PhDr. Šárka Belisová

Kontakt

Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3
110 00  Praha 1
místnost č. 105

E-mail: sarka.belisova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 531

Konzultační hodiny: najdete zde

 

KVALIFIKACE / EDUCATION

 • 2021 – kurz pro práci s CAT nástrojem Trados Studio / Training in Trados Studio
 • 1987 – kurs VŠ pedagogiky / Higher education teaching course
 • 1982–1987 – interní aspirantura v oboru francouzská literatura, FF UK Praha / Post-graduate research scholar, French literature, Charles University
 • 1982 – PhDr. (obor překladatelství), FF UK Praha / PhDr. in Translation, Charles University
 • 1981 – Diplomovaná překladatelka a tlumočnice, FF UK Praha / M.A. in Translation and Interpreting, Charles University

PRAXE OD UKONČENÍ VŠ STUDIA / EMPLOYMENT

 • od akademického roku 2023/2024 – lektor Ústavu translatologie (kategorie L2) / since academic year 2023/2024 lecturer (L2) at the Institute of Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University
 • 1984 – dosud – odborný asistent FF UK Praha, Ústav translatologie / since 1984 – Senior lecturer, Institute of Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University

VÝUKA / TEACHING

 • Překladatelská propedeutika (FR) / Translation propedeutics
 • Překlad I (FR-CS) / Translation I (FR-CS)
 • Překlad III (FR-CS) / Translation III (Fr-CS)
 • Analýza literárního textu I (FR) / Analysis of literary text I (FR)
 • Neliterární překlad a redakce (FR-CS) / Non-literary translation and editing (FR-CS)
 • Teorie překladu II (FR) / Theory of translation II (FR)
 • La littérature francophone dans les traductions tchèques I / Czech translations of literature in French I
 • Translatologická analýza (FR) / Translation analysis (FR)
 • Dějiny překladu (FR) / History of translation (FR)
 • Odborný překlad III / Technical trranslation III
 • Seminář k bakalářské/ klauzurní práci (FR) / Bachelor Thesis / Final paper tutorial (FR)
 • Seminář k diplomové práci (FR) / Diploma thesis tutorial (FR)
 • Přednášky pro U3V k Dějinám českého překladu

1999–2011 výuka na Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy / Teaching in Prague Language School

 • Specializovaný překladatelský kurz (Fr-CS) / Specialized translation course (FR-CS)
 • Členka zkušební komise v rámci státní zkoušky z překladu / Examining board member for State examinations

VÝZKUMNÉ A ROZVOJOVÉ PROJEKTY / GRANTS AND PROJECTS

 • Spoluřešitel: Grant č. 405/95/0227 GA ČR, Dějiny českého překladu (řešitel: prof. Milan Hrala)

BIBLIOGRAFIE / PUBLICATIONS

Kapitoly v monografii / Book chapters

 • BELISOVÁ, Šárka (2002) České překlady z francouzské literatury (In: Hrala, Milan a kol. Kapitoly z dějin českého překladu). Praha: Karolinum. S. 77–119. ISBN:80-246-0386-1 (4 kapitoly)

Články / Articles

 • BELISOVÁ, Šárka (2005) Charles Baudelaire (In: ŠTEFÁNKOVÁ, Jana. Není překlad jako překlad. Vydal NIPOS-ARTAMA výhradně jako studijní materiál pro potřeby Celostátní přehlídky uměleckého přednesu Wolkerův Prostějov)
 • BELISOVÁ, Šárka (1993) Překladovost jako hodnota (VII. Mezinárodní konference o překladu a tlumočení). Cizí jazyky, 7–8 (ref. TOP, 1993).
 • BELISOVÁ, Šárka (1992) Zpráva pro francouzsky mluvící tlumočníky. (In: TOP 1992)
 • BELISOVÁ, Šárka (1987) Jaroslav Zaorálek (K 40. výročí úmrtí českého překladatele) (In: Literární měsíčník, 8, XVI., 1987, s. 135–136)
 • BELISOVÁ, Šárka (1989) Béranger, Pierre-Jean de: PÍSNĚ. In: Macura, Vladimír a kolektiv. Slovník světových literárních děl 1/A–L. Praha: Odeon. S. 106–107. ISBN 80-207-0948-7.
 • BELISOVÁ, Šárka (1989) Ťutčev, Fjodor Ivanovič: BÁSNĚ. In: Macura, Vladimír a kolektiv. Slovník světových literárních děl 2/M–Ž. Praha: Odeon. S. 326–327. ISBN 80-207-0004-8.

