18. ročník DILIA překladatelská dílna Jiřího Joska

Tento workshop je určen začínajícím překladatelům z řad studentů filologických oborů, divadelních škol a dalších, kteří mají dostatečné jazykové vybavení a zájem o překlad divadelních her. Smyslem překladatelské dílny je přiblížit účastníkům problematiku překladu tohoto typu textu. Každý účastník během workshopu přeloží jednu divadelní hru. Vybráni budou tři stipendisté na základě zaslaného životopisu, krátkého motivačního dopisu a testovací ukázky překladu.

Účastníci budou pracovat pod vedením zkušených překladatelů a dramaturgů, s nimiž budou průběžně svou práci konzultovat. Letošními tutory jsou překladatelka Ester Žantovská a dramaturgové se zkušeností s překladem divadelních her Jan Šotkovský a David Košťák. Na závěrečném večeru, který celý projekt uzavře, budou v koprodukci s Divadlem LETÍ formou scénického čtení představeny všechny přeložené texty.

V letošním roce se zaměříme na komorní hry z anglickojazyčné oblasti.

Účastníci obdrží stipendium ve výši 5.000 Kč.                                               Z přihlášených studentů budou do dílny vybráni 3 stipendisté.Termín podání přihlášek: elektronicky na email zachata@dilia.cz do 15. dubna 2024. 

Více informací o dílně, přihlášku a další podklady naleznete na tomto odkazu: https://www.dilia.cz/component/k2/item/9120-dilna

Projekt vzniká za podpory Dozorčí rady DILIA a Marie Joskové.

Úvod > Nástěnka > 18. ročník DILIA překladatelská dílna Jiřího Joska