Doporučená literatura a další zdroje, nahrávky a podklady

Komunitní tlumočení

Manuál pro dobrovolníky v asistenčních centrech

Chápete co vám říkám_brožura JTP?

(obě publikace zveřejněny s výslovným souhlasem vedení JTP)

Konferenční tlumočení

Doporučená literatura

Úvod > Věda a výzkum > Tlumočnické kurzy s mikrocertifikací > Doporučená literatura a další zdroje, nahrávky a podklady