Příspěvky na konferencích, publikované ve sbornících / Papers in conference proceedings

 • BELISOVÁ, Šárka – KORTUSOVÁ, Tereza (2018) Zábranovy překlady francouzské poezie In: KALIVODOVÁ, Eva – ELIÁŠ, Petr. Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář). Praha: Univerzita Karlova. Nakladatelství Karolinum. S. 62–69. ISBN 978-80-246-3836-2, ISBN 978-80-246-3960-4 (pdf)
 • BELISOVÁ, Šárka (2008) Český překlad Krále Ubu In: Kunešová, Mariana et al. Alfred Jarry a česká kultura/Alfred Jarry et la culture tchèque. Ostrava: Ostravská univerzita. S. 201–219.
 • BELISOVÁ, Šárka (2008) Odpovědnost překladatele. Smí překladatel opravovat autora? In: Kalivodová, Eva et al. Tajemná translatologie? Cesta k souvislostem textu a kultury. Praha: Ústav translatologie. Filozofická fakulta. Univerzita Karlova v Praze. S. 112–116.
 • BELISOVÁ, Šárka (2005) Diplomové práce jako dílčí příspěvky k dějinám českého překladu In: Hrala, Milan a kol. Český překlad 1945–2003). Praha: Ústav translatologie FF UK. S. 90–92.
 • BELISOVÁ, Šárka (2003) Quelques remarques sur la responsabilité du traducteur. In: Holeš, Jan – Uvírová, Jitka. École doctorale Olomouc: Créativité – Défis et enjeux. Philologica 79. Romanica Olomuncensia XI, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Olomouc: Facultas Philosophica. S. 229–232. ISBN 80-244-0573-3.
 • BELISOVÁ, Šárka (1988) Baudelaire v Nezvalově převodu. In: Translatologica Pragensia II., 1. část, Praha: Univerzita Karlova. S. 577–587.

Doslovy / Afterwords

 • CARÊME, Maurice (2013) Zvláštní květy (Překlad Tomáš Jacko, ilustrace Ludvík Regner, doslov Šárka Belisová). Olomouc: Aleš Prstek. S. 127–131.
 • BELISOVÁ, Šárka (2018) Pod křídlem smrti se zrodila láska. In: ROLLAND, Romain: Petr a Lucie. Praha: CooBoo Classics. Svazek 1. S. 91–96. ISBN 978-80-7544-634-3

Příspěvky na konferencích (nepublikované) a školení / Workshops and trainings

 • 2013 – Školení k programu Star Transit, Praha / Training in Star Transit, Prague
 • 2012 – „Česká romanistika v evropském kontextu: XVI. olomoucké setkání romanistů. Pořadatel Katedra romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 23. a 24. 11. 2012): BELISOVÁ, Šárka: Analýza literárního textu při výuce překladu z fancouzštiny / “Czech Romance Studies in the European Context: 16th Olomouc Convention of Romance Scholars” by Palacký University in Olomouc, Faculty of Arts : Talk title: Analýza literárního textu při výuce překladu z francouzštiny (Literary text analysis in the teaching of French-to-Czech Translation)
 • 2009 – Konference „Výuka překladu a tlumočení“ (FF Ostravská Univerzita, 17. 9. 2009) – Příspěvek: BELISOVA, Šárka: Výuka překladatelského řemesla krok za krokem (“Teaching translation and interpreting”, Ostrava University, Faculty of Arts: Presentation title: Výuka překladatelského řemesla krok za krokem (Teaching translation methodology step by step).
 • 1987 – V. ročník školení aktivu mladých a začínajících překladatelů (pořádaný Sdružením českých překladatelů při Českém literárním fondu)
 • 1986 – V. mezinárodní konference o překladu a tlumočení (FF UK Praha) – Příspěvek: BELISOVÁ, Šárka: Český Rictus v překladech Jindřicha Hořejšího.

