FF UK

ÚTRLO ústavuAktuality

EMCI EULITA EMT CIUTI FIT

rss Aktuality

Odebírání aktualit e-mailem

Klikněte na odkaz

24. září 2013

Výběrové řízení

bylo vyhlášeno výběrové řízení pro studenty na stáž na stálé misi ČR při OBSE ve Vídni. Této nabídky mohou využít pouze studenti české státní příslušnosti a prezenční formy studia, preferují se také studenti magisterského studia. Veškeré podrobnosti naleznou zájemci zde: http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/aktualni-nabidka-zahranicnich-pobytu-pro-studenty/staze-dobrovolnictvi/ Termín odevzdání přihlášek na FF UK je 10. 10. 2017.

22. září 2017

Volitelný předmět Kontrastivní gramatika v překladu (francouzština)

Nově vypsaný volitelný předmět, který má pomoci studentům vykompenzovat nedostatek praktických jazykových seminářů (a rovněž sníženou hodinovou dotaci Kontrastivní gramatiky). Je určen pro studenty 2. a 3. ročníku Bc. studia.

22. září 2017

Výběrový předmět

Kurz Marketingové portfolio je v ZS vypsán pod kódem AMPFPV007 (J. Šotolová) a AMPSPV007 (A. Charvátová). Oba kurzy mohou navštěvovat studenti všech jazykových kombinací. V případě nízkého počtu zapsaných se oba kurzy sloučí (po vzájemné domluvě na obou kurzech v prvním týdnu výuky). V případě velkého zájmu mají přednost studenti Mgr programu z ÚTRL.

20. září 2017

EMCI

"Předmět AMT(A,F,N,R,S)PV013 European Union : Decision making processes and powers je určen pro všechny studenty nMgr. studia tlumočnictví i překladatelství, kteří o tuto problematiku mají zájem. Bude se konat v angličtině (pro studenty přihlášené do modulu EMCI je povinný) vždy v úterý 18:20-19:50 v učebně 206 a začíná v úterý 10.října 2017."

18. září 2017

EMCI

" Předmět AMT(A,F,N,R,S)PVPV020 Konferenční teorie a praxe je určen všem nMgr.studentům oboruTlumočnictví, kteří mají o tento předmět zájem (pro studenty modulu EMCI povinné).Výuka se bude konat v pondělí 12.30-14.00 a bude začínat v pondělí 16.října 2017."

18. září 2017

EMCI

"ANMT0006 Metody výzkumné práce v tlumočení pro studenty nMgr. oboru Tlumočnictví se budou konat BLOKOVĚ - v pondělí od 17:30 dále (učebna 206). První seminář bude v pondělí 16.října od 17:30 do 19:05. Všechna další data najdete uvedná na Intranetu ÚTRL po rozkliknutí jména prof.Čeňkové u tohoto předmětu".

18. září 2017

EMCI

"Informace pro studenty 2.ročníku nMgr. oboru Tlumočnictví: předměty - AMTPV011 Konsekutivní tlumočení V., AMTPV014 Simultánní tlumočení IV. a AMTPV016 Tlumočení z listu II. /do cízího jazyka/ si zapisují povinně POUZE studenti přihlášení na modul EMCI. Ostatní zájemci z řad 2.ročníku nMgr. oboru Tlumočnictví si je mohou zapsat pouze v omezeném počtu (angličtina - pouze 1 student navíc, španělština - pouze 2 studenti navíc, francouzština - 4 studenti navíc). Předmět AMTPV019 Tlumočené vícejazyčné videokonference je určen také pouze pro studenty přihlášené do modulu EMCI."

18. září 2017

EMCI

Informace pro studenty 2.ročníku nMgr. oboru Tlumočnictví: předmět AMTPV021 Odborná tlumočnická exkurze (viz sylabus SIS: 3-denní exkurze do institucí EU s tlumočením v němých kabinách) je určen přednostně pro studenty 2.ročníku nMgr. oboru Tlumočnictví, kteří se přihlásili na modul EMCI. Předmět je v SIS uveden pro ZS, samotná exkurze se bude konat koncem února-počátkem března 2018. Maximální počet účastníků je 12. Mohou se tedy hlásit ještě další studenti (max. 4-5) z 2.ročníku nMgr. obor Tlumočnictví, kteří mají ve své kombinaci angličtinu nebo němčinu, španělštinu, či francouzštinu + pasivní angličtinu (i mimo ÚTRL).. Zájemci ze 2.roč níku nMgr. se musí přihlásit na e-mail prof. Čeňkové (ivana.cenkova@ff.cuni.cz) nejpozději do konce října - uvést výsledky atestací z KT a ST, své jazyky a kontaktní e-mail."

