Rozvrh

Rozvrh – zimní semestr 2022/2023

 

Zápis předmětů do SIS se spustí 23. 9. 2022 (7:00).

Výuka proběhne od 3. 10. 2022 do 6. 1. 2023, zkouškové období pak od 9. 1. 2023 do 12. 2. 2023.

V šedých rámečcích níže jsou uvedeny změny (primárně u povinných kurzů) oproti studijnímu plánu. (Legenda: ZS = zimní semestr, LS = letní semestr.)

Nabídku voliltených předmětů naleznete na konci této stránky.

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY

Mezikulturní komunikace: angličtina pro překlad a tlumočení 
Výuka Kontrastivní fonetiky je zajišťována předmětem Zvuková stránka angličtiny (Fonetický ústav FF UK). Přednáška Češtiny pro překladatele I proběhne v ZS 2022/23.
Mezikulturní komunikace: francouzština pro překlad a tlumočení
Překladatelská propedeutika se bude konat v LS 2022/23. Přednáška Češtiny pro překladatele I proběhne v ZS 2022/23.
Mezikulturní komunikace: němčina pro překlad a tlumočení
Překladatelská propedeutika se bude konat v LS 2022/23. Překlad I má dva paralelní semináře: v pondělí od 10:50 pro dvouoborové studenty, od 12:20 pro studenty double degree. Jazykový seminář II se plánuje vypsat v akademickém roce 2023/24. Jazykový seminář II se v AR 2022/23 neplánuje otevřít. Přednáška Češtiny pro překladatele I proběhne v ZS 2022/23.
Mezikulturní komunikace: ruština pro překlad a tlumočení
Analýza literárního textu I proběhne formou konzultací. Překladatelská propedeutika bude vypsána v LS 2022/23. V akademickém roce 2022/23 se nevypisuje Kontrastivní fonetikaTlumočnická propedeutikaPřeklad III a Tlumočení I. Přednáška Češtiny pro překladatele I proběhne v ZS 2022/23.
Mezikulturní komunikace: španělština pro překlad a tlumočení
Překladatelská propedeutika se bude konat v LS 2022/23. Přednáška Češtiny pro překladatele I proběhne v ZS 2022/23.
Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch
Překladatelská propedeutika se bude konat v LS 2022/23. Překlad I má dva paralelní semináře: v pondělí od 10:50 pro dvouoborové studenty, od 12:20 pro studenty double degree. Jazykový seminář II se plánuje vypsat v akademickém roce 2023/24. Stylizace psaného projevu a Jazykový seminář II se v AR 2022/23 neplánuje otevřít. Přednáška Češtiny pro překladatele I proběhne v ZS 2022/23.

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMY

Překladatelství: čeština – angličtina
Překladatelství: čeština – francouzština
Překlad odborných textů III bude vyučován v LS 2022/23.
Překladatelství: čeština – němčina
Překlad odborných textů II se bude konat v ZS 2022/23, kdežto Překlad odborných textů I v LS 2022/23. Překlad pro mezinárodní instituce, Deutsche Literatur und Übersetzungsgeschichte I, Překlad literárních textů II se otevřou v akademickém roce 2023/24.
Překladatelství: čeština – ruština
Překlad odborných textů I, Русская литература в истории чешского перевода I a Překlad literárních textů I budou vyučovány v LS 2022/23. V akademickém roce 2022/23 se nevypisují Překlad pro mezinárodní instituce, Překlad odborných textů III a Teorie překladu II. Předmět Русская литература в истории чешского перевода II bude vypsán v ZS 2023/24.
Překladatelství: čeština – španělština
Překlad odborných textů II bude vyučován v ZS 2022/23, naopak Překlad odborných textů I v LS 2022/23.
Tlumočnictví: čeština – angličtina
Odborná tlumočnická praxe (u neziskových a nevládních organizací) není rozvržena, nicméně ji lze plnit po celou dobu studia. Povinnou součástí semináře Technika mluveného projevu je série tří pátečních přednášek doc. Dubědy (přesná data konání budou upřesněna).
Tlumočnictví: čeština – francouzština
Odborná tlumočnická praxe (u neziskových a nevládních organizací) není rozvržena, nicméně ji lze plnit po celou dobu studia. Povinnou součástí semináře Technika mluveného projevu je série tří pátečních přednášek doc. Dubědy (přesná data konání budou upřesněna).
Tlumočnictví: čeština – němčina
Tlumočení z listu II bude v ZS 22/23, ale neplánuje se otevřít v AR 23/24. Odborná tlumočnická praxe (u neziskových a nevládních organizací) není rozvržena, nicméně ji lze plnit po celou dobu studia. Povinně volitelný kurz Překlad odborných textů I se bude konat v LS 2022/23. Povinnou součástí semináře Technika mluveného projevu je série tří pátečních přednášek doc. Dubědy (přesná data konání budou upřesněna).
Tlumočnictví: čeština – ruština
Odborná tlumočnická praxe (u neziskových a nevládních organizací) není rozvržena, nicméně ji lze plnit po celou dobu studia. Tlumočení z listu II proběhne v ZS 2022/23, kdežto Tlumočení z listu I v LS 2022/23. Povinně volitelný kurz Překlad odborných textů I se plánuje otevřít v LS 2022/23. Povinnou součástí semináře Technika mluveného projevu je série tří pátečních přednášek doc. Dubědy (přesná data konání budou upřesněna).
Tlumočnictví: čeština – španělština
Odborná tlumočnická praxe (u neziskových a nevládních organizací) není rozvržena, nicméně ji lze plnit po celou dobu studia. Povinně volitelný kurz Překlad odborných textů I se bude konat v LS 2022/23. Povinnou součástí semináře Technika mluveného projevu je série tří pátečních přednášek doc. Dubědy (přesná data konání budou upřesněna).

 

Nabídka VOLITELNÝCH předmětů vyučovaných na ÚTRL

 

  • Czech Culture through the Prism of Czech Humanists, Thinkers and Artists (AMKE00002; úterý 12:30–14:00, H206)
  • Židovské dějiny a literatura prizmatem překladu (AMKV2001; pondělí 15:50–17:20, H212)
  • Editing English Texts (AMPAPV016; čtvrtek 9:10–10:40, H101; předmět je určen pro angličtináře-magistry)
  • Translatologický workshop – angličtina (ATAV2003; víkendový kurz)
  • Civilisation francaise (ATFV001; pondělí 12:30–14:00, H202)
  • Stylizace psaného projevu (ATFV20002; úterý 10:50–12:20, H213; pro francouzštináře)
  • Překlad vybraných literárních žánrů (AMPFPV011; středa 14:10–15:50; pro francouzštináře)
  • I-coach tlumočení (elektronické databáze) 0 a II (kód pro každý jazyk zvlášť; plní se formou samostudia)

 

Úvod > Studium > Rozvrh