Erasmus+

Studijní pobyty

Výběrové řízení na výjezdy na studijní pobyty v akademickém roce 2024/2025 (ZS i LS) bude probíhat bude probíhat od 15. 2. do 10. 3. 2024.

Jak se přihlásit?

Zájemci o výjezd na studijní pobyt se přihlásí do výběrového řízení splněním následujících bodů:

  • založí si přihlášku (maximálně 3 přihlášky) v online aplikaci UK
  • stručný životopis (v českém jazyce)
  • motivační dopis (v českém jazyce, případně v jazyce země, ve které budete studovat v zahraničí)
  • doklad o jazykové způsobilosti (úroveň v jazyce výuky by měla být alespoň B2, certifikát, potvrzení od pedagoga, případně čestné prohlášení)
  • výpis studijních výsledků (Transcript of Records, student si vygeneruje v SIS)

Podklady zašlou uchazeči v elektronické podobě na e-mail katederního koordinátora (dr. Mračková Vavroušová, Petra.MrackovaVavrousova@ff.cuni.cz).

Bližší informace o administrativním postupu naleznete na stránkách zahraničního oddělení FF UK, na erasmáckém webu či FB, případně kontaktujte katederního koordinátora ÚTRL (PMV).

Seznam partnerských univerzit (2023/2024)

Partnerské univerzity lze najít v online aplikaci. Studenti mohou rovněž vycestovat přes jinou základní součást FF UK a využít tak smluv jiných kateder či ústavů (je nutné se přihlásit do jejich výběrového řízení a splnit veškeré podmínky).

Praktické stáže

Studenti Útrl FF UK mají ve studijním plánu navazujícího magisterského studia povinnou překladatelskou či tlumočnickou odbornou praxi, tudíž se mohou v rámci programu Erasmus+ ucházet také o praktickou stáž. Stáž je přednostně určena studentům NMgr. a Ph.D. studia, mohou být nominování i studenti Bc. studia. Maximální doba trvání stáže je 12 měsíců, minimální 60 dní.

Seznam partnerských institucí (2023/2024)

Lze uzavřít i novou smlouvu, pokud si student zajistí praxi na jiné univerzitě či u jiného soukromého subjektu. Smlouvy na praktické stáže se řeší poměrně individuálně.