Mgr. Anna Rosová

Kontakt

Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3
110 00  Praha 1
místnost č. 106

E-mail: anna.rosova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 532

Konzultační hodiny: najdete zde

 

KVALIFIKACE / EDUCATION

 • 2004–2011: Mgr., FF UK, Překladatelství a tlumočnictví – ruština, Český jazyk a literatura / M. A. in Translation Studies (Czech – Russian) and Czech Studies, Charles University, Prague

ZAMĚSTNÁNÍ / EMPLOYMENT

 • 2011–dosud: Ústav translatologie FF UK / Institute of Translation Studies, Charles University, Prague
 • 2004–dodnes: překladatelka ve svobodném povolání,
  • 14 let praxe – ruština, angličtina, němčina
  • odborné texty: automotive, kosmetika, administrativa, kunsthistorie
  • marketingové texty a překlady webových stránek: lokalizace, transkreace
  • překlady filmových titulků
  • překlady beletrie
 • 2004–dodnes: redakční a korektorská činnost / Freelance translation, editing, proofreading
 • 2007–dodnes: Nakladatelství FRAUS, s. r. o. – externí odborná spolupráce, odborná jazyková konzultace, redakce Studijního AJ-ČJ a ČJ-AJ slovníku, redakce učebnice ruštiny Tvoj šans 2, 3; Cvičebnice ruštiny 1, 2, aj. / consultant, editor of a Dictionary EN-CZ and CZ-EN, editor of Russian textbook Tvoj shans

ŠKOLENÍ / TRAINING

 • práce s nástroji CAT (SDL Trados, Wordfast, Phrase)

VÝUKA / TEACHING

 • Překladatelská propedeutika / Translation Propaedeutics
 • Kontrastivní lexikologie a stylistika / Comparative lexikology and stylistice
 • Překlad I, Překlad III (RU-CS) / Translation I, Translation III (RU- CS)
 • Překlad odborných textů I, III / Technical Translation I (RU-CS), Technical Translation III (RU-CS)
 • Translatologická analýza / Translation Quality Assessment
 • Neliterární překlad a redakce / Non-literary Translation and Editing
 • Překlad pro mezinárodní instituce (RU-CS) / Translation for International Institutions (RU-CS)
 • Seminář k bakalářské práci / Bachelor Thesis Tutorial
 • Diplomový seminář / Master´s Thesis Tutorial

 PŮSOBENÍ V ZAHRANIČÍ / PROFESSIONAL ACTIVITIES AND VISITS ABROAD

 • 2008 – Moskevská lingvistická univerzita, semestrální pobyt
 • 2007 – Universität Regensburg, semestrální pobyt

GRANTY A PROJEKTY / GRANTS AND PROJECTS

 • 2023/4: NPO Up-Trans – posteditace textu; spoluřešitelka pro oblast posteditace českých překladů ruskojazyčných textů
 • hlavní řešitel grantu Reflexe a kritika literárního překladu jako součást ruské kulturní identity, podpořeného v rámci rozvojových programů FF UK (FF VG 2015 140)
 • spoluorganizátorka projektu ÚTRL Den s překladem a tlumočením

BIBLIOGRAFIE / PUBLICATIONS

Monografie a kolektivní monografie / Monographs and Collective Monographs

 • RUBÁŠ, S. & ROSOVÁ, A. (eds). Rusko v zrcadle překladu / Eseje, verše, dopisy a rozhovory. Praha: Karolinum (v tisku)

 Články v odborných časopisech a sbornících / Articles in scientific journals & conference proceedings

 • ROSOVÁ, A.: Ke 30. výročí úmrtí Jana Zábrany. In: Preklad a kultúra 5, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, FF, r. v. 2016, s. 90–97.
 • ROSOVÁ, A.: Čeští překladatelé románu F. M. Dostojevského Bratři Karamazovi. In: Kontexty, Gorlice: Ośrodek kultury prawoslawnej „ELPIS“ w Gorlicach, 2016, s. 298–315.
 • ROSOVÁ, A.: Zaknihovaný Zábrana: první konference na akademické půdě věnovaná Janu Zábranovi. In: Česká literatura 63/5, Praha, 2016, s. 807–810.
 • ROSOVÁ, A.: Poněkud uspěchaní Bratři Karamazovovi. In: Plav, č. 9, r. v. 2014. S. 49–50.
 • ROSOVÁ, A.: Mandelštamův Koncert na nádraží v překladu Jana Zábrany a Jiřího Kovtuna. In: Nová čeština doma a ve světě, č. 1-2, Praha: 2013, s. 110–122.

Překlady a editorství překladů (výběr) / Selected translations and translation editing

 • BULGAKOV, Michail: O prospěšnosti alkoholismu, Pistorius & Olšanská, s. r. o., 2011 (účast na překladatelském projektu)
 • HONIG, Michael: Senilita Vladimira P. (The Senility of Vladimir P.). Argo, 2017.
 • JANČÁRKOVÁ, Julie: Nikolaj Okuněv a výstava ruského umění v dobovém kontextu (Николай Окунев. Выставка русского искусства в контексте времени). In: Příběhy exilu, Praha: Památník národního písemnictví, 2018.
 • JANČÁRKOVÁ, Julie a kol.: Vášeň pro barvu (Страсть к цвету). Galerie výtvarného umění v Náchodě a Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2020
 • LIMONOV, Eduard: Civilizace alkoholu a hašiše. In: Plav, r. 1, Praha: 2017, s. 7–10.
 • VODOLAZKIN, Jevgenij: Laurus (Лавр). Omega – Dobrovský, 2016.
 • Česko-ruský slovník pro interkulturní práci, InBáze, o. s., 2014.

Ocenění: Cena Jana Palacha (FF UK) za diplomovou práci Vnitřní emigrace Jana Zábrany a Osipa Mandelštama (2011)

DALŠÍ AKTIVITY

 • Členka poroty v soutěži Magnesia Litera – Cena za překlad
 • Hodnocení překladů v Soutěži Jiřího Levého
 • Ediční posudky pro renomovaná nakladatelství

 

Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Mgr. Anna Rosová