prof. PhDr. Jana Králová, CSc.

Kontakt

Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3
110 00  Praha 1
místnost č. 108

E-mail: jana.kralova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 536

Konzultační hodiny: najdete zde

 

Kvalifikace / Education

 • Profesorka Ústavu translatologie FF UK, zástupkyně ředitele ústavu / Professor at the Institute of Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University, deputy director of the Institute
 • 2005 – UPOL, jmenována profesorkou pro obor románské jazyky (španělský jazyk) / Professor of Romance languages (Spanish)
 • 2003 – habilitována pro obor španělský jazyk a srovnávací románská jazykověda / Habilitation in Spanish and Comparative Romance linguistics
 • 1990 – jmenována docentkou pro obor španělský jazyk / Assistant professor
 • 1984 – CSc, románské jazyky / CSc., Romance languages
 • 1975 – PhDr., románské jazyky (španělský jazyk) / PhDr., Romance languages
 • 1974 – Filozofická fakulta UK, španělština – čeština / Faculty of Arts, Charles University: Spanish – Czech

Zaměstnání / Employment

 • 1974–dosud: Katedra překladatelství a tlumočnictví / Ústav translatologie FF UK Praha: kontrastivní lingvistika, odborný překlad, teorie překladu, vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací / Institute of Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University; subjects taught: Contrastive Linguistics, Translation Theory, Technical and Non-Literary Translation
 • 2009–2013: Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: kontrastivní lingvistika, odborný překlad, teorie překladu, vedení diplomových a bakalářských prací
 • 2003–2008: proděkanka FF UK / Vice-dean of the Faculty of Arts, Charles University
 • 2001–2003: členka Akademického senátu FF UK, předsedkyně studijní komise
 • Členka komise pro SZZK na FIM – UHK, Hradec Králové a TUL Liberec
 • Předsedkyně oborové rady doktorského studia oboru translatologie / Chair of the PhD Board for Translation Studies
 • Příležitostná překladatelka a tlumočnice / Freelance translator and interpreter

Působení v zahraničí / Professional activities and academic visits abroad

 • 2022: Slovensko – členka pracovní skupiny filologie Slovenské akademické agentury / Member of the Slovak Academic Agency’s working group for philology
 • 2022, 2017: členka habilitační komise, Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko / Habilitation, committee member, Comenius University Bratislava, Slovakia
 • 2022, 2018, 2016, 2013: členka komisí pro obhajobu disertace, Universidad de Alicante, Španělsko / Doctoral thesis defense, committee member, Universidad de Alicante, Spain
 • 2019: Universidad de Valladolid, Španělsko – členka komise pro obhajobu dizertace / Doctoral thesis defense, committee member, Universidad de Valladolid, Spain
 • 2015 – 2018: Universidad de Valladolid, Španělsko – členka výzkumného týmu Proyecto nacional de Investigación, financiado por el Gobierno español, Ref.: FFI2014-59140-P «Catalogación y estudio de las traducciones de los dominicos españoles e iberoamericanos» / Research team member;
 • 2014: členka vědeckého výboru konference La traducción y los sentidos, Soria, Španělsko / Scientific committee member: La traducción y los sentidos, Soria, Spain
 • 2013: členka komise pro obhajobu disertace, Javier García Albero, Universidad de Alicante, Španělsko / Doctoral thesis defense, committee member (Universidad de Alicante, Spain)
 • 2013: přednáškový pobyt, Unversidad de León – výzkumná skupina ACTRES. / Invited speaker
 • 2013 – dosud: zahraniční expert v magisterském studiu (European Master in Translation), Facultad de Traducción e interpretación, Universidad de Valladolid,
 • Španělsko / Foreign expert, MA degree programme
 • od r. 2011 dosud: Španělsko – Universidad de Valladolid – zahraniční garant doktorského studia;
 • 2009: členka komise pro obhajobu disertace, Juan Antonio Albaladejo, Universidad de Alicante, Španělsko / Doctoral thesis defense, committee member (Universidad de Alicante, Spain)
 • 2008: členka komise pro obhajobu disertace, Universidad de Valladolid, Španělsko / Doctoral thesis defense, committee member (Universidad de Valladolid, Spain)

