Mgr. Ing. Maria Molchan, Ph.D.

 

Kontakt

Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3
110 00  Praha 1
místnost č. 106

E-mail: maria.molchan@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 532

Konzultační hodiny: najdete zde

 

Kvalifikace / Education

 • 2008–2016: Doktorské studium: Ústav translatologie, FF UK (Ph.D.)
 • 2002–2007: Magisterské studium: Ústav translatologie, FF UK (překladatelství a tlumočnictví – ruština, východoevropská studia ve specializaci lettonistika; Mgr.)
 • 2004–2007: Magisterské studium: VŠE v Praze (mezinárodní obchod, angloamerická studia; Ing.)
 • 2001–2004: Bakalářské studium: VŠE v Praze (mezinárodní obchod; Bc.)

Výuka / Teaching

 • Pedagogické působení na Ústavu translatologie FF UK od roku 2009 (od 10/2009 v rámci doktorského studia, od 10/2011 externě, 10/2012–09/2018 interně, od 02/2021 externě, od 10/2021 interně)
 • Vyučované předměty: Překlad odborných textů, překlad neliterárních textů, překlad pro mezinárodní instituce, překlad II a IV (vše CS-RU); Tlumočení I a II, konsekutivní tlumočení (CS-RU-CS), simultánní tlumočení (CS-RU), tlumočení z listu (CS-RU)
 • Pravidelná vstupní a průběžná školení a zkoušení interkulturních pracovníků a komunitních tlumočníků (Inbáze, META, Integrační centrum Praha, Slovo 21), supervize tlumočníků adaptačně integračních kurzů Vítejte v ČR
 • Sestavování, editace a korektury česko-ruských terminologických glosářů a slovníků v oblasti komunitního tlumočení a interkulturní práce.
 • Účast na odborných konferencích v ČR, SR a v Rusku, vystoupení s příspěvkem na konferenci v Nitře, Hradci Králové, Olomouci, Moskvě
 • Absolvování týdenního školení v Bruselu pro vyučující tlumočení Training for Trainers Seminar pořádaného SCIC (09/2013) a 2denního workshopu v Praze Introduction to Simultanious Interpreting pořádaného EMCI (02/2013)
 • Příprava, realizace a hodnocení pilotních kurzů Komunitní tlumočení a Konferenční tlumočení v rámci projektu NPO Transformace (2022-2023)

Přehled překladatelské a tlumočnické praxe (CS-RU, EN-RU) / Translation and interpreting experience

 • 2006 – dosud: překladatelka a tlumočnice ve svobodném povolání
 • Konsekutivní tlumočení obchodních jednání, školení, odborných seminářů v ČR a ve státech byv. SSSR (veřejná a státní správa, finance, sociální politika, bankovnictví, kultura, rozvojové projekty aj.)
 • Simultánní tlumočení odborných konferencí (veřejná správa a místní samospráva, právo, automobilový průmysl, zdravotnictví, finance, bankovnictví, telekomunikační služby, marketing, pojišťovnictví, psychologie, náboženství, sport aj.)
 • Konsekutivní a simultánní tlumočení (včetně šušotáže) na fórech a konferencích věnovaných lidskoprávní problematice
 • Simultánní a konsekutivní tlumočení pro neziskové organizace (Člověk v tísni, Charita ČR, Agora CE, Transparency International, Nesehnutí, Prague Civil Society, Swisspeace aj.)
 • Překlady pro advokátní kanceláře, řadu překladatelských kanceláří, neziskové organizace a další firemní a individuální klienty. Obory: ekonomika, právo, ekologie, automobilový průmysl, rozvojová a sociální problematika, doprava, kultura, náboženství aj.
 • Knižní (3 přeložené knihy – 1 se spolupřekladateli) a časopisecké překlady
 • Titulkování filmů a překlad filmových titulků

Významné granty a projekty a zahraniční spolupráce / Grants, projects and international cooperation

 • Odborný garant výstupů: Projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního plánu obnovy v rámci projektu Transformace VŠ na UK (reg. č. NPO_UK_MSMT-16602/2022).
 • Členka vědeckého výboru časopisu Herméneus (Facultad se Traducción e Interpretación, Universidad de Valladolid) – od roku 2023

Přehled publikační činnosti / Publications

Odborné publikace:

