Překladatelé na FF UK

Úvodní ročník čtení překladů se uskuteční 30. listopadu od 18 hodin v Čítárně Kampusu Hybernská. Zaměří se na překlady publikované v letech 2020–2022, a to i časopisecky. Každý překladatel stručně představí publikované dílo a přečte úryvek z překladu, případně i kus originálu. Délka vystoupení je max. 8 minut.

Akce proběhne v návaznosti na již pravidelné čtení básníků z řad pedagogů, studentů i zaměstnanců Básníci na FF UKJejím cílem je představit nejnovější překlady poezie, prózy a esejů (nikoli však odborných textů) překladatelů z FF UK, ať už jde o studenty, pedagogy nebo vědecké pracovníky. V následujících ročnících se má záběr rozšířit také o připravovaná díla.

Organizátorky akce jsou doc. Sylva Fischerová z Ústavu řeckých a latinských studií FF UK, dr. Anežka Charvátová z Ústavu translatologie FF UK a Terezie Límanová z Jazykového centra FF UK.

 

Úvod > Nástěnka > Překladatelé na FF UK