FF UK

ÚTRLO ústavuAktuality

EMCI EULITA EMT CIUTI FIT

rss Aktuality

Odebírání aktualit e-mailem

Klikněte na odkaz

24. září 2013

Odborná tlumočnická a překladatelská praxe u nevládních a neziskových organizací (ANMTPV33)

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) hledá zájemce z řad studentů ÚTRL, kteří by pro ni chtěli na dobrovolné bázi tlumočit (doprovodné / konsekutivní tlumočení) a případně překládat, a to v následujících jazycích: ruština, ukrajinština, francouzština, angličtina, španělština a čínština. Zájemci nechť se ozvou nejpozději do 5. března prof. Ivaně Čeňkové na její e-mail. Uveďte: jazyky, obor (překlad/tlumočení), kontaktní mobil a e-mail.

24. února 2017

Mgr. Kateřina Sitařová

Zahájí svoji výuku v pátek 3. března

17. února 2017

Tlumočnické samostudium

V učebně 310 v letním semestru 2016/2017

14. února 2017

Tradutech

Francouzská partnerská univerzita vystavila všem absolventům semináře Tradutech certifikát, který je možné si vyzvednout na vrátnici Ústavu translatologie

17. ledna 2017
Computer-aided Translation course is supported by Memsource Cloud: www.Memsource.com
Memsource

Ústav translatologie

Nabídka kurzu I-coach (elektronické databáze)

Byl vypsán povinně volitelný předmět I-coach (elektronické databáze) s kódem ANMT (A/N/F/R/S) PV004. Jde o novou formu tlumočnického týmového samostudia se zpětnou vazbou od kolegů, kterou si studenti organizují a poskytují po vzájemné dohodě a vedou si pravidelně hodnotící formuláře a deníky, jež na konci semestru předkládají vyučujícím KT či ST pro získání atestace. Podrobné informace budou zveřejněny na intranetové stránce prof. Ivany Čeňkové, a to v pátek 24. února (do 22:00). Zájemci si mohou tento kurz zapsat ve Studijním infosystému pro každý jazyk zvlášť. Kurz je určen studentům magisterského oboru tlumočnictví.

Oznámení24. února 2017

Nabídka kurzu Stylistická cvičení

V tomto letním semestru byl opět vypsán kurz Stylistická cvičení: rozbor a interpretace uměleckých textů (ATRV0006) dr. Stanislava Rubáše a Mgr. Barbory Hronové. Kurz je zaměřen na rozvoj dovedností spojených s rozpoznáváním autorského stylu a interpretací uměleckých textů. Probíhá vždy ve čtvrtek (15:00-16:35) v učebně 213 a je určen všem studentům bakalářského i navazujícího magisterského studia (bez omezení).

Oznámení21. února 2017

Nabídka kurzu Marketingové portfolio

Kurz je vypsán pro studenty bakalářského i magisterského studia všech jazykových kombinací pod kódem APTPV001. Úvodní setkání proběhne 28. 2. od 15:50 v učebně 203 (Hybernská 3). Bližší Informace: jovanka.sotolova@ff.cuni.cz

Oznámení22. února 2017

Stáž v Evropské centrální bance

Evropská centrální banka (ECB) ve Frankfurtu nad Mohanem pořádá tříměsíční stáž pro studenty posledních ročníků nebo čerstvé absolventy oboru, v němž je angličtina jedním z hlavních jazyků. Datum uzávěrky pro podání žádostí je 27. února 2017

Oznámení14. února 2017

Soutěž

Young Intepreter Award 2017 (DG SCIC). Soutěž pro studenty 2. ročníku magisterského programu Tlumočnictví.

Oznámení23. ledna 2017

Publikace k výročí Jiřího Levého

Vyšlo nové číslo vědeckého časopisu Mutatis Mutandis s podtitulem The Art of Translation: Jiří Levý (1926–1967) y la otra historia de la traductología, na jehož vzniku se podíleli vyučující našeho pracoviště.

Oznámení9. ledna 2017

Austrálie, Nový Zéland a Rusko

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na studijní pobyty v Austrálii, na Novém Zélandě a v Rusku. Bližší informace naleznete v příloze.

Oznámení9. prosince 2016