Rigorózní řízení

Uchazečům se doporučuje předložit při rigorózní zkoušce seznam 15 titulů odborné literatury.

Obecné pokyny k rigoróznímu řízení naleznete zde.

Rigorózní řád Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze naleznete zde.

Úvod > Uchazeč > Rigorózní řízení