 • MOLCHAN, M. Metodologičeskije problemy issledovanija sintaksičeskich konstrukcij v perevodčeskom aspekte. In: Tradícia a inovácia v translatologickom výskume II. Zborník z 2. medzinárodnej konferencie doktorandov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra translatológie, 2011. s. 73-79. ISBN: 978-80-8094-926-6.
 • MOLCHAN, M. Interference jako problém didaktiky jazyků a překladu. In: Vědecký výzkum a výuka jazyků IV. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Hradec Králové: UHK, fakulta informatiky a managementu, 2011. s. 185-189. ISBN: 978-80-7435-136-5.
 • MOLCHAN, M., POJMANOVÁ, M. Jazyková specializace ruština. In: Formování profese interkulturní pracovník/pracovnice: zahraniční zkušenosti, praxe a vzdělávání v ČR. Praha: Inbáze, 2014. S. 225-229. ISBN: 978-80-905759-0-5.
 • MOLCHAN, M. Normy perevoda i češsko-russkaja perevodčeskaja interferencija. In: Slavjane i Centraľnaja Jevropa: jazyki, istorija, kuľtura: sbornik naučnych trudov. Moskva: Polimedia, 2015. s. 347-353.
 • MOLCHAN, M. Bogumil Grabal v russkich perevodach (s orientacijej na sobstvennyj perevod povesti „Milliony Arlekina“ na russkij jazyk s kommentarijem). Disertační práce. Praha: FF UK, 2016.
 • MOLCHAN, M. Metodología para el análisis traductológico de grandes corpus de textos literarios. In:  Mutatis Mutandis: Revista Latinoamericana de Traducción, ISSN-e 2011-799X,  9, Nº. 2, 2016(Ejemplar dedicado a: „The Art of translation“: Jiří Levý (1926–1967) y la otra historia de la Traductología), págs. 267-285. [překl. M. J. C. Drouhard].
 • RUBÁŠ, S., MOLCHAN, M. Dílna ruštinářů. In: Kalivodová, E., Eliáš, P. a kol. Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2018. s. 297-299. ISBN: 978-80-246-3836-2.
 • MOLCHAN, M. Z translatologické bibliografie: Rafael Porlán Moreno, Carmen Arnedo Villaescusa (eds.). Interpreting in the classroom: Tools for teaching. Translation and Interpreting Series, Vol. IV. Córdoba: UCOPress. Cordoba University Press, 2022. ISBN: 978-84-9927-659-5 (recenze). Bulletin ToP (Tlumočení a překlad), číslo 146 ročník XXXIII – 2022, s. 7-8.
 • MOLCHAN, M., ČEŇKOVÁ, I. Professional community interpreting in a turbulent world: A necessity or a luxury? In: Bridge: Trends and Traditions in Translation and Interpreting Studies. 2023, Vol. 4, No. 1: pp. 109-122.

Slovníková a studijní literatura:

 • MISTROVÁ, V., BELJAJEV, M., MOLCHAN, M. et al. Velký kapesní rusko-český slovník. Pro kvalitní překlady, výuku i cestování. Fragment: Praha, 2011. ISBN: 978-80-253-1350-3. 1000 s.
 • GOLOVATINA, V., MISTROVÁ, V., MOLCHAN, M. Tvoj šans 2 – učebnice s integrovaným pracovním sešitem. Fraus: Praha, 2019. ISBN: 978-80-7489-509-8. 168 s
 • GOLOVATINA, V., MISTROVÁ, V., MOLCHAN, M. Tvoj šans 2 – příručka učitele. Fraus: Praha, 2019. ISBN: 978-80-7489-510-4. 124 s.
 • GOLOVATINA, V., MISTROVÁ, V., MOLCHAN, M. Tvoj šans 3 – učebnice s integrovaným pracovním sešitem. Fraus: Praha, 2021. ISBN: 978-80-7489-577-7. V tisku.
 • BEJČEK, Jan Matěj, VLASTNÍKOVÁ Jana Magdaléna (Eds.). Česko-ruský slovník pro interkulturní práci. Druhé přepracované a rozšířené vydání. Praha: InBáze, z. s., 2022. ISBN 978-80-907613-2-2.

 

 

Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Mgr. Ing. Maria Molchan, Ph.D.