ORCIT

ORCIT (Online Resources for Conference Interpreter Training)

(2011–2018) – ÚTRL FF UK řešitel za Českou republiku

ORCITOnline Resources for Conference Interpreter Training (2011–2018) – projekt financovaný EU, v rámci kterého vznikly interaktivní výukové materiály pro učitele a studenty konferenčního tlumočení. Projekt navázal na úspěšnou iniciativu National Network for Interpreting financovanou vládou Spojeného království. ORCIT je společným projektem osmi evropských vysokých škol, které nabízejí uznávané vzdělávací programy pro konferenční tlumočníky. ORCIT „hovoří“ anglicky, česky, řecky, španělsky, německy, francouzsky, slovinsky a litevsky. Ústav translatologie realizoval kompletní českou verzi všech modulů.