Rozvrh

Rozvrh na letní semestr 2021/2022

 • Rozvrh naleznete v SISu pod kartou Rozvrh NG a záložkou Přehled.

 • S ohledem na souběh několika paralelních akreditací jsou rozvrhy na rozvrhovém portále FF UK ve zjednodušené podobě (kupř. plán Překladatelství: čeština – angličtina je závazný jak pro studenty sdruženého, tak dvouspecializačního studia).
 • Součástí každého rozvrhu jsou povinné a povinně volitelné předměty pro příslušný obor/specializaci. Nabídku volitelných předmětů vyučovaných na ÚTRL FF UK naleznete níže.

 • Sledujte případné změny, které mohou nastat ještě do začátku výuky.

 • Rozhodujícím dokumentem pro strukturu studia je studijní plán. Jednotlivé kódy je třeba si ověřit dle studijního plánu, podle nějž studujete.

 • Rozvržení předmětů, u nichž není uveden čas, bude dodatečně upřesněno.

 • V případě nejasností se obraťte na tajemníka pro studium: Mgr. Lukáš Klimeš (lukas.klimes@ff.cuni.cz).

 

Nabídka VOLITELNÝCH předmětů vyučovaných na ÚTRL

 

 • Czech Culture through the Prism of Czech Humanists, Thinkers and Artists (AMKE00002; pondělí 14:10–15:40, H201)
 • Developing Interpreting Skills in the Era of Global Challenges (AMKE00003; distančně)
 • Základy audiovizuálního překladu (ANMPAPV32; středa 15:50–17:20, H101, pro druhý ročník magisterského studia)
 • Jazyk – Literatura – Gender (ABO700562; čtvrtek 15:50–17:20)
 • Jak překládat v digitalizovaném světě (AMPAPV019; čtvrtek 15:50–17:20, H203, pro angličtináře-magistry)
 • Překlad I (angličtina – španělština – angličtina) (APSPV02; úterý 9:10–10:50, H101)
 • Español para interpretación (ATSV20004; středa 15:50–17:20, H201)
 • Projektový seminář III (AMPSV003; čtvrtek 10:50–12:20, H101, pro španělštináře)
 • Mluvená francouzština pro tlumočníky (ATF400070; úterý 9:10–10:40, H201)
 • Laureát Prix Goncourt za Českou republiku – účast v porotě (AMPFVP001; pondělí 18:20–19:50; pro francouzštináře)
 • Česko-německé vztahy (ATNV0006; pondělí 15:00–16:30, H203)

Pozn. studenti navazujícího magisterského programu Tlumočnictví, kteří nastoupili v roce 2021, si jako volitelný předmět mohou zapsat i-coach III pod příslušnými kódy (AMTAPV024, AMTFPV024, AMTNPV024, AMTSPV024, AMTRPV024).

Úvod > Studium > Rozvrh