Rozvrh

Rozvrh UTRL na zimní semestr 2020/2021

 • Rozvrh naleznete na rozvrhovém portálu FF UK pod názvem příslušného studijního oboru/specializace.

 • Součástí každého rozvrhu jsou povinné a povinně volitelné předměty pro příslušný obor/specializaci. Nabídku volitelných předmětů vyučovaných na ÚTRL FF UK naleznete níže.

 • Rozvrh povinných předmětů příslušného oboru/specializace je stejný jak pro kombinaci dvou jazyků na ÚTRL, tak jednoho jazyka a dalšího oboru/specializace na FF UK.

 • Seznam všech předmětů vyučovaných na ÚTRL FF UK si můžete zobrazit i zde.

 • Sledujte případné změny, které mohou nastat ještě do začátku výuky.

 • Rozhodujícím dokumentem pro strukturu studia je studijní plán (http://www.ff.cuni.cz/FF-8669.html).

 • Rozvržení předmětů, u nichž není uveden čas, bude dodatečně upřesněno.

 • Předmět Technika mluveného projevu (ANMT0001) bude probíhat blokově. Data konání budou upřesněna.

 • Přednáška k předmětu Čeština pro překladatele I, II se bude konat pouze v zimním semestru.

 • V případě nejasností se můžete obrátit na tajemníka pro studium: Mgr. Lukáš Klimeš (lukas.klimes@ff.cuni.cz).

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (VP) si student vybírá z nabídky celé Univerzity Karlovy (po domluvě s příslušným vyučujícím). Doporučujeme například kurzy právnické angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny, které vypisuje Právnická fakulta UK.

Nabídka volitelných předmětů vyučovaných na ÚTRL

Angličtina pro tlumočníky (ANMPAPV40, pondělí 15:50–17:25, H104)

Projektový seminář II (pro španělštináře; AMPSV002, čtvrtek 10:50–12:25, H202)

Pro potřeby letního semestru

 • Předměty Mluvená francouzština pro tlumočníky, Židovské dějiny a literatura prizmatem překladu, Tlumočení z listu I (FR-CS), Tlumočení z listu I (RU-CS), Tlumočení z listu I (DE-CS) a Dějiny překladu sbudou vyučované v LS 2020/21
 • Dr. Kalivodová připravuje pro letní semestr povinně volitelný kurz ANALÝZA A KRITIKA PŘEKLADU (AMPAPV008), který
  bude zaměřený na překlad literatury do filmu.
Úvod > Studium > Rozvrh