FF UK

ÚTRLO ústavuAktuality

Pratneři ÚTRL EMT CIUTI FIT EMCI

rss Aktuality

Odebírání aktualit e-mailem

Klikněte na odkaz

24. září 2013

PhDr. E.Kalivodová

Výuka a konzultace dr. Kalivodové v týdnu 2.-6. 3. odpadají z důvodu studijní dovolené

2. března 2015

Mgr. Z. Šťastná

ruší kvůli návštěvě lékaře konzultační hodiny v úterý 3.3. od 10.40 do 11.40. Případná náhrada (po mailové domluvě) v pátek 13.3. 13-14 hod.

2. března 2015

PhDr. Z. Jettmarová

v týdnu od 2.3. do 6.3. odpadá výuka.

2. března 2015

Dr. Eva Kalivodová

Ruší svoji výuky i konzultace ve dnech 2. - 6. března

27. února 2015

Tlumočené vícejazyčné videokonference

V letním semestru 2014/2015

20. února 2015

Tlumočení - italština

Italianistika pořádá v letním semestru kurz Úvod do konsekutivního tlumočení (italština – vede dr. Zora Obstová), který se koná vždy v úterý 10,50-12,25 v č. 310 na hlavní budově. Kurz je koncipován jako seznámení s oborem, tlumočené texty a nahrávky jsou relativně snadné a obecného charakteru. Kromě konsekutivy mají studenti možnost si vyzkoušet i tlumočení simultánní. Případné zájemce z ÚTRL informujeme, že v kurzu jsou ještě volná místa.

20. února 2015

Mgr. Silke Klein

Ruší výuku 3. března

16. února 2015

Pro studenty španělštiny

BECAS AYUNTAMIENTO DE CUENCA

16. února 2015

Nabídka odborné překladatelské praxe

Pro studenty angličtiny v navazujícím magisterském studiu

6. února 2015

Nabídka odborné tlumočnické praxe

Komunitní tlumočení pro studenty angličtiny a ruštiny

5. února 2015

Nový povinně volitelný kurz pro němčináře

Překlad pro advokátní kanceláře. Jednosemestrální kurz nabízející průřez praxí překladatele v advokátní kanceláři, tj. obousměrné překlady textů právního zaměření, korektury a zapracování změn/komentářů do dříve přeložených textů, zpracování překladů do dvousloupcového formátu ad. Rozsah 0/2 hodiny týdně. Kurz je určen studentům 1. a 2. ročníku v magisterském studiu němčiny.

2. února 2015

Vícejazyčné simulované konference

Kurz má nový kód: ANMTPV25

2. února 2015

Ústav translatologie

Mladý Jeroným 2015

Jednota tlumočníků a překladatelů ČR i v letošním roce pořádá sérii přednášek, besed, a prezentací, zaměřených (nejen) na začínající překladatele a tlumočníky. Akce se koná v sobotu 28. března 2015.

Pozvánka24. února 2015

Konference o Janu Zábranovi

Ve dnech 6. a 7. listopadu 2015 se v Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze uskuteční konference s názvem Jan Zábrana – básník, překladatel, čtenář. V příloze této zprávy naleznete všechny potřebné informace včetně výzvy k podávání příspěvků.

Oznámení10. února 2015

Přípravný kurz

Pro uchazeče o bakalářské studium oborů Mezikulturní komunikace (angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština)

Oznámení2. února 2015

Povinně volitelné kurzy

Věnujte pozornost povinně volitelným předmětům (PVP) vypisovaným na ÚTRL v letním semestru akademického roku 2014/2015.

Oznámení9. února 2015

Rozvrh v letním semestru

Věnujte pozornost rozvrhu předmětů pro letní semestr akademického roku 2014/1015

Oznámení4. února 2015

Nový povinně volitelný kurz pro všechny studenty

Základy českého znakového jazyka. Ústav jazyků a komunikace neslyšících na FF UK nabízí studentům ÚTRL možnost zapsat si jako volitelný předmět Základy českého znakového jazyka. Kurz vřele doporučujeme všem studentům ÚTRL.

Oznámení2. února 2015

Video o českém tlumočnictví

Podívejte se na videonahrávku, kde prof. Ivana Čeňková, garantka tlumočnických oborů ÚTRL FF UK, ve francouzštině přibližuje, jak se u nás tlumočilo před Sametovou revolucí a po vstupu České republiky do Evropské unie. Na téže webové stránce s názvem A Word in Your Ear! naleznete rovněž desítky dalších zajímavých komentářů a vyprávění tlumočníků z celého světa.

Oznámení24. února 2015

Básnický překlad vyučujících ÚTRL

Knížka dětské poezie nejen pro děti Jen jestli si nevymejšlíš legendárního amerického básníka a muzikanta Shela Silversteina se dočkala už bezmála 20 ohlasů v denním tisku, časopisech i na různých internetových serverech. Verše plné chytrého humoru přeložili do češtiny Lukáš Novák a také Zuzana Šťastná a Stanislav Rubáš, vyučující Ústavu translatologie FF UK. Jeden z čerstvých ohlasů na knížku vám nyní přinášíme.

Tisková zpráva24. února 2015

Nominace studentského překladu

Antologie povídek, fejetonů a literárních skečů O prospěšnosti alkoholismu ruského spisovatele Michaila Bulgakova, jež vznikla ve specializovaném překladatelském semináři dr. Stanislava Rubáše, byla kolegiem děkanky FF UK navržena na prestižní Cenu Bedřicha Hrozného, udělovanou Univerzitou Karlovou za mimořádný tvůrčí počin.

Tisková zpráva23. února 2015

Studentský překlad se stal bestsellerem

Knížka O prospěšnosti alkoholismu, vydaná nakladatelstvím Pistorius & Olšanská a představující soubor krátkých povídek, fejetonů a črt ruského spisovatele Michaila Bulgakova, překročila hranici rekordních 9 200 prodaných výtisků. Překlad knihy je výsledkem práce specializovaného kurzu Ústavu translatologie FF UK pod vedením dr. Stanislava Rubáše.

Oznámení26. ledna 2015