Probíraná témata

Úvodní přednáškový modul

Část 1: Úvod do tlumočení (historie, druhy tlumočení) + tlumočnické strategie

Část 2: Etika, příprava na tlumočení, zvládání stresu (psychohygiena)

Část 3: Úvod do tlumočnického zápisu (prezentace a praktický nácvik)

Část 4: Didaktické video (se vzorovým tlumočením rolové situace)+ komentář

Část 5: Didaktické video (s chybným tlumočením rolové situace)+ komentář

Tematické okruhy probírané v rolových situacích v kurzu komunitního tlumočení 

(konsekutivní tlumočení, šušotáž, tlumočení z listu)

 1. Pobyt v ČR
 2. Mezinárodní ochrana
 3. Zaměstnání a pracovněprávní vztahy
 4. Osoby samostatně výdělečně činné, podnikání fyzických osob
 5. Předškolní, základní a střední vzdělání
 6. Vyšší odborné a vysokoškolské vzdělání. Nostrifikace.
 7. Návštěva lékaře
 8. Těhotenství, narození dítěte v ČR, péče o dítě (sociální a právní otázky)
 9. Stáří, invalidita, důchody, speciální péče
 10. Bydlení, pronájem, nemovitosti
 11. Finanční gramotnost
 12. Každodenní život v ČR (pošta, doprava, telekomunikační služby)