Doktorandi

Doktorandi ÚTRL v akademickém roce 2022/2023

 

TRANSLATOLOGIE
Jméno studenta Název doktorského projektu Školitel
Zuzana Balounová Vliv regionálních variant španělštiny na kvalitu tlumočení do češtiny dr. Mračková Vavroušová
Sandra Banková Rozvoj kompetencií právnych prekladateľov v podmienkach Českej a Slovenskej republiky doc. Duběda
Robert Michael Baugh Bitter Root: an English translation of Jan Čep’s Zeměžluč dr. Rubáš
Michal Brabec Katalánsky psaná literatura v českém překladu prof. Králová
Sára Dvořáková Bulvární komedie v překladu: Srovnání překladatelských strategií současných českých překladatelů francouzských bulvárních komedií dr. Šotolová
Eno Ubong Ekpo Assessing the impact of translation technologies on human translators; Merits, demerits, perceptions, collaboration efforts in recent years – a case study of translators in a middle-sized language market dr. Svoboda
Matouš Hájek Filmová adaptace jako intersémiotický překlad v kontextu translatologie dr. Kalivodová
Burak Hilmioğlu The Role Of Ethnocentrism In Translation dr. Obdržálková
Wenshuai Hou Impact analysis of court interpretation quality on the sentence doc. Jettmarová
Lukáš Klimeš Jiří Kovtun – překladatel a básník dr. Rubáš
Zuzana Koutná České překladatelky z francouzštiny v období mezi dvěma světovými válkami dr. Šťastná
Helena Krygelová Právní překlad v kontextu trestního řízení v ČR a SRN doc. Duběda
Martina Kutková České překlady z judeošpanělštiny prof. Králová
Alžběta Malkovská Didaktika tlumočnické propedeutiky prof. Čeňková
Julia Christin Miesenböck Die Rezeption tschechischer Gegenwartsliteratur in deutschsprachigen Ländern durch Übersetzung doc. Malý
Jana Pokojová Recepce šibeničních básní Christiana Morgensterna v českém a španělském kulturním prostředí prostřednictvím překladu dr. Mračková Vavroušová
Marie Přibylová Konferenční tlumočení z/do znakového jazyka v mezinárodním prostředí prof. Čeňková
Karolína Strnadová Trayectorias de la literatura checa traducida al español dr. Cuenca
Veronika Trusová Tlumočení v oblasti obrany a bezpečnosti se zaměřením na Ministerstvo obrany České republiky prof. Čeňková
Michal Zahálka Český jevištní alexandrin aneb Francouzské veršované drama 17.–19. století v českých překladech od počátků dodnes dr. Šotolová
Úvod > Ústav > Lidé > Doktorandi