Rozvrh

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022

 • Rozvrh naleznete v SISu pod kartou Rozvrh NG a záložkou Přehled. Jednotlivé kódy je třeba si ověřit dle studijního plánu, podle nějž studujete.

 • S ohledem na souběh několika akreditací není možné využít rozvrhový portál FF UK. Děkujeme za pochopení a omlouvám se za komplikace.
 • Součástí každého rozvrhu jsou povinné a povinně volitelné předměty pro příslušný obor/specializaci. Nabídku volitelných předmětů vyučovaných na ÚTRL FF UK naleznete níže.

 • Rozvrh povinných předmětů příslušného oboru/specializace je stejný jak pro kombinaci dvou jazyků na ÚTRL, tak jednoho jazyka a dalšího programu/specializace na FF UK.

 • Seznam všech předmětů vyučovaných na ÚTRL FF UK si můžete zobrazit i zde.

 • Sledujte případné změny, které mohou nastat ještě do začátku výuky.

 • Rozhodujícím dokumentem pro strukturu studia je studijní plán.

 • Rozvržení předmětů, u nichž není uveden čas, bude dodatečně upřesněno.

 • V případě nejasností se obraťte na tajemníka pro studium: Mgr. Lukáš Klimeš (lukas.klimes@ff.cuni.cz).

 

Nabídka VOLITELNÝCH předmětů vyučovaných na ÚTRL

 • Židovské dějiny a literatura prizmatem překladu (AMKV2001; pondělí 12:30–14:05, H202)
 • Editing English Texts (AMPAPV016; pátek 13:20–14:55, H101)
 • Angličtina pro tlumočníky (ANMPAPV40; pondělí 14:10–15:45, H104; určeno pro magisterské studium)
 • Reading English Poetry (AMPAPV017; úterý 12:30–14:05, H202)
 • Civilisation francaise (ATFV001; pondělí 17:30–19:00, H212)
 • Projektový seminář II (AMPSV002; pondělí 14:10–15:50, H213; pro španělštináře)
 • I-coach tlumočení (elektronické databáze) 0 (AMTAPV030, AMTNPV030, AMTSPV030, AMTFPV030, AMTRPV030; pro magisterské studium; plněno formou samostudia)

 

 

Tabulka povinně volitelných předmětů pro magisterskou specializaci Překladatelství platnou od AR 2021/22 (na příkladu angličtiny; ostatní jazyky mají své vlastní kódy, které se od „anglických“ liší písmenkem dle příslušného jazyka na čtvrté pozici v kódu, tedy kupř. Teorie překladu II – francouzština má kód AMPFPV001 apod.)

 

PVP1: Překladatelství 10
–        Teorie překladu II – anglický jazyk AMPAPV001 1 / – Z 3
–        European Union: decision making processes and powers AMPAPV003 2 / – Zk 4
–        Mezinárodní vztahy AMPVP0001 2 / – Zk 4
–        Základy ekonomie a práva AMPVP0002 2 / – Zk 3
–        Překlad pro mezinárodní instituce (EN-CS) AMPAPV004 – / 2 Zk 4
–        Profesní návyky v překladatelské praxi AMTPV0002 2 / – Z 3
–        Nakladatelská teorie a praxe AMPAPV007 2 / – Z 3
–        Analýza a kritika překladu (EN-CS) AMPAPV008 – / 2 Z 3
–        Contemporary Literature Written in English AMPAPV009 – / 2 Zk 4
–        Literatura, film a rozhlas (intersémiotický překlad) AMKPV2001 – / 2 Z 3
–        Projektový seminář AMPAPV018 – / 2 Z 3
–        Překlad literárních textů II (EN-CS) AMPA00007 – / 2 Z 3

 

Tabulky povinně volitelných předmětů pro magisterskou specializaci Tlumočnictví platnou od AR 2021/22 (na příkladu angličtiny; ostatní jazyky mají své vlastní kódy, které se od „anglických“ liší písmenkem dle příslušného jazyka na čtvrté pozici v kódu, tedy kupř. Tlumočení pro média  – francouzština má kód AMTFPV002 apod.)

 

PVP 1: Odborné tlumočení a komunitní tlumočení ve styku s cizinci a menšinami 7 / 10
Úvod do tlumočnické notace AMTPV0001 – / 2 Z 3
Překlad odborných textů I (EN-CS) AMPA60002 – / 2 Zk 3
Tlumočení pro média (EN-CS-EN) AMTAPV002 – / 1 Z 2
Contemporary Literature Written in English AMTAPV003 – / 2 Z 3
I-coach tlumočení (elektronické databáze) I AMTAPV004 – / 2 Z 2
Komunitní tlumočení I AMTAPV025 1 / 1 Z 3
Komunitní tlumočení II AMTAPV006 – / 1 Zk 2
Komunitní tlumočení III AMTAPV007 – / 1 Z 2
Komunitní tlumočení IV AMTAPV026 – / 1 Z 2
Odborná tlumočnická praxe (u neziskových a nevládních organizací) AMTAPV027 25 dní Z 6
Základy ekonomie a práva AMPVP0002 2 / – Zk 4
Teorie překladu a metody výzkumné práce ASZ600001 1 / 1
PVP2: Konferenční tlumočení pro institucionální trh (EU a mezinárodní organizace): EMCI 7
Konsekutivní tlumočení V (EN-CS-EN) AMTAPV011 – / 2 Z 3
Konsekutivní tlumočení VI (EN-CS-EN) AMTAPV012 – / 2 Zk 3
European Union: decision making processes and powers AMPAPV003 2 / – Zk 4
Simultánní tlumočení IV (EN-CS-EN) AMTAPV014 – / 2 Z 3
Simultánní tlumočení V (EN-CS-EN) AMTAPV015 – / 2 Zk 3
Tlumočení z listu II (do cizího jazyka) (CS-EN) AMTAPV016 – / 1 Z 2
Simultánní tlumočení s textem II (EN-CS-EN) AMTAPV028 – / 1 Z 2
Simulované vícejazyčné-mock konference AMTAPV018 – / 1 Z 2
Tlumočené vícejazyčné videokonference AMTAPV019 – / 1 Z 2
Konferenční teorie a praxe AMTAPV020 1 / 1 Z 3
Mezinárodní vztahy AMPVP0001 2 / – Zk 4
Odborná tlumočnická exkurze AMTAPV029 – / 2 Z 3

 

 

 

Úvod > Studium > Rozvrh