FF UK

ÚTRLO ústavuAktuality

EMCI EULITA EMT CIUTI FIT

rss Aktuality

Odebírání aktualit e-mailem

Klikněte na odkaz

24. září 2013

Prof. Králová

přesouvá konzultace z 25.10. na pátek 27.10.2017

18. října 2017

Pro němčináře

1) Goethe-Institut vypisuje soutěž pro překlad básní z němčiny a do němčiny. Odevzdací lhůta pro překlady je již 25.10.2017 https://www.goethe.de/ins/cz/de/kul/the/pro/wtb.html

18. října 2017

Dr. Stanislav Rubáš

Mění konzultační hodiny v tomto semestru na 11:30-13:00 (ve středu)

17. října 2017

Pro španělštináře

Degustace knih ve čtvrtek 19. 10. 2017

16. října 2017

I-Coach

Kurz i-Coach (AMTPV0003) zaměřený na tlumočnické samostudium a určený pro magisterské studenty v oboru tlumočnictví (v zimní semestru), byl vypsán s novými pokyny a studijními povinnostmi. Veškeré informace najdete na intranetové stránce prof. Ivany Čeňkové.

11. října 2017

Marketingové portfolio

Kurz APTPV001 je otevřen studentům všech jazykových kombinací. Cílem předmětu je vytvořit propagační brožurku (v minulosti nesla titul Trhlina na trhu), která představí a doporučí vybrané tituly z nejnovější literární produkce, vytipované pro případné vydání v českých nakladatelstvích. Vyučuje se blokově - semináře slouží k plánování, kontrole a společné diskusi k tématu, jinak pracuje každý individuálně. Podrobně viz anotace v SIS.

9. října 2017

Nakladatelská praxe

Kurz Nakladatelská praxe je v zimním semestru vypsán pod kódem AMPFPV007 (dr. J. Šotolová) a AMPSPV007 (dr. A. Charvátová). Oba kurzy mohou navštěvovat studenti všech jazykových kombinací. Náplň kurzu je obdobná, viz anotace SIS.

9. října 2017

Pro španělštináře

En la escuela de español eŠko

2. října 2017

Jazykovědné sdružení ČR

Program přednášek v zimním semestru 2017/2018

27. září 2017

Stipendia DAAD

Pro příští rok

26. září 2017

Kontrastivní gramatika v překladu (francouzština)

Nově vypsaný volitelný předmět je určen studentům 2. a 3. ročníku bakalářského studia

22. září 2017

Marketingové portfolio

Kurz je v zimním semestru vypsán pod kódem AMPFPV007 (dr. Jovanka Šotolová) a AMPSPV007 (dr. Anežka Charvátová). Oba kurzy mohou navštěvovat studenti všech jazykových kombinací. V případě nízkého počtu zapsaných se oba kurzy sloučí (po vzájemné domluvě na obou kurzech v prvním týdnu výuky). V případě velkého zájmu mají přednost studenti ÚTRL v magisterském studijním programu.

20. září 2017

Pro studenty 2. ročníků magisterských oborů tlumočnictví (EMCI)

Kurz AMTPV021 Odborná tlumočnická exkurze (viz sylabus SIS: 3-denní exkurze do institucí EU s tlumočením v němých kabinách) je určen přednostně studentům 2. ročníků magisterských oborů tlumočnictví, kteří se přihlásili na modul EMCI. Předmět je v SIS otevřen pro zimní semestr, přičemž samotná exkurze se bude konat koncem února až počátkem března 2018. Maximální počet účastníků je dvanáct. Mohou se tedy hlásit ještě další studenti (max. 4-5) z 2. ročníků magisterských oborů tlumočnictví, kteří mají ve své kombinaci angličtinu nebo němčinu nebo španělštinu nebo francouzštinu + pasivní angličtinu (i mimo ÚTRL). Zájemci se musí přihlásit emailem prof. Ivaně Čeňkové (ivana.cenkova@ff.cuni.cz) nejpozději do konce října (uveďte výsledky atestací z KT a ST, své jazyky a kontaktní email).

18. září 2017
Computer-aided Translation course is supported by Memsource Cloud: www.Memsource.com
Memsource

Ústav translatologie

Soutěž JTP o nejlepší diplomovou práci

Jednota tlumočníků a překladatelů ČR vyhlašuje soutěž o nejlepší diplomovou práci v oboru translatologie. Uzávěrka přihlášek je 30. listopadu 2017. Soutěž se týká prací obhájených mezi 1. prosincem 2015 a 30. listopadem 2017.

Oznámení16. října 2017

Mimořádné přednášky prof. Dörte Andres

Srdečně zveme studenty, učitele i další zájemce na tři inspirativní přednášky hostující profesorky Dörte Andres z Univerzity Mainz/Germersheim. Prof. Andres vystoupí v rámci kurzu Metody výzkumné práce v tlumočení v pondělí 23. října (17:30-20:15) v učebně 206 (Hybernská 3) s těmito třemi přednáškami: (1) Let´s come together: An integrated approach to interpreting and translation through the prism of process research; (2) Alain Fleischer´s Prolongations or the end of Europe; (3) Conference interpreting in the Third Reich. Přednášky se konají v rámci rozvojového projektu FF VS UK 2016-2018 TO1: Hostující profesoři a inovace (ANMT0002: Teorie tlumočení pro navazující magisterské studenty). Přednášky budou proneseny v angličtině.

Pozvánka16. října 2017

Udělení stříbrných pamětních medailí

Děkanka FF UK udělila 30. května 2017 stříbrné pamětní medaile dvěma dlouholetým vyučujícím Ústavu translatologie. Dr. Jana Rejšková získala ocenění za svůj mimořádný podíl na budování oboru tlumočnictví a překladatelství v letech 1990–2017 a nevšední odbornou i lidskou péči věnovanou vzdělávání a výchově budoucích tlumočníků. Dr. Jelena Tregubová obdržela medaili u příležitosti svého životního jubilea za mimořádnou odbornou i lidskou péči věnovanou lingvistické přípravě budoucích překladatelů a tlumočníků.

Tisková zpráva13. června 2017

Děkanské volno

Bylo vyhlášeno na středu 25. 10. od 16:00 do 17:30, kdy proběhne valná hromada Studentského fondu FF UK. Na programu je volba nových členů Studentské rady. Koná se v aule fakulty (místnost P131).

Pozvánka17. října 2017

Jazykovědné sdružení ČR

Přednášky v zimním běhu 2017

Pozvánka9. října 2017

Jsme členy EST

Doktorské studium oborů Translatologie / Translation Studies / Traductologie, akreditované Ústavem translatologie, bylo přijato do mezinárodního doktorského programu v rámci Evropské translatologické společnosti (EST).

Tisková zpráva30. května 2017

Předsednictví v Kruhu moderních filologů

Prof. Jana Králová byla 19. května 2017 zvolena předsedkyní hlavního výboru Kruhu moderních filologů. Členy hlavního výboru se dále stali Mgr. Lukáš Klimeš a Mgr. Kateřina Středová, doktorandi oboru Translatologie.

Tisková zpráva30. května 2017

Publikace k výročí Jiřího Levého

Vyšlo nové číslo vědeckého časopisu Mutatis Mutandis s podtitulem The Art of Translation: Jiří Levý (1926–1967) y la otra historia de la traductología, na jehož vzniku se podíleli vyučující našeho pracoviště.

Oznámení9. ledna 2017