FF UK

ÚTRLO ústavuAktuality

EMCI EULITA EMT CIUTI FIT

rss Aktuality

Odebírání aktualit e-mailem

Klikněte na odkaz

24. září 2013

Pro informaci všem

Přednáškový kurz Základy teorie tlumočení - 3.ročník bakalářského studijního programu (prof. Čeňková) bude vypsán v letním semestru akademického roku 2016/2017.

29. září 2016

Seznamovací večírek "Na akademické Půdě, vol. 2"

V pátek 7. října od 19:00 se na půdě Šporkova paláce (3. patro) uskuteční druhý ročník neformálního setkání studentů, absolventů a vyučujících Ústavu translatologie "Na akademické Půdě, vol. 2" . Dobrovolné vstupné se vybírá formou občerstvení, nápojů a cen do tomboly. Všichni jsou srdečně vítáni.

29. září 2016

Počítačem podporovaný překlad

Všichni studenti zapsaní do kurzu se dostaví na první setkání, a to v termínu pondělního semináře: Pondělí 3. října od 9,10 v učebně H 206. Během setkání bude představena náplň kurzu, požadavky na atestaci a rozvržení témat jednotlivých seminářů během semestru. Tomáš Svoboda

27. září 2016

Pro studenty nMgr.

Odborná překladatelská praxe (nMgr.): od nového akademického roku 2016/2017 se garantem překladatelské praxe stává PhDr. Anežka Charvátová.

26. září 2016

Pro studenty nMgr. - tlumočnictví

Odborná tlumočnická exkurze do EU institucí (Brusel) - pro studenty oboru Tlumočnictví (2.ročník nMgr.) by se měla konat sice až v únoru-březnu 2017, tento PVP je však zapsán v SIS pro ZS, protože je potřeba do Bruselu nahlásit zájemce již ke konci října t.r. Maximální počet míst je 12. Tímto vyhlašuji "výběrové řízení " - studenti 2.ročníku nNgr. se mohou přihlásit na můj e-mail: ivana.cenkova@ff.cuni.cz nejpozději do 24.října (jméno, e-mail, mobil, jazyková kombinace, výsledek zkoušky z KT, výsledek zkoušky z ST za 1.ročník). Znalost angličtiny nutná, vzhledem k tomu, že prezentace o fungování EU budou v této lingua franca. Prof. I.Čeňková /garant tlumočnické exkurze/

26. září 2016

ANALÝZA A KRITIKA PŘEKLADU dr. Kalivodové

Povinně volitelný kurz ANALÝZA A KRITIKA PŘEKLADU dr. Kalivodové se poprvé sejde v pondělí 10. 10. Studenti a studentky, kteří si zvolili, si na první hodinu udělají přípravu podle sylabu, který visí na intranetu vyučující.

26. září 2016

Prof. I. Čeňková

Veškerá výuka a konzultační hodiny prof. I.Čeňkové začnou v pondělí v týdnu od 10. října (z důvodu služební cesty).

23. září 2016

Dr. Stanislav Rubáš

Výuka a konzultační hodiny dr. Stanislava Rubáše začnou v týdnu od 10. října (z důvodu služební cesty)

22. září 2016
Computer-aided Translation course is supported by Memsource Cloud: www.Memsource.com
Memsource

Ústav translatologie

Informační schůzka se studenty prvních ročníků

V pondělí 3. října od 13:00 proběhne setkání učitelů se studenty prvních ročníků bakalářského i navazujícího magisterského studia. Na programu bude především agenda spojená se studiem, zejména plnění studijních povinností, a s celkovým chodem Ústavu translatologie. Setkání proběhne v sídle Ústavu v učebně 206 (Hybernská 3, Praha 1).

Oznámení22. září 2016

O Shakespearovi a překladu poezie

Český rozhlas odvysílal rozhovor s ředitelem Ústavu translatologie, dr. Stanislavem Rubášem. Tématem byl především letošní výroční rok Williama Shakespeara a rovněž studium překladatelství a tlumočnictví na FF UK. Odkaz na rozhovor naleznete po rozkliknutí této zprávy.

Oznámení22. září 2016

Konference o Janu Zábranovi

Ve dnech 6. a 7. listopadu 2015 se v Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze uskutečnila konference s názvem Jan Zábrana – básník, překladatel, čtenář. V rámci konference proběhly unikátní překladatelské workshopy v anglickém, francouzském, německém, ruském a španělském jazyce. Další informace naleznete na webu konference.

Oznámení10. února 2015

Prestižní grant od Evropského parlamentu

Ústav translatologie, zastoupený prof. Ivanou Čeňkovou, získal pro akademický rok 2015/2016 prestižní grant od DG INTE Evropského parlamentu Quality assurance - European Masters in Conference Interpreting Consortium project 2015/2016. Je to již čtvrtý evropský grant, který ÚTRL FF UK koordinuje pro 11 evropských univerzit (ESIT Paříž, ISIT Paříž, Istanbul-Bogazici, Antverpy, Cluj-Napoca, Varšava, SSLMIT Terst, Ljubljana, ELTE Budapešť, Ženeva). Bližší informace o činnosti Konsorcia EMCI naleznete na www.emcinterpreting.org.

Tisková zpráva7. října 2015