Podmínky účasti a doplňující informace

Kurz je definovaný jako podpurný jazykový kurz ukrajinštiny pro komunitní tlumočení čeština-ukrajinština-čeština   

Definice účastníků 

Kurz je určen pro účastníky se znalostí ukrajinštiny minimálně na úrovně B1, zejména pro Čechy ovladající ukrajinštinu a Ukrajince, jež se v České Republice narodili nebo žijí v ní už dlouhou dobu a dobře ovladají češtinu. Předpokládá se, že účastníci kurzu ovladají zaklady ukrajinské gramatiky, aktivně používají ukrajinštinu a mají aspoň minimální zkušenost s tlumočením a překladem.

Cíl kurzu 

Kurz je zaměřen na rozšířování a zdokonalení jazykových, kulturních a areálovýcj znalosti spojených s Ukrajinou a ukrajinštinou. Hlávní důraz je take kladen na rozvoj odborné slovní zasoby, stylistických poznatků a dovedností nutných pro správné používání jazykových prostředků v procesu tlumočení.

Struktura a obsah kurzu 

Celkový rozsah kurzu je 15 hodinpřímé výuky spojené s nasledujícími tématy:

1. Migrace a integrace, zejména migrace a integrace Ukrajinců v ČR

2. Cizinecké a azylové právo, zejména pobytová legislativa Ukrajinců v ČR

3. Vzdělavání a školství, včetně vysokoškolského vzdělání

4. Výchovně-vzdělávací proces (mateřská / základní / střední škola; organy sociálně-právní ochrany dětí, komunikace s pedagogy, zápis do školy, inkluzivní vzdělávání)

5. Podnikání, zejména podnikání fyzických osob

6. Zaměstnanost a pracovněprávní vztahy (pracovní smlouvy, prava a povinnosti)

7. Zdravotnický system, zdravotní pojištění, navštěva lekáře

8. Systém sociálního zabezpečení, dávky a příspěvky.

 

Kurz je koncipovan tak, že studium každého tématu bude obsahovat informace o reáliích, lingvoreáliích, kulturním pozadí spojené s probraným tématem, a to na začatku rozboru tématu formou prezentace a komentářů vyúčujícího. Pak bude sledovat terminologický  brainstorming a rozbor složitých případů použití potřebných terminů a frází. Dále budou sledovat různá jazyková a překladová cvičení doprovazená dodatečnou informací k určitým fonetickým, gramatickým, lexickým a stylistickým jevům. Jelikož se předpokládá, že účastníci kurzu už ovládají  gramatiku ukrajinštiny, nejedná se o systemátický praktický jazykový kurz, ale o namátkové prohloubení a procvičování případných složitých jazykových jevů na příkladech spojených s konkretním tématem hodiny.

Mimo přímé výuky účastníci kurzu ke každé hodině obdrží 15 lekcí pro samostudium. Domací úkoly pro samostudium budou spojené s tématem a jevy probiranými na hodině a zaměřené na opakování a upevnění nabytých znalostí a dovědností. Materiály pro samostudium budou připravené ve formátu A/V nahrávek autentických textů, tištěných autentických textů a cvičeňí k ním nebo samostatných cvičeňí. Úkoly a zadání budou obsahovat klíč.