Překladatelská činnost / Translations

 • Překladatelská spolupráce s nakladatelstvími (Knižní klub, Ikar, Albatros, Motto, Vyšehrad, Paseka, Alpress, Mladá fronta, Jota, Portál, CPress, Appla, Noxi, Slovart, H&H, Fragment, CooBoo, Grada) / Translations for 17 publishing houses (Knižní klub, Ikar, Albatros, Motto, Vyšehrad, Paseka, Alpress, Mladá fronta, Jota, Portál, CPress, Appla, Noxi, Slovart, H&H, Fragment, CooBoo, Grada)
 • Lektorské posudky pro nakladatelství (Ikar, Knižní klub, Motto, Paseka, Vyšehrad) a divadlo (Městské divadlo Zlín) / Expert reviews for publishers (Ikar, Knižní klub, Motto, Paseka, Vyšehrad) and a theatre (Městské divadlo Zlín)
 • Překlady uváděné v médiích a divadle / Translations performed in radio and theaters:
 • MAETERLINCK, Maurice: Modrý pták (překlad Šárka Belisová a Alena Morávková) – Národní divadlo (premiéra 19. 11. 2015 – dosud) / The Czech translation of the Maurice Maeterlinck play The Blue Bird is presented by the National Theatre in Prague since the 19 November 2015
 • „Četba na pokračování“ ve dnech 25. 8. – 5. 9. 2011 v Českém rozhlase 2 (12 dílů): Consuelo de Saint-Exupéry: Paměti růže.
 • Text z překladu téže knihy uvádí divadlo Viola pod názvem: Život jako smršť v režii Lídy Engelové (premiéra 25. 4. 2013–dosud).
 • MAETERLINCK, Maurice: Velice modrý pták (překlad Šárka Belisová a Alena Morávková) – Divadlo Husa na provázku, Brno (premiéra 17. 2. 2007)
 • OPSTAELE, Dirk: Jakýsi Tartuffe (podle Molièra, divadelní hra pro soubor Leporello), pro Festival evropských regionů – Hradec Králové 2003 (Interlingua, květen 2003).
 • SARRAUTE, Nathalie: „Isma“ aneb Čemu se říká nic (Scénická verze pro divadelní soubor El Porello) («ISMA» ou Ce qui s’appelle rien. Version scénique pour l’Ensemble El Porello), pro Festival evropských regionů – Hradec Králové 2004 (Interlingua, květen 2004).
 • Překlady pro agenturu Interlingua / Translations for the Interlingua agency
 • Překlad textů s bankovní tematikou (pro Franfinance Consumer Credit s. r. o.) / Business translations (Franfinance Consumer Credit s. r. o.)
 • Knižní překlady: beletrie, populárně naučná literatura a další / Book translations: Fiction & Popular science books and non-fiction
 • VALLON, Jacqueline (1991, 1993): Kniha o náboženstvích (1989. Le livre des religions, Éditions Gallimard. Paris 1989). Praha: Albatros. 259 stran. ISBN 80-00-00271-X.
 • LAROUSSE (1995) Savany (1991. Vie sauvage. Paris: Éditions Larousse). Překlad Šárka Belisová a Tomáš Kapic. Praha: Slovart. S. 5–64, 85–164. ISBN 80-85871-56-4.
 • DAUDET, Alphonse (1996) Listy z mého mlýna (Lettres de mon moulin). Praha: Fragment, Edice Zrcadlo. 117 stran. ISBN 80-7200-004-7.
 • CADIER, G. – DEMIER, F. – GENGEMBRE, G. – MINGUET, Ch. – MOLLIER, J.-Y. (1996) Zrod kapitalismu (1992. La Naissance du capitalisme. Publications internationales pour la jeunesse. Paris: Gallimard-Larousse). Praha: Knižní klub. 96 stran. ISBN 80-7176-250-4.
 • GOUSSEFF, C. – JUSSEAUX, P. – MILZA P. – MINGUET, Ch. – RUTIGLIANO, J. – ZUBER, R.-F. (1996) Svět mezi válkou a mírem (1993. Le monde entre guerre et paix. Publications internationales pour la jeunesse. Paris: Gallimard-Larousse). Praha: Gemini-Knižní klub. 104 stran. ISBN 80-7176-320-9.
