Doktorandi

Doktorandi ÚTRL v akademickém roce 2020/2021

 

TRANSLATOLOGIE
Jméno studenta Název doktorského projektu Školitel
Zuzana Balounová Vliv regionálních variant španělštiny na kvalitu tlumočení do češtiny dr. Mračková Vavroušová
Sandra Banková Rozvoj kompetencií právnych prekladateľov v podmienkach Českej a Slovenskej republiky doc. Duběda
Robert Michael Baugh Bitter Root: an English translation of Jan Čep’s Zeměžluč dr. Rubáš
Michal Brabec Katalánsky psaná literatura v českém překladu prof. Králová
Cristian Cámara Outes Formalismo ruso, estructuralismo checo y teoría de la traducción contemporánea prof. Králová
Markéta Drahotová Dějiny překladu, způsoby překladu v době raného novověku v německo-českém kontaktu dr. Svoboda
Sára Dvořáková Bulvární komedie v překladu: Srovnání překladatelských strategií současných českých překladatelů francouzských bulvárních komedií dr. Šotolová
Elizaveta Getta Jiří Levý – Zakladatel české translatologie doc. Jettmarová
Matouš Hájek Filmová adaptace jako intersémiotický překlad v kontextu translatologie dr. Kalivodová
Lukáš Klimeš Jiří Kovtun – překladatel a básník dr. Rubáš
Andrea Krchová Příznakovost v českých a německých překladech norských románů dr. Svoboda
Helena Krygelová Právní překlad v kontextu trestního řízení v ČR a SRN doc. Duběda
Martina Kutková České překlady z judeošpanělštiny prof. Králová
Tereza Marková Překlad „hudby do slov“ v anglofonní beletrii 20. a 21. století a jejích českých převodech dr. Brotánková
Julia Christin Miesenböck Die Rezeption tschechischer Gegenwartsliteratur in deutschsprachigen Ländern durch Übersetzung doc. Malý
Jana Mrkvová Audiovizuální překlad španělských a latinskoamerických filmů: K převodu příznakového jazyka ve vztahu ke stylizaci mluvenosti v českých titulcích. prof. Králová
Hana Pechová Analýza českých překladů názvů anglicky psaných dramat a děl vybraných beletristických žánrů dr. Šťastná
Jana Pokojová Recepce šibeničních básní Christiana Morgensterna v českém a španělském kulturním prostředí prostřednictvím překladu dr. Mračková Vavroušová
Marie Přibylová Konferenční tlumočení z/do znakového jazyka v mezinárodním prostředí prof. Čeňková
Anna Rosová Zábranovy překlady ruské poezie dr. Rubáš
Karolína Strnadová La recepción de la literatura checa del siglo XIX en las traducciones españolas dr. Cuenca
Kateřina Středová Ruské překlady z nakladatelství Kamilly Neumannové dr. Šotolová
Michal Zahálka Český jevištní alexandrin aneb Francouzské veršované drama 17.–19. století v českých překladech od počátků dodnes dr. Šotolová
TRANSLATION STUDIES
Arben Shala Translation For International Police Missions In Kosovo: Challenges And Expectations Thereof doc. Chromá
Burak Hilmioğlu The Role Of Ethnocentrism In Translation dr. Obdržálková
Hou Wenshuai Impact analysis of court interpretation quality on the sentence doc. Jettmarová
Ke Su Contextualized Study Of History Of Czech Literature In Chinese Translation dr. Obdržálková
Eno Ubong Ekpo Assessing the impact of translation technologies on human translators; Merits, demerits, perceptions, collaboration efforts in recent years dr. Svoboda
Úvod > Ústav > Lidé > Doktorandi