Úspěšní absolventi 2007/2008

V akademickém roce 2007/2008 jsme pořádali již šestý běh náročného dvousemestrálního postgraduálního Evropského kurzu konferenčního tlumočení (27 týdnů, více než 600 hodin přímé výuky) ve spolupráci s Evropským parlamentem, DG SCIC Evropské komise a konsorciem prestižních evropských tlumočnických univerzit.

Kurz absolvovalo a závěrečné zkoušky před mezinárodní komisí (simultánní a konsekutivní tlumočení) úspěšně složilo 14 účastníků kurzu. Devět z nich získalo jak Evropský certifikát European Masters in Conference Interpreting, tak Osvědčení o rekvalifikaci dle vyhlášky MŠMT č. 524/2004 Sb. Konferenční tlumočník pro evropské struktury. Dalších devět obdrželo pouze Osvědčení o rekvalifikaci.

Slavnostní předání Certifikátů EMCI a Osvědčení MŠMT se uskutečnilo v pátek 12. září 2009 v Malé aule staroslavného Karolina v Praze.

Certifikát „European Masters in Conference Interpreting“
a Osvědčení MŠMT „Konferenční tlumočník pro evropské struktury“ získali:

 • KOTASKOVÁ, Adéla (čeština A, angličtina B)

 • THIENE, Kristýna (čeština A, angličtina B)

 • DRÁBOVÁ, Michaela (čeština A, italština C, němčina C)

 • JURÁKOVÁ, Karolína (čeština A, španělština B)

 • BOKOVÁ, Eliška (čeština A, němčina B)

 • ŠIMKOVÁ, Martina (čeština A, němčina B)

 • RAJZÍKOVÁ, Denisa (čeština A, angličtina B)

 • STAŇKOVÁ, Lenka (čeština A, angličtina B)

 • MACHÁČKOVÁ, Mirka (čeština A, francouzština B)

Osvědčení MŠMT „Konferenční tlumočník pro evropské struktury“ získali:

 • BABULENKOVÁ, Iveta (čeština A, angličtina C)

 • BÍNOVÁ, Pavla (čeština A, angličtina C)

 • CELÁ, Gabriela (čeština A, němčina C)

 • FANTYSOVÁ, Jana (čeština A, francouzština C)

 • HRUBÁ, Ivana (čeština A, angličtina C)

 • KUDYNOVÁ, Eva (čeština A, němčina C)

 • NUSSBERGEROVÁ, Lucie (čeština A, angličtina C)

 • PIVODA, Tomáš (čeština A, angličtina C)

 • SKLENÁŘOVÁ, Hana (čeština A, němčina C)

 

Všem úspěšným absolventům srdečně blahopřejeme!

Výše uvedené informace jsou zveřejněny se souhlasem úspěšných absolventů.
Úvod > Euromasters > Absolventi > Úspěšní absolventi 2007/2008