 • AUZOU, Philippe (1997) Nejkrásnější pohádky z celého světa (1993. Les contes les plus célèbres. Paris: Éditions Collectif). Překlad Šárka Belisová a Oldřich Kašpar. Praha: Ikar. 109 stran. ISBN 80-7202-124-9.
 • HUIZINGA, Johan (1999) Podzim středověku (Překlad pasáží z francouzštiny) (1919. Herfsttij der Middeleeuwen; 1941. Z autorizovaného německého překladu Kurta Kostera Herbst des Mittelalters, jehož základem bylo nizozemské vydání „poslední ruky“). Praha: H&H. 671 stran. ISBN 80-86022-26-9.
 • MESSADIÉ, Gérald (2000) Mojžíš. Princ bez koruny. Prorok zakladatel (1998. Moïse, Un prince sans courone. Le prophète fondateur. Paris: JC Partes). Praha: Euromedia Group-Ikar a Knižní klub. 495 stran. ISBN 80-7202-668-2.
 • GODETOVÁ, Edith Tartar (2001) Umění jednat s dospívajícími (1999. Savoir communiquer avec les adolescents. Paris: Retz). Praha: Portál. 144 stran. ISBN 80-7178-492-3.
 • OUFKIR, Malika – FITOUSSI, Michèle (2001) Vězeňkyně (1999. La Prisonnière. Paris: Éditions Grasset, Fasquelle). Praha: Motto. 309 stran. ISBN 80-7246-094-3.
 • SAINT-EXUPÉRY, Consuelo DE (2002) Paměti růže (2000. Mémoires de la Rose. Paris: Plon). Praha: Euromedia Group-Ikar. 216 stran. ISBN 80-7202-970-3.
 • CLÉMENTOVÁ, Catherine (2002) Theova cesta (1997. Le Voyage de Théo. Paris: Éditions du Seuil). Praha: Euromedia Group-Ikar. 592 stran. ISBN 80-249-0075-0.
 • DÉLIVRÉ, Francois (2002) Buďte pány svého času (1997. Question de temps. Paris: Inter-Éditions). Praha: Portál. 176 stran. ISBN 80-7178-577-6.
 • VAN DER BERG, Marcel (2003) Příběhy a legendy z Flander z „počátků světa“ (2000. Contes et légendes de Flandre. Aux origines du monde. Paris: Flies France). Praha: Portál. 144 stran. ISBN 80-7178-758-2.
 • AYOUBOVÁ, Mouna (2003) Pravda (2000. La Vérité. Paris: Michel Lafon). Praha: Motto. 178 stran. ISBN 80-7246-138-9.
 • BURON, Nicole DE (2004) Máš přece všechno, abys byla šťastná! (1996. Mais T’as-Tout Pour-Être Heureuse! Paris: Flammarion). Frýdek-Místek: Alpress. 166 stran. ISBN 80-7218-890-9.
 • SIMENON, Georges (2004) Maigret a záletný pan Charles. Maigret a záhadný samotář (1977. Maigret et Monsieur Charles. Paris: Preses de la Cité; 1977. Maigret et l’Homme tout seul. Paris: Presses de la Cité). Praha: Euromedia Group-Knižní klub. 288 stran. ISBN 80-242-1188-2.
 • HALTER, Marek (2004) Sára (2003. Sarah. Paris: Éditions Robert Laffont). Frýdek-Místek: Alpress. 340 stran. ISBN 80-7218-481-4.
 • NOTHOMBOVÁ, Amélie (2004) Můj soukromý nepřítel (2001. Cosmétique de l’ennemi. Paris: Albin Michel). Praha: Motto. 100 stran. ISBN 80-7246-217-2.
 • ASSOULINE, Pierre (2004) Dvojí život (2001. Double vie. Paris: Gallimard). Praha: Motto. 170 stran. ISBN 80-7245-186-9.
 • FERMINE, Maxence (2004) Konfuciova moudrost (2001. Sagesses et malices de Confucius, le roi sans royaume. Paris: Albin Michel). Praha: Portál. 144 stran. ISBN 80-7178-84-4.
 • VANIER, Nicolas (2005) Dítě sněžných plání (2002. L’Enfant des Neiges. Arles: Actes Sud). Praha: Motto. 297 stran. ISBN 80-7246-251-2.
 • SIMENON, Georges (2005) Maigret a sobotní návštěvník. Maigret a případ slušných lidí (1996. Maigret et le client du samedi. Paris: Presses de la Cité; 1996. Maigret et les braves gens. Paris: Presses de la Cité). Praha: Euromedia Group-Knižní klub. 252 stran. ISBN 80-242-1354-0.
 • CALMEL, Mireille (2005) Ples vlčic. Isabelina pomsta (2003. Le Bal des Louves. La Vengeance d’Isabeau. Paris: XO Éditions). Praha: Euromedia Group-Knižní klub. 406 stran. ISBN 80-242-1479-2.
 • ANTIER, Edwige (2005) Dítě toho druhého. Umění žít s dítětem nového partnera (2003. L’Enfant de l’autre. Paris: Éditions Robert Laffont). Praha: Portál. 142 stran. ISBN 80-7178-946-1.
 • PACAUD, Gérald (2005) Spartakus. Gladiátor a svoboda (2004. Spartakus. Gladiateur et la liberté. Paris: Éditions du Félin). Praha: Vyšehrad. 271. stran. ISBN80-7021-790-1.
 • BOELLE, Cathy – CHEMLA, Chantal – RASTETTER, Nicole (2006) Klíč k náboženství. Co mají společného judaismus, křesťanství, islám a buddhismus? (2004. Petit dictionnaire des religions. Paris: Pocket Jeunesse). Praha: Albatros. 158 stran. ISBN 80-00-01679-6.
 • WERBER, Bernard (2006) Den mravenců (1992. Le Jour des fourmis. Paris: Albin Michel). Praha: Knižní klub. 499 stran. ISBN 80-242-1679-5.
 • TRABACCHI, Ghislaine (2007) Umíte říct ne? Testy a rady pro různé životní situace (2005. Savez-vous dire non? Paris: Éditions Flammarion). Praha: Portál. 151 stran. ISBN 978-80-7367-129-7.
 • WERBER, Bernard (2007) Revoluce mravenců (1996. La Révolution des fourmis. Paris: Albin Michel). Praha: Knižní klub. 702 stran. ISBN 978-80-242-1913-4.
 • BESSON, André (2007) Román o Sisi (2005. Le Roman de Sisi. Paris: France-Empire). Praha: Euromedia-Knižní klub. 392 str. ISBN 978-80-249-0888-5.
 • PETITCOLLIN, Christel (2008) Oběť, kat a zachránce ve vztazích a komunikaci (2006. Victime, bourreau ou sauveur: comment sortir du piège? Paris: Éditions Jouvence). Praha: Portál. 103 stran. ISBN 978-80-7367-362-8.
 • HUERRE, Patrice – DELPIERRE, Laurence (2008) Nemluv se mnou tímhle tónem! Pomoc rodičům, jak porozumět dospívajícím dětem a jak s nimi jednat (2004. Arrête de me parler sur ce ton! Paris: Éditions Albin Michel). Praha: Portál. 103 stran. ISBN 978-80-7367-443-4.
 • VALKOVA, Galina (2008) Panenka, která řekla ne! Novodobé otrokyně ve světě prostituce (2006. Une poupée qui dit non. Paris: Calmann-Lévy). Praha: Vyšehrad. 221 stran. ISBN 978-80-7021-952-2.
 • JACQ, Christian (2008) Pomsta bohů 1. Hon na člověka (2006. La Vengeance des Dieux. Chasse à l’Homme. Paris: XO Éditions). Praha: Euromedia-Knižní klub. 349 stran. ISBN 978-80-242-1999-8.
 • JACQ, Christian (2008) Pomsta bohů 2. Božská uctívačka (2006. La Vengeance des Dieux. La Divine Adoratrice. Paris: XO Éditions). Praha: Euromedia-Knižní klub. 331 stran. ISBN 978-80-242-2146-5.
 • FEUVRIER-BOULANGEROVÁ, Aline (2008) Bije ve mně cizí srdce (2007. Mon cœur qui bat n’est pas le mien. Paris: Oh! Éditions). Praha: Euromedia-Ikar. 151 stran. ISBN 978-80-249-1057-4.
 • PRADEL, Jacques – VANRELL, Luc (2009) Saint-Exupéry. Poslední tajemství (2008. Saint-Exupéry, L’ultime secret. Paris: Éditions du Rocher). Praha: Vyšehrad. 187 str. ISBN: 978-80-7021-985-0.
 • JAMET, Nicole – LE PEZENNEC, Marie-Anne (2009) Dolmen (2006. Dolmen. Paris: Michel Lafon). Praha: Motto. 404 str. ISBN 978-80-7246-438-8.
 • WERBER, Bernard (2009) Tanatonauti – Cestovatelé za hranice smrti (1994. Les Thanatonautes. Paris: Albin Michel). Praha: Euromedia-Knižní klub. 544 str. ISBN 978-80-242-2427-5.
 • GILBERT, Guy (2009) O dětech a výchově (2008. Et si on parlait de tes momes? Comment élever les enfants. Paris: Éditions Philippe Rey). Praha: Portál. 95 str. ISBN 978-80-7367-609-4.
 • SIMENON, Georges (2009) Maigret a záletný pan Charles. Maigret a záhadný samotář (1977. Maigret et Monsieur Charles. Paris: Preses de la Cité; 1978. Maigret et l’Homme tout seul. Paris: Presses de la Cité). Praha: Euromedia-Knižní klub. 288 stran. 2. vydání. ISBN 978-80-242-2469-5.
 • ÜHLINGER, Claude – TSCHUI, Marlyse (2009) Když někdo blízký pije. Rady pro rodiny osob závislých na alkoholu (2006. Quand l’autre boit. Paris: Edition Anne Carriere). Praha. Portál. 144 stran. ISBN 978-807367-610-0.
 • HUIZINGA, Johan (2010) Podzim středověku (1919. Herfsttij der Middeleeuwen; 1941. Z autorizovaného německého překladu Kurta Kostera Herbst des Mittelalters, jehož základem bylo nizozemské vydání „poslední ruky“). Překlad francouzských pasáží. Praha-Litomyšl: Paseka. Vydání druhé, v Pasece první. 420 stran. ISBN 978-80-7432-027-9.
 • SIMENON, Georges (2010) Maigret a muž z lavičky. Maigret a bezdomovec (1952, 1962. Maigret et l’homme du banc; Maigret et le clochard. Paris: Presses de la Cité). Praha: Euromedia – Knižní klub. 272 stran. ISBN: 978-80-242-2641-5.
 • NOTHOMBOVÁ, Amélie (2010) Ani Eva, Ani Adam (2007. Ni d’Eve ni d’Adam. Paris: Albin 9+Michel). Praha: Mladá fronta. 176 stran. 2010 ISBN : 978-80-204-2267-5.
 • MAETERLINCK, Maurice (2010) Modrý pták (1912. L’Oiseau bleu. Paris: Charpentier; překlad Šárka Belisová a Alena Morávková). Brno: Doplněk. 147 stran. ISBN : 978-80-7239-250-6.
 • CUSSETOVÁ, Catherine (2011) Skvělá budoucnost (2008. Le Brillant avenir. Paris: Gallimard). Brno: Jota. 304 stran. ISBN 978-80-7217-814-8.
 • OUFKIR, Malika – FITOUSSI, Michèle (2011) Vězeňkyně (1999. La Prisonnière. Paris: Éditions Grasset). Praha: Motto. 2. vydání. 309 stran. ISBN 978-80-7246-559-0.
 • WERBER, Bernard (2011) Říše andělů (2000. L’Empire des anges. Paris: Albin Michel). Praha: Euromedia – Knižní klub. 384 stran. ISBN 978-80-242-2884-6.
 • BRÉHATOVÁ, Caroline (2011) Milovala jsem tyrana (2010. J’ai aimé un manipulateur. Paris: Éditions des Arènes). Praha: Euromedia – Ikar. 192 stran. ISBN 978-80-249-1651-4.
 • HAENEL, Yannick (2011) Jan Karski (2009. Jan Karski. Paris: Gallimard). Brno: Jota. 164 stran. ISBN 978-80-7217-906-0.
 • SIMENON, Georges (2011) Maigret a sobotní návštěvník. Maigret a případ slušných lidí (1996. Maigret et le client du samedi; Maigret et les braves gens. Paris: Presses de la Cité). Praha: Euromedia-Knižní klub, 2. vydání. 252 stran. ISBN 978-80-242-3094-8.
 • JAPPOVÁ, Andrea H. (2012) Monasterium (2007. Monasterium. Paris: Éditions Calmann-Lévy). Praha: Euromedia-Knižní klub. 304 stran. ISBN 978-80-242-4070-1.
 • KERLAU, Yann (2013) Šachovnice královny (2010. L´échiquier de la reine. Paris: Plon). Praha: Euromedia Group – Knižní klub. 448 stran (1. vydání). ISBN 978-80-242-3780-0.
 • LÉON, Christophe (2013) Osudná jízda (2011. Délit de fuite. Genève: La joie de lire). Praha: Motto. 149 stran. ISBN 978-80-7246-913-0.
 • SIMENON, Georges (2013) Maigret u koronera (1949. Maigret chez le coroner, Paris: Georges Simenon Limited). Praha: Euromedia Group – Knižní klub. S. 5–140. ISBN 978-80-242-4128-9.
 • POZZO DI BORGO, Philippe (2013) Druhý dech a Ďábel strážný (2011. Le second souffle. Paris: Bayard Editions). Brno: Jota, Brno 2013. 263 stran. ISBN 978-80-7462-418-6.
 • SCHOVANEC, Josef (2014) O kolečko míň. Můj život s autismem (2012. Je suis à l´Est! Paris: Plon). Praha – Litomyšl: Paseka/Pasparta. 191 stran. ISBN 978-80-7432-497-0 (Paseka), ISBN 978-80-905576-6-6 (Pasparta).
 • CONSTANTINE, Barbara (2014) Človíček Tom (2010. Tom, petit Tom, tout petit homme, Tom. Paris: Calmann-Lévy). Praha: Motto. 165 stran. ISBN 978-80-7246-742-6.
 • LELIÈVRE, Mari-Dominique (2015) Chanel & Co. Coco a její přítelkyně (2013. Chanel & CO. Les amies de Coco. Paris: Éditions Denoël ). Bratislava: Noxi. 285 stran. ISBN 978-80-8111-212-6.
 • DESTIN, Jonathan (2015) Ten den jsem se rozhodl zemřít – Mrazivý příběh šikanovaného chlapce (2013. Condamné à me tuer. Paris: XO Éditions). Praha: Euromedia Group. 152 stran. ISBN 978-80-249-2556-1.
 • TONG CUONG, Valérie (2015) Dílna zázraků (2013.L´Atelier des miracles. Paris: JC Lattès). Praha: Motto. 237 stran. ISBN 978-80-267-0485-0.
 • WESTHOFF, Denis (2015) Moje matka Francoise Saganová (2012. Sagan et fils. Paris: Stock). Praha: Motto. 214 stran. ISBN 978-80-267-0433-1.
 • NAZARE-AGA, Isabelle (2016) Manipulativní rodiče (2014. Les parents manipulateurs. Montréal: Éditions de l´Homme). Praha: Portál. 211 stran. ISBN 978-80-262-1018-4.
 • LAMBERT, Karine (2016) Dům žen bez mužů (2014. L´immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes. Paris: Éditions Michel Lafon). Praha: Motto. 191 stran. ISBN 978-80-267-0651-9.
 • DUVERNEOVÁ, Evelyne a kol. (2016) Nejkrásnější příběhy o koních (15 Histoires de Chevaux, Hemma Editions – Belgium). Brno: CPress ve spolupráci s nakl. Albatros Media. 112 stran. ISBN: 978-80-264-1013-3.
 • SCHOVANEC, Josef (2017) Vítejte v Autistánu (2016. Voyages en Autistan. Paris: Plon). Praha: Paseka/Pasparta. 199 stran. 978-80-88163-58-9.
 • VILLENOISY, Sophie de (2017) Veselou sebevraždu a šťastný nový rok! (2016. Joyeux suicide et bonne année. Paris: Éditions Denoël). Praha: Motto. 165 stran. ISBN 978-80-267-0961-9.
 • VERGÉ-FRANCESCHI, Michel – MORETTI, Anne (2017) Erotické dějiny Versailles (2015. Une histoire érotique de Versailles. Paris: Editions Payot &Rivages). Brno: CPress – Praha: Albatros media. 291 stran. ISBN 978-80-264-1407-0.
 • SÁNCHEZ, Juan Reinaldo (2017) Skrytý život Fidela Castra (2014. La vie cachée de Fidel Castro. Paris: Michel Lafon). Brno: Jota. 263 stran. ISBN 978-80-7565-242-3.
 • HORIOT, Hugo (2018) Císař jsem já (2013. L´empereur, c´est moi. Paris: Éditions de Iconoclaste). Praha: Paseka/Pasparta. 132 stran. ISBN 978-80-7432-900-5 (Paseka), 978-80-88290-01-8 (Pasparta)
 • FERET-FLEURY, Christine (2018) Dívka, která četla v metru (2017. La fille qui lisait dans le métro. Paris: Éditions Denoël). Praha: Motto. 189 stran. ISBN 978-80-267-1082-0.
 • MARTIN-LUGAND, Agnès (2018) Ta hudba mi stále zní v hlavě (2017. J´ai toujours cette musique dans la tête. Paris:Éditions Michel Lafon). Praha: Motto. 455 stran. ISBN 978-80-267-1312-8.
 • INCARDONA, Joseph. 2019. Žár (2017. Chaleur. Le Bouscat: Finitude). Praha: Paseka. 144 stran. 978-80-7432-949-4.
 • GRIMALDIOVÁ, Virginie. 2019. Cesta na sever (2018. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Paris: Librairie Arthème Fayard). Praha: Grada Publishing pod zn. Cosmopolis. 299 stran. ISBN 978-80-271-2044-4.
 • MASSAROTTO, Cyril. 2019. Láska na jedno kliknutí (2018. Click & Love. Paris: XO Éditions). Praha: Motto. 357 stran. ISBN 978-80-267-1617-4.
 • CONICELLA, Pascal. 2019. Teo & Leonie. Kouzelný náhrdelník (2016. Les voyages fantastiques de Téo et Léonie – Tome 1: Le collier magique. KENZAN STUDIOS). Brno: CPress – Albatros Media. 83 stran. ISBN 978-80-264-2502-1.
 • CONICELLA, Pascal – MONTJOVENT, Pascal. 2019. Teo & Leonie. Úsvit času (2016. Les voyages fantastiques de Téo et Léonie – Tome 2: L’aube des temps. KENZAN STUDIOS). Brno: CPress – Albatros Media. 51 stran. ISBN 978-80-264-2638-7.
 • CONICELLA, Pascal – MONTJOVENT, Pascal – CORBAT, Mélanie. 2019. Teo & Leonie. Tajemství černých zemí (2016. Les voyages fantastiques de Théo et Léonie – Tome 3. Le Secret des Terres Noires. KENZAN STUDIOS). Brno: CPress – Albatros Media. 54 stran. ISBN 978-80-264-2669-1.
 • CORBAT, Mélanie – CONICELLA, Pascal – MONTJOVENT, Pascal. 2019. Teo & Leonie. Pokladnice bohů (2016. Les voyages fantastiques de Théo et Léonie – Tome 4. Le trésor d’Anubis. KENZAN STUDIOS). Brno: CPress – Albatros Media. 54 stran. ISBN 978-80-264-2856-5.
 • MACIEJAK, Véronique. 2020. Naučte se tančit v deští (2019. N’attends pas que le orages passent et apprends à danser sous la pluie. Paris: Eyrolles). Praha: Motto. 288 stran. ISBN 978-80-267-1820-8.
 • DIEUDONNÉ, Adeline. 2020. Opravdový život (2018. La Vraie Vie. Paris: …). Praha: Leda. 224 stran. ISBN 978-80-7335-673-6.
 • KEPEL, Gilles. 2022. Cesta z chaosu. (2018. Sortir du chaos.…, Paris: …). Praha: Karolinum 2022, 401 stran. ISBN 978-80-246-5179-8.
 • BAKER, Josephine, SAUVAGE, Marcel. 2023. Paměti. Vzpomínky legendární tanečnice. (2022. Mémoires. Phébus/ Libella, Paris). Praha: Ikar, 311 stran. ISBN 978-80-249-5050-1.
 • LIERON, Cyril, DAHAN, Benoit. 2023. V hlavě Sherlocka Holmese. Případ podezřelé vstupenky 1–2. (Dans la tete de Sherlock Holmes. L´Affair du ticket scandaleux Tome – 1, 2019, Tome – 2, 2021. Roubaix: Ankama). Praha: Paseka 2023, 100 stran. ISBN: 978-80-7637-406-5.
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > PhDr. Šárka Belisová