FF UK

ÚTRLO ústavuAktuality

Pratneři ÚTRL EMT CIUTI FIT EMCI

rss Aktuality

Odebírání aktualit e-mailem

Klikněte na odkaz

24. září 2013

Anglické oddělení

hledá pomocnou vědeckou pracovnici nebo pracovníka na školní rok 2015/16. Jedná se o pomoc s přípravou konference "Jan Zábrana - básník, překladatel, čtenář" a s její organizací - PRO TENTO ÚČEL PROSÍME O POMOC VÍCE DOBROVOLNÍKŮ! Dále půjde o pomoc s dalšími organizačními, internetově odbornými i administrativními úkoly. PROSÍM, HLASTE SE OBRATEM na adresu eva.kalivodova@ff.cuni.cz

2. října 2015

Kurz Evropská unie: rozhodovací procesy a kompetence

Začne v úterý 13. října v učebně 206 (18:30 - 20:00)

29. září 2015

Vícejazyčné simulované konference

Kurz, určený studentům 2. ročníku magisterského studia Tlumočnictví, kteří úspěšně absolvovali minimálně jeden semestr simultánního tlumočení, bude probíhat v tomto zimním semestru formou blokové výuky v těchto termínech: 20. října, 10. listopadu, 1. prosince a 5. ledna, tj. vždy v úterý 16:30-19:30 v tlumočnické laboratoři č. 104. Maximální počet studentů je 16 (minimálně 2 studenti se stejnou jazykovou kombinací).

29. září 2015

Mgr. Kateřina Sitařová

Zahájí výuku svých kurzů od 16. 10. včetně

24. září 2015

Výuka simultánního tlumočení

Pro 2. ročník magisterského studia Tlumočnictví (ruština a francouzština, prof. Čeňková) začne v pondělí 5. října v učebně 104 (dle rozvrhu)

23. září 2015

Překlady pro mezinárodní instituce

První seminář kurzu dr. Svobody dne 5. října začne z organizačních důvodů ve 14:15

22. září 2015

Počítačem podporovaný překlad

Všichni zapsaní studenti se dostaví dne 5. října v 17:30 do učebny č. 206, kde proběhne rozdělení účastníků do skupin

22. září 2015

Nabídka odborné tlumočnické praxe

Komunitní tlumočení pro studenty angličtiny a ruštiny

5. února 2015

Ústav translatologie

Setkání pro studenty prvních ročníků

Všechny studenty prvních ročníků, kteří letos nastupují do bakalářského nebo magisterského studia, srdečně zveme na informační setkání se zástupci učitelů a dalšími pracovníky ÚSTAVU TRANSLATOLOGIE. Setkání proběhne v pondělí 5. října od 13:00 do 14:00 v učebně č. 206 (Hybernská 3, Praha 1). Výuka studentů 1. ročníků nebude v uvedeném čase probíhat.

Pozvánka23. září 2014

Nominační volba ředitele ÚTRL

Vedení ÚTRL vyhlásilo na schůzi ústavu dne 8. září 2015 nominační volbu ředitele ÚTRL pro období 2016-2018 a stanovilo její datum na 8. prosince 2015. Pravidla nominační volby jsou obsažena v opatření děkana č. 16/2006.

Oznámení10. září 2015

Video o českém tlumočnictví

Podívejte se na videonahrávku, kde prof. Ivana Čeňková, garantka tlumočnických oborů ÚTRL FF UK, ve francouzštině přibližuje, jak se u nás tlumočilo před Sametovou revolucí a po vstupu České republiky do Evropské unie. Na téže webové stránce s názvem A Word in Your Ear! naleznete rovněž desítky dalších zajímavých komentářů a vyprávění tlumočníků z celého světa.

Oznámení24. února 2015

Konference o Janu Zábranovi

Ve dnech 6. a 7. listopadu 2015 se v Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze uskuteční konference s názvem Jan Zábrana – básník, překladatel, čtenář. V rámci konference proběhnou unikátní překladatelské workshopy v anglickém, francouzském, německém, ruském a španělském jazyce. Pod vedením zahraničních bohemistů a českých odborníků budou účastníci moci prožít Jana Zábranu v procesu překládání. V příloze této zprávy naleznete všechny potřebné informace, včetně výzvy k podávání příspěvků. Lhůta na přihlašování běží do 15. 9. 2015.

Oznámení10. února 2015

Červený kříž hledá dobrovolníky se znalostí cizího jazyka

Filozofická fakulta UK vyzývá své studenty, aby se v rámci solidarity s uprchlíky zapojili jako dobrovolníci do práce Českého Červeného kříže Prahy 1. V rámci přípravných opatření na přijetí uprchlíků hledá Červený kříž dobrovolníky se znalostí cizího jazyka (postačí základní komunikační úroveň) a kultury zemí, odkud uprchlíci přicházejí. Studenti se mohou zapojit jednorázově, krátkodobě nebo dlouhodobě. Týmy Červeného kříže tvoří převážně studenti vysokých škol, kteří po proškolení pomáhají v krizových situacích. V případě zájmu kontaktujte Český červený kříž Prahy 1. Kontakt: Jaroslava Marková (reditelka@cckpraha1.cz, 776 133 953)

Oznámení8. září 2015

Zemřel prof. Milan Hrala

Přední český rusista, překladatel z ruštiny a profesor ruské literatury zemřel 13. července 2015 ve věku 84 let. Milan Hrala od počátku své profesní dráhy působil jako pedagog a badatel na FF UK v Praze, nejprve v rámci jejího Slovanského semináře (1955–1958), poté jako odborný asistent na katedře rusistiky (1958–1966), jako docent ruské literatury na katedře rusistiky a na katedře tlumočnictví a překladatelství (1966–1983) a od roku 1983 jako profesor dějin ruské a sovětské literatury v rámci oboru překladatelství a tlumočnictví, který v letech 1974 až 1990 také řídil jako vedoucí katedry. Je autorem řady odborných studií a monografií věnovaných otázkám překladu a historiografii ruské literatury. Svou pedagogickou i vědeckou prací významně napomohl rozvoji české translatologie, zejména v oblasti dějin překladu.

Oznámení19. srpna 2015

Saki v novém českém překladu

Nakladatelství Pistorius & Olšanská vydalo povídkovou knížku Vůl v chryzantémách anglického humoristy píšícího pod pseudonymem Saki. Výbor, přinášející přes dvě desítky humoristických povídek, z nichž hned několik dostalo českou podobu vůbec poprvé, přeložilo dvacet pět studentů Ústavu translatologie pod vedením Daniela Dolenského.

Oznámení25. května 2015

Studentský překlad se stal bestsellerem

Kniha O prospěšnosti alkoholismu ruského spisovatele Michaila Bulgakova, jež vznikla ve specializovaném překladatelském semináři dr. Stanislava Rubáše, se dočkala bezmála 30 recenzních ohlasů. Po dobu dvou měsíců (únor a březen 2011) se držela na žebříčku nejprodávanějších knih na českém knižním trhu. V roce 2011 natočil Český rozhlas několik textů z antologie v podání Miroslava Donutila. Kniha byla pětkrát dotisknuta a do začátku února 2015 se jí prodalo přes 9 200 výtisků.

Tisková zpráva23. února 2015