Erasmus+

Studijní pobyty

Výběrové řízení na výjezdy na studijní pobyty v akademickém roce 2021/2022 (ZS i LS) probíhá od 22. února do 14. března 2021.

 

Jak se přihlásit?

Zájemci o výjezd na studijní pobyt se přihlásí do výběrového řízení splněním následujících bodů:

  • založí si přihlášku (maximálně 3 přihlášky) v online aplikaci UK
  • odevzdají přiložený vyplněný dotazník

Dotazník odevzdají uchazeči na vrátnici do přihrádky ústavního koordinátora (dr. Mračková Vavroušová) nebo zašlou v elektronické podobě na e-mail (Petra.MrackovaVavrousova@ff.cuni.cz).

Bližší informace o administrativním postupu naleznete na stránkách zahraničního oddělení FF UK, na erasmáckém webu či FB, případně kontaktujte ústavního koordinátora ÚTRL (PMV).

 

Seznam partnerských univerzit (2020/2021)

Studenti mohou rovněž vycestovat přes jinou základní součást FF UK a využít tak smluv jiných kateder či ústavů. 

Rakousko University of Vienna A  WIEN01
Tschechisches Zentrum Wien – České centrum Vídeň A WIENXF301
Belgie University of Antwerp B  ANTWERP01
Saint-Louis University, Brussels B  BRUXEL02
University of Mons B  MONS21
Německo Leipzig University D  LEIPZIG01
Johannes Gutenberg University Mainz D  MAINZ01
Španělsko Autonomous University of Barcelona E  BARCELO02
University of the Basque Country E  BILBAO01
University of Granada E  GRANADA01
University of León E  LEON01
Rovira i Virgili University E  TARRAGO01
University of Valladolid E  VALLADO01
Francie University of Picardie Jules Verne F  AMIENS01
Catholic University of the West F  ANGERS04
ISIT – Institute of Intercultural Management and Communication F  PARIS379
Itálie Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Padova I  PADOVA04
Irsko Trinity College Dublin IRLDUBLIN01
Island University of Iceland IS REYKJAV01
Rusko Moscow State Linguistic University RU MOSCOW02
Finsko University of Turku SF TURKU01
Slovinsko University of Ljubljana SI LJUBLJA01
Slovensko Constantine the Philosopher University in Nitra SK NITRA01
University of Presov SK PRESOV01
Velká Británie University of Sheffield UK SHEFFIE01

Praktické stáže

Studenti ÚTRL FF UK mají ve studijním plánu navazujícího magisterského studia povinnou překladatelskou či tlumočnickou odbornou praxi, tudíž se mohou v rámci programu Erasmus+ ucházet také o praktickou stáž. Stáž je přednostně určena studentům NMgr. a Ph.D. studia, mohou být nominování i studenti Bc. studia. Maximální doba trvání stáže je 12 měsíců, minimální 60 dní.