Rozvrh

Rozvrh – zimní semestr 2023/2024

 

Zápis předmětů do SIS se spustí 22. 9. 2023 (7:00)

Výuka proběhne od 2. 10. 2023 do 12. 1. 2024

V šedých rámečcích níže jsou uvedeny změny (primárně u povinných kurzů) oproti studijnímu plánu. (Legenda: ZS = zimní semestr, LS = letní semestr, AR = akademický rok.)

Nabídku voliltených předmětů naleznete na konci této stránky.

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY

Mezikulturní komunikace: angličtina pro překlad a tlumočení 
V ZS proběhne přednáška Češtiny pro překladatele (v LS se vypisovat nebude). Kontrastivní gramatika II se vypisuje oproti studijnímu plánu již v ZS 2023/24 (v LS se vypisovat nebude). Výuku Kontrastivní fonetiky zajišťuje Fonetický ústav FF UK, přičemž studující si kromě společné přednášky (45 minut) volí také jeden ze dvou seminářů (45 minut).
Mezikulturní komunikace: francouzština pro překlad a tlumočení
V ZS proběhne přednáška Češtiny pro překladatele (v LS se vypisovat nebude).
Mezikulturní komunikace: němčina pro překlad a tlumočení
V ZS proběhne přednáška Češtiny pro překladatele (v LS se vypisovat nebude). Jazykový seminář I se v ZS 2023/24 nevypisuje
Mezikulturní komunikace: ruština pro překlad a tlumočení
V ZS proběhne přednáška Češtiny pro překladatele (v LS se vypisovat nebude). Kulturní dějiny I a Kulturní dějiny II se v AR 2023/24 z kapacitních důvodů neotevírají. Volitelný kurz Tlumočení IV se bude konat jednou za 14 dní. Tlumočnická propedeutika se bude konat jednou za 14 dní.
Mezikulturní komunikace: španělština pro překlad a tlumočení
V ZS proběhne přednáška Češtiny pro překladatele (v LS se vypisovat nebude).
Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch
V ZS proběhne přednáška Češtiny pro překladatele (v LS se vypisovat nebude). Jazykový seminář I se v ZS 2023/24 nevypisuje

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMY

Překladatelství: čeština – angličtina
Překlad odborných textů II se vyučuje již v ZS 2023/24. Povinně volitelný kurz Základy ekonomie a práva se otevře v LS 2023/24.
Překladatelství: čeština – francouzština
Povinně volitelný kurz Základy ekonomie a práva se otevře v LS 2023/24.
Překladatelství: čeština – němčina
Překlad odborných textů II proběhne již v ZS 2023/24. Povinně volitelný kurz Základy ekonomie a práva se otevře v LS 2023/24. Překlad odborných textů I proběhne v LS 2023/24.
Překladatelství: čeština – ruština
Русская литература в истории чешского перевода II proběhne již v ZS 2023/24, naopak Русская литература в истории чешского перевода I v LS 2023/24. Povinně volitelný kurz Základy ekonomie a práva se otevře v LS 2023/24.
Překladatelství: čeština – španělština
Překlad odborných textů II proběhne již v ZS 2023/24. Povinně volitelný kurz Základy ekonomie a práva se otevře v LS 2023/24.
Tlumočnictví: čeština – angličtina
Simultánní tlumočení s textem I se vyučuje již v ZS 2023/24.. Povinně volitelný předmět Úvod do tlumočnické notace je primárně určen pro studující, kteří neabsolvovali bakalářské studium na ÚTRL FF UK. Povinně volitelný předmět Tlumočení z listu II (do cizího jazyka) (CS-EN) se bude konat jednou za 14 dní. Povinně volitelný kurz Základy ekonomie a práva se otevře v LS 2023/24.
Tlumočnictví: čeština – francouzština
Povinně volitelný předmět Úvod do tlumočnické notace je primárně určen pro studující, kteří neabsolvovali bakalářské studium na ÚTRL FF UK. Povinně volitelný kurz Základy ekonomie a práva se otevře v LS 2023/24.
Tlumočnictví: čeština – němčina
Povinně volitelný předmět Úvod do tlumočnické notace je primárně určen pro studující, kteří neabsolvovali bakalářské studium na ÚTRL FF UK. Povinně volitelný kurz Základy ekonomie a práva se otevře v LS 2023/24.
Tlumočnictví: čeština – ruština
Povinně volitelný předmět Úvod do tlumočnické notace je primárně určen pro studující, kteří neabsolvovali bakalářské studium na ÚTRL FF UK. Povinně volitelný kurz Základy ekonomie a práva se otevře v LS 2023/24.
Tlumočnictví: čeština – španělština
Povinně volitelný předmět Úvod do tlumočnické notace je primárně určen pro studující, kteří neabsolvovali bakalářské studium na ÚTRL FF UK. Povinně volitelný kurz Základy ekonomie a práva se otevře v LS 2023/24.

 

Nabídka VOLITELNÝCH předmětů vyučovaných na ÚTRL

 

  • Překlad písňových textů (francouzština; AMPFVP003)
  • Stylizace psaného projevu (francouzština; ATFV20002)
  • Civilisation francaise (ATFV001)
  • Překlad vybraných literárních žánrů (francouzština; AMPFPV011)
  • Czech Culture through the Prism of Czech Humanists, Thinkers and Artists (AMKE00002)
  • Česko-německé vztahy (ATNV0006)
  • Translatologický workshop (angličtina; ATAV2001) 
  • Překlad I (angličtina – španělština – angličtina) (APSPV02)

 

Úvod > Studium > Rozvrh