18. září 2017

CEFRESu

Stáže pro francouzštináře http://www.cefres.cz/cs/3834

18. září 2017

Stáže pro studenty

Generální sekretariát Rady Evropské unie nabízí studentům navazujícího magisterského studia se zaměřením na překlad možnost placené (a rovněž neplacené) stáže v překladatelském oddělení v Bruselu. Jedná se o mimořádnou příležitost poznat, jak funguje překládání v jedné z největších překladatelských služeb světa a získat jedinečné praktické dovednosti v oblasti překladu. Pro dosavadní absolventy tato prestižní zkušenost vždy představovala nejen výrazný posun v jejich dovednostech, ale i cennou položku v životopise, která může otevřít nejedny dveře při budoucím profesním uplatnění. Přihlášku podejte nejpozději do 16. října 2017 na níže uvedené internetové adrese. The General Secretariat of the Council (GSC) is looking for trainees with qualifications in translation: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/apply-now/

18. září 2017

Rozvrh

Na zimní semestr 2017/2018 je zveřejněn na webu ÚTRL v rubrice Studenti

12. září 2017

Dr. Stanislav Rubáš

Ruší konzultační hodiny ve středu 13. 9. a 20. 9. (z důvodu služební cesty). Ve dnech 13. - 22. 9. je vyučující k zastižení pouze prostřednictvím elektronické pošty.

11. září 2017

Nabídka práce pro Evropskou komisi

We are currently in the process of recruiting junior translators for our European Commission contracts. We believe that your students (graduate) having completed their Masters in Translation are capable of participating in translations for the European Commission after we train them and provide them for free with all the necessary tools they need to have for a project like this. Alexandra Basdou (a.basdou@intertranslations.com)

14. srpna 2017
Computer-aided Translation course is supported by Memsource Cloud: www.Memsource.com
Memsource

Ústav translatologie

Udělení stříbrných pamětních medailí

Děkanka FF UK udělila 30. května 2017 stříbrné pamětní medaile dvěma dlouholetým vyučujícím Ústavu translatologie. Dr. Jana Rejšková získala ocenění za svůj mimořádný podíl na budování oboru tlumočnictví a překladatelství v letech 1990–2017 a nevšední odbornou i lidskou péči věnovanou vzdělávání a výchově budoucích tlumočníků. Dr. Jelena Tregubová obdržela medaili u příležitosti svého životního jubilea za mimořádnou odbornou i lidskou péči věnovanou lingvistické přípravě budoucích překladatelů a tlumočníků.

Tisková zpráva13. června 2017

Hybernská 4 pro studenty i učitele

FF UK získala nový prostor v Hybernské 4, který zahrnuje mimo jiné studentskou kavárnu s velkým dvorem, kde lze sedět u stolků či na lehátku. Dále tu najdete hudební klub (v rozjezdu), přednáškové místnosti, galerii a do budoucna se chystá také studentský dům, malý kinosál a další prostory k pořádání různých akcí. Tento "kampus" je přístupný již několik týdnů a bude otevřen také přes celé léto. Objekt se nachází šikmo naproti Šporkovu paláci (velký bílý dům s nápisem DIVERCITY na oknech v přízemí).

Oznámení9. června 2017

Jsme členy EST

Doktorské studium oborů Translatologie / Translation Studies / Traductologie, akreditované Ústavem translatologie, bylo přijato do mezinárodního doktorského programu v rámci Evropské translatologické společnosti (EST).

Tisková zpráva30. května 2017

Předsednictví v Kruhu moderních filologů

Prof. Jana Králová byla 19. května 2017 zvolena předsedkyní hlavního výboru Kruhu moderních filologů. Členy hlavního výboru se dále stali Mgr. Lukáš Klimeš a Mgr. Kateřina Středová, doktorandi oboru Translatologie.

Tisková zpráva30. května 2017

Publikace k výročí Jiřího Levého

Vyšlo nové číslo vědeckého časopisu Mutatis Mutandis s podtitulem The Art of Translation: Jiří Levý (1926–1967) y la otra historia de la traductología, na jehož vzniku se podíleli vyučující našeho pracoviště.

Oznámení9. ledna 2017