FF UK

ÚTRLO ústavuAktuality

EMCI EULITA EMT CIUTI FIT

rss Aktuality

Odebírání aktualit e-mailem

Klikněte na odkaz

24. září 2013

Nabídka práce pro Evropskou komisi

We are currently in the process of recruiting junior translators for our European Commission contracts. We believe that your students (graduate) having completed their Masters in Translation are capable of participating in translations for the European Commission after we train them and provide them for free with all the necessary tools they need to have for a project like this. Alexandra Basdou (a.basdou@intertranslations.com)

14. srpna 2017

Překladatelská stáž

V Evropské komisi

7. srpna 2017
Computer-aided Translation course is supported by Memsource Cloud: www.Memsource.com
Memsource

Ústav translatologie

Udělení stříbrných pamětních medailí

Děkanka FF UK udělila 30. května 2017 stříbrné pamětní medaile dvěma dlouholetým vyučujícím Ústavu translatologie. Dr. Jana Rejšková získala ocenění za svůj mimořádný podíl na budování oboru tlumočnictví a překladatelství v letech 1990–2017 a nevšední odbornou i lidskou péči věnovanou vzdělávání a výchově budoucích tlumočníků. Dr. Jelena Tregubová obdržela medaili u příležitosti svého životního jubilea za mimořádnou odbornou i lidskou péči věnovanou lingvistické přípravě budoucích překladatelů a tlumočníků.

Tisková zpráva13. června 2017

Hybernská 4 pro studenty i učitele

FF UK získala nový prostor v Hybernské 4, který zahrnuje mimo jiné studentskou kavárnu s velkým dvorem, kde lze sedět u stolků či na lehátku. Dále tu najdete hudební klub (v rozjezdu), přednáškové místnosti, galerii a do budoucna se chystá také studentský dům, malý kinosál a další prostory k pořádání různých akcí. Tento "kampus" je přístupný již několik týdnů a bude otevřen také přes celé léto. Objekt se nachází šikmo naproti Šporkovu paláci (velký bílý dům s nápisem DIVERCITY na oknech v přízemí).

Oznámení9. června 2017

EMCI 2017/2018

The European Masters in Conference Interpreting (EMCI) bude v akademickém roce 2017/2018 nabízen v novém formátu. Kurz je určen studentům 2. ročníku magisterského studia. Bližší informace naleznete v příloze, případně na intranetové stránce prof. Ivany Čeňkové či webové stránce EMCI (v horní liště webu ÚTRL).

Oznámení31. března 2017

Jsme členy EST

Doktorské studium oborů Translatologie / Translation Studies / Traductologie, akreditované Ústavem translatologie, bylo přijato do mezinárodního doktorského programu v rámci Evropské translatologické společnosti (EST).

Tisková zpráva30. května 2017

Předsednictví v Kruhu moderních filologů

Prof. Jana Králová byla 19. května 2017 zvolena předsedkyní hlavního výboru Kruhu moderních filologů. Členy hlavního výboru se dále stali Mgr. Lukáš Klimeš a Mgr. Kateřina Středová, doktorandi oboru Translatologie.

Tisková zpráva30. května 2017

Publikace k výročí Jiřího Levého

Vyšlo nové číslo vědeckého časopisu Mutatis Mutandis s podtitulem The Art of Translation: Jiří Levý (1926–1967) y la otra historia de la traductología, na jehož vzniku se podíleli vyučující našeho pracoviště.

Oznámení9. ledna 2017