Úspěšní absolventi 2019/2020

V akademickém roce 2019/2020 jsme pořádali již dvanáctý běh náročného dvousemestrálního kurzu (dle nové akreditace navazujícího magisterského studijního programu Tlumočnictví – „modulu“/specializace – pro studenty 2. ročníku nMgr.) EMCI (European Masters in Conference Interpreting) s finanční podporou DG SCIC Evropské komise a ve spolupráci s DG LINC Evropského parlamentu a EMCI Konsorciem prestižních evropských tlumočnických univerzit. Modul absolvovalo a závěrečné zkoušky před mezinárodní komisí (simultánní tlumočení, simultánní tlumočení s textem a konsekutivní tlumočení) úspěšně v červnu 2020 složilo 9 studentů/tek tohoto modulu. Získali Evropský certifikát European Masters in Conference Interpreting (EMCI).

Certifikát EMCI o úspěšném absolvování kurzu získávají:

  • Nella NITROVÁ (čeština „A“, němčina „B“, angličtina „C“)
  • Daniela ŠNAPKOVÁ (čeština „A“, angličtina „C“, španělština „C“)
  • Taťána BAČKOVSKÁ/provd. PŘÍHODOVÁ (čeština „A“, španělština „B“)
  • Tereza KŘIKAVOVÁ (čeština „A“, němčina „C“, francouzština „C“)
  • Ivona MENDELOVÁ/provd. ZORN (čeština „A“, němčina „B“)
  • Václav KOUTNÝ (čeština „A“, angličtina „B“)
  • Kristýna SUCHOMELOVÁ (čeština „A“, angličtina „B“)
  • Veronika TRUSOVÁ (čeština „A“, angličtina „C“, francouzština „C“)
  • Alena POHLUDKOVÁ (čeština „A“, angličtina „C“, španělština „C“)

Všem srdečně blahopřejeme!!!

Výše uvedené údaje jsou uveřejněny na základě písemného souhlasu všech úspěšných absolventů modulu EMCI 2019/2020.

Úvod > Euromasters > Absolventi > Úspěšní absolventi 2019/2020