Master ve studijním oboru diplomacie a mezinárodních vztahů na Diplomatické škole v Madridu

Velvyslanectví Španělska v Praze informuje o vypsání přijímacích zkoušek na studia Master ve studijním oboru diplomacie a mezinárodních vztahů” na Diplomatické škole v Madridu 2024/2025.

Výzva k podávání přihlášek a přijímací formulář byly zveřejněny na na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí, Evropské unie a spolupráce (https://www.exteriores.gob.es/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Paginas/Master/M%c3%a1ster-edici%c3%b3n-2024—2025.aspx).

Uchazeči, kteří nejsou diplomaty, musí podat individuální žádost o přijetí do magisterského studia, přičemž musí vyplnit formulář a veškerou dokumentaci požadovanou ve výzvě k podávání žádostí.

Zahraniční kandidáti musí pro absolvování kurzu ovládat španělský jazyk na dostatečné úrovni, což je též možné prokázat prostřednictvím diplomu španělštiny jako cizího jazyka (DELE), úroveň B2. Výjimečně jej mohou akreditovat prostřednictvím telematického pohovoru na Diplomatické škole.

Velvyslanectví Španělska přikládá informace týkající se všeobecných podmínek, které žadatelé musí splnit. Nejzazší datum pro předložení žádosti je 10. dubna 2024 včetně.

Úvod > Nástěnka > Master ve studijním oboru diplomacie a mezinárodních vztahů na Diplomatické škole v Madridu