FF UK

ÚTRLO ústavuAktuality

Pratneři ÚTRL EMT CIUTI FIT EMCI

rss Aktuality

Odebírání aktualit e-mailem

Klikněte na odkaz

24. září 2013

Atestace dr. Jettmarové – září 1015

Termíny nejsou vypsány v sisu. Hlaste se na jettmar@ff.cuni.cz. • 7/9 11.00 (uč 206): písemky - Úvod do translatologie, KLGR I, KLGR II • 8/9 10.30-11.00 (č. 108): zápis výsledků písemek do indexu • 8/9 11.00 (č.108) KLGR II ústní • 14/9 13.30 (č. 107): KLLEX, ZTP, TPI, TPII Seminárky KLGR II a KLLEX odevzdejte týden před zkouškou do přihrádky ve vrátnici. Seminárky pro zápočet z Metod odevzdávejte (září-únor) prof. Králové do přihrádky.

31. srpna 2015

Úspěch studentů Ústavu translatologie

Studenti Tereza Vlášková, Eliška Voříšková a Patrik Felčer získali čestné uznání v překladatelské soutěži Ostravské univerzity.

9. dubna 2015

Nabídka odborné tlumočnické praxe

Komunitní tlumočení pro studenty angličtiny a ruštiny

5. února 2015

Ústav translatologie

Konference o Janu Zábranovi

Ve dnech 6. a 7. listopadu 2015 se v Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze uskuteční konference s názvem Jan Zábrana – básník, překladatel, čtenář. V rámci konference proběhnou unikátní překladatelské workshopy v anglickém, francouzském, německém, ruském a španělském jazyce. Pod vedením zahraničních bohemistů a českých odborníků budou účastníci moci prožít Jana Zábranu v procesu překládání. V příloze této zprávy naleznete všechny potřebné informace, včetně výzvy k podávání příspěvků. Lhůta na přihlašování běží do 15. 9. 2015.

Oznámení10. února 2015

Jak (na)učit překládat

Ústav translatologie FF UK, člen mezinárodní sítě prestižních překladatelských škol EMT, nabízí učitelům jazyků kurz celoživotního vzdělávání zaměřený na výuku překladu.

Oznámení19. června 2015

Video o českém tlumočnictví

Podívejte se na videonahrávku, kde prof. Ivana Čeňková, garantka tlumočnických oborů ÚTRL FF UK, ve francouzštině přibližuje, jak se u nás tlumočilo před Sametovou revolucí a po vstupu České republiky do Evropské unie. Na téže webové stránce s názvem A Word in Your Ear! naleznete rovněž desítky dalších zajímavých komentářů a vyprávění tlumočníků z celého světa.

Oznámení24. února 2015

Zemřel prof. Milan Hrala

Přední český rusista, překladatel z ruštiny a profesor ruské literatury zemřel 13. července 2015 ve věku 84 let. Milan Hrala od počátku své profesní dráhy působil jako pedagog a badatel na FF UK v Praze, nejprve v rámci jejího Slovanského semináře (1955–1958), poté jako odborný asistent na katedře rusistiky (1958–1966), jako docent ruské literatury na katedře rusistiky a na katedře tlumočnictví a překladatelství (1966–1983) a od roku 1983 jako profesor dějin ruské a sovětské literatury v rámci oboru překladatelství a tlumočnictví, který v letech 1974 až 1990 také řídil jako vedoucí katedry. Je autorem řady odborných studií a monografií věnovaných otázkám překladu a historiografii ruské literatury. Svou pedagogickou i vědeckou prací významně napomohl rozvoji české translatologie, zejména v oblasti dějin překladu.

Oznámení19. srpna 2015

Prix Gallica

Kateřina Vyhnalová, studentka Ústavu translatologie FF UK, získala 3. cenu v soutěži Prix Gallica o nejlepší magisterské diplomové práce obhájené v letech 2013/2014 na romanistických pracovištích České republiky. Školitelkou oceněné práce je dr. Jovanka Šotolová.

Tisková zpráva22. června 2015

Cena Jiřího Levého 2015

Jan Dvořák, student Ústavu translatologie FF UK, získal 2. místo v překladatelské soutěži vypisované Obcí překladatelů za překlad úryvku z románu Claude Simona.

Tisková zpráva22. června 2015

Saki v novém českém překladu

Nakladatelství Pistorius & Olšanská vydalo povídkovou knížku Vůl v chryzantémách anglického humoristy píšícího pod pseudonymem Saki. Výbor, přinášející přes dvě desítky humoristických povídek, z nichž hned několik dostalo českou podobu vůbec poprvé, přeložilo dvacet pět studentů Ústavu translatologie pod vedením Daniela Dolenského.

Oznámení25. května 2015

Další ocenění za překlad dětské poezie nejen pro děti

Kniha Jen jestli si nevymejšlíš amerického spisovatele a muzikanta Shela Silversteina získala po Magnesii Liteře a Výroční ceně Albatrosu také Zlatou stuhu za překlad, udělovanou Českou sekcí IBBY v oblasti literatury pro děti a mládež. Na překladu knihy se podíleli vyučující Ústavu translatologie FF UK Zuzana Šťastná a Stanislav Rubáš a překladatel Lukáš Novák.

Tisková zpráva24. února 2015

Studentský překlad se stal bestsellerem

Kniha O prospěšnosti alkoholismu ruského spisovatele Michaila Bulgakova, jež vznikla ve specializovaném překladatelském semináři dr. Stanislava Rubáše, se dočkala bezmála 30 recenzních ohlasů. Po dobu dvou měsíců (únor a březen 2011) se držela na žebříčku nejprodávanějších českých knih. V roce 2011 natočil Český rozhlas několik textů z antologie v podání Miroslava Donutila. Kniha byla pětkrát dotisknuta a do začátku února 2015 se jí prodalo přes 9 200 výtisků.

Tisková zpráva23. února 2015