Mgr. Lukáš Klimeš

Lukáš Klimeš

Kontakt

Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3, Praha 1, 110 00 , místnost č. 117

E-mail: lukas.klimes@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 512

Konzultační hodiny: najdete zde

 

 

Kvalifikace / Education

 • 2014–2016: Mgr., FF UK, obor Překladatelství: ruština a čeština – Český jazyk a literatura / M. A. in Translation Studies (Czech – Russian) and Czech Studies, Charles Unviversity, Prague
 • 2016–dosud: doktorské studium, FF UK, obor Translatologie / Ph.D. candidate in Translation Studies, Charles University, Prague

Zaměstnání / Employment

 • 2018–dosud: Ústav translatologie FF UK / Institute of Translation Studies, Charles University, Prague

Působení v zahraničí / Professional activities and visits abroad

 • 2017 (září): lektor workshopů pro ruské studenty na Moskevské státní lingvistické univerzitě a Ruské státní humanitní univerzitě o možnostech studijních výjezdů na FF UK
 • 2016 (září): badatelský pobyt na Moskevské státní lingvistické univerzitě (Ruská federace)
 • 2013 (září–prosinec): studentský pobyt na Moskevské státní lingvistické univerzitě (Ruská federace)

Výuka / Teaching

 • Čeština pro překladatele I
 • Čeština pro překladatele II

Granty a projekty / Grants and projects

 • účast na grantu Reflexe a kritika literárního překladu jako součást ruské kulturní identity, podpořeného v rámci rozvojových programů FF UK (FF VG 2015 140)
 • spoluřešitel grantu Analytický výzkum vybraných afrických frankofonních románů, zaměřený na otázku identity – od počátků (1935) až do dnešní doby, financovaného Grantovou agenturou České republiky (č. p. 579916)
 • účast na projektu Progres 4 / Progres Q10 – Jazyk v proměnách času, místa, kultury (FF UK)

Členství v organizacích a radách / Affiliations and service

 • 2017–dosud: Kruh moderních filologů, z. s.

Články v odborných časopisech a sbornících / Articles in scientific journals & conference proceedings

 • KRÁLOVÁ J., STŘEDOVÁ K., KLIMEŠ L. (2019). LA REEEDICIÓN DE ČESKÉ THEORIE PŘEKLADU [TEORÍAS CHECAS DE LA TRADUCCIÓN], UNA OBRA MENOS CONOCIDA DE JIŘÍ LEVÝ. CLINA, vol. 5, s. 17–35. ISSN 2444-1961.
 • STŘEDOVÁ, K., KLIMEŠ, L. (2019). Reedice klasických translatologických textů – proč a jak? In Tradícia a inovácia v translatologickom výskume VII. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, s. 35–42.
 • KLIMEŠ, L. (2018). Básník a překladatel Jiří Kovtun. In Acta Universitatis Carolinae – Philologica 2, Translatologica Pragensia X. Praha: FF UK, s. 91–100. ISSN 0567-8269.
 • KLIMEŠ, L. (2018). K otázce autorství českého překladu Pasternakova Doktora Živaga. In Eva Kalivodová & Petr Eliáš (eds.). Jan Zábrana: básník – překladatel – čtenář. Praha: Nakladatelství Karolinum, s. 102–119.
 • KLIMEŠ L. (2018). O překladatelské metodě Jana Zábrany. In Tradícia a inovácia v translatologickom výskume VI. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, s. 21–32. ISBN 978-80-558-1290-8.
 • KLIMEŠ L. (2016). České překlady Borise Pasternaka. In Plav: měsíčník pro světovou literaturu, vol. 12, no. 7–8, s. 84–88. ISSN 1802-4734.

Překlady a editace překladů (výběr) / Selected translations and translation editing

 • VERKIN, E. N. (2021). Zkáza ostrova Sachalin. Praha: Kniha Zlin. ISBN 978-80-7662-149-7.
 • KOČERGIN, E. (2018). Pokřtěni křížem. Praha: Plus. ISBN 978-80-259-0976-8.
 • RUČIJ, A. (2017). Narkoholik. In Plav: měsíčník pro světovou literaturu, vol. 13, no. 1, s. 24–29.
 • TOKAREVOVÁ, V. (2016). Zlom. Opava: Akropolis. ISBN 978-80-7470-122-1.

 

 

Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Mgr. Lukáš Klimeš