FF UK

ÚTRLO ústavuAktuality

rss Aktuality

Odebírání aktualit e-mailem

Klikněte na odkaz

24. září 2013

Tlumočnická praxe

Pro angličtináře

13. října 2014

Erasmus + praktická stáž (pro španělštináře)

Více informací získáte u Mgr. Petry Vavroušové, koordinátora programu Erasmus

10. října 2014

Samostudium v učebně č. 310

Tlumočení v ZS

9. října 2014

Odborná tlumočnická praxe - komunitní tlumočení

Společnost pro příležitosti mladých migrantů (META, o.p.s.) nabízí možnost tlumočnické stáže, semestrální nebo dvousemestrální. Jedná se o nepravidelné komunitní tlumočení u sociálního a pracovního poradenství a poradenství ve vzdělávání, popř. po předchozí domluvě také překlady materiálů pro klienty. Organizační schůzka proběhne v první polovině října. Zájemci se mohou hlásit přímo v META, kontaktní osoba: Gabriela Gańczarczyk (ganczarczyk@meta-ops.cz).

29. září 2014

Ústav translatologie

Poezie pro děti (i dospělé)

Nakladatelství Albatros vydalo sbírku poezie JEN JESTLI SI NEVYMEJŠLÍŠ legendárního amerického autora knížek pro děti, kreslíře a muzikanta Shela Silversteina (1930–1999). Jde o vůbec první sbírku Silversteinovy poezie v českém překladu. Knížka, jíž se jen v anglickém originále prodalo přes pět milionů výtisků, představuje svého autora jako velkého humoristu, který si dokáže hrát nejen s jazykem, ale i s konvenčními představami o světě dětí a dospělých (podobně jako třeba náš Emanuel Frynta). Na české podobě Silversteinových veršů se společně s překladatelem Lukášem Novákem podílela Zuzana Šťastná a Stanislav Rubáš, vyučující Ústavu translatologie. Knihu je možné zakoupit na sekretariátu ÚTRL, a to za 210 Kč (tj. s 20% slevou).

Tisková zpráva2. října 2014

Petice ruských překladatelů

Vzhledem ke stále vážnější situaci na Ukrajině zveřejňujeme text petice ruských překladatelů, kteři se vyjádřili proti současné agresivní mezinárodní politice Ruska. Petice byla podepsána v září 2014 na 3. mezinárodním kongresu překladatelů krásné literatury. Po rozkliknutí této zprávy můžete k petici připojit také svůj podpis.

Oznámení18. září 2014

META

Příspěvky a články studentů ÚTRL, kteří se v letním semestru zapojili do projektu META Komunitní tlumočníci ve víru integrace, byly zveřejněny v elektronické podobě.

Oznámení9. července 2014

Mimořádné kurzy tlumočení pro angličtináře a francouzštináře

Ve dnech 4. až 7. listopadu bude na Ústavu translatologie v rámci pedagogické pomoci DG SCIC EK (Generální ředitelství konferenčního tlumočení Evropské komise v Bruselu) přítomna Mgr. Petra Vachunová, stálá konferenční tlumočnice z české kabiny v Evropské komisi, která našim studentům nabídne mimořádné kurzy konsekutivního a simultánního tlumočení, zahrnující práci s EU texty, konferenční terminologii, rozšiřování slovní zásoby atp. Účast na těchto kurzech doporučujeme všem studentům v navazujícím magisterském studijním programu Tlumočnictví se zaměřením na angličtinu a francouzštinu.

Pozvánka27. října 2014

Ústav translatologie se stal členem EMT

Ústav translatologie získal certifikát European Master’s in Translation (EMT), který Evropská komise uděluje vysokoškolským vzdělávacím institutům splňujícím přísná kvalitativní kritéria. Mezi přínosy členství v síti EMT patří především mobilita vyučujících a studentů a zjednodušená možnost společných projektů.

Tisková zpráva8. července 2014

Nová publikace ÚTRL

V prestižním nakladatelství Cambridge Scholars Publishing vyšla kniha dr. Jaroslava Špirka s názvem Censorship, Indirect Translations and Non-translation. The (Fateful) Adventures of Czech Literature in 20th-century Portugal.

Oznámení18. září 2014