Vyzvané přednášky / Invited speaker

 • 2004: La recepción de lo hispánico en Alemania y en la República Checa (Recepce hispanistů z Německa a České republiky), Gemersheim / Reception of Hispanic studies scholars in Germany and the Czech Republic, Gemersheim, Germany
 • 2005: Encuentros Complutenses en torno a la traducción, Madrid
 • 2006: Estudios de traducción: Problemas y perspectivas (Translatologie: Problémy a perspektivy), Las Palmas de Gran Canaria / Translation Studies: Problems and Perspectives, Las Palmas de Gran Canaria
 • 2007: Vědecký výzkum a výuka jazyků / Scientific Research and Language Teaching, Hradec Králové, Czech Republic
 • 2008: Universidad de Alicante
 • 2009: Vědecký výzkum a výuka jazyků / Scientific Research and Language Teaching, Hradec Králové, Czech Republic
 • 2009: Universidad de Alicante
 • 2013: Universidad de León, University of Kragujevac
 • 2019: Radio Traslatio, Unviesidad de Antioquia, Medellín

Výuka / Teaching

 • Úvod do translatologie (PTŠ) / Introduction to Translation Studies
 • Teorie překladu (PTŠ) / Translation Theory (ES)
 • Kontrastivní lingvistika I – fonetika (PTŠ) / Contrastive Phonetics (ES)
 • Kontrastivní lingvistika II – gramatika (PTŠ) / Contrastive Grammar (ES)
 • Kontrastivní lingvistika IV – stylistika (PTŠ) / Contrastive Stylistics (ES)
 • Překladatelská analýza (PTŠ) / Translation Analysis (ES)
 • Konzultace k diplomové práci (PTŠ) / MA Thesis Tutorial (ES)
 • Translatologická analýza (PTŠ) / Translation Quality Assessment (ES)
 • Neliterární překlad a redakce (PTŠ) / Non-literary Translation and Editing (ES)

Výzkumné a rozvojové projekty / Grants and projects

 • IAA901010904 – Možnosti a meze mezikulturní komunikace (příspěvek k výzkumu metajazykových omezení překladu), (grant GAAV) / Possibilities and Limits of Intercultural Communication
 • MSM0021620825 – Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor – 2005–2011 (řešitelka dílčího úkolu)
 • OPPA CZ.2.17/3.1.00/32137 Inovace a rozvoj studijního programu Překladatelství a tlumočnictví
 • Proyecto nacional de Investigación, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Gobierno de España), Ref.: FFI2014-59140-P
 • Catalogación y estudio de las traducciones de los dominicos españoles e iberoamericanos (členka řešitelského kolektivu)
 • TRALICOVA (Traducción de la iteratura contemporánea valenciana 2013–2014), Universidad de Alicante (členka řešitelského koletivu)
 • TRALIMA (Traducción, literatura y medios audiovisuales 2014–2015), Universidad del País Vasco, Vitoria (členka řešitelského koletivu)
 • Progres Q10

Členství v organizacích a radách / Affiliations and service

Členství v odborných společnostech a pracovních skupinách / Associations and working groups

 • 2017 – dosud: předsedkyně Kruhu moderních filologů
 • 1990–1992: pracovní skupina MŠMT pro jazykovou výuku
 • 1980–dosud: Jazykovědné sdružení ČR / Linguistic Association of the Czech Republic

Členství ve vědeckých radách / Scientific boards

 • 2000–2010: FF UK Praha
 • 2003–2006 – JČU České Budějovice

Členství v oborových radách / Ph.D. boards

 • 1996–dosud: FF UK Praha, Translatologie, předsedkyně
 • 2000–dosud: FF UK Praha, Románské jazyky, členka
 • 2004–dosud: FF UK Praha, Didaktika konkrétního jazyka
 • 2000–2011: FF UK Praha, Fonetika, členka
 • 2013–dosud: JČU České Budějovice, Románská filologie

Členství v redakčních radách / Editorial boards

 • 1990–dosud: Linguistica Pragensia, od r. 2013 členka vědeckého výboru / Member of the Scientific Committee of Linguistica Pragensia
 • 2008–dosud: AUC Philologica, Translatologica Pragensia – předsedkyně / President of the Editorial Board of AUC Philologica – Traslatologica Pragensia
 • 2000–dosud: Echo des Etudes Romanes, Jihočeská Univerzita – členka vědeckého výboru / Member of the Scientific Committee of Linguistica Pragensia
 • 2009–dosud: Eslavística Complutense
 • 2011–dosud: Herméneus, Universita ve Valladolidu, Španělsko – členka vědeckého výboru / Member of the Scientific Committee of the review Herméneus (Spain)
 • 2015 – dosud: Mutatis Mutandis, Kolumbie – členka redakční rady časopisu  (SCOPUS)
 • Koeditorka řady Folia Translatologica (Vydavatelství FF UK) / Co-editor of the Folia Translatologica series (Faculty of Arts Press)
 • Mutatis mutandis (Kolumbie / Colombia)
 • Lingua viva
 • Ročenka Kruhu moderních filologů (The Yearbook of the Czech Circle of Philologists)
 • Koeditorka publikace Tradition vs. Modernity. From the Classic Period of the Prague School to Translation Studies at the Beginning of the 21st Century (2008) / Co-editor of Tradition vs. Modernity. From the Classic Period of the Prague School to Translation Studies at the Beginning of the 21st Century (2008)

Překladatelská praxe / Translation practice

 • Překlady pro časopis Czech Business and Trade (90. léta) / Translations for the Czech Business and Trade magazine (1990s)
 • Překlady pro řadu Iberoamericana Pragensia, FF UK / Translations for the Iberoamericana Pragensia series, Faculty of Arts, Charles University.
 • Překlady a redakce pro revue Plav / Translations and editing for the review Plav

Bibliografie / Publications

Odborné monografie / Monographs

 • Králová, J., Cuenca M. (eds. – 2013). Jiří Levý: Una concepción (re)descubierta. Vertere. Monográficas de Herméneus 15-2013. ISBN 978-84-96695-75-7
 • Králová, J. (2013) Prólogo. In: Bueno García, A. et al., Los franciscanos y el contacto de lenguas y culturas. Praha, Karolinum, str. 7–12. ISBN 978-80-246-2159-3.
 • Králová, J. (2012) Possibilities and Boudaries for Intercultural Communication. In: Ilona Semrádová et al., Intercultural Inspirations for Language Education. Spaces for Understanding. University of Hradec Králové, s. 56–63. ISBN 978-80-86771-52-6.
 • Králová, J. (2011), Ventidós caras de la comunicación intercultural. In: Posibilidades y límites de la comunicación intercultural. Iberoamericana Supplementum 27/2011. Praha. Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, s. 7–10. ISBN: 978-80-246-1929-3.

Kapitoly v zahraničních monografiích / Chapters in monographs

 • Králová, J. (2012) ¿Qué habría sido del mundo si no huberan existido los traductores?In: Martino Alba, P., Albaladejo Martínez, J. A., Pulido, M. (eds.) Al humanista, traductor y maestro Miguel Ángel Vega Cernuda. Madrid, Dykinson, str. 71–80. ISBN 978-84-9031-285-8.
 • Králová, J. (2012), Estudio de traducciones del texto dramático: impulsos teóricos. In: Martino Alba, Pilar (ed.) 2012. La traducción en las artes escénicas. Madrid, Dykinson, s. 45-55. ISBN 978-84-9031-005-2.
 • Králová, J. (2012), Breve contraste de las imágenes del país valenciano en Chequia a través de la traducción y a través de textos de la red. In: Albaladejo Martínez, Juan Antonio & Miguel Angel Vega Cernuda (eds.) 2012. Las letras valencianas en la literatura universal. Problemas de recepción y traducción: el paisaje y el tiempo. Sevilla, Bierza. S. 169–178. ISBN: 978-84-937630-2-2.
 • Králová, J. (2011), Observaciones sobre la recepción de las acitividades de los Franciscanos en la cultura checa. In: Bueno García, A. – Vega Cernuda, M. A., Lingua, cultura e discorso nella tradicizone dei francescani. Perugia, Pubblicazione dell‘Università per Stranieri di Perugia, s. 789–794. ISBN: 978-88-906524-0-0.

Články v tuzemských odborných časopisech a sbornících / Domestic articles

 • Králová, J. (2013) Překlad jako kulturní (sebe)reflexe. In: Vědecký výzkum a výuka jazyků V. Komunikační sebereflexe a kompetence. Hradec Králové, str. 27–343. ISBN 978-80-7435-323-9
 • Králová J. (2011), Translation Studies in the First Years of Slovo a slovesnost (SaS). Acta universitatis carolinae 2 – 2011, Translatologica Pragensia 8, s. 115–124. ISSN: 1802-4378.
 • Králová, J. (2010),Od výuky jazyka k didaktice překladu a tlumočení aneb historia magistra vitae.  Translatologica ostraviensia. 1. vyd. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, s. 7, ISBN: 978-80-7368-791-5.

Články v zahraničních odborných časopisech a sbornících / International articles

 • KRÁLOVÁ, J. (2021) Lo que el COVID se llevó (y trajo) Herméneus 23, pp. 1 – 5, ISSN 2530- 609X.
 • KRÁLOVÁ, J. (2020) Antologías de textos traductológicos: vías de recepción mutua de temas en el  ámbito checo-hispánico, Écho des Études Romanes XVI, 1, pp. 115-124 ISSN1801-086
 • KRÁLOVÁ, Jana; STŘEDOVÁ, Kateřina; KLIMEŠ, Lukáš. The re-edition of Ceské theorie prekladu [Czech theories of translation] by Jirí Levý. CLINA:  Journal of Translation, Interpreting and Intercultural Communication, Salamanca, v. 5, n. 2, p. 17-35, dec. 2019. ISSN 2444-1961
 • KRÁLOVÁ, J.  (2017) La recepción de la traductología latinoamericana en Chequia: inspiraciones temáticas, metodológicas y didácticas. Ars et Humanitas, XI/2,  pp. 44 – 55
 • KRÁLOVÁ, J., SVOBODA T. (2016) Jiří Levý en el contexto de la investigación de la época y en la  actualidad. Mutatis Mutandis 9, 2, 2016, pp. 205 – 223. ISSN 2011799
 • Králová, J. Furlan, M. (2012) A Multifacetica Realidade da Linguagem, Scientia Traductionis. 11, 172–196. ISSN 1980-4237.
 • Králová, J. (2011), Traducir traductología. In: Philologia XXI Supplementum II, Bratislava, Univerzita Komenského, s. 255–259. ISBN: 978-80-223-3017-6.
 • Králová, J. (2011), La multifacética realidad del lenguaje. Lorenzo Hervás, 20 (extraordinario), s. 299–310. ISSN: 1988-8465.
 • Králová, J. (2010), El texto traducido es un texto difundido o un quehacer (casi) olvidado. Herméneus 12, s. 12. ISSN: 1139-7489.

Různé (překlady, recenze, populárně naučné články atd.) / Other publications

 • Králová, J. (2013) Jiří Levý, The Art of Translation. Herméneus   15/2013, str. 365–368.
 • Králová, J. (2012) A nemůže se (o překladu) říci nic, co by už dříve řečeno nebylo.  Santoyo, Julio César. Sobre la traducción: textos clásico y medievales. León: Universidad de León, Instituto de Estudios Medievales, 2011, 453 s. Svět literatury, 46, 2012, str. 220–222.
 • Králová, J. (2009). Překlad jako téma k diskusi aneb Historia magistra vitae.  Svět literatury. XIX, 40, str. 191–193.
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > prof. PhDr. Jana Králová, CSc.