Mgr. Milena Koucká Kurillová

Kontakt

Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3, Praha 1, 110 00 , místnost č. 106

E-mail: milena.kouckakurillova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 532

Konzultační hodiny: najdete zde

 

 

Kvalifikace / Education

 • 2020: Directorate General for Interpretation of the European Commission: Training for Trainers seminar in English for Teachers of Conference Interpreting
 • 2007: Právnická fakulta, Univerzita Karlova: Jednosemestrální kurs právnické angličtiny – pokračování
 • 2005–2006: Právnická fakulta, Univerzita Karlova: Dvousemestrální kurs právnické ruštiny
 • 1997–1998: Právnická fakulta, Univerzita Karlova: Dvousemestrální kurs právnické angličtiny
 • 1993–1999: Magisterské studium: Ústav translatologie, FF UK (překladatelství a tlumočnictví – ruština, angličtina; Mgr.)

Výuka / Teaching

 • Pedagogické působení na Ústavu translatologie FF UK od roku 2018 (od 10/2018 externě, od 02/2022 interně)
 • Vyučované předměty: Tlumočení I, II, III (RU-CS, EN-CS), Konsekutivní tlumočení I, II, III, IV (CS-RU-CS), Tlumočení z listu (RU-CS), Překlad odborného textu III (s využitím CAT nástroje) (RU-CS)
 • Supervizorka tlumočení adaptačně integračních kurzů Vítejte v ČR – odborné supervize tlumočníků angličtiny a ruštiny v rámci adaptačně integračních kurzů pořádaných MV ČR a organizací Slovo 21 zaměřené na terminologické znalosti a tlumočnické dovednosti
 • Výuka konsekutivního tlumočení s notací v rámci kurzů CŽV na ÚTRL FF UK Praha – výuka v rámci kurzů pro odbornou veřejnost zaměřená na praktický nácvik konsekutivního tlumočení se zápisem v rusko-české jazykové kombinaci
 • Lektorka tlumočnických modulů v rekvalifikačním programu „Interkulturní pracovník se zaměřením na práci v oblasti podpory dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a jejich rodin“ – výuka v rámci rekvalifikačního kurzu směřujícímu k získání profesní kvalifikace „interkulturní pracovník“ (75-020-R) zahrnující nácvik konsekutivního tlumočení bez zápisu, se zápisem, šušotáže a komunitního tlumočení v rusko-české jazykové kombinaci

Přehled překladatelské a tlumočnické praxe (CS-RU, CS-EN, EN-RU) / Translation and interpreting experience

 • 1996–dosud: překladatelka a tlumočnice ve svobodném povolání
 • 2019–dosud: Simultánní tlumočení výročních konferencí a tematických webinářů celoevropské asociace sdružující organizace LGBTI+ (angličtina, ruština)
 • 2017–dosud: Konsekutivní tlumočení adaptačně integračních kurzů pro cizince přijíždějící do ČR pořádaných MV ČR a organizací Slovo 21, z.s. (angličtina, ruština, čeština)
 • 2016–dosud: Konsekutivní tlumočení třídenních odborných seminářů pro fyzioterapeuty (angličtina, čeština)
 • 2015–dosud: Simultánní tlumočení pro redakci zpravodajství České televize (angličtina, ruština, čeština)
 • 2013–2014: Konsekutivní tlumočení během pracovních pobytů kardiologů na II. Interní klinice VFN (čeština, angličtina, ruština)
 • 2012: Simultánní tlumočení během semináře Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století (angličtina, ruština)
 • 2011: Simultánní tlumočení týdenního semináře Joint Commission International o akreditaci nemocnic (angličtina, ruština)
 • 2009: Konsekutivní tlumočení na akci XXII Planetary Congress of the Association of Space Explorers (ASE) (angličtina, ruština)
 • 2007–2019: Simultánní tlumočení odborných seminářů v rámci klinických studií (zaměřených na onemocnění jako např. na diabetická neuropatie, Ménierova nemoc, vestibulární neuritida, rakovina vaječníků, juvenilní idiopatická artritida) (angličtina, ruština)
 • 2006–2008: Simultánní tlumočení odborných školení pro oftalmology a kontaktology (ruština, angličtina)
 • 2004–2020: Simultánní tlumočení dvoudenních konferencí na aktuální témata z bankovnictví a pojišťovnictví (zdravotní pojištění, cestovní pojištění, řešení pojistných nároků) (angličtina, ruština)
 • 2004–2007: Překlady a tlumočení pro nestátní neziskovou organizaci Caritas (ruština, angličtina, čeština)
 • 2002–dosud: Simultánní a konsekutivní tlumočení na akcích společností přímého prodeje, překlady podkladů k výrobkům (čeština, ruština, angličtina)
 • 2002, 2003, 2007: Konsekutivní tlumočení během jednání arbitrážních soudů (angličtina, čeština)
 • 2001, 2002, 2014, 2016, 2019: Simultánní tlumočení seminářů pro soudce a advokáty ze zemí bývalého SSSR (angličtina, ruština)
 • 2000–2014: Simultánní tlumočení během pravidelných zasedání programových, řídících a koordinačních výborů a dalších orgánů odpovědných za přípravu NRP, RPS atd. na MMR a MF, tlumočení zasedání monitorovacích výborů, překlady podkladových materiálů a zpráv (čeština, angličtina)
 • 2000–2001: Překlady a tlumočení v rámci projektu Podpora MPSV při reformě sociálních služeb (čeština, angličtina)
 • 2000–dosud: Simultánní tlumočení seminářů agentur OSN (FAO, UNDP, UNFPA, UNEP, UN-Habitat atd.) s tématy jako např. agrocenzus, biodiverzita, boj s dezertifikací, dialog o populaci a rozvoji sídel (angličtina, ruština, čeština)
 • 1999–dosud: Simultánní tlumočení seminářů a konferencí o energetice (plynárenství, rozvodné sítě, ropovody) (čeština, ruština, angličtina)
 • 1997–2009: Konsekutivní tlumočení seminářů o fyzické ochraně jaderných objektů a materiálů pro Mezinárodní agenturu pro atomovou energii, Ministerstvo energetiky USA a ČEZ, konsekutivní tlumočení seminářů Mezinárodní agentury pro atomovou energii v Arménii a Kazachstánu, překlady studijních materiálů (čeština, angličtina, ruština)
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Mgr. Milena Koucká Kurillová