, III, IV, V (FR)
 • Simultánní tlumočení I, II, III (ruština) / Simultaneous Interpreting I, II, III (RU)
 • Simultánní tlumočení s textem (francouzština) / Simultaneous Interpreting with Text (FR)
 • Simultánní tlumočení s textem (ruština) / Simultaneous Interpreting with Text (RU)
 • Tlumočnická propedeutika (ruština) / Introduction to Interpreting (RU)
 • Tlumočení z listu (ruština) / Sight Translation (RU)
 • Vícejazyčné simulované-mock konference / Multilingual Mock Conferences
 • Tlumočené vícejazyčné videokonference / Interpreting of Multilingual Videoconferences
 • Konferenční teorie a praxe / Theoretical and Practical Aspects of Conference Interpreting
 • Komunitní tlumočení I, II, III (ruština, francouzština) / Community Interpreting I, II, III (RU, FR)
 • Garant I-coach tlumočení I, II, III / I-coach interpreting I, II, III
 • Garant kurzu: European Union – decision making processes and power / European Union – decision making processes and power
 • Garant Odborné tlumočnické exkurze (instituce EU – Brusel) / Interpreting Field Trips (EU institutions, Brussels)

Výzkumné a rozvojové projekty / Grants and projects

Řešitelka domácích pojektů / Investigator in Czech projects:

 • 1992–1993: vědecký úkol v rámci FF UK: č. 122 „Komunikativní aspekty tlumočení“.(dílčí výsledky: vystoupení na mezinárodních konferencích Brighton – kongres FIT, Štrasburk Evropský kongres LEA, koncepce a realizace CŽV kursu konferenčního tlumočení 1993/94, koncepce Metodického semináře, publikace článků v Translatologica Pragensia a Linguistica Pragensia od zahraniční spoluřešitelky K. Dejean Le Féal z ESIT Paříž).
 • 1997: grant Fondu rozvoje vysokých škol, rozvojový projekt č. 1344/97 „Uplatnění absolventů překladatelství a tlumočnictví v praxi“. Konkrétní výstup: vybudování funkční elektronické databáze (930 jmen) absolventů OPT z let 1967-1997 a zjištění jejich odborného uplatnění v praxi (rozesílání a zpracování dotazníků, extrapolace výsledků), publikování získaných výsledků v odborném tisku a prezentace na mezinárodních konferencích.
 • 1996–1998: interní grant Univerzity Karlovy č. 33/96/A/FG „Teorie a didaktika tlumočení“ (učební pomůcka – publikace). Dílčí výstupy: přednášky na vědeckých konferencích a seminářích, publikované články v odborném tisku, spoluorganizování Metodického semináře k výuce překladu a tlumočení pro učitele filozofických a pedagogických fakult (společně s řešitelkou grantu UK č. 324/96), příprava a obsahové zajištění mezinárodního semináře pro učitele tlumočení ze zemí Střední a Východní Evropy. Hlavní výstup grantu: učební pomůcka „Teorie a didaktika tlumočení I“ vyšla 2001, v Desktop Publishing FF UK Praha, 178 s.
 • 2003: Transformační a rozvojové programy pro rok 2003 – MŠMT ČR – č. 237 250: „Příprava vysokoškolsky kvalifikovaných profesionálních překladatelů a tlumočníků s ruštinou.“
 • 2004: Transformační a rozvojové programy pro rok 2004 – MŠMT ČR- Program 2 na podporu rozvoje internacionalizace, bod c) (vysílání studentů v rámci přímé smluvní spolupráce): „Příprava vysokoškolsky kvalifikovaných profesionálních překladatelů a tlumočníků s ruštinou.“
 • 2005: Transformační a rozvojové programy pro rok 2005 – MŠMT ČR- Program na podporu rozvoje internacionalizace, bod c) (vysílání studentů v rámci přímé smluvní spolupráce): „Příprava vysokoškolsky kvalifikovaných profesionálních překladatelů a tlumočníků s ruštinou.“
 • 2007: grant Fondu rozvoje vysokých škol F5/d: Elektronická virtuální databáze digitalizovaných projevů a textů pro nácvik konsekutivního a simultánního tlumočení a rozvoj tlumočnických dovedností a návyků. DAVID (Digitální audio video databáze). www.david.ff.cuni.cz
 • 2008: grant Fondu rozvoje vysokých škol Aa/287: Videokonference jako moderní komunikační nástroj pro zefektivnění praktické výuky tlumočnických disciplín.
 • 2008: grant MŠMT – rozvojové centralizované projekty: Vývoj kurzů CŽV pro státní správu – komunitní tlumočení ve styku s cizinci a menšinami – CSM 45.
 • 2009: grant MŠMT – rozvojové centralizované projekty: Vývoj, příprava a nabídka specifických modulů tlumočnických kurzů CŽV se zaměřením na problematiku Evropské unie a potřeby veřejné a státní správy – CSM 47.
 • 2012: grant FRVŠ A/a 829/2012 – Videokonferenční technika pro inovaci tlumočnické laboratoře Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • 2015: projekt Vnitřní soutěže FF UK 2015: Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů – Teorie tlumočení v nMgr. studijním programu – zapojení zahraničních hostujících profesorů (Inovace povinného oborového předmětu).
 • 2016-2018: projekt Vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2016-2018: Hostující profesoři a inovace PP ANMT0002 Teorie tlumočení pro nMgr. studenty (tříletý projekt)
 • 2019-2021 (červen): projekt Vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2019-2020: Hostující profesoři a inovace povinných profilových předmětů Metody výzkumné práce v tlumočení (ANMT0006), Teorie tlumočení (ANMT0002) – pro studenty magisterského studijního oboru Tlumočnictví a Základy teorie tlumočení (ASZTT0001) – pro studenty bakalářského studijního programu Překladatelství a tlumočnictví (doc. Ildikó Horváth, prof. Heidi Salaets, prof. Robin Setton – 2019, prof. Daniel Gile – online 2021, prof. Ingrid Kurz – online 2021, prof. Michaela Albl-Mikasa-online 2021).
 • 2019: projekt POINT (podpora internacionalizace na UK): Intenzívní letní škola tlumočení pro studenty ze 14 partnerských univerzit Konsorcia EMCI: 24.-28.4.2019.
 • 2022: projekt POINT 2021 (podpora internacionalizace na UK): „Student meeting – KU Leuven, campus Brussels, European Masters in Conference Interpreting Consortium: 29.3.-2.4.2022“ (podpořeno 13 studentů + 1 vyučující).
 • 2022-2024 (červenec-červen): koordinátorka projektu „Transformace pro VŠ na UK“ – číslo projektu: NPO_UK_MŠMT_16602/2022: Specifický cíl A4: Kurzy zaměřené na řozšiřování dovedností (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling): A4.8. Komunitní (bilaterální) tlumočení v jazykové kombinaci čeština-ukrajinština-čeština a čestina-ruština-čeština // A4.9. Konferenční tlumočení čeština-ukrajinština-čeština, realizované v rámci tohoto Národního plánu obnovy (komponenta 3.2. Adaptace kapacity a zaměření školních vzdělávacích programů).

Spoluřešitelka českých projektů / Team member in Czech projects:

 • 1988–1989: rezortní vědecký úkol X-01-04-05 „Výukové programy pro didaktickou techniku. Výstup: Audioorální program pro výuku simultánního tlumočení (ruština). Rotaprint a audionahrávka (7 hodin čistého času) – pro AVJC FF UK.
 • 1994: spoluřešitelka grantového úkolu č. 96 GA UK „Dictionnary of Translation Studies“.
 • 1999–2004: Výzkumné záměry FF UK: (dílčí záměr:Jazyk ve struktuře, vývoji a komunikaci 11210000, podzáměr: Mezijazyková komunikace v podmínkách kulturní asymetrie).
 • 2004: spoluřešitelka rozvojového programu MŠMT ČR “ Příprava akreditace paralelního doktorského studijního programu v oboru translatologie v angličtině, francouzštině a španělštině“ – č. 237379.
 • 2005-2009: Výzkumné záměry FF UK MSM 002160825.
 • 2008: spoluřešitelka grantu MŠMT: C51 – Příprava CŽV pro vysokoškolské učitele překladu a tlumočení.
 • 2009: spoluřešitelka grantu MŠMT: CSM 41 – Kurz CŽV pro učitele překladu a tlumočení v terciárním vzdělávání.
 • 2010–2011: projekt CZ.1.07/1.3.10/02.0023 Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruského jazyka na ZŠ a SŠ (2010-2011) v DVPP pro JMK.
 • 2012–2014: projekt PRVOUK Lingvistika P.10 – FF UK – koordinátorka Rady
 • 2014–2015: zapojení do projektu InBáze „Formování profese ´Sociokulturní mediátor´- inspirace portugalským modelem“ (podpořeno z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost) – garant a koordinace tlumočnického modulu
 • 2014 (březen–červen): spolupráce na projektu „Tlumočníci ve víru integrace“ – META o.p.s. /Společnost pro příležitosti mladých migrantů/
 • 2017–2021: PROGRES Q10: Jazyk v proměnnách času, místa, kultury. FF UK.
 • 2020–2021: účast v projektu Inkluze interkulturně – registrační číslo CZ.07.4.68/0 0/0 0/19_069/0001458- financován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Praha – Pól růstu. Realizátorem projektu je nevládní organizace InBáze z.s., partnerem projektu je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Garantka a lektorka (ruština-čeština) jazykových a tlumočnických modulů a členka komise u závěrečných zkoušek.
 • 2022: účast v projektu InBáze Vzdělávací program směřující k získání profesní kvalifikace Interkulturní pracovník se specializací v ukrajinském/ruském jazyce: (75-020-R): celkem 32 hodin výuky tlumočení v jazykové kombinaci čeština-ruština: 24 hodin přímá výuka+8 hodin samostudium
 • 2022, 2023: COOPERATIO: Lingvistika – Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

Řešitelka evropských projektů /Coordinator of European grants and projects:

 • 2012–2013 (říjen 2012 – září 2013): projekt QA EMCI, subvencovaný EK – DG SCIC, koordinátorka projektu (11 univerzit)
 • 2013–2014 (říjen 2013 – září 2014): projekt QA EMCI consortium, subvencovaný EP – DG INTE, koordinátorka projektu (11 univerzit)
 • 2014–2015 (říjen 2014 – září 2015): projekt QA EMCI Consortium, subvencovaný EK – DG SCIC, EC09/2014-2015 (koordinátorka projektu (11 univerzit)
 • 2015–2016 (říjen 2015 – září 2016): projekt QA EMCI Consortium, subvencovaný EP – DG INTE, EP05/2015-2016 (koordinátorka projektu (11 univerzit)
 • 2015–2016 (červen 2015 – červenec 2016): projekt EMCI course, subvencovaný EK – DG SCIC, EC02/2015-2016. Řešitelka.
 • 2017–2018 (červen 2017 – červenec 2018): projekt EMCI modul 2. ročník specializace nMgr. Tlumočnictví – subvencovaný EK – DG SCIC. EC03/2017-2018 (30-CE-0885665/00-11). Řešitelka.
 • 2019–2020 (červen 2019-červenec 2020): projekt EMCI modul 2. ročník specializace nMgr. Tlumočnictví – subvencovaný EK – DG SCIC: Grant agreement N° EC 02 SCIC.B.1(2019) 558780). Řešitelka.
 • 2021–2022 (červen 2021-červenec 2022): projekt EMCI modul 2. ročník specializace nMgr. Tlumočnictví – subvencovaný EK – DG SCIC. (Grant Agreement for the Grants for actions to support training in conference interpreting – academic year 2021/2022) – Project type A – SCIC B.1 /2021/ 5566407). Řešitelka.
 • 2023-2024 (červen 2023-červenec 2024): projekt EMCI modul 2. ročník specializace nMgr. Tlumočnictví – subvencovaný EK – DG SCIC. (Grant agreement: Project type A — SCIC.B.1.001(2023)8232451). Řešitelka.

Spoluřešitelka evropských projektů / Team member in European grants and projects:

 • 2001: spoluřešitelka projektu Univerzity Viadrina – Frankfurt nad Odrou: „Co si o sobě myslí mladí Češi, Poláci, Rusové a Němci“ – průzkum a zpracování dotazníků studentů FF UK. Vystoupení na konferenci ve Frankfurtu v září 2001.
 • 2001–dosud: zapojení do výzkumného projektu „Teaching retour“ v rámci konsorcia univerzit EMCI.
 • 2004–2011: zapojení do výzkumného projektu „Distance learning“ v rámci konsorcia univerzit EMCI. Nahrávání přednáškových „modulů“, které jsou umístěny na internetové stránce konsorcia EMCI v audiovizuální podobě + text ke stažení ve Wordu (www.emcinterpreting.org). Přednáška: „Introduction à la théorie de l´interprétation dans les pays de l´Europe centrale et orientale“ (česky a francouzsky: dvě 14 minutové nahrávky). Realizace: únor 2004. 2008-2010: aktivní účast ve multipointových a bilaterálních videokonferencích s tlumočením společně s univerzitami v Ženevě, Paříži a Lisabonu a Evropským parlamentem a Evropskou komisí.
 • 2004–2006: Zapojení do výzkumného projektu „Interkulturelle Kommunikation, Sprachen und Mediation im neuen europäischen Kontext“ 2004-2006: koordinátor Univerzita Viadrina Frankfurt nad Odrou.
 • 1999–2016: garant a vedoucí evropského postgraduálního ročního kurzu (sponzorováno Evropskou komisí a Evropským parlamentem) Euromasters in Conference Interpreting (EMCI) pořádaného na ÚTRL FF UK.
 • 2010 – účast v pracovních skupinách č. 2 a 3 v rámci Evropského projektu EUROSIGN – ve spolupráci s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka.
 • 2011–2012 (duben 2011 – červenec 2012) – IMPLI – projekt o tlumočení pro policii – subvencovaný DG Justice – koordinátor ISIT Paříž.
 • 2011–2018 – ORCIT: Online resources for conference intepreters training – projekt subvencovaný DG SCIC- koordinátor Univerzita Leeds a Univerzita Vilnius: www.orcit.eu (ORCIT 2, ORCIT 3, ORCIT 4, ORCIT 5, ORCIT 6,ORCIT 7, ORCIT 8)
 • 2016–2017 (říjen 2016 – září 2017): projekt QA EMCI Consortium, subvencovaný EK – DG SCIC, (12 univerzit: koordinátor ELTE Budapešť), řešitelka za ÚTRL.
 • 2017–2018 (říjen 2017 – září 2018): projekt QA EMCI Consortium, subvencovaný EK – DG LINC, (14 univerzit: koordinátor ELTE Budapešť), řešitelka za ÚTRL.
 • 2018–2019 (říjen 2018 – září 2019): projekt QA EMCI Consortium, subvencovaný EK – DG SCIC, (15 univerzit: koordinátor ELTE Budapešť), řešitelka za ÚTRL.
 • 2019–2020 (říjen 2019 – září 2020): projekt QA EMCI Consortium, subvencovaný EK – DG LINC, (15 univerzit: koordinátor ELTE Budapešť), řešitelka za ÚTRL.
 • 2020–2021 (říjen 2020 – září 2021): projekt QA EMCI Consortium, subvencovaný EP – DG LINC, (16 univerzit: koordinátor ELTE Budapešť), řešitelka za ÚTRL.
 • 2021–2022 (říjen 2021 – září 2022): projekt QA EMCI Consortium, subvencovaný EK – DG SCIC, (16 univerzit: koordinátor ELTE Budapešť), řešitelka za ÚTRL.
 • 2022-2023 (říjen 2022 – září 2023) : projekt QA EMCI Consortium, subvencovaný EP – DG LINC, (15 univerzit: koordinátor ISIT Paříž), řešitelka za ÚTRL. Za projektový výbor: videa 20th Anniversary EMCI Consortium: EMCI Past, Present and Future.
 • 2023-2024 (říjen 2023-září 2024): projekt QA EMCI Consortium, subvencovaný EK – DG SCIC, (15 univerzit: koordinátor KU Leuven/campus Brussels), řešitelka za ÚTRL.

Ocenění / Awards

 • Titul rytíře Řádu akademických palem / Chevalier de l’Ordre des palmes académiques (jmenování 10.10.2003) – vyznamenání udělené předsedou vlády Francouzské republiky za šíření francouzského jazyka a kultury.

Členství v organizacích a radách / Affiliations and Member

 • Zakládající členka Evropské translatologické společnosti (EST: European Society for Translation Studies, od 1992) / Founding member of EST: European Society for Translation Studies
 • Členka Jazykovědného sdružení ČR (od 1996) / Member of the Linguistic Association of the Czech Republic
 • Zakládající členka Rady ČERAPT (Česká rada pro překlad a tlumočení, od dubna 1997). / Founding member of Czech Board for Translation and Interpreting
 • Členka oborové rady studijního programu Translatologie (od 1999). / PhD. board member: Translation studies
 • Členka redakční rady časopisu ToP (Tlumočení a Překlad), čtvrtletník vydávaný Jednotou tlumočníků a překladatelů (od 1993 stále).
 • Spolueditor Folia Translatologica (do 2008) / Co-editor of Folia Translatologica
 • Zakládající členka Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT (od 1990; 1996-2000 členka řídícího výboru). / Founding member of ASKOT: Association of Conference Interpreters
 • Zakládající členka Jednoty tlumočníků a překladatelů JTP (od 1990; od 2008 – emeritní členka). / Founding member of the Union of Interpreters and Translators
 • Členka sdružení Gallica (od 2000; 2007-2010-členka řídícího výboru) – sdružení učitelů francouzštiny VŠ. / Member of the Gallica Association
 • Čestná členka České komory tlumočníků znakového jazyka (od 2010).
 • Členka Sdružení Ceny D. Seleskovitchové (Association pour le Prix Danica Seleskovitch) – ESIT, Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle (od 2005). / Member of the Association pour le Prix Danica Seleskovitch, Paris
 • Členka oborové komise doktorandského studia pro studijní obor 2.1.35 „Prekladateľstvo a tlmočníctvo“ na Filozofické fakultě Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. (od 2005 – dále). / Member of the Ph.D. board: Translation Sudies, Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University, Nitra, Slovakia
 • Členka Vědeckého výboru časopisu Écho des Études Romanes (od 2009) / Member of the scientific committee, Écho des Études Romanes
 • Členka Vědeckého výboru časopisu „The Interpreters Newsletter” (SSLMIT Trieste) (od 2010) / Member of the scientific committee, The Interpreters Newsletter, SSLMIT Trieste
 • Členka Vědeckého výboru časopisu „Miedzy Oryginalem a Przekladem” (Varšava) (od 2011). / Member of the scientific committee, Miedzy Oryginalem a Przekladem, Warsaw
 • Předsedkyně Konsorcia EMCI (European Masters in Conference Interpreting) – 11 evropských univerzit (2013-2016: www.emcinterpreting.org) / President of the EMCI Consortium
 • Členka Řídícího výboru Konsorcia EMCI (2016-září 2022) /Member of the Governing Board of the EMCI Consortium
 • Členka Projektového výboru Konsorcia EMCI (2016-dále)/Member of the Project committee of the EMCI Consortium
 • Členka Vědecké rady FF UK (od února 2010 do ledna 2014, od února 2014 do ledna 2018 a od února 2018 do ledna 2022). / Member of the Scientific Board, Faculty of Arts, Charles University
 • Koordinátor PRVOUK P 10 Lingvistika (2012-2014).
 • Členka Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze (od dubna 2014 do března 2018 a od dubna 2018 do března 2022). / Member of the Scientific Board, Charles University
 • Garant nMgr. studijního programu Tlumočnictví: čeština- angličtina /francouzština /němčina /ruština /španělština – stále / Coordinator of the MA degree courses in Interpreting, Institute of Translation Studies

Bibliografie / Publications

Vědecké monografie / Monographs

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1988). Teoretické aspekty simultánního tlumočení (monografie). AUC Philologica Monographia XCIX-1988, 209 s. (habilitační práce)

Kapitoly v monografiích / Chapters in monographs

 • ČEŇKOVÁ, Ivana a kol. (2001). Teorie a didaktika tlumočení I. Praha: FF UK Desktop Publishing, 176 s. (podíl: 90%). Ke stažení zdarma zde: https://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-75.html
 • ČEŇKOVÁ, Ivana a kol. (2019). Česká společnost 21. století se nedomluví s cizinci. Co na to říkají komunitní tlumočníci?, vydala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy: VARIA 79, 164 s. (podíl 20 %).

Původní práce v odborných časopisech / Articles in scientific journals

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1986). Některé psycholingvistické aspekty procesu tlumočení. In: AUC Philologica 1-3, Translatologica Pragensia II, s. 855-868.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1987). Princip ekonomie v procesu tlumočení. In: Československá rusistika, č. 1, s. 1-6.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1987/88a). K otázce interference v procesu simultánního tlumočení. In: Ruský jazyk, č. 9, s. 417-421.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1987/88b). Využití aktivizujících a progresivních metod při výuce simultánního tlumočení. In: Cizí jazyky ve škole, č. 9, s. 386- 389.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1988). Úloha pauzy v procesu simultánního tlumočení. In: Československá rusistika, č. 4, s. 164-168.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1989/90). Moderní audiovizuální technika při přípravě tlumočníků na KPT FF UK. In: Cizí jazyky ve škole, roč. 33, č. 6, s. 274-275.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1990). L´audiovisuel dans la formation des interprètes de conférence professionnels au Département de l´interprétation et de la traduction de la Faculté des lettres de l´Université Charles de Prague. In: Fremdsprachen, č. 4, s. 241-242
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1992a). Některé otázky teorie a praxe tlumočnictví. In: Metodické listy č. 3, Jazykový institut FMV Praha, s. 2-10.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1992b). Tlumočení jako zvláštní druh zprostředkované komunikace. In: AUC Philologica 4-5/1991, Translatologica Pragensia V, UK Praha, vyd. Karolinum, s. 263-268.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1992c). Individuální charakter jednotky orientace v procesu simultánního tlumočení. In: AUC Philologica 4/1990, Translatologica Pragensia IV, UK Praha, vyd. Karolinum, s. 143-148.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1994). Umějí naši tlumočníci dobře česky? In: Čeština doma i ve světě č. 2/94, FF UK Praha, s. 101-104.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1994/95). Koncepce výuky tlumočení v Ústavu translatologie FF UK v Praze. In: Cizí jazyky ve škole, roč. 38, č. 1-2, s. 57-60.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1995a). Le rôle des interprètes de conférence en Tchécoslovaquie et l‘ importance de leur formation professionnelle. In: Folia translatologica 2, 1993. Praha: FF UK, s. 107-113.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1995b). Le double rôle des pauses dans le processus de l‘ interprétation simultanée. In: Folia Translatologica 4, s. 43-49.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1995c). La recherche en interprétation dans les pays d‘ Europe de l‘ Est: Une perspective personnelle. In: Target 7/1, Special issue: Interpreting Research. Guest editor: Daniel Gile, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, s. 75-89.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1995d). Ruština v Českých zemích: vzestup či pád? In: ToP, roč. VI, č. 28, s. 23.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1996a). Co pro nás znamená kvalita tlumočení? In: ToP č. 31, roč. VII, s. 42-43/678-679.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1996b). Neverbální komunikace při tlumočení, In: Čeština doma i ve světě, č. 2, roč. IV, s. 114-116.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1999a). Retour et relais: deux techniques en interprétation de conférence pour les langues de faible diffusion. In: Folia Translatologica 6 (Issues of Translation Pedagogy: Helsinki – Paris – Prague), s. 37-40.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1999b). Peut-on quantifier la qualité d‘ une prestation des étudiants en interprétation? In: Folia Translatologica 6, s. 33-36.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1999c). Jací jsou absolventi oboru překladatelství a tlumočnictví Ústavu translatologie FF UK Praha? In: ToP, roč. X, č. 45, s. 5-7.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1999d). Učitel-tlumočník či tlumočník-učitel? In: Aula (revue pro vysokoškolskou a vědní politiku), č. 2, s. 23-26.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2000). Vivre une année académique avec „The European Masters in Conference Interpreting“. In: The Interpreters´ Newsletter 10, s. 33-46.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2000/2001). A la mémoire de Ghelly Vasilievitch Chernov. In: Interpreting, John Benjamins Publishing, Amsterdam/Philadelphia, roč. 5, č. 1, s. 57-60.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana a JETTMAROVÁ, Zuzana (2003a). Training Czech Conference Interpreters for the EU. In: Kääntäjä-Översättaren (časopis Finské asociace překladatelů a tlumočníků), č. 8, s. 4-5.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2003b). Příprava tlumočníků pro 21. století. In: RAK (Revue aktuálnej kultúry), roč. VIII, č. 3, s. 33-38.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2006). Situace na trhu tlumočení aneb výsledky červnového dotazování. In: ToP, roč. XVII. č. 81, s. 32-33.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2008). Retour et relais – un défi et une réalité quotidienne pour les interprètes de conférence au sein des institutions européennes. In: FORUM, revue internationale d´interprétation et de traduction, vol. 6, n. 2, octobre 2008, s. 1-21. Presses de la Sorbonne Nouvelle – KSCI. ISSN 1598-7647.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2011). Les interprètes de langue tchèque au sein des institutions européennes. In: Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philologia 1/2011, LVI, s. 163-174.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2012). Videokonferenční zařízení na FF UK. In: Soudní tlumočník, mimořádné dvojčíslo věnované především mezinárodní konferenci k 15. výročí založení KST ČR, vyd. Komora soudních tlumočníků ČR, s. 44-45, duben 2013.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana, Šárka Timarová, Reine Meylaerts, Erik Hertog, Arnaud Szmalec and Wouter Duyck (2014). Simultaneous interpreting and working memory executive control. In: Interpreting 16 :2, John Benjamins Publishing: Amsterdam/Philadelphia, s. 139-168. ISSN 1384-6647.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2014). Russkij jazyk v epochu globalizacii glazami ustnogo perevodčika. In: Izvestia: Kazakh Ablai Khan University of International relations and world languages, “Lingvistika i mežkulturnaja kommunikacija”, 3-4 (17-18), s. 53-60. ISSN 2307-650X-04.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2018). Jak jsem poznala docenta Václava Huňáčka aneb několik malých osobních vzpomínek na velkého člověka. Parrésia. Revue pro východní křesťanství. Journal of Eastern Christian Studies. Mémorial: Pocta Václavu Huňáčkovi. Část: Docent Huňáček ve vzpomínkách svých studentů, kolegů a přátel, XII/2018 (402 s.), s. 367-369.  Michal    Řoutil, Věra Lendělová a Pavel Milko (eds.), nakl. Pavel Mervart. ISSN 1802-8209, ISBN 978-7465-407-7.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2019). Los interpretes checos en las instituciones europeas a los quince aňos de la adhesión a la EU. CLINA., Ediciones Universidad de Salamanca, vol.5-2, s .63-74, e-ISSN: 2444-1961.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2019). Polukruglyj stol – čelovek v kabině: Ivana Čeňkova. MOSTY, žurnal perevodčikov, 1(61), s. 60-67:. ISSN 2219-6056.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2019). Krátký exkurz do historie konferenčního tlumočení v bývalém Československu a dnešním Česku aneb zamyšlení nad některými paradoxy na trhu tlumočení a v přípravě budoucích profesionálních tlumočníků. AUC Philologica 4/2019 – Translatologica Pragensia, s. 145-154, Karolinum: Praha.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2020). Co všechno koronavirus změnil ve výuce simultánního tlumočení? (aneb první zkušenosti vyučujících a studentů magisterského oboru tlumočnictví Ústavu translatologie FF UK z online / distančního simultánního tlumočení simulovaných vícejazyčných mock-konferencí přes profesionální platformy: březen-květen 2020). ToP /Tlumočení a překlad). XXXI, č. 136 (léto), s. 18-21., ISSN 2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2021). Umělá inteligence a tlumočníci – víme, co nás čeká? AUC Philologica 2/2021, s. 105-118. ISSN: 0567-8269.ČEŇKOVÁ, Ivana (2022). Splendeurs et misères de la langue française au sein des institutions européennes: dans les salles de réunion et les cabines d’interprètes. Romanistica Comeniana 1/2022, p. 3-23. Univerzita Komenského v Bratislave. ISSN 2585-8483.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana a MOLCHAN, Maria (2023). Professional community interpreting in a turbulent world: A necessity or a luxury? Bridge, Trends and traditions in translation and interpreting studies, vol. 4, no.1: Training interpreters: Old and New Challenges, eds. Martin Djovčoš, Ondřej Klabal and Pavol Šveda), p.109-122.

Původní práce v recenzovaných společných monografiích a sbornících (včetně z konferencí), encyklopediích / Texts in peer-reviewed monographs and encyclopaedias

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1989). L´importance des pauses en interprétation simultanée. In: Mélanges de phonétique générale et expérimentale. Publications de l´Institut de Phonétique de Strasbourg, p. 249-260.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1990a). K problematike interferenciji v processe sinchronnogo perevoda (na russko-češskom materiale). In: Akten der I. Internationalen Konferenz Berlin (17-19 Mai 1988), Band II, „Übersetzungwissenschaft und Sprachmittlerausbildung“, Humboldt Universität zu Berlin, s. 392-398.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1990b). Primenenije sredstv audiovizual´noj techniki pri podgotovke buduščich perevodčikov-sinchronistov russkogo jazyka na kafedre ustnogo i pismennogo perevoda filosofskogo fakul´teta Karlova Universiteta v Prage. In: Doklady i soobščenija čechoslovackoj delegaciji, VII. Kongres MAPRJAL, Moskva 10.-17.8.1990, s. 373-376.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1991a). Souběžnost řečových činností v procesu simultánního tlumočení. In: Hovory o překladu a tlumočení. Interlingua servis. Praha, s. 108-122.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1991b). Video ve výuce tlumočení. In: Sborník vystoupení z Mezinárodní konference Video ve výuce cizích jazyků. Bratislava 10.-12.9.1991.Dom techniky ZSVTS, s.85-91.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1993a). Interprètes de conférence professionnels en République Tchèque: leurs acquis et défis. In: XIII FIT World Congress „Translation – the vital link“.6.-13.8.1993, Brighton, vol. 1, p. 339-342.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1993b). Spécificité des études plurilingues professionnelles en République Tchèque. In: Actes du Congrès des langues étrangères appliquées. Strasbourg, 28-29 janvier 1993: La dimension européenne des filières L.E.A., p. 30-32.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1993c). Výuka tlumočení a současná ruština. In: Rossica Ostraviensia, Lingua rossica in sphaera mercaturae. Ostrava: FF OU, s. 109-117.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1993d). Le rôle de l´audiovisuel dans la formation des interprètes de conférence. In: Snell-Hornby, Mary, Pöchhacker, Franz and Kaindl, Klaus (eds.). Translation Studies An Interdiscipline. Selected papers from the Translation Congress, Vienna, 9-12 September 1992. Benjamins Translation Library vol. 2, Benjamins Publishing Company Amsterdam/Philadelphia, s. 227-232.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1994). Úvod do tlumočení pro bakaláře (ruština v obchodně podnikatelské sféře). In: Rossica Ostraviensia, Lingua rossica in sphaera mercaturae. Ostrava: FF OU, s. 132-137.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1995). Co by měl znát tlumočník – absolvent bakalářského studia v obchodně podnikatelské sféře. In: Rossica Ostraviensia 95, Lingua Rossica in sphaera mercaturae. Ostrava: FF OU, s. 180-185.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1996a). Položenije russkogo perevoda v Češskoj respublike. In: Heidemarie Salevsky (ed.). Dolmetscher und Ubersetzerausbildung Gestern, Heute und Morgen, Berliner Beitrage zur Translationswissenschaf. Frankfurt am Main: Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, s. 195-199.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1996b). Uplatnění absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví v praxi. In: Rossica Ostraviensia 96, Lingua Rossica in sphaera mercaturae. Ostrava: FF OU, s. 229-233.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1997a). Pohled z praxe (aneb co by chtěli mít ve výuce absolventi oboru překladatelství a tlumočnictví). In: Rossica Ostraviensia 97, Lingua Rossica in sphaera mercaturae. Ostrava: FF OU, s. 175-177.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1997a). Příprava profesionálních překladatelů a tlumočníků – sepětí teorie a praxe? In: Rády, Andrej a Rádyová, Věra (eds.). Budmerice ´97 – 3. stretnutie tlmočníkov a prekladatelov z krajín strednej a východnej Európy. Praha: JTP, s. 3-5.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1997b). Kurs teorii ustnogo perevoda dlja studentov-perevodčikov: kakoj podchod vybrať prepodavatelju? In: Fleischmann, Eberhard, Kutz Wladimir, Schmitt, Peter (eds.). Translationsdidaktik. Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Gunter Nar Verlag Tûbingen, s. 276-280.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1997c). The Status of Interpretation Research in the Czech Republic. In: Gambier, Yves, Gile, Daniel and Taylor, Christopher (eds.). Conference Interpreting: Current Trends in Research. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, s. 70-73.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1998a). Tlumočnické minimum pro budoucí manažery. In: Ekonomika a cudzie jazyky. Acta linguistica 2. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, s. 260-265.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1998b). Položenije na rynke turističeskogo biznesa v Češskoj respublike i podgotovka buduščich gidov-perevodčikov dlja raboty v turbiznese. In: Rossica Ostraviensia 98, Lingua rossica in sphaera mercaturae. Ostrava: FF OU, s. 107-112.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1998c). Quality of Interpreting – a Binding or a Liberating Factor? In: Beylard-Ozeroff, Ann, Králová, Jana and Moser-Mercer, Barbara (eds.). Translators‘ Strategies and Creativity. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, s. 163-170.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1998d). La notion de qualité en interprétation.In: Hartzell, James (ed.). Ocena tlumaczenia ustnego/Evaluating an Interpreters‘ Performance. Lodź: Centre for Modern Translation and Interpretation Studies, Univerzity of Lodź, s. 57 – 63.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1999a). Tlumočení do cizího jazyka aneb tzv. „retour“. In: Plutko, Pavol (ed.). Preklad a tlmočenie. Banská Bystrica: Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela, s. 237-242.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1999b). Otčot o sostojanii russkogo jazyka v Češskoj Respublike (10 let spust´a…). In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica Ostraviensia 99. Ostrava: FF OU, s. 101-105.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1999c). Příprava tlumočníků pro Evropskou unii. In: Rády, Andrej a Stejskalová, Barbora (eds.). Písek ´98 – Evropa: společenství rovnoprávných jazyků. Praha: JTP, s. 5-6.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2000). Kakije novosti nam priňos 2000.god v oblasti turizma, biznesa i sredstv massovoj informaciji?. In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica Ostraviensia 2000. Ostrava: FF OU, s. 15-20.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2001). Nové možnosti pro tlumočníky v oblasti „community interpreting“ v 21. století. In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica Ostraviensia 2001. Ostrava: FF OU, s. 13-17.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2002a). Globalizace a její dopad na tlumočnické strategie. In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae Bohemica, Brittanica,Germanica, Rossica Ostraviensia 2002. Ostrava: FF OU, s. 31-34.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2002b). M. A. theses in Prague. A supervisors´account. In: Gile, Daniel, V. Dam, Helle, Dubslaff, Friedel et al. (eds.) Getting Started in Interpreting Research. Benjamins Translation Library 33, John Benjamins Publishing: Amsterdam/Philadelphia, s. 69-85.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2002c). Příprava konferenčních tlumočníků pro Evropskou unii (zkušenost České republiky). In: CD-ROM Překlady a jak na to. JTP: Praha (ve spolupráci se SSPOL a SSPUL), s. 19-24. (v části CD věnované příspěvkům z mezinárodního semináře „Odborná komunikácia ve zjednotenej Evrope“. Banská Bystrica, Fakulta humanitních věd UMB, 2. -3. 10. 2002).
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2002d). Formación de intérpretes de conferencia en la República Checa de cara a la ampliación (publikováno francouzsky: La formation des interprètes de conférence en République Tchèque face à l´élargissement de l´Union européenne. In: Elektronický sbornik ze Semináře „Lenguas y Ampliación de la UE„, Zastoupení Evropské komise ve Španělsku, Madrid 9. – 10. 12. 2002. Internet: http://europa.eu.int/spain/servicio_documentacion/cursos/lenguas.htm
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2003). Tlumočníci hlasují pro evropskou unii. In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae Bohemica, Brittanica,Germanica, Rossica Ostraviensia 2003. Ostrava: FF OU, s. 35-36.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2004). Russkij jazyk v epochu globalizaciji glazami perevodčika. In: Miller, Inna (ed.). Und sie bewegt sich doch…Translationswissenschaft in Ost und West. Festschrift für Heidemarie Salevsky zum 60.Geburtstag. Sonderdruck. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 93-97.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2005). Sinchronnyj perevod v institutach Evropejskogo Sojuza i na češskom rynke. In: Salevsky, Heidemarie (ed.). Kultur, Interpretation, Translation. Ausgewählte Beiträge aus 15 Jahren Forschungsseminar. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 105-112.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2007). Eurožargon z pohledu českého tlumočníka v Bruselu. In: Translatologica Ostravensia II (Sborník z konference „Den s překladem“ Ostrava 2007). FF OU v Ostravě, Universitatis Ostraviensis, s. 37-42.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2007). Úloha tlumočení v globalizovaném světě 21.století. In: Gromová Edita, Muglová Daniela (eds.). Preklad a kultúra 2, s. 23-36. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta. ISBN 978-80-8094-233-5.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2007). Tlumočíme pro Evropskou unii aneb pohled z české kabiny. In: Lepilová, Květuše (ed.). Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruštiny. CD – Repronis. ISBN 978-80-7329170-9.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2007). Retour a pilotáž: každodenní realita pro konferenční tlumočníky v evropských institucích. In: Dolník, Juraj, Bohušová, Zuzana, Huťková Anita (eds.).Translatológia a jej súvislosti 2. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných studií, s. 97-112. ISBN 978-80-8083-484-5.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2008). Vliv multikulturního kontextu na strategie tlumočníka při práci v institucích Evropské unie (Případová studie z Plenárního zasedání Evropského parlamentu): Text -Kontext – Makro-kontext. In: Lepilová, Květuše (ed.). Text a kontext, s. 28-33. Brno: Repronis.ISBN 978-80-7329-176-1.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2008). Dialog kultur glazami ustnogo perevodčika. In: XIX. Olomoucké dny rusistů. Sborník příspěvků z mezinárodní konference 30.08.-01.09.2007. Rossica Olomucensia XLVI-II: Olomouc, s. 317-321. ISBN 978-80-244-1994-7.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2008). Elektronická virtuální databáze digitalizovaných projevů a textů pronácvik konsekutivního a simultánního tlumočení a rozvoj tlumočnických dovedností a návyků DAVID (Digitální Audio Video Databáze). In: Marek Libor (ed.). Sborník příspěvků z Mezinárodní konference k evropskému mezikulturnímu dialogu 2008, konané na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 25. září 2008. Vydáno na CD: FHS UTB ve Zlíně, 8 s., ISBN 978-80-7318-768-2.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2009). Jistoty a nejistoty v tlumočení. In: Lepilová, Květuše (ed.) Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruštiny. CD – Repronis. ISBN 978-80-7329-234-8.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2010). Sight translation: Prima vista. Gambier, Yves and Luc van Doorslaev (eds.). Handbook of Translation Studies Volume 1. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/ Philadelphia, s. 320-323. ISBN 978 90 272 0331 1.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2010). Russkij jazyk i globalizacija glazami perevodčika. In: Lepilová, Květuše (ed.). Aktuální otázky vyučování ruštině. Příručka I. Texty a CD, s. 7-12. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5316-8.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2010). Ustnyj perevod i roľ russkogo jazyka v Evropejskom Sojuze glazami perevodčika. In: Lepilová, Květuše (ed.). Aktuální otázky vyučování ruštině. Příručka 1. Texty a CD, s. 13-19. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5316-8.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2010). Propedeutická cvičení pro budoucí tlumočníky. In: Lepilová, Květuše (ed.). Okno do praktické ruštiny. Příručka 6. Texty a CD, s. 5-15. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5345-8.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2011). Les interprètes de langue tchèque au sein des institutions européennes et les défis de la présidence tchèque. In: Herreras, José Carlos (ed.). L´Europe des 27 et ses langues. S. 637-651.Valenciennes, Collection Europe(s). Presses Universitaires de Valenciennes. ISBN 978-2-36424-008-7.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2012). Qui décide de la qualité de l´interprétation en milieu social? (Résultats de l´expérience vécue en République Tchèque). In: Barbara Ahrens/Michaela Albl-Mikasa Claudia Sasse (eds.). Dolmetschqualität in Praxis, Lehre und Forschung. Festschrift fûr Sylvia Kalina. S. 111-122. Narr Verlag. ISBN 978-8233-6745-1.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2012). Kdo určuje kvalitu komunitního tlumočení? In: Gromová, Edita, Kusá, Mária (eds). Preklad a kultúra 4. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Ústav světověj literatury SAV v Bratislave, Nitra – Bratislava, s. 63-75. ISBN 978-80-558-0143-8.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2013). Co všechno může být pro tlumočníka textem v kontextu 21. století? (aneb všudypřítomná virtuální realita a příprava tlumočníků). In: Lepilová K. a kol. (eds.) Text a kontext. Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, s. 9-15, ISBN 978-80-7329-374-1.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2015). Omnipresent virtual reality and novel text formats interpreted in the 21th century. In: Bohušová Zuzana a Kadrič Mira (eds.) Dolmetschen Interpreting. Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge/ Translation Studies and its Contexts/ Translatológia a jej súvislosti 6, Praesens Verlag, Wien, s. 133-140,ISBN 978-3-7069-0860-3.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana, Šárka Timarová, Reine Meylaerts, Erik Hertog, Arnaud Szmalec and Wouter Duyck (2015). Simultaneous interpreting and working memory capacity. In: Aline Ferreira and John W.Schwieter (eds.). Psycholinguistic and Cognitive Inquiries into Translation and Interpreting. John Benjamins Publishing: Amsterdam/Philadelphia, Benjamins Translation Library (vol. 115), s. 101-126. ISSN 0929-7316.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2015). Sight Interpreting/Translation. In: Pöchhacker F., Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group London and New York, 2015, s. 374-37. ISBN 978-0-415-63432-8.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2015). Relay Interpreting. In: Pöchhacker F., Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group London and New York, 2015, s. 339-341. ISBN 978-0-415-63432-8.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2016). Sovremennyje technologii i inovacionnyje podchody při podgotovke ustnych perevodčikov (opyt Instituta translatologii Karlova universiteta v Prage), Tetradi perevodčika (Naučno-teoretičeskij sbornik), vol. 28, s. 208-222. MGLU: Moskva, ISBN 978-5-88983-766-4.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2017). Une expérience personnelle: la direction de soixante-cinq mémoires de Master. In: Martina Behr & Sabine Seubert (eds.), Education is a Whole-Person Process. Von gansheitlicher Lehre, Dolmetschforschung und anderen Dingen. Frank&Timme, Verlag für wissenschaftliche Literatur. Transkulturalität –Translation -Transfer; Band 30; s. 213-230. ISBN 978-3-7329-0324-5.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2017). Virtuální výuka se stává realitou v přípravě konferenčních tlumočníků: s. 93-100. In: Vlčková-Mejvaldová, Jana (ed.). Komunikace řečí, komunikace lidí…sborník pro Marii Bořek-Dohalskou. První vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum. 147 s. ISBN 978-80-246-3706-8.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana, Alessandra Riccardi, Małgorzata Tryuk, Amalija Maček and Alina Pelea (2020). Survey of the Use of New Technologies in Conference Interpreting Courses In: María Dolores Rodríguez Melchor, Ildikó Horváth and Kate Ferguson (eds.). The Role of Technology in Conference Interpreter Training. Series: New Trends in Translation Studies, s. 7-42, Peter Lang: Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, New York, Wien. ISBN: 978-1-78874-409-6.
 • ČEŇKOVÁ Ivana (2020). What should fresh graduates of the Master’s Interpreting programme be able to do? or, interpreting skills alone are not enough. In: Zuzana Bohušová, Martin Djovčoš and Miroslava Melicherčíková (eds.) Interpreter Training – Experience, Ideas, Perspectives / Dolmetschtraining – Erfahrungen, Ideen, Perspektiven. Translation Studies and its Contexts / Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge, vol. 8, s. 78-88. Wien: Praesens Verlag. SBN 978-3-7069-1107-8.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2020). Proč je čeština ve španělské kabině v Bruselu tak rozšířená? In: Vega Cernuda, M. A., P. Mračková Vavroušová, P. Martino-Alba y M. J. Cuenca Drouhard (eds.). Hispanística y traductología: dos pasiones. Jana Králová in honorem, Madrid: OMMPRESS, col. Traducción / MHISTRAD, n. s. 12, pp. 353-364. Karolinum, Praha. ISSN: 0567-8269.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2021). New Training Methods and Education Formats in Interpreter Training at the Institute of Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University, Prague, Czech Republic. In: Pavol Šveda (ed.). Changing Paradigms and Approaches in Interpreter Training. Perspectives from Central Europe, 124-142, Routledge, Taylor &Francis Group: New York and London. DOI: 10.4324/9781003087977-8; ISBN: 978-0-367-51891-2.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2021). Umělá inteligence a tlumočníci – víme, co nás čeká? AUC Philologica 2/2021, 105-118. ISSN: 0567-8269.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2022). Apprentissage autonome de l´interprétation au niveau Master (Entraînement individuel et en groupe). In: Interpreting in the classroom: Tools for teaching. Rafael Porlán Moreno, Carmen Arnedo Villaescusa (eds.), s. 11-20. Translation and Interpreting Series, Volume IV, Córdoba: UCOPress, Editorial Universidad de Córdoba. ISBN: 978-84-9927-659-5.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2023). The War in Ukraine Completely Transformed the Czech Republic and Prague, or the Wave of Solidarity and Volunteer Assistance to Ukrainian Refugees Still Continues. In: Valero Garcés, Carmen (coord. y ed. lit.). Traducción e interpretación en los servicios públicos (TISP) en transición = Public Service Interpreting and Translation (PSIT) in Transition. Alcalá de Henares: Editorial Universidad de Alcalá (Obras colectivas Humanidades; 92). 27-37. ISBN 978-84-19745-68-2.

Učební texty / Textbooks

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1989). Audioorální program pro simultánní tlumočení – ruština (xerokopie + magnetofonové nahrávky). FF UK Praha, 45 s.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2008). Úvod do teorie tlumočení. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s., 99 s. ISBN 978-80-87153-74-1.

Vědecké konference v zahraničí / Conferences abroad

 • Berlín 15.-19.5.1988. Mezinárodní konference na Humboldtově univerzitě „Übersetzungwissenschaft und Sprachmittlerausbildung“. Přednesen příspěvek: „Nekotoryje voprosy interferenciji v processe sinchronnogo perevoda“. Otištěn ve sborníku z konference.
 • Moskva 13.-15.12. 1988. Mezinárodní vědecko-metodická konference „Úloha lingvistických teoretických disciplín při přípravě učitelů a překladatelů v současné etapě rozvoje vysokých škol“. Pořadatel: MGPIIJA M.Thoreze. Přednesen příspěvek: „První výsledky, zkušenosti a problémy v pětiletém studiu budoucích překladatelů na katedře překladatelství a tlumočnictví FF UK Praha (rusky).
 • Bratislava. 10.-12.9.1991. Mezinárodní konference „Video vo výučbe cudzích jazykov“ (pořadatel Dům techniky ZSVTS Bratislava). Přednesen příspěvek „Video ve výuce tlumočení“, otištěn ve sborníku z konference (s. 85-91).
 • Vídeň. 9.-12.9.1992. Mezinárodní konference Translation Studies Congress. Přednesen příspěvek „Le rôle de l´audiovisuel dans la formation des interprètes de conférence“. Otištěno ve sborníku z konference.
 • Štrasburk. 28.-30.1.1993. Evropský kongres LEA (langues étrangères appliquées), Université des sciences humaines. Přednesen příspěvek: „Spécificité des études plurilingues professionnelles en Tchécoslovaquie/République Tchèque“. Otištěno ve sborníku z konference.
 • Budmerice, Slovensko. 22.-23.4.1994. II. Setkání tlumočníků a překladatelů Střední a Východní Evropy, pořádala JTP. Přednesen příspěvek k výchově překladatelů a tlumočníků v ÚTRL FF UK Praha. Otištěno ve sborníku z konference.
 • Turku, Finsko. 25.-27.8.1994. Účast na Mezinárodní konferenci o tlumočení. Organizátoři: Středisko pro překlad a tlumočení při univerzitě v Turku, ISIT Paříž, SSML Terst. Přednesen příspěvek „The Status of IRT in the Czech context“ v panelu o výzkumu v oblasti tlumočení.
 • Waregem, Belgie 4.3.1995. Mezinárodní seminář Kabina Roku 2000. Pořadal ARTEC Televic a Institut Libre Marie Haps Brusel. Účast v diskusi (článek v ToP č. 27).
 • Berlín 12.5.-13.5 1995. Mezinárodní kolokvium na Humboldtově univerzitě: Wissenschaftliches kolloquium Anlässlich 100 jahre Dolmetscherausbildung Russisch an der Berliner Universität. Přednesen příspěvek: „Položenije russkogo perevoda v Češskoj respublike“. Otištěno ve sborníku z konference.
 • Lodz, Polsko. 8.-9.6.1996. Mezinárodní sympozium „Assessing the Quality of an Interpreter´s Performance: Both for Professional and Pedagogical Purposes. Comparison of Eastern and Western European Experiences“. Pořadatel. Centre for Modern Translation Studies University of Lodz. Přednesen příspěvek: „La notion de qualité en interprétation“. Otištěn ve sborníku z konference.
 • Lipsko. 11.-13.9.1996. VI. Mezinárodní konference o překladu a tlumočení (Grundfragen der Übersetzungswissenschaft“), pořadatel: tlumočnicko-překladatelský institut Lipseké univerzity (Institut für Sprach-und Übersetzungswissenschaft). Přednesen příspěvek: „Kurs po teorii ustnogo perevoda dlja studentov-perevodčikov – kakoj podchod vybrať prepodavateľu?“ Otištěno ve sborníku z konference.
 • Banská Bystrica. 17.-19-10.1996. Mezinárodní konference Lingvodidaktické problémy výučby cudzích jazykov, Ekonomická fakulta UMB. Přednesen příspěvek na plenárním zasedání: Tlumočnické minimum pro budoucí manažery. Otištěno ve sborníku z konference.
 • University of Saarbrücken: First POSI Meeting 29.-30.11.1996, příspěvek: Interpreter and translator training in the former eastern bloc (společně se Z. Jettmarovou).
 • Brusel. TAIEX Office EC. 31.1.1997. Workshop on Interpretation – ve spolupráci se SCIC (Společný tlumočnický a konferenční servis Evropské komise). Vystoupení v „Tour de table of the Associated Countries on interpretation training and work in thein country. Písemně zpracovaná zpráva: Situace ve výuce, na trhu tlumočení. Kromě toho předložen projekt semináře k vzdělávání učitelů tlumočení v 10 asociovaných zemích (Training of interpreters trainers).
 • Budmerice. 24.-27.4.1997. III. Setkání překladatelů a tlumočníků ze zemí Střední a Východní Evropy. Přednesen příspěvek: Příprava profesionálních překladatelů a tlumočníků – sepětí teorie a praxe? Otištěno ve sborníku z konference.
 • Brusel. TAIEX. 14.-15.7.1997. Workshop on interpretation – interpreting into „B“ language (B.Griffiths). Diskuse a vypracování odpovědí na dotazník TAIEX Office.
 • Prešov. 25.-27.9.1997. Medzinárodná konferencia Umelecký a odborný preklad v medzikulturných vzťahoch. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. Příspěvek: Současné tendence v teorii, výuce a praxi tlumočení.
 • Kodaň. 19.-20.9. 1998 (Copenhagen Business School). Mezinárodní seminář „Euromasters´ in Conference Interpreting“, přednáška ve francouzštině „Enseignement de la théorie de l´interprétation“.
 • Saarbrucken. 11.-13.3.1999. Mezinárodní konference Translation and Interpretation: Methodological Problems in Cultural Transfer. Saarbrucker Symposium als Euroconference. Příspěvek v panelové diskusi: Retour, relais et retour qui deviant un relais.
 • Banská Bystrica. 24.-25.6.1999. Mezinárodní vědecká konference Teória prekladu a tlmočenia. FF UMB. Příspěvek: Tlumočení do cizího jazyka aneb tzv. retour. Otištěno ve sborníku z konference.
 • Budmerice. 25.-27.11.1999. Mezinárodní vědecká konference Preklad a vzdelavanie prekladatelov pre meniacie sa trhy, pořadatel: UNESCO katedra Prekladatelstva Univerzity Komenského Bratislava. Příspěvek: Příprava tlumočníků pro 21.století. Otištěno v časopise RAK.
 • Frankfurt nad Odrou. 14.-15.1.2000. Mezinárodní konference Russkij jazyk v 21.stoletiji. Pořadatel: Europa-Universität Viadrina, Centrum cizích jazyků, lektorát ruštiny. Přednesen příspěvek: Položenije russkogo jazyka v Češskoj respublike (rusky).
 • Kodaň. 30.8.-1.9.2001 (3.mezinárodní kongres EST „Claims, Changes and Challenges in Translation Studies“) – poster „Quel type de formation pour les interprètes de conférence voulant devenir formateurs“.
 • Frankfurt nad Odrou. 27.-28.9.2001. Mezinárodní konference k výuce ruštiny. Pořadatel: Europa-Universität Viadrina, Centrum cizích jazyků, lektorát ruštiny. Přednesen příspěvek: „Russen und Tschechen am Beginn des 21. Jahrhunderts -wie steht es um die gegenseitigen Beziehungen?“
 • Banská Bystrica. 2.-3.10.2002. Mezinárodní seminář Odborná komunikace ve sjednocené Evropě. Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v BB a JTP. Přednesen příspěvek, vyšel na CD-ROM JTP „Příprava konferečních tlumočníků pro Evropskou unii (zkušenost České republiky)“.
 • Madrid. 9.-10.12.2002. Mezinárodní konference Languages and EU enlargement“, pořadatel: zastoupení EK ve Španělsku. Přednesen příspěvek: Příprava konferenčních tlumočníků v ČR (francouzsky) – vyšel v elektronickém sborniku konference.
 • Londýn, University of Westminster – EMCI – 27.6.2003 kulatý stůl „ EMCI enlargement roundtable“ – příspěvek o přípravě tlumočníků v ČR (společně s Z.Jettmarovou).
 • Londýn, University of Westminster – mezinárodní konference 30.6.-1.7.2006: The future of Conference Interpreting: Training, Technology and Research. Vyžádané vystoupení jako 1. řečník na plenárním zasedání: „The Future of Interpreting in a Globalised Multilingual World: a Case Study of Less-Widely-Spoken Languages“. PowerPointová prezentace – nyní na webu EMCI: www.emcinterpreting.org.
 • Nitra. 24.1.2007. Mezinárodní konference „Preklad a tlmočenie 2 – Preklad a tlmočenie jako interkultúrna komunikácia: prítomnosť a budúcnosť“, zvaná přednáška na plenárním zasedání: „Úloha tlumočení v globalizovaném světě 21. století“.
 • Brusel Evropská komise, Generální ředitelství pro tlumočení: 6.3. 2009. Vyžádaná přednáška. (Powerpointová prezentace) na mezinárodní konferenci: 13th DG SCIC Interpretation – Universities conference: „Une expérience de formation d´un pays d´élargissement“ (35 minut). Lze nyní stáhnout na webu SCIC: http://scic.ec.europa.eu/europa/jcms/pr_11605/13eme-conference-dg-interpretation-universites.
 • Graz. 18.-19.9.2009. Mezinárodní konference CIUTI ke komunitnímu tlumočení. Poster-prezentace- anglicky: „Community Interpreting Training“.
 • Paříž. 3.-5.12.2009. Université Paris 7 – Diderot. Mezinárodní kolokvium „Europe des 27 et ses Langues. Vystoupení francouzsky: „Retour et relais – un défi quotidien pour les interprètes de langue tchèque au sein des institutions de l´Union européenne“. Otištěno ve sborníku z konference.
 • Paříž. 18.-19.11.2010. Université Paris 8 – St. Denis. Forum des partenariats internationaux. Vystoupení o FF UK a možnostech studia (FR).
 • Granada-Almunecar 24.-26.3.2011: II. Mezinárodní konference o kvalitě tlumočení – poster (FR): „Qui détermine la qualité de l´interprétation en milieu social?“ (pořadatel: Univerzita Granada, Centrum translatologických studií).
 • Nitra, UKF FF 22.-23.11.2011, Mezinárodní konference „Preklad a kultura 4“ – vyzvaný řečník – 2 vystoupení: a) Kdo určuje kvalitu komunitního tlumočení (případová studie)“- power-pointová prezentace, b) Co nového nabízíme studentům navazujícího magisterského studijního oboru tlumočnictví od letošního akademického roku 2011/2012? (power-pointová prezentace)
 • Paříž, ISIT – projekt ImPLI – závěrečná konference (7.9.2012) ppt prezentace – (francouzsky): Quality monitoring – Contrôle de/la qualité.
 • Vilnius, konference Unity in Diversity, languages for mobility, jobs and active citizenship. 25.-26.10.2014. Oslovená řečnice do workshopu F, přednesen příspěvek: L´expérience d´un interprète d’un pays d’élargissement (2004). (francouzsky)
 • Brusel, 26.-27.3.2015, konference: „19e Conférence SCIC-universités: Resserrer les liens“ (DG SCIC EK), vyzvaná řečnice v panelu Point de vue des parties prenantes sur les activités d´assistance à la formation : la marche à suivre“ – přednesen příspěvek (ppt prezentace – francouzsky): Faut-it vraiment que la gestion et la coordination des subventions européennes (DG SCIC et DG INTE) soit aussi complexe??? (tout ce que vous n´avez jamais osé dire sur les subventions).
 • Granada 5.-7.10.2017, konference: „Third International Conference on Interpreting Quality: (ICIQ3)“: Quelle est la compréhension du rôle de l’interprète en milieu social? (Notre société est-elle préparée à utiliser les services de ce médiateur interculturel?) posterová prezentace ve francouzštině. Členka Vědeckého výboru (posudky na 9 anotací příspěvků). Otištěno ve sborníku anotací. + recenzentka 2 článků do sborníku z konference.
 • Montreal (16. – 19. 5. 2018).Université de Montréal, XIe Forum HERACLES (Hautes Etudes et Recherches pour les Apprentissages dans les Centres de Langues de l´Enseignement Supérieur). Přednesen příspěvek ve francouzštině: Classes virtuelles dans la formation des interprètes de conférence de langue française et tchèque.
 • ISIT, Paříž (11.9.2018) – závěrečný workshop k projektu ORCIT, ppt anglicky: Survey on the use of new technologies in conference interpreting courses – especially on the use of ORCIT.
 • Nitra (26.-28.9.2018), FF UKF – mezinárodní konference TIC (Translation, Interpreting and Culture: Old Dogmas, New approaches(?)). Příspěvek: I-Coach a new Form of Interpreter Self-Study for Students attending the MA Interpreting Classes. Účast v panelové diskusi – kulatý stůl: Conference interpreting in the shadow of communities?(chair Pavol Šveda, účast: Daniel Gile, Franz Pöchhacker, Markéta Štefková, Ivana Čeňková) + členka vědeckého výboru
 • Cluj-Napoca: Babes Bolyai univerzita (19.10.2018): Local, international, global: le traducteur, l’interprète de conférence et le dialogue des langues dans l’ère digitale. Vyzvaný keynote speaker: I –coach – apprentissage autonome de l’interprétation par les étudiants du Master à l’Institut de Traductologie à l’Université Charles.
 • ISIT, Paris (16.-17.11.2018): mezinárodní kolokvium Discuss Interpreting: the Interpreter. Příspěvek: Super et en plus cela nous apporte des ECTS. + členka vědeckého výboru
 • MSLU, Moskva (25.-26. 1.2019) Mezinárodní konference Globalnyj dialog – vystoupení na plénu a v sekci o změnách a inovacích v přípravě tlumočníků na ÚTRL.
 • CIUTI Conference (9. – 11. 12. 2020) online – Artificial Intelligence & Intercultural Intelligence: Actions and Interactions in Translation, Interpreting and Target Contexts, ISIT, Paris, France. Vystoupení v paralelní sekci: Transitioning to interaction: training and professional perspectives – Intelligence artificielle qui soulève beaucoup de question parmi les étudiants et les interprètes (francouzsky).
 • Mezinárodní vědecká konference TIC 2 (Translation, Interpreting and Culture 2: Rehumanising Translation and Interpreting Studies: 22. – 24. 9. 2021 (hybridně), Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica. Vyzvaná účast v diskusním panelu The interpreting profession in post-pandemic age: how lasting is the loss of direct interpersonal communication and the onset of internet-mediated interpreting; a moderování sekce Current issues in Interpreting Studies.
 • Colloque international Ve Journées d´études romanes – Etudes romanes en mouvement, FFUK Bratislava, vyzvaná řečnice na plenárním zasedání 1. 10. 2021 (online): Splendeurs et misères de la langue française au sein des institutions européennes : dans les salles de réunion et dans les cabines d’interprètes.
 • Dedicated workshop (online) on the new academic research section of the KCI (Knowledge Centre of Interpretation) DG SCIC EC: 20. 1. 2022 – keynote speaker: Finding ways to make Master´s theses accessible: in the past, present and in the future. PPT anglicky a samotné vystoupení francouzsky.
 • International Conference: Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the European Context 12.-13.5.2022 Bratislava: The conference is supported by the project VEGA 2/0166/19 Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III (Translation as a Part of the Cultural Space History III.) – online, panel Translation and Interpreting: War and Conflict. příspěvek: Tlumočníci pomáhají Ukrajině – aneb specifika přípravy a zapojení dobrovolnických tlumočníků v asistenčních centrech v České republice.
 • 8th International Conference on Public Service Interpreting and Translation (PSIT 8), Universidad de Alcalá 22.-24.3. 2023, poster: The War in Ukraine Completely transforme the Czech Republic and Prague, or the Wave of Solidarity and Volunteer Assistance to Ukrainian Refugees still Continues.
 • 3rd Virtual Café on the KCI (Knowledge Centre on Interpretation), DG SCIC. 23.3.2023. Topic: Conference Interpreting Research.  Účast jako jedna ze tří „special guests“. https://knowledge-centre-interpretation.education.ec.europa.eu/en/events/3rd-virtual-cafe-kci

Domácí mezinárodní konference se zahraniční účastí / International conferences in the Czech Republic

 • V. Mezinárodní konference o překladu a tlumočení, KPT FF UK Praha, 25.-27.9.1984. Příspěvek: „Některé psycholingvistické aspekty procesu tlumočení“. Otištěno ve sborníku z konference.
 • VI. Mezinárodní konference o překladu a tlumočení, KPT FF UK Praha, 16.-18.9.1986. Příspěvek: „Individuální charakter jednotky orientace v procesu simultánního tlumočení“. Otištěno ve sborníku z konference.
 • Olomouc 19.4.1989. Academia Video Olomouc: „Využití audiovizuálních médií ve výuce cizím jazykům. Přednesen příspěvek: „Moderní audiovizuální technika při přípravě budoucích profesionálních tlumočníků na KPT FF UK Praha
 • VII. Mezinárodní konference o překladu a tlumočení, KPT FF UK Praha, 27.-29.9.1989. Přednesen příspěvek: „Tlumočení jako zvláštní druh zprostředkované komunikace“. Otištěno ve sborníku z konference.
 • VIII. Mezinárodní konference o překladu a tlumočení, ÚTRL FF UK Praha, 20.-22.10.1992. Přednesen příspěvek: „Postavení profesionálních konferenčních tlumočníků v dnešním Československu a význam jejich odborné přípravy. Otištěno ve sborníku z konference.
 • Ostrava 19.-20.10.1993. I. Mezinárodní vědecká konference Russkij jazyk v sfere biznesa. Přednesen příspěvek: „Výuka tlumočení a současná ruština“. Otištěno ve sborníku z konference.
 • Ostrava 10.-12.10.1994. II. Mezinárodní vědecká konference Russkij jazyk v sfere biznesa. Přednesen příspěvek „Úvod do tlumočení pro bakaláře“. Otištěno ve sborníku z konference.
 • IX. Mezinárodní konference o překladu a tlumočení na počest J. Levého a A. Popoviče, ÚTRL FF UK Praha 25.-27.9.1995. Přednesen příspěvek: „Notion de qualité en interprétation: une limite ou une liberté pour l´interprète?“ Otištěno ve sborníku z konference.
 • Kongres EST (European Society of Translation Studies) , Praha 28.-30.9.1995. Přednesen příspěvek: „Les mémoires de fin d´études – un premier pas vers la recherche?“
 • Ostrava 10.-11.10.1995. III. Mezinárodní vědecká konference Russkij jazyk v sfere biznesa. FF Ostravská univerzita. Přednesen příspěvek: „ Co by měl znát tlumočník – absolvent bakalářského studia v obchodně podnikatelské sféře“. Otištěno ve sborníku z konference.
 • Ostrava 8.-9.10.1996. IV.Mezinárodní vědecká konference Russkij jazyk v sfere biznesa. FF Ostravská univerzita. Přednesen příspěvek: Uplatnění absolventů OPT v praxi. Otištěno ve sborníku z konference.
 • Ostrava 7.-8.10.1997. V. Mezinárodní vědecká konference Russkij jazyk v sfere biznesa. FF Ostravská univerzita. Přednesen příspěvek: Pohled z praxe, aneb co by chtěli mít ve výuce absolventi OPT. Otištěno ve sborníku z konference.
 • Praha, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 23.-25.9.1998. Mezinárodní vědecká konference Učitel a jeho univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí. Přednesen příspěvek: Učitel-tlumočník či tlumočník-učitel. Otištěno ve sborníku z konference a v časopise AULA.
 • Ostrava. 29.-30.9.1998. VI. Mezinárodní konference Russkij jazyk v sfere turbiznesa. Přednesen příspěvek: Položenije na rynke turističeskogo biznesa v Češskoj respublike i podgotovka buduščich budov-perevodčikova dlja raboty v turbiznese. Otištěno ve sborníku z konference.
 • Písek. 8.-10.10.1998. I. Mezinárodní konference malých jazyků (JTP). Vystoupení: Příprava tlumočníků pro EU. Otištěno ve sborníku z konference.
 • Ostrava. 28.-29.9.1999. VII. Mezinárodní vědecká konference Cestovní ruch. FF Ostravská univerzita. Příspěvek: Zpráva o stavu ruského jazyka v České republice aneb 10 let poté. Otištěno ve sborníku z konference.
 • Praha 29.-30.1.2000. ÚTRL FF UK. Workshop „Teaching relay and retour“. Pro učitele tlumočení ze zemí SVE a členy konsorcia EMCI (za finanční podpory EK a EP). Moderování celého semináře a příspěvek k situaci v ČR a tlumočení do jazyka B a pilotáži v EU.
 • Ostrava. 19.-20.9.2000. VIII. Mezinárodní vědecká konference Marketing. Cestovní ruch. Sekce B1 Cizojazyčná řečová komunikace ve sféře cestovního ruchu. Příspěvek: Co nám přinesl rok 2000 v cestovním ruchu s Ruskou federací? (rusky). Otištěno ve sborníku z konference.
 • Ostrava. 25.-26.9.2001. IX. Mezinárodní vědecká konference Cizojazyčná řečová komunikace ve sféře podnikání, FF Ostravská univerzita, přednesen příspěvek: Nové možnosti pro přípravu i praxi tlumočníků v 21. století – community interpreting. Otištěno ve sborníku z konference.
 • Ostrava. 24.-25.9.2002. X. Mezinárodní vědecká konference. Cizojazyčná řečová komunikace ve sféře podnikání, FF OU, přednesen příspěvek: Globalizace a její dopad na tlumočnické strategie. Otištěno ve sborníku z konference.
 • ÚTRL FF UK: X. Mezinárodní vědecká konference o překladu a tlumočení: 11.-13.9.2003 Translations Targets. Přednesen příspěvek: Interprétation pour l´UE – un défi pour les interprètes tchèques.
 • Luhačovice: 18.-19.9.2003. Mezinárodní vědecké sympozium Lingua et communication i sphaera mercaturae, FF Ostravská univerzita. Přednesen příspěvek: Tlumočníci hlasují pro Evropskou unii. Otištěno ve sborníku z konference.
 • Ostrava: 14.3.2007. FF OU. Konference „Den s překladem II“. Přednesen příspěvek Eurožargon z pozice českého tlumočníka v Bruselu. Otištěno ve sborníku z konference.
 • Olomouc: 30.-31.8.2007. XIX. Olomoucké dny rusistů. FF UP. Přednesen příspěvek: Dialog kultur glazami ustnogo perevodčika. Otištěno v elektronickém sborníku z konference.
 • Luhačovice: 5.-6.10.2007. Mezinárodní vědecké sympozium Text a kontext. (Ústav slavistiky FF MU Brno). Přednesen příspěvek: Vliv multikulturního kontextu při jednáních v institucích Evropské unie na strategie tlumočníka (případová studie). Otištěno ve sborníku z konference.
 • Zlín: 25.9.2008. Mezinárodní konference k evropskému mezikulturnímu dialogu 2008. Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati. Přednáška na plenárním zasedání: Elektronická virtuální databáze digitalizovaných projevů a textů pro nácvik konsekutivního a simultánního tlumočení a rozvoj tlumočnických dovedností a návyků DAVID (Digitální Audio Video Databáze). Vyšlo v elektronickém CD sborníku z konference.
 • Praha. ÚTRL FF UK. 14.-16.10.2009. XI. Mezinárodní translatologická konference „Translating Beyond East and West“. Členka vědeckého a organizačního výboru. Vystoupení anglicky: The Czech Language in EU Institutions as a Bridge between East and West.
 • Praha. 3.6.2010 – Kulatý stůl v Zastoupení Evropské komise v ČR „Tlumočení pro migranty“. Vystoupení k situaci v oblasti komunitního tlumočení u nás a o pilotním kurzu na ÚTRL.
 • Olomouc, UPFF, 11.-12.11.2011: TIFO – Translation and Interpreting Forum Olomouc 2011: „Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. Vystoupení: „Novinky v magisterském studijním oboru tlumočnictví na Ústavu translatologie FF UK Praha“ (ppt).
 • Praha, FF UK – projekt ImPLI – kulatý stůl „ImPLI round table –Czech experience“ 20.1.2012 (organizace+ moderování): 30 účastníků, z toho 10 zahraničních hostů
 • Praha, Komora soudních tlumočníků České republiky, 2.-4.2.2012: Zvyšování profesionality právních překladatelů a soudních tlumočníků: nové technologie. Vystoupení: „Využívání videokonferenčního zařízení na FF UK pro výuku a nácvik konsekutivního a simultánního tlumočení s partnerskými univerzitami – Euromasters in Conference Interpreting“ (power-pointová prezentace).
 • Praha, FF UK – projekt ORCIT – workshop Classrooms without walls: sharing e-learning experience – (26.10.2012 organizace) – ppt prezentace společně s J. Ďoubalovou: „Who is this Bansky? Cultural adaptation in the ORCIT resources“
 • Olomouc, UPFF, 10. – 11. 11. 2012: TIFO (Translation and Interpreting Forum Olomouc 2012): vystoupení: Participation of the Institute of Translation Studies in the European ORCIT project (Online resources for conference interpreter training)
 • Praha, FF UK – projekt QA EMCI 2012/2013 (ÚTRL –I.Č. koordinátor a organizace workshopu): workshop Training of trainers: „Introduction to Simultaneous interpreting“ 14. – 15. 2. 2013 (16 univerzit)
 • Praha, FF UK – projekt QA EMCI Consortium 2013/2014 (ÚTRL – I. Čeňková- koordinátor a organizátor workshopu): „Training of trainers: Advanced simultaneous and Simultaneous with text-13.-14.2.2014 (17 zahraničních univerzit)
 • Olomouc, FF UP, konference TIFO 2014 (19.-20.9.). Interchange between Languages and Cultures. The quest of Quality. Moderátorka sekce C: Pursuing quality in interpreting)
 • Praha, FF UK – projekt QA EMCI Consortium 2014/2015 (ÚTRL – I. Čeňková – koordinátor a organizátor workshopu): Training of trainers: “Final Exams in Conference Interpreting, Accreditation Inter-institutional Tests, Stress Management”, 12.-13.2.2015 (17 zahraničních univerzit)
 • Praha, FF UK – projekt QA EMCI Consortium 2015/2016 (ÚTRL – I. Čeňková – koordinátor a organizátor workshopu): Training of trainers: „Virtual Classes – feed back and assessment“, 4.2.-5.2.2016 (16 zahraničních univerzit)
 • FF UK Praha: 11. 4. 2017: účast v Ustavující konferenci Centra pro studium člověka a společnosti: Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě. Abstrakt otištěn ve sborníku příspěvků. Posterová prezentace: Je současná česká společnost připravena na komunikační diverzitu a měnící se podmínky diskurzu aneb vyřídí to za ni komunitní tlumočníci?
 • VŠE Praha – 18. – 19. 5. 2017: účast na 10. světovém fóru HERACLES (Hautes Etudes et Recherches pour les apprentissages dans les Centres de Langues de l´Enseignement Supérieur). Přednesen příspěvek ve francouzštině: Les technologies modernes dans la formation des interprètes de conférence de langue française et tchèque
 • Olomouc, FF UP: 10. – 11. 11. 2017, účast na konferenci TIFO 2017 (Translation and Interpreting Forum Olomouc), přednesen příspěvek (společně s diplomantkou Hedvikou Stoklasovou) v angličtině: Professional interpreter in the 21 century: New technologies and social networks. Předsedající sekce o roli a postavení tlumočníka
 • Praha (22.-23.11.2018), ÚTRL FF UK – doktorandský mezinárodní workshop Cesty translatologie (k 55. výročí založení studijního oboru překladatelství a tlumočnictví) – keynote speaker: New Trends in Interpretation Research, Training and the Market
 • Olomouc, FF UP: 16.11.2019, účast na konferenci TIFO 2019, moderování dvou sekcí, přednesen příspěvek Spring Intensive International Interpreting School in Prague – April 2019
 • Praha, Journée 20 ans de Gallica :  Le français en République tchèque : bilan et perspectives 3.12.2021 – vystoupení online v sekci 1 : Formation des interprètes de langue française à l’Institut de Traductologie – notre approche pour mettre en place des programmes d’études adaptés aux besoins du marché (francouzsky).
 • Olomouc, FF UP, 10.-12.11.2022, účast na konferenci TIFO 2022, přednesen příspěvek v sekci „Teorie tlumočení a Metody výzkumné práce trochu jinak (?) – The Course „Theory of Interpreting and Interpreting Research Methods“ in a different way (?) – česky; moderování jedné sekce. Účast ve workshopu 10.11. o didaktice komunitního a konferenčního tlumočení.
 • Praha, ÚTRL, 30.11.2023 : Kolokvium k 60. výročí založení oboru Překladatelství a Tlumočnictví. Vystoupení ve vzpomínkové diskusi s prezentací„60 let studijního oboru Tlumočnictví ve Šporkově paláci aneb postupná proměna tlumočnických kabin a výuky tlumočení: krátký exkurz do minulosti současnosti i budoucnosti“.

Přednášky typu „invited speaker“ / Invited speaker

(vyžádané přednášky na univerzitách doma i v zahraničí a na specializovaných akcích pro překladatele a tlumočníky a odbornou veřejnost)

 • 1987: Institut cizích jazyků M. Thoreze Moskva, přednáška „Teoretické aspekty simultánního tlumočení“ – u profesora G. V. Černova pro posluchače specializačních kurzů „Vysšije kursy perevodčikov“.
 • 1988: přednáška na ESIT (Ecole supérieure d´ Interprètes et de Traducteurs) Paříž o Teorii tlumočení ve Střední a Východní Evropě (v rámci přednášek pro doktorandy u prof. D. Seleskovitchové).
 • 1991: přednáška na ETI Ženeva o situaci v Československu po sametové revoluci v r. 1989 – pro studenty a učitele Ecole de Traduction et d´Interprétation (ETI).
 • 1992: přednáška na Policejní akademii v Praze o Teorii tlumočení a tlumočnické notaci.
 • 1993: ITI (Institut de traduction et d´interprétation) Štrasburk, přednáška o výuce překladu a tlumočení v České republice.
 • 1993: přednáška na ILMH (Institut Libre Marie Haps) Bruselu o situaci na trhu profesionálního konferenčního tlumočení v České republice.
 • 1996: přednáška v ISIT (Institut Supérieur d´Interprétation et de Traduction) Paříž o vývoji politické a ekonomické situace v Československu po roce 1989 a příčinách rozdělení státu.
 • 1997 (13.5.): Klub kultury překladu při ÚTRL FF UK ve spolupráci s Obcí překladatelů a Jednotou tlumočníků a překladatelů: přednáška „Blýská se na časy v teorii i praxi tlumočení?“
 • 1997: přednášky po Ostravskou univerzitu v rámci tzv. „Otkrytogo uroka bizněs kommunikaciji“ (Historie a teorie tlumočení 2 hod., Didaktika tlumočení 2 hod.)
 • 1998 (srpen) Univerzita v Záhřebu, pobočka v Dubrovníku: a) přednáška o situaci v České republice po parlamentních volbách v červnu 1998, b) přednáška o přípravě profesionálních tlumočníků v České republice (ÚTRL FF UK), jejich dalším vzdělávání a profesních organizacích na trhu tlumočení (ASKOT, JTP) – přednášky v rámci kurzu tlumočení „Refresher Course for Conference Interpreters: East-West Meeting Point“ (srpen 1998), kde jsem rovněž působila jako školitelka praktických cvičení konsekutivního a simultánního tlumočení.
 • 1999 (13.4.1999) Praha. Přednáška „Začínáme s tlumočením“ pro studenty Institutu základů vzdělanosti (pořadatel JTP).
 • 2000 (10.4.2000) přednáška „Diplomatický protokol a etika tlumočení“ na Tlumočnickém institutu ve Vídni (Institut für Übersetzen und Dolmetschen der Universität Wien).
 • 2001 (únor) 2x přednáška o konsekutivním tlumočení a notaci pro studenty tlumočnických kurzů SJŠ v Praze (francouzština).
 • 2001 (26. 9. 2001) JTP Praha – Evropský den jazyků – přednáška „Jak se připravit na tlumočení v EU?“
 • 2001 (říjen) Londýn, University of Westminster: výuka v Evropském kurzu konferenčního tlumočení EMCI (v rámci teachers´mobility) 2,5 dne (francouzština-čeština) konsekutivní tlumočení a notace.
 • 2002 (27.2.-2.3.2002) Londýn, University of Westminster: výuka v Evropském kurzu konferenčního tlumočení EMCI (v rámci teachers´mobility: 4 hodiny) a vyžádaná přednáška „An Overview of the Theory of Interpretation in the West and the East“ – pořízen videozáznam pro potřeby EMCI konsorcia.
 • 2002 (25.9.2002) Ostravská univerzita, filozofická fakulta, přednáška „Současná situace na trhu tlumočení“.
 • 2002 JTP Praha – Den Sv. Jeronýma 9.11.2002 – přednáška „Tlumočíme pro EU – příprava konferenčních tlumočníků“.
 • 2003 (14.2.2003) FF UK Bratislava – přednáška o diplomatickém protokolu, etice a etiketě konferenčních tlumočníků – celkem 6 vyučovacích hodin – pro studenty Postgraduálního kurzu konferenčního tlumočení.
 • 2003 (8.11.2003 )JTP Praha -Den Sv. Jeronýma – přednáška „Tlumočíme a překládáme pro EU a v EU“.
 • 2003 (12.12.) Doktorský seminář na ÚTRL: Sepětí teorie s praxí (tlumočení) – 10.00-16.30: moderování semináře + úvodní vystoupení: nové trendy ve výzkumu tlumočení.
 • 2004 (23.1.) ESIT Paříž, přednáška ve francouzštině pro studenty oboru tlumočnictví 2.ročníku o ekonomické a politické situaci v České republice v letech 1989-2003.
 • 2004 (17.4.2004) FF UK Bratislava – přednáška o diplomatickém protokolu, etice a etiketě konferenčních tlumočníků – pro studenty Postgraduálního kurzu konferenčního tlumočení.
 • 2004 (18.9.) Praha. Česká komora tlumočníků znakového jazyka – přednášející na celodenním semináři pro účastníky Certifikačního vzdělávacího programu na téma: Úvod do translatologie – metodika tlumočení (8 vyučovacích hodin).
 • 2005 (leden) Paříž – ESIT (Ecole Supérieure d´Interprètes et de Traducteurs), Université Paris III, Sorbonne nouvelle – hostující profesor po dobu jednoho měsíce v akademickém roce 2004/2005: přednášky v doktorandském semináři Translatologie a vedení tlumočnických seminářů (F – Č) konsekutivní a simultánní tlumočení (rozsah 8 hodin/týdně).
 • 2005 (28.1.) Paříž -ESIT – přednáška pro 2. ročník studentů specializace tlumočení „Ekonomická a politická situace v zemích střední a východní Evropy po vstupu do Evropské unie“ (francouzsky).
 • 2005(22. 2.) ILMH Brusel (Institut Libre Marie Haps – vysoká škola tlumočnicko-překladatelská), přednáška pro studenty tlumočení o přípravě konferenčních tlumočníků v ČR a zkušenosti z tlumočení v EU institucích (rusky).
 • 2005 (15.4.) Vídeňská univerzita, Centrum pro překlad a tlumočení. Přednáška „Teorie a praxe tlumočení v České republice“ (česky – se simultánním tlumočením studentů).
 • 2005 (20.4.) Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, přednáška pro studenty: „Tlumočení v institucích a orgánech EU aneb zkušenosti z české kabiny“.
 • 2005 (5. 5.) přednáška pro Jazykovědně sdružení „Čeština v Bruselu aneb zkušenosti z tlumočení pro evropské instituce“.
 • 2005 (21.5.) Praha. Seminář v rámci Certifikačního vzdělávacího programu České komory tlumočníků znakového jazyka: „Teorie a praxe konsekutivního a simultánního tlumočení“ (8 hodin).
 • 2005 (16.7.) Praha. Přednáška pro sdružení ARIO při Českém rozhlase „Tlumočníkem v EU“.
 • 2006 (27. 1.) ESIT Paříž, přednáška ve francouzštině a ruštině pro studenty oboru tlumočení 2. ročníku o Osudovosti čísla 8 v dějinách Českého království, Československa i České republiky.
 • 2006 (7.7.). Festival Šrámkova Sobotka – přednáška „Čeština z pohledu tlumočníka v Bruselu“.
 • 2006 (11.11.) Expolingua Praha. Přednáška v doprovodném programu společně se Z. Jettmarovou: „Překladatelství a tlumočnictví – evropské povolání s perspektivou“.
 • 2007 (29.1.) Praha. Gymnázium J. Keplera, přednáška pro studenty: „Tlumočení v institucích a orgánech EU a zkušenosti tlumočníků z české kabiny“.
 • 2007 (14.3.) Ostrava. Den s překladem na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, přednáška „Eurožargon z pohledu českého tlumočníka v Bruselu“.
 • 2007 (15.3.) Zlín. Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu, přednáška: „Tlumočíme pro Evropskou unii aneb pohled z české kabiny“.
 • 2007 (17.4.) Brno. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, přednáška v rámci CŽV pro učitele ruštiny: „Tlumočíme pro Evropskou unii aneb pohled z české kabiny“.
 • 2007 (28.4.) Praha. Seminář v rámci Certifikačního vzdělávacího programu České komory tlumočníků znakového jazyka: „Úvod do teorie a praxe tlumočení“ (4 vyučovací hodiny).
 • 2007 (3.11.) Praha – Jeronýmovy dny, JTP. Prezentace Digitální audio-video databáze DAVID.
 • 2007 (10.11.) Expolingua – Praha. Doprovodný program. Přednáška: „DAVID – digitální audiovizuální databáze Ústavu translatologie FF UK Praha“.
 • 2008 (25.1.) ESIT Paříž, vyžádaná přednáška ve francouzštině pro studenty 2. ročníku oboru konferenční tlumočení – „Současná situace v České republice a přípravy na české předsednictví v EU“.
 • 2008 (29.3.) Praha. Vyžádaný seminář v rámci Certifikačního vzdělávacího programu České komory tlumočníků znakového jazyka – akreditace MPSV ČR: „Specifika konferenčního tlumočení“ (4 vyučovací hodiny).
 • 2008 (8.11.). Expolingua – Národní dům – Praha. Přednáška v rámci doprovodného programu veletrhu jazyků: „Mini-lekce z tlumočení“.
 • 2009 (18.1.) Praha. Vyžádaná přednáška v rámci kurzu „Tlumočení znakového jazyka pro neslyšící – pro CODA tlumočníky“ na FF UK Praha: „Úvod do teorie tlumočení“ (4 vyučovací hodiny).
 • 2009 (21.-22.3.) Praha. Vyžádaný seminář v rámci Certifikačního vzdělávacího programu České komory tlumočníků znakového jazyka – akreditace MPSV ČR: „1) Úvod do translatologie – historie a metodika tlumočení“, 2) „Úvod do teorie tlumočení – konsekutivní a simultánní tlumočení“ (celkem 8 vyuč. hodin).
 • 2009 (27.3.). Brno – FF MU. Vyžádaná prednáška v rámci kurzu Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruštiny (akreditace MŠMT): „Jistoty a nejistoty tlumočení a překladu“ (na konkrétních textech)“.
 • 2009 (7.11.) Expolingua – Praha. Doprovodný program. Přednáška: Minilekce z tlumočení.
 • 2009 (18.11.). Tlumočnický seminář pro studenty Gymnázia Jana Nerudy v Praze: „Úvod do historie, teorie a praxe tlumočení“.
 • 2010 (20. – 21.1.) ESIT Paříž, 2 vyžádané přednášky ve francouzštině pro studenty 2. ročníku oboru „konferenční tlumočení“:1) Současná ekonomická a politická situace v ČR“ (120 minut), 2) „Demografické tendence a reforma důchodového systému v ČR“.
 • 2010 (16.6.) Praha. Vyžádaný seminář v rámci Certifikačního vzdělávacího programu České komory tlumočníků znakového jazyka – akreditace MPSV ČR: „Úvod do historie a teorie tlumočení“ (4 hodiny).
 • 2010 (19.9.) Praha. Komora soudních tlumočníků ČR – vyžádaná přednáška: „Etika tlumočníka u soudu, na policii, u azylového řízení“.
 • 2010 (18.10). Brno – FF MU: vyžádaná přednáška v rámci Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruského jazyka: „Propedeutická cvičení pro budoucí tlumočníky na základě ruštiny“ (90 minut).
 • 2010 (11.11.). Tlumočnický seminář pro studenty Gymnázia Jana Nerudy v Praze: „Úvod do historie a praxe tlumočení“í (4 hodiny).
 • 2011 (15. 1.). ČKTZJ Praha – přednáška v Certifikačním vzdělávacím programu pro tlumočníky znakového jazyka: „Jazyková cvičení pro tlumočníky“.
 • 2011 (16.4.) Brno FFMU v rámci projektu Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruštiny – 2 přednášky (2×90 minut): Propedeutická cvičení pro budoucí tlumočníky na základě ruštiny. Historie, teorie a praxe tlumočení.
 • 2011 (16.12.). Tlumočnický seminář pro studenty Gymnázia Jana Nerudy v Praze: „Úvod do historie a praxe tlumočení“ (4 hodiny).
 • 2012 (10. 3.). ČKTZJ Praha – přednáška v Certifikačním vzdělávacím programu pro tlumočníky znakového jazyka: „“Úvod do teorie tlumočení“ (4 hodiny)
 • 2012 (30. 8.). FF UK – Léto s FFUK – přednáška pro středoškoláky: „Krátký úvod do teorie a praxe tlumočení“.
 • 2012 (17. 11.). JTP Praha – Oslavy Sv. Jeronýma: „Evropský projekt ORCIT (Online Resources for Conference Interpreter training)“
 • 2012 (24. 11.). ČKTZJ Praha – přednáška v Certifikačním vzdělávacím programu pro tlumočníky znakového jazyka: „Teorie tlumočení“ (8 hodin)
 • 2012 (6.12.). Tlumočnický seminář pro studenty Gymnázia Jana Nerudy v Praze: „Úvod do historie a praxe tlumočení“ (4 hodiny).
 • 2013 (31. 1.). FF Jihočeská univerzita České Budějovice – v rámci Intenzívního studijního programu Erasmus „Systèmes juridiques et droit des immigrés dans l’UE: traduction et interprétation dans la diversité (Národní právní řády a cizinecké právo v EU: překlad a tlumočení v rozmanitosti) – ppt prezentace: „Le métier de l’interprète auprès des tribunaux: un défi quotidien“ – francouzsky.
 • 2013 (20. 2.). FF Ostravská univerzita, Katedra anglistiky a amerikanistiky a Klub moderních filologů- přednáška: Nové výzvy a možnosti (nejen technologické) v přípravě a uplatnění tlumočníků.
 • 2013 (6. 4.). ČKTZJ Praha – seminář v rámci Certifikačního vzdělávacího programu pro tlumočníky znakového jazyka: Úvod do teorie tlumočení (4 hodiny)
 • 2013 (16. 5.). FF UK „Hledá se Sofie“ (dětská univerzita): Díky tlumočníkům si rozumíme.
 • 2013 (30. 8.). FF UK – Léto s FFUK – přednáška pro středoškoláky: „Krátký úvod do teorie a praxe tlumočení“. http://ffms01.ff.cuni.cz/FFUK/Viewer/?peid=29147339334a4d11a926a8d86ea2dd101d
 • 2013 (18. 10.), MU FF Brno. Příprava a uplatnění tlumočníků v dnešní společnosti, vyžádaná přednáška v rámci projektu Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruštiny.
 • 2013 (28.10.) MSU Lomonosova, Vysšaja škola perevoda, Moskva, vyžádaná přednáška: Perevod, perevodovedenije i podgotovka (ustnych) perevodčikov v Češskoj Respublike (rusky)
 • 2013 (9. 11.), JTP Praha, Jeronýmovy dny, Komunitní tlumočení, kolektivní prezentace.
 • 2013 (19.+ 20. 11.). FFUK, „Hledá se Sofie“: Díky tlumočníkům si rozumíme.
 • 2013 (27. 11.), FF UP Olomouc, Une brève introduction à l’histoire, théorie et pratique de l’interprétation. Vyžádaná přednáška pro studenty Katedry romanistiky.
 • 2014 (3.4.), Jazykovědné sdružení ČR, Praha, Nové komunikační situace v 21. století a jejich dopad na tlumočníky.
 • 2014 (13.-14.5.). FF UK „Hledá se Sofie“ (dětská univerzita): Díky tlumočníkům si rozumíme.
 • 2014 (30.9.2014) Univerzita Almaty: Kazakh Abylai Khan University of International Relations and World Languages. Prezentace ppt (rusky – 100 minut) : Teorija, praktika i didaktika ustnogo perioda v Češskoj respublike.
 • 2014 (26.11.) FF UK „Hledá se Sofie“ (dětská univerzita): Díky tlumočníkům si rozumíme.
 • 2015 (30.10.) Moskevská státní lingvistická univerzita, Fakulta překladu a tlumočení. Vyžádaná prezentace (80 minut – francouzsky pro studenty P a T): Théorie, didactique et pratique de l´interprétation en République Tchěque.
 • 2015 (3.12.) FF UK „Hledá se Sofie“ (dětská univerzita): Díky tlumočníkům si rozumíme.
 • 2017 (14.9.) Moskevská státní lingvistická univerzita – MSLU, Fakulta překladu a tlumočení. Vyžádaná přednáška – v ruštině pro studenty a vyučující: Perevod, perevodovedenije i podgotovka ustnych perevodčikov v Češskoj respublike.
 • 2018 (9.10.) Moskevská státní lingvistická univerzita MSLU – přednáška s ppt pro studenty bohemisty Bc. obor překladatelství a tlumočnictví (rusky a česky): Krátký úvod aneb co potřebují znát budoucí překladatelé a tlumočníci o České republice?
 • 2019 (26.9.) Moskevská státní lingvistická univerzita (MSLU) – přednáška s ppt pro studenty magisterského oboru tlumočnictví (80 minut: rusky): Konferenc-perevod v Evropejskom Sojuze.
 • 2019 (2.10.) Juniorská univerzita UK – přednáška: Od Babylonské věže po Evropský parlament aneb jak neviditelní tlumočníci pomáhají psát dějiny (90 minut).
 • 2019 (17.10.) Dětská univerzita FF UK: Rozumíme si? Interaktivní přednáška pro děti 3. -5. tříd o tlumočení (90 minut).
 • 2020 (27.2.). Dětská univerzita FF UK: Rozumíme si? Interaktivní přednáška pro děti 3. -5. tříd o tlumočení (90 minut).
 • 2020 (7.11.) Jeronýmovy dny 2020 – Jednota tlumočníků a překladatelů (online a Youtube): Co všechno změni covid-19 ve výuce simultánního tlumočení a vícejazyčných simulovaných konferencí? (35 minut) + pdf na www.jtpunion.org, link na nahrávku: https://www.youtube.com/watch?v=sGaGNAcvymQ&t=40s
 • 2020 (17. 12.) přednáška Úvod do problematiky tlumočení – online – pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících, s tlumočením v českém znakovém jazyce – FF UK (70 minut)
 • 2021 (22.4.) Svaz překladatelů a tlumočníků Ruska (kurzy zvyšování kvalifikace: Современные цифровые технологии в обучении переводу и переводческой практике), Moskva – online (ZOOM) – vyzvaná přednášející „master-class“ (80 minut): „I-Coach и другие современные формы самостоятельной работы студентов обычающихся устному переводу: 5 лет опыта Института Транслятологии Карлова Университета, Прага, Чешская республика“.
 • 2021 (7. 5.) přednáška Úvod do problematiky tlumočení (druhy tlumočení, tlumočnické situace a příprava tlumočníků) – online – pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících – FF UK (90 minut).
 • 2022 (2.2.) Den s překladem a tlumočením na ÚTRL (online) – hodina simultánního tlumočení (francouzština-čeština).
 • 2022 (23.5.) přednáška pro TOI – Stockholm University– EMCI kurz – francouzsky online, ST do švédštiny + diskuse (45 minut): „Retour et relais deux techniques en interprétation de conférence pour les langues de faible diffusion (Ex.: Les interprètes de langue Tchèque au sein des institutions européennes), v rámci didaktického setkání ´Retour interpretation as a subject for CI-training in the EU’s „less widely used languages“. Educational meeting: 23 May 2022.
 • 2022 (5.11.) prezentace v rámci Jeronýmových dní JTP (projekt NPO – tlumočnictví): Příprava komunitních a konferenčních tlumočníků s ukrajinštinou (společně s Milenou Kouckou Kurillovou a Tetianou Sverdan).
 • 2023 (11.4.) přednáška (ppt) pro Institut Lingwistiki Stosowanej (ILS) Varšavské univerzity v rámci oslav 50. výročí založení tohoto Insitutu (10 přednášek vyzvaných expertů) – online (60 minut – rusky: „Terra inkognita, или почему восточные (русские) теории устного перевода до сих пор неизвестны на Западе“ (Terra inkognita or why the Eastern /Russian/ theory of interpreting is still unknown in the West): https://50-lecie.ils.uw.edu.pl/ nebo: https://www.youtube.com/watch?v=lpr-ou6_WZg&t=39s
 • 2023 (11.5.) seminář online pro EduCor (120 minut) pro tlumočníky českého znakového jazyka: „Jak se správně připravit na tlumočení? (i když nic nevím).“
 • 2023 (8.11.) přednáška „Komunitní tlumočení příspívá k větší otevřenosti a inkluzi cizinců do české společnosti“ – v rámci projektu ReTrans a NPO Tlumočnictví (80 minut – česky se simultánním tlumočením), univerzita Vídeň.

Přehledy a souborné referáty

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1995e). Konferenční tlumočení ve Východní Evropě. In: sborník Společné Evropské projekty 1990-1994. Praha: Tempus office, s. 106-107.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2001b). Za profesorem Černovem. In: In: ToP, roč. XII, č. 56, s. 30/1448.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2001c). Rozloučení s Danicou Seleskovitchovou. In: ToP, roč. XII, č. 59, s. 35/1533.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2017). In Memoriam – profesor Andrzej Kopczyňski. In: ToP (Tlumočení a překlad), XXVIII, č. 124 (léto), s. 9, ISSN 2336-8888

Články o tlumočnických a překladatelských školách:

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1991). ESIT Paříž. In: ToP, roč. I, č. 8, s. 13/53.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1992a). Ecole de traduction et d´interprétation – Ženeva. In: ToP, roč. II, č. 10, s. 18/100.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1992b). Monterey Institute of International Studies. In: ToP, roč. II., č. 11, s. 11/113.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1992c). Institut Libre Marie Haps – Brusel. In: ToP, roč. II, č. 12, s. 11/125.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1993a). Ecole de traducteurs et d´interprètes, Faculté des Arts, Université d´Ottawa. In: ToP, roč. III, č. 13-14, s. 23/149.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1993b). Institut Supérieur d´Interprétation et de Traduction – ISIT Paříž. In: ToP, roč. III, č. 17, s. 14/196.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1993c). ITI –Štrasburk. In: ToP, roč. III, č. 18, s. 33/231.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1995). Ecole Supérieure ROI FAHD de traduction, Tanger. In: ToP, roč. VI, č. 28, s. 36/416.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1996). Výchova překladatelů a tlumočníků v Ústavu translatologie FF UK v Praze. In: Rády, Andrej a Martonová, Kateřina (eds.). Budmerice ´94 – 2. stretnutie tlmočníkov a prekladatelov z krajín strednej a východnej Europy. Praha: JTP, s. 8-10.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2011). Malé ohlédnutí a krátké zamyšlení aneb trochu citů neuškodí. In: ToP, roč. XXII, č. 100, s. 15/2864.

Články o konferencích, kurzech a seminářích:

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1989). Informace o Všesvazové vědecko-metodické konferenci „O úloze teoretických lingvistických disciplín v systému přípravy učitelů cizích jazyků a překladatelů v současné etapě rozvoje vysokých škol. Moskva 13.-15.12.1988. In: Československá rusistika, č. 5, s. 310-311.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1990). La liberté en traduction (seminář ESIT Paříž). In: ToP, roč. 0, č. 3-4, s. 5.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1991a). AIIC Workshop on the training of trainers. Brusel 15.-17.1.1991. In: ToP, roč. I, č .5, s. 3.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1991). Informace ze světa aneb byli jsme při tom (Expo-Lingua 91, Vídeň). In: ToP, roč. I, č. 5, s. 2.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1991b). „Tag der offenen Türen“ – Vídeň 8.3.1991. In: ToP, roč. I, č. 6, s. 1/13.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1991c). AIIC v Praze. In: ToP, roč. I, č. 7, s. 1,4/30,34.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1993a). Translation Studies Congress (Vídeň). In: ToP, roč. III, č. 13-14, s. 21/147.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1993b). Service Commun Interprétation Conférence (SCIC Brusel). In: ToP, roč. III, č. 15-16, s. 29/179.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1993c). ETI – Europe de l´Est (Cours de démonstration): 11-22 janvier 1993. In: ToP, roč. III, č. 15-16, s. 29/179.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1994a). Mezinárodní konference o tlumočení – Finsko 25.-27.8.1994. In: ToP, roč. V, č. 24, s. 21.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1994b). XIII. Světový kongres FIT „Translation – the vital link“. In: ToP, roč. V, č. 19,20,21, s. 5.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1995). Kabina roku 2000. In: ToP č. 27, roč. VI, s. 29/477.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1996). Kvalita tlumočení – tentokrát mezinárodně z polské Lodži. In: ToP, roč. VII, č. 32, s. 37/721.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1997). The First POSI Meeting. In: ToP č. 35, roč. VIII, s. 31/843.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1998a). TAIEX Workshop – Terminology tools for interpreters/Applications terminologiques pour interprètes. In: ToP č. 40, roč. IX, s. 54-55/984-985.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1998b). Refresher Course for Conference Interpreters: East-West Meeting Point – Institutions in a Changing Europe (Dubrovnik 27.7.-7.8.1998). In: ToP č. 44, roč. IX, s. 23/1129.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1998c). Seminář pro tlumočníky (Training of Interpreter Trainers). In: FORUM č. 11, roč. IV, s. 6.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1999). Mezinárodní vědecká konference „Teória prekladu a tlmočenia“. Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, 24.-25. června 1999. In: ToP č. 49, roč. X, s. 24/1278.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2000a). Mezinárodní seminář „Teaching retour and relay“, Praha 29.-30.1.2000. In: ToP č. 52, roč. XI, s. 26/1348.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2000b). Evropský kurs konferenčního tlumočení v číslech aneb „The European Masters in Conference Interpreting“ trochu jinak. In: ToP, č. 55, roč. XI, s. 21/1415.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2000c). Medzinárodna vedecká konferencia na počest´ 80. vyročia založenia Univerzity Komenského: Preklad a vzdelávanie prekladatelov pre meniaci(e) sa trh(y). In: ToP, roč. XI, č. 50, s. 34.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2000d). Identité, altérité, équivalence? – La traduction comme relation. In: ToP, roč. XI, č. 55, s. 21.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2003). Evropa je za dveřmi. In: Informace pro členy Komory soudních tlumočníků ČR, č. 2, s. 22-23.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2008). Mezinárodní kulatý stůl ke komunitnímu tlumočení. In: Soudní tlumočník 2/2008, s. 10-12.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2013). Videokonferenční zařízení na FF UK. In: Soudní tlumočník 2012 (Mimořádné dvojčíslo věnované především mezinárodní konferenci k 15. výročí založení KST ČR), tisk: duben 2013, s. 44-45. Vydává Komora soudních tlumočníků České republiky.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2015). Co mají společného komunitní tlumočníci a interkulturní pracovníci? In: Bulletin letní, s. 6-8. Česká komora tlumočníků znakového jazyka: www.cktzj.com – část dokumenty – 2015 – Bulletin letní.

Recenze a bibliografické informace

 • ČEŇKOVÁ, Ivana a SCHWARZEROVÁ, Blanka (1988a). Problémy simultánního tlumočení (o monografii H. Salevské). In: Československá rusistika, č. 4, s. 189-190.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1988b). G. V. Černov, Osnovy sinchronnogo perevoda. In: Československá rusistika, č. 5, s. 224-225.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1988c). Perevodovedenije i kulturologija: celi, metody, rezultaty, AV SSSR, Institut jazykovědy, Moskva 1988. In: Československá rusistika č. 5, s. 213-214.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1989a). Informujeme o nových knihách. In: Ruština v teorii a praxi, č. 2, s. 18-19.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1989b). Vybrali jsme pro vás zajímavé zkratky z denního tisku. In: Ruština v teorii a praxi, č. 3, s. 19.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1990a). Text a překlad (sborník AV SSSR). In: Československá rusistika, č. 4, s. 224-225.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1990b). A. D. Švejcer, Teorija perevoda: status, problemy, aspekty. In: Československá rusistika, č. 4, s. 225-227.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1991a). Z bibliografie teorie tlumočení. In: Hovory o překladu a tlumočení. Interlingua servis, Praha, s. 159-161.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1991b). Z translatologické bibliografie: D. Gile, Basic concepts and models for conference interpretation training. ISIT Paris 1990. In: ToP, roč. I, č. 8, s. 16/56.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1991c). Z translatologické bibliografie: The Theoretical and Practical aspects of Teaching Conference Interpretation. Campanotto Editore Udine 1989. In: ToP, roč. I, č. 8, s. 16/65.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1992a). Etudes traductologiques. In: Linguistica Pragensia č. 1, s. 47-49.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1992b). Daniel Gile, jméno, které byste si měli zapamatovat. In: ToP, roč. II, č. 11, s. 3/105.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1993). Z translatologické bibliografie: The Interpreters Newsletter – Special Issue 1992, č. 1 a č. 4. In: ToP, roč. III, č. 13-14, s. 3/129 a s. 6/132.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1993/94). Bibliographie des publications en théorie d´interprétation + mémoires commentés. In: Parallèles, č. 15, ETI Université de Genève, s. 32-34.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1994). Z translatologické bibliografie: Translation Studies. An interdiscipline. M. Snell-Hornby et al. (eds.). J. Benjamins 1994. In: ToP, č. 24, roč. V, s. 3.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1995a). Z translatologické bibliografie: The Interpreters Newsletter č. 5, 1993. In: ToP, roč. VI č. 25, s. 5/385.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1995b). Taida Nováková, Tlmočenie: teória – výučba – prax, Univerzita Komenského, Bratislava 1993. In: ToP, roč. VI, č. 27, s. 4/452.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana a HRDLIČKA, Milan (1995c). Bibliografie českých a slovenských prací o překladu a tlumočení. JTP Praha, 120 s.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1995d). Christine Durieux, Apprendre à traduire (Prérequis et tests). La maison du dictionnaire: Paris 1995. In: ToP, roč. VI, č. 28, s. 5/491.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1995e). Karla Déjean Le Féal, Pédagogie raisonnée de la traduction. In: ToP, roč. VI, č. 28, s. 5/491.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1996). Daniel Gile, Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 1995. In: ToP č. 29, roč. VII, s. 40/552.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1997a). Z. Kufnerová, Z. Skoumalová, M. Polášková, J. Povejšil, V. Straková: Překládání a čeština. In: Linguistica Pragensia, č. 1, s. 47-48.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1997b). Z translatologické bibliografie (Translatio-Noouvelles de la FIT 1996, č. 3-4, Parcours de la Traduction TTR, vol.IX, 1996, č. 6, Mabel, vol. 42, 1996, č. 4, The IRN Bulletin 1997/červen). In: ToP roč. VIII, č. 38, s. 7/905.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana, CSIRIKOVÁ, Marie (1998a). R. K. Min´jar-Beloručev, Teorija i metody perevoda, Moskovskij licej 1996. In: ToP č. 40, roč. IX, s. 44/974.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1998b). Conference Interpreting: Current Trends in Research, Y. Gambier, D. Gile and Ch. Taylor (eds.), Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 1997. In: ToP č. 40, roč. IX, s. 43/973.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1998c). Roderick Jones, Conference Interpreting Explained, St. Jerome Publishing 1998. In: ToP č. 44, roč. IX, s. 20/1126.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1998d). Rjurik Konstantinovič Min´jar-Beloručev, Zapisi v posledovatelnom perevode (učebnoje posobije), Stella, Moskva 1997. In: ToP č. 44, roč. IX, s. 20/1126.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1998e). Americana, English-Russian encyklopedic dictionary. In: ToP, roč. IX, č. 44, s. 20.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1998f). Autorka několika bibliografických hesel v publikaci: Bowker, Lynne, Kenny, Dorothy and Pearson, Jennifer (eds.). Bibliography of Translation Studies. ST. Jerome Publishing: Manchester.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1999a). Translation as Intercultural Communication, Mary Snell-Hornby, Zuzana Jettmarová and Klaus Kaindl (eds.). Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins 1997. In: ToP č. 45, roč. X, s. 23/1157.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1999b). M. Csiriková a kol., E. Vysloužilová a kol. Odborný slovník rusko-český a česko-ruský z oblasti ekonomické, politické a právní. Praha: Linde 1999. In: ToP, roč. X, č. 49, s. 22.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2000a). Robin Setton, Simultaneous Interpretation, A Cognitive-pragmatic analysis, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 1999. In: ToP č. 50, roč. XI, s. 4/1286.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2000b). Wolfram Wilss, Translation and Interpreting in the 20th Century, Focus on German, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 1999. In: ToP č. 50, roč. XI, s. 28/1310.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2001). Z translatologické bibliografie (Babel, FIT Newsletter, De Taalkundige, TTR). In: ToP, roč. XII, č. 58,59, s. 3, 7.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2002a). Birgitta Englung Dimitrova and Kennethe Hyltenstan (eds.). Language Processing and Simultaneous Interpreting. John Benjamins Publishing, Amsterdam/Philadelphia, Benjamins Translation Library, vol. 40, 2000. In: ToP, č. 64, roč. XIII, s. 27/1673.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2002b). Sonja Tirkkonen-Condit and Ritta Jääskeläinen (eds.). Tapping and Mapping the Processes of Translation and Interpreting. John Benjamins Publishing, Amsterdam/Philadelphia, Benjamins Translation Library, vol. 37, 2000. In: ToP, č. 65, roč.XIII, s. 25/1717.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2002c). Roda P. Roberts, Silvana E. Carr, Diana Abraham, Aideen Dufour (eds.). The Critical Link 2: Interpreters in the Community. John Benjamins Publishing. Amsterdam/Philadelphia, Benjamins Translation Library, vol .31, 2000. In: ToP, č. 65, roč. XIII, s. 25/1717.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2002d). Ad článek Tomáše Kani, K chování slušného konferenčního tlumočníka. In: ToP, č. 64, roč. XIII, s. 10/1656.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2002e). Z translatologické bibliografie (Babel, roč. 46, č. 4, 2000, roč. 47, č.1,2,3,4, 2001, Translatio Nouvelles de la FIT č. 3, 1999, č. 1-2, 2001, Oldřich Richterek, Dialog kultur v uměleckém překladu, MAFY, Hradec Králové 1999, TTR, vol. XIV, č. 1, 2001). In: ToP, č. 61, 63, 64, roč. XIII, s. 3/1565, s. 3/1613, s. 3/1649.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2003a). Z translatologické bibliografie (Babel, roč. 48, č. 2, 2002). In: ToP č. 66, roč. XIV, s. 5/1727.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2003b). Z translatologické bibliografie (Le Linguiste/De Taalkundige, roč. 47/48, č. 3-4/2001 a 1-2/2002, Babel roč. 48, č. 4, 2002). In: ToP č. 67, roč. XIV, s. 5/1763.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1992-2006). Bibliografické příspěvky do internetového bulletinu Daniela Gila IRN (www.http://perso.wanadoo.fr/daniel.gile ).
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2004a). Z translatologické bibliografie (Le Linguiste/De Taalkundige, roč. 49, č. 2 a 4/2003). In: ToP č. 70, roč. XV, s. 4/1866.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2004b). Z translatologické bibliografie (Babel, roč. 49, č. 2, 2003. TTR roč.XV, č. 2, 2002). In: ToP č.71, roč. XV, s. 4/1902.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2004c). Z translatologické bibliografie (Le Linguiste/De Taalkundige, roč. 50, č.1, 2004). In: ToP č.74, roč. XV, s. 19/1993.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2005a). Z translatologické bibliografie (Babel, roč. 49, č. 4, 2003, Babel, roč. 50, č. 1, 2004). In: ToP č.76, roč. XVI, s. 6/2040.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2005b). Z translatologické bibliografie ( Le Lingviste/ De Taalkundige, roč. 50. č. 3, 2004), In: ToP č.75, roč. XVI, s. 29/2027.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2005c). Franz Pöchhacker, Introducing Interpreting Studies, nakl. Routledge, London and New York, 264 s., 2004. In: ToP č.76, roč. XVI, s. 33/2067.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2005d). Louise Brunette, Georges Bastin, Isabelle Hemlin and Heather Clarke, eds. The critical link 3: Interpreters in the community. Selected papers from the third international conference on interpreting in legal, health and social services settings, Montréal, Québec, Canada 22-26 May 2001. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, (Benjamins Translation Library, 46). In: Target: International Journal of Translation Studies, 17:2, 2005, s. 202-206.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2006). Z translatologické bibliografie (Le Lingviste/De Taalkundie, roč. 51, č, 3 a 4, 2005, Babel, roč. 51, č. 1, 2005), P. Kopecký: K ekvivalenci vybranej francúzskej politologickéj a právnickéj terminologie, FSEV UK, 2005). In: ToP, roč. XVII, č. 79, s. 4/2142.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2006). Vlčková-Mejvaldová, Jana: Prozodie, cesta i mříž porozumění. Experimentální srovnávání příznakové prozodie různých jazyků. UK v Praze, nakl. Karolinum 2006, 203.s. In: ToP, roč. XVII, č. 82, s. 21-22/2267-2268.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2006). Z translatologické bibliografie (Le Lingviste/De Taalkundie, roč. 52, č, 1, 2006, Babel, roč. 51, č. 2,3, 4, 2005). In: ToP, roč. XVII, č. 82, s. 4.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2006/2007). Vlčková-Mejvaldová, Jana: Prozodie, cesta i mříž porozumění. Experimentální srovnávání příznakové prozodie různých jazyků. UK v Praze, nakl. Karolinum 2006, 203.s. In: Cizí jazyky roč. 50, č. 4, s. 157-158.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2006). Rita Godijns and Michael Heinderdael (eds.). Directionality in interpreting: The „retour“ or the „native“? Special issue of Communication and Cognition 38: 1, 2, 2005. In: Target: International Journal of Translation Studies, 18:2, s. 393-395. John Benjamins Publishing, Amsterdam/Philadelphia.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2007). Z translatologické bibliografie (Le Lingviste/De Taalkundie, roč. 52, č, 2, 2006, Babel, roč. 52, č.1, 2, 2006). In: ToP, roč. XVIII, č. 83, s. 4.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2006). Editorka a autorka úvodu (s.5-6). Dialogue des cultures: interprétation et traduction. (Actes du Colloque international organisé par l´Institut de Traductologie, Université Charles de Prague, en collaboration avec l´Association Gallica et l´Union des interprètes et des traducteurs (JTP) 3-5 novembre 2005, Prague). ÚTRL FF UK, ISBN 0-7308-147-4.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2007). Book Reviews: Fortunato Israël and Marianne Lederer (eds.). La Théorie Interprétative de la Traduction I, II, III. Paris/Caen : Minard Lettres Modernes. 2005. ISBN 2-256-91082-2 (3-volume set). In: Interpreting: International journal of research and practice in interpreting, vol. 9, n. 2, pp. 258-264.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2007). Z translatologické bibliografie. In: ToP, roč. XVIII, č. 86, s. 4, č. 85, s. 4.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2008). Fortunato Israël et Marianne Lederer (eds.): La théorie interprétative de la Traduction. In: Echo des études Romanes, České Budějovice, vol. IV, 1, pp.97-102. ISSN 1801-0865.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2008). Z translatologické bibliografie (Babel 2007,1, Babel 2007, 2, Le Linguiste/De Taalkundige 2007, 1, Le Linguiste/De Taalkundige 3, 2007, Translatio XXIV,2005,3, XXV 2006,4, Translation as a Profession (ed. D. Gouadec), Healtcare Interpreting (eds. Pöchhacker F., Shlesinger M.). In: ToP (Tlumočení a překlad), XIX, č. 87, s. 4, ISSN 1210-4159.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2008). Z translatologické bibliografie (Translatio XXIV, 2005, 4, XXV, 2006, 1-2, Le Lingviste/De Taalkundige 2007, 4, Od textu k prekladu II (ed. A. Ďuricová), Babel 2007, 3, Babel 2007, 4). In: ToP (Tlumočení a překlad), XIX, č. 89, s. 4, ISSN 1210-4159.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2008). Z translatologické bibliografie (Translatio XXVI, 2007, 1-2, 3, Le Linguiste/ De Taalkundige 2008, roč. 57, 2, Babel 2008, roč. 54, 1,2,3). In: ToP (Tlumočení a překlad), XIX, č. 90. s 4., ISSN 1210-4159.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2008). Editorka a autorka úvodu Folia translatologica vol. 10, 2008 (ed). The Next Generation. 110 s. ISBN 978-80-7308-243-7.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2009). Z translatologické bibliografie (Babel 2008, roč. 54, č.4; Le Lingviste/De Taalkundige 2008, roč. 58, č.3 a 4; Translatio 2008, roč. XXVII, č. 2-3 a 4; Folia Franslatologica 2008, vol. 10). In: ToP (Tlumočení a překlad) XX, č.92, s.4. ISSN 1210-4159.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2009). Z translatologické bibliografie (Babel 2009, roč. 55, č.1; Le Lingviste/De Taalkundige 2009,č.1. In: ToP (Tlumočení a překlad) XX, č.93, s.4. ISSN 1210-4159.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2009). Translatologický dárek pro Daniela Gila k narozeninám. In: ToP (Tlumočení a překlad), XX, č. 94, s. 4. ISSN 1240-4159.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2009). Z translatologické bibliografie (Babel 2009,2, Le Lingviste / De Taalkundige 2009, 2, Translatio 2009,1-2, In: ToP (Tlumočení a překlad), XX, č. 94, s. 5. ISSN 1210-4159.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2010). Z translatologické bibliografie (Translatio 2010, 1; The Entrepreneurial Lingvist – The Business-School Approach to Freelance Translation 2010; Od textu k prekladu IV., Letná škola prekladu 6; Babel 2010, 1; Le Lingviste/De Taalkundige 2010,1, 2), In: ToP (Tlumočení a překlad), XXI, č. 98, s. 4, ISSN 1210-4159.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2010). Z translatologické bibliografie (Odborný preklad 2, 2008; Odborný preklad 4, 2009; 35 Rokov výučby prekladatelstva a tlmočníctva na Slovensku; Babel 2009, 3; Le Lingviste/De Taalkundige 2009,1,3,4, In: ToP (Tlumočení a překlad), XXI, č. 96, s. 4, ISSN 1210-4159.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2011). Z translatologické bibliografie (Babel roč. 57, č. 1, 2011). In ToP (Tlumočení a překlad), XXII, č. 101, s. 4., ISSN 1210-4159.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2011). Z translatologické bibliografie (Babel 2011,2, Le Linguiste/De Taalkundige 2011, 2), In: ToP (Tlumočení a překlad), XXII, č.102, s. 4, ISSN 1210-4159.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2011). Z translatologické bibliografie (Babel 2010, 2-3; Le Lingviste /De Taalkundige 2011, 3). In: ToP (Tlumočení a překlad), XXII,č. 99, s. 4., ISSN 1210-4159.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2011). Z translatologické bibliografie (Babel 2010, 4., Le Lingviste /De Taalkundige 2010, 4. In: ToP (Tlumočení a překlad), XXII, č. 100, s.4, ISSN 1210-4159.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2012). Z translatologické bibliografie (Babel 2011, 3-4) In: ToP (Tlumočení a překlad), XXIII, č. 103, s. 4, ISSN 1210-4159.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2012). Z translatologické bibliografie (Le Lingviste /De Taalkundige 2011, 4; Odborný překlad 5-Studia Translatologica Bratislavensia 20, Bratislava 2010; Letná škola prekladu 10 – Preklad jako tvorba a autorská činnost, Bratislava 2011) In: ToP (Tlumočení a překlad), XXIII, č. 104, s.4, ISSN 1210-4159.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2012). Z translatologické bibliografie (Babel 2011, 4; 2012, 1; Le Linguiste/De Taalkundige 2012,1,2; Od textu k prekladu VI, 2011; Translatio 2011,3). In: ToP (Tlumočení a překlad), XXIII, č. 106, s. 4-5, ISSN 1210-4159.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2013). Z translatologické bibliografie (Babel 2012, 2; 2012, 1; Translatio 2011,1-2, 2012,1-2). In: ToP (Tlumočení a překlad), XXIV, č. 107, s. 4, ISSN 1210-4159.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2013). Z translatologické bibliografie (Babel 2012, č. 3,4; Translatio roč. 31, č. 3-2012; Le Linguiste/De Taalkundige roč. 59, č. 1, 2013), In: ToP (Tlumočení a překlad), XXIV, č. 109, s. 4, ISSN 1210-4159.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2013). Z translatologické bibliografie (Babel 2013, roč. 59, č. 1.; Le Linguiste/De Taalkundige roč. 59, č. 2, 2013). In: ToP (Tlumočení a překlad), XXIV, č. 100, s. 4, ISSN 1210-4159.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2014). Z translatologické bibliografie (Babel 2013, roč. 59,č.2; Le Linguiste/De Taalkundige roč. 59, č.4, 2013). In: ToP (Tlumočení a překlad) XXV, č. 111, s.4.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2014). Eva Novotná: Uplatnění absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví v praxi. UK v Praze, FF, 2013, 197 s., Varia, sv. 15, ISBN 978-80-7308-477-6.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2015). Z translatologické bibliografie (Babel, 2013, roč. 59, č.4, Babel 2014, roč.60, č. 1,2,3, Od textu k prekladu – 2014, Terminológie, normy a ich význam pre prekladatelov a tlmočníkov – 2013). In: ToP (Tlumočení a překlad), XXVI, č. 117, s. 10-11.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2016). Z translatologické bibliografie (Babel, 2014, roč. 60, č.4, Babel 2015, č.61, č. 1-3). In: ToP (Tlumočení a překlad), XXVII, č. 119, s. 7-18 ISSN 2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2016). Z translatologické bibliografie (Babel, 2015, roč. 61, č.4; Od textu k prekladu – 2015). In: ToP (Tlumočení a překlad), XXVII, č. 120, s. 5.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2016). Z translatologické bibliografie – recenze: Kayoko Takeda, Jesús Baigorri-Jalón: New Insights in the History of Interpreting. John Benjamins Publishing: Amsterdam/Philadelphia, 2016. 278 s. ISBN 978 90 272 5867 9. In: ToP (Tlumočení a překlad), XXVII, č. 121, s. 7.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2017). Z translatologické bibliografie – recenze: Veerle Duflou: Be(com)ing a Conference Interpreter. An ethnography of EU interpreters as a professional community. John Benjamins Publishing, Amsterdam/Philadelphia, 2016. 392 s., ISBN 978 90 272 5870 0. In: ToP (Tlumočení a překlad), XXVIII, č. 123 (jaro), s. 6, ISSN 2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2017). Z translatologické bibliografie (Babel, 2016, roč. 62, č. 1-2). In: ToP (Tlumočení a překlad), XXVIII, č. 123 (jaro), s. 5, ISSN 2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2017). Z translatologické bibliografie (Babel, 2016, roč. 62, č. 3-4; Od textu k prekladu XI/2016, JTP, Praha). In: ToP (Tlumočení a překlad), XXVIII, č. 124 (léto), s. 7, ISSN 2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2017). Užitečné, zajímavé, praktické a čtivé osvětové příručky pro překladatele. Recenze: 101 Things a Translator Needs to know (2014). The Prosperous Translator Advice from Fire Ant and Worker Bee, compiled and edited by Chris Durban (2010). In: ToP (Tlumočení a překlad), XXVIII, č. 124 (léto), s. 8, ISSN 2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2017). Recenze: Martin Djovčoš, Pavol Šveda: Mýty a fakty o preklade a Tlmočení na Slovensku, 203 s., VEDA – vydavateľstvo SAV, Bratislava 2017, ISBN 978-80-224-1566-8. In: ToP (Tlumočení a překlad), XXVIII. č. 125 (podzim), s. 7-8. ISSN 2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2017). Z translatologické bibliografie (Babel č. 2, roč. 63, 2017, Mosty č. 2/54, 2017, Rielma 2017). In: ToP (Tlumočení a překlad), XXVIII. č. 126 (zima), s. 5-6. ISSN 2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2017). Recenze/Compte rendu: Sophie Pointurier, Théories et pratiques de l´interprétation de service public. Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, coll. « Les fondamentaux de la Sorbonne Nouvelle », 141 p., 2016. ISBN 978-2-87854-699-6. In: Écho des études romanes (EER), Vo. XIII/2, s. 367-369, České Budějovice, ISSN 1801-0865 (tištěná verze), ISSN 1804-8358 (elektronická verze).
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2018). Recenze: Martin Djovčoš, Pavol Šveda a kolektiv, Didaktika prekladu a tlmočenia na Slovensku. Univerzita Komenského v Bratislavě, 2018, 244 s., ISBN 978-80-223-4469-2. In: ToP (Tlumočení a překlad), XXIX, č. 129 (podzim), s. 8-9. ISSN 2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2018). Z translatologické bibliografie (Babel č. 3 a 4, roč. 63, 2017). In: ToP (Tlumočení a překlad), XXIX. č. 128 (jaro), s. 11. ISSN 2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2018). Recenze: Non-professional Interpreting and Translation. State of the art and future of an emerging field of research. Edited by Rachele Antonini, Letizia Cirillo, Linda Rossato, Ira Torresi. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, 409 s., 2017. ISBN 978 90 272 5875 5.. In: ToP (Tlumočení a překlad). XXIX, č. 127 (jaro), s. 8. ISSN 2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2018). Z translatologické bibliografie (Babel č. 6, roč. 63, 2017; Od textu k překladu XII., Praha 2017-JTP), In: ToP (Tlumočení a překlad). XXIX, č. 130 (zima), s. 5. ISSN  2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2018). Recenze: Eric Bauwelinck: Voices from Above. The Calling of an Interpreter. A Journey from Onsite to Online Interpretation. 124 s., 2. vydání,  Mastervoice: In: ToP (Tlumočení a překlad). XXIX, č. 130 (zima), s. 6, ISSN  2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2019). Z translatologické bibliografie (Babel č. 1 a 2, roč. 64, 2018), In: ToP (Tlumočení a překlad). XXX, č. 131 (jaro), s. 6-7. ISSN  2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2019). Z translatologické bibliografie (Babel č. 3 a 4, roč. 64, 2018), In: ToP (Tlumočení a překlad). XXX, č. 132 (léto), s. 8-9. ISSN  2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2019). Z translatologické bibliografie (Babel č. 5/6, roč. 64, 2018; Jesús Baigorri Jalón. Lenguas entre dos fuegos. Interpretes en la Guerra Civil espaňola /1936-1939/, Editorial Comares, Interlingua 225, Granada, 2019), In: ToP   (Tlumočení a překlad). XXX, č. 133 (podzim), s. 8-9. ISSN  2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2019). Z translatologické bibliografie (Babel, roč. 65, č. 1, 2019). In: ToP (Tlumočení a překlad). XXX, č. 134 (zima), s. 7. ISSN  2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2019). Nová tlumočnická učebna pro Ústav translatologie FF UK. Máme radost a chceme se o ni podělit s ostatními. In: ToP (Tlumočení a překlad). XXX, č. 134 (zima), s. 8-10. ISSN 2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2020). Z translatologické bibliografie (Babel, roč. 65, č. 2 2019). In: ToP (Tlumočení a překlad). XXXI, č. 135 (jaro), s.11. ISSN  2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2020). Z translatologické bibliografie (Babel, roč. 65, č. 3 a 4, 2019). In: ToP (Tlumočení a překlad). XXXI, č. 136 (léto), s.6-7. ISSN  2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2020). Z translatologické bibliografie (Babel, roč. 65, č. 5 a 6, 2019). ToP (Tlumočení a překlad). XXXI, č. 137 (podzim), s. 7-8. ISSN  2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2020). Z translatologické bibliografie (Babel, roč. 66. č. 1 a 2, 2020; A. Ďuricová a E. Molnárová eds. Od textu k překladu XIII, 2020: Banská Bystrica: Belianum) : ToP (Tlumočení a překlad). XXXI, č. 138 (zima), s 5-6, ISSN  2336-8888.
 •  ČEŇKOVÁ, Ivana (2021). Z translatologické bibliografie (Babel č. 4/5 a č. 6, roč. 66, 2020; A,. Ďuricová (ed). Od textu k prekladu XIV, 2. část, 2020, Praha: JTP, CD; E. Molnárová (ed.) Od textu k prekladu XIV, 1. část, JTP: Praha 2020, CD): ToP (Tlumočení a překlad), XXXII, č. 139 (jaro), s. 5-7.
 •  ČEŇKOVÁ, Ivana (2021). Z translatologické bibliografie (Babel, č. 1, roč. 67,  2021). ToP (Tlumočení a překlad), XXXII, č. 140 (léto), s. 6.
 •  ČEŇKOVÁ, Ivana (2021). Z translatologické bibliografie (Interpreting, International journal of research and practice in interpreting, ročník 22, číslo 1, 2020, John Benjamins Publishing Company, ISSN 1384-6647/E-ISSN 1569-982X). ToP (Tlumočení a překlad), XXXII, č. 141 (podzim), s. 5-6.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2021).  Recenze: 100 years of Conference Interpreting: A Legacy. Edited by Kilian G. Seeber, Cambridge Scholars Publishing, 2021, ISBN /10/: 1-5275-6719-2; ISBN /13/: 978-5275-6719-1. ToP (Tlumočení a překlad), XXXII, č. 141 (podzim), s. 19-21.
 •  ČEŇKOVÁ, Ivana (2021). Z translatologické bibliografie (Babel, č. 2, a č.3, roč. 67,  2021). ToP (Tlumočení a překlad), XXXII, č. 142 (zima), s. 5-6, ISSN  2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2021). Dlouholetá spolupráce profesních tlumočnických a překladatelských Organizací a Ústavu translatologie FF UK úspěšně pokračuje i v akademickém roce 2021/2022. Soudní tlumočník, 2/2021, s. 28-29. Komora soudních tlumočníků a soudních překladatelů České republiky.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2022). Z translatologické bibliografie /Alena Ďuricová, Jana Štefaňáková (eds.). Od textu k prekladu XV, 1. část, Jednota tlumočníků a překladatelů, Praha, 101 stran, 2021, elektronický formát – CD, ISBN 978-80-7374-131-0;  Alena Ďuricová, Jana Lauková (eds.). Od textu k prekladu XV, 2. část, Linguistic Landscape. Jednota tlumočníkůa  překladatelů, Praha, 83 stran, 2021, elektronický formát – CD/, ISBN 978-80-7374-132-7 (2.časť). ToP (Tlumočení a překlad), XXXIII, č. 143 (jaro), s. 9, ISSN  2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2022). Z translatologické bibliografie. Antologie teorie odborného překladu. Výběr z prací českých a slovenských autorů. Edita Gromová, Milan Hrdlička, Vítězslav Vilímek  (sestavitelé). 3. aktualizované a doplněné vydání (2010). Universitas Ostraviensis, Ostrava. ISBN  978-80-7368-801-1. ToP (Tlumočení a překlad), XXXIII, č. 144 (léto), s. 5, ISSN  2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2022). Z translatologické bibliografie (Babel, roč. 67, č. 5, 2021.). ToP (Tlumočení a překlad), XXXIII, č. 145 (podzim), s. 7, ISSN  2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2022).  Recenze: Pavol Šveda, Tlmočenie v teórii a praxi (I. diel), STIMUL, Poradenské a vydavateľské centrum, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Bratislava 2021, 113 s., ISBN 979-80-8127-334-6 (PDF),  ISBN 978-80-8127-335-3 (EPUB). ToP (Tlumočení a překlad), XXXIII, č. 145 (podzim), s. 5-6, ISSN  2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2022). Z translatologické bibliografie (Babel č. 4 a 6, roč. 67, 2021). ToP (Tlumočení a překlad), XXXIII, č. 146 (zima), s. 5-6, ISSN 2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2023). Z Translatologické bibliografie (Babel č. 1, roč. 68, 2022). ToP  (Tlumočení a překlad), XXXIV, č. 147 (jaro), s. 5, ISSN 2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2023). Z Translatologické bibliografie (Babel č. 4, roč. 68, 2022). ToP (Tlumočení a překlad), XXXIV, č. 148 (léto), s. 6, ISSN 2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2023). Recenze: Lucia Ruiz Rosendo & Jesús Baigorri–Jalón (eds.), Towards an Atlas of the History of Interpreting. Voices from around the world. John Benjamins Publishing Company: Amsterdam/Philadelphia, 2023. ToP (Tlumočení a překlad), XXXIV, č. 148 (léto), s. 7-8, ISSN 2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2023). Z Translatologické bibliografie (Babel č. 5 a  č. 6, roč. 68, 2022). ToP (Tlumočení a překlad), XXXIV, č. 149 (podzim), s. 6-7, ISSN 2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2023). Recenze: Hodáková Soňa (2022), Kognitivne procesy a osobnosť v tlmočení: čo prináša ich výskum študentom? Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 165 s., ISBN 978-80-558-1921-1. ToP (Tlumočení a překlad), XXXIV, č. 149 (podzim),  s. 8-9, ISSN 2336-8888.
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2023). Recenze (Compte rendu – Book Review): Albl-Mikasa, M. & Tiselius, E. (dir.). (2022). The Routledge Handbook of Conference Interpreting. Routledge. ISBN 978-0-367-27789-5. Parallèles 35/2, 2023, s. 1-6. DOI: 10.17462/para.2023.02.11 https://www.paralleles.unige.ch/en/latest-contributions/cenkova
 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2023). Recenze: Premeny prekladu a tlmočenia, Martin Djovčoš a Pavol Šveda. Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. 172 stran, ISBN 978-80-223-5651-0. ToP (Tlumočení a překlad), XXXIV, č. 150 (zima), s. 5-6, ISSN 2336-8888.

Audiovizuální tvorba/internetové publikace / Audiovisual and internet publications

Rozhovory pro média (tištěný i elektronický tisk, rozhlas, TV) / Interviews for the media

 • 9.4.2000 – ČT 1– interview o EMCI – vysíláno v Televizních novinách v 19.30.
 • 13.7.2000 „Umět jazyk nestačí“, MF DNES (red. Ivana Sovišová).
 • 4.9.2001 – „Language woes could snarl EU“ (red. Michael Mainville), Prague Post.
 • 4.12.2001 – Talking Point: Czech interpreters for EU“, Radio Prague English service (red. P. Horáková)
 • 31.7.2002 Tiscali (Internet) „Brusel se brzy stane jazykovým Babylonem“ informace o kurzu EMCI – citována I. Čeňková.
 • 29.11.2002 Pátek Lidových novin: interview „Prezidentovi tlumočníci“.
 • 15.1.2003 interview pro BBC (česky) v ranním vysílání (6.43) o přípravě konferenčních tlumočníků v České republice.
 • 2.4.2004 interview pro Prague Post „Charles traines interpreters“ – o kurzu EMCI.
 • 3.6.2004 Brusel: interview pro ruskou televizi (NTV) o konferenčním tlumočení pro Evropskou unii (rusky).
 • 3.9.2004 interview pro Radio Prague, ruská redakce, o konferenčním tlumočení v institucích Evropské unie (rusky).
 • 7.7. 2006 interview pro časopis SPLAV č. 7 (Sobotecký pravidelný lehce avantgardní věstník). Publikováno pod názvem: Výzva tlumočníkům, s. 3-5.
 • 28.8.2006. ČR 2 Praha. Studio 2010 (redaktor Pavel Ryjáček) – jako host pořadu o překládání a tlumočení (50 minut – společně se Stanislavem Rubášem).
 • 24.9.2006. ČR 3 Vltava, pořad Setkávání (redaktor Pavel Ryjáček) – beseda o tlumočení (75 minut).
 • 15.5.2007 ČT 24 Čeští tlumočníci v Bruselu (45 minut), společně s R. Jonesem (DG SCIC) a náměstkyní ministra zahraničních věcí Hendrychovou.
 • Rozhovor pro Literární noviny o tlumočení s Patrikem Eichlerem. Vyšlo LN, roč. XVIII, č. 44. 29.10.2007, s. 15 „Tlumočit spatra Seiferta není právě nejsnazší“.
 • Rozhovor pro ČR6 o tlumočení (pořad Člověk a trh – A. Havránková): Tlumočnické služby v Evropské unii – 10.3.2011
 • Účast v pořadu „O češtině“ ČT 2 – 19.6.2011 (díl věnovaný termínům)
 • Radio WaWe: 21.4.2011- o tlumočnické profesi.
 • Rádio ČR Junior: 17.5.2013 – rozhovor o Dětské univerzitě a přednášce o tlumočení (7:43 minut), k poslechu zde: http://sofie.ff.cuni.cz/node/63: Rozhovory s pedagogy FF UK o dětské univerzitě.

Překlady / Translations

 • Vasilij Šukšin, Na podzim. In: Květy, č. 2/1977, s. 36-37.
 • Grigorius Kanovičius, Hra s ohněm. Malá řada socialistických autorů. Dilia Praha 1980 (společně s T. Engelem).
 • Překlady pro Panorámu české literatury (francouzština). Ukázky ze současné české prózy a medailony českých umělců: 1980,1981, 1986, 1987.
 • Hubneme s úsměvem. In: Maxima, I, II, III, 1990, vždy s. 26-27.
 • Pavlychin, O. L´Ukraine des années 1991-1999: problèmes éthno-sociaux et perspectives politiques. In: La Nouvelle Alternative (Revue consacrée à l´Europe Centrale et Orientale post-communiste), 1999, č. 1, bulletin č. 3, s. 13-21.
 • Markov, I. Paradoxes de l´identité politique. In: La Nouvelle Alternative, 1999, č. 1, bulletin č. 3, s. 22-24

Aktualizováno: leden 2024

Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.