Erasmus+

Studijní pobyty

Výběrové řízení na výjezdy na studijní pobyty v akademickém roce 2022/2023 (ZS i LS) bude probíhat od 15. 2. do 6. 3. 2022.

 

Jak se přihlásit?

Zájemci o výjezd na studijní pobyt se přihlásí do výběrového řízení splněním následujících bodů: – založí si přihlášku (maximálně 3 přihlášky) v online aplikaci UK

– stručný životopis (v českém jazyce)

– motivační dopis (v českém jazyce, případně v jazyce země, ve které budete studovat v zahraničí)

– doklad o jazykové způsobilosti (úroveň v jazyce výuky by měla být alespoň B2, certifikát, potvrzení od pedagoga, případně čestné prohlášení)

– výpis studijních výsledků (Transcript of Records, student si vygeneruje v SIS)

 

Podklady zašlou uchazeči v elektronické podobě na e-mail katederního koordinátora (dr. Mračková Vavroušová, Petra.MrackovaVavrousova@ff.cuni.cz).

Bližší informace o administrativním postupu naleznete na stránkách zahraničního oddělení FF UK, na erasmáckém webu či FB, případně kontaktujte katederního koordinátora ÚTRL (PMV).

 

Seznam partnerských univerzit (2022/2023)

Studenti mohou rovněž vycestovat přes jinou základní součást FF UK a využít tak smluv jiných kateder či ústavů. Probíhá aktualizace smluv, seznam bude upřesněn.

 

Rakousko University of Vienna A  WIEN01
Belgie University of Antwerp B  ANTWERP01
Saint-Louis University, Brussels B  BRUXEL02
University of Mons B  MONS21
Německo (bude upřesněno)  
  University of Granada E  GRANADA01
Rovira i Virgili University E  TARRAGO01
University of Valladolid E  VALLADO01
Francie Catholic University of the West F  ANGERS04
ISIT – Institute of Intercultural Management and Communication F  PARIS379
Itálie Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Padova I  PADOVA04
Finsko University of Turku SF TURKU01

 

 

Praktické stáže

Studenti Útrl FF UK mají ve studijním plánu navazujícího magisterského studia povinnou překladatelskou či tlumočnickou odbornou praxi, tudíž se mohou v rámci programu Erasmus+ ucházet také o praktickou stáž. Stáž je přednostně určena studentům NMgr. a Ph.D. studia, mohou být nominování i studenti Bc. studia. Maximální doba trvání stáže je 12 měsíců, minimální 60 dní.

 

Seznam partnerských institucí (2022/2023)

Lze uzavřít i novou smlouvu, pokud si student zajistí praxi na jiné univerzitě či u jiného soukromého subjektu. Probíhá aktualizace smluv, seznam bude